Kurser i hållbar utveckling

Behov av miljöcertifiering, ISO eller kurser i hållbar utveckling? Hållbarhetsarbetet på företag är i dag krävande med mängder av komplexa situationer som behöver lösas. En utbildning inom hållbarhet ger er de intyg ni behöver. Att kontinuerligt gå hållbarhetsutbildningar har varit lösningen för alla framgångsrika företag. Följer ni de nya lagar och krav som tillkommit?

Här kan du jämföra 100-tals utbildningar och komma i kontakt med professionella och certifierade utbildningsföretag i hela Sverige. Här finns hållbarhetsutbildningar på distans, öppna eller som anpassas helt efter er organisations behov. Fyll i formuläret direkt här på sidan så får du kontakt med upp till fem utbildare som matchar dina behov!

Skickar...

Låt oss hitta en miljöutbildning åt dig!

 • Spar tid - vår personal hjälper dig!
 • Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få snabbt svar från upp till 5 aktörer
 • Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad
 • Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!
 • Din förfrågan är helt gratis!

  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Kurs i informationssäkerhet

  Creator

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppna utbildningar
  Flera orter (4 st)
  -

  Kurs i ISO 45001

  Creator

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppna utbildningar
  Flera orter (4 st)
  -

  Kurs i ISO 14001

  Creator

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppna utbildningar
  Flera orter (4 st)
  -

  Kurs i ISO 9001

  Creator

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppna utbildningar
  Flera orter (4 st)
  -

  Internrevisionsutbildning ISO 27001

  Creator

  Kompetensutveckling
  3 dagar
  Företagsanpassat
  Öppna utbildningar
  Flera orter (4 st)
  17500 SEK

  Internrevisionsutbildning ISO 14001

  Creator

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppna utbildningar
  Flera orter (4 st)
  12500 SEK

  Internrevisionsutbildning ISO 9001

  Creator

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppna utbildningar
  Flera orter (4 st)
  12500 SEK

  Work Environment - BAM

  Work Health

  Kompetensutveckling
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Stockholm
  -

  Arbetsmiljö för chefer webb

  Trainor

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Löpande
  Distans
  3600 SEK

  Internrevision kvalitets- och miljöledning

  VisionL

  Kompetensutveckling
  Distans
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Norrköping
  Rikstäckande
  Östergötlands län
  -

  ISO 9001, ISO 14001 - Strukturtrappan

  VisionL

  Kompetensutveckling
  Distans
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Norrköping
  Rikstäckande
  Östergötlands län
  -

  Kvalitets-och miljöledningssystem enligt ISO 9001 & ISO 14001

  Creator

  Kompetensutveckling
  1 vecka
  Företagsanpassat
  Öppna utbildningar
  Göteborg
  Rikstäckande
  Västra Götalands län
  60 000 SEK

  Miljösmart återvinning

  Renova Miljö AB

  Kompetensutveckling
  Löpande
  Distans
  Göteborg
  Västra Götalands län
  -

  Farligt avfall

  Renova Miljö AB

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Göteborg
  Västra Götalands län
  -

  Förstå och tillämpa ISO 14001

  Bergström & Hellqvist AB

  Kompetensutveckling
  3-6 månader
  Kurser
  Löpande
  Distans
  Rikstäckande
  5800 SEK

  Hållbar utveckling för företag

  Lagar, krav och media ställer otroligt höga krav på Sveriges verksamheter, vilket kan innebära undergång för de företag som inte följer dessa krav. Uppmärksamheten riktad mot företagens miljöarbete har aldrig varit större. Har du koll på att ni lever upp till särskilda standarder inom er bransch? Har du utmaningar att få effekt i ditt arbete? Vill ni vässa företagets certifieringar? Vill du få team att prestera på en högre nivå men samtidigt må bra?

  Att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt innebär att företagets resursanvändning möter behovet i verksamheten utan att riskera hållbarheten i miljön. Även kommande generationer ska kunna få sina behov tillfredsställda.

  För företag finns det olika sätt att arbeta med hållbar utveckling och miljöfrågor. Här är det viktigt att analysera var i verksamheten man kan göra störst positiv påverkan och insats för miljön. Miljöarbetet kan skilja sig mycket beroende på bransch och om företaget erbjuder tjänster eller produkter. Det kan exempelvis handla om avfallshantering, transporter, energianvändning och kemikaliehantering. En Design thinking kurs kan hjälpa er verksamhet att tänka mer kreativt och innovativt för att komma på en lösning på era förbättringspunkter inom hållbar utveckling.

  Letar du utbildningar mer specifikt inom området arbetsmiljö eller miljö och natur kan du läsa mer om det på studier.se

  Medvetna konsumenter

  Förutom att ta sitt samhällsansvar och bygga på för en hållbar framtid i samhället finns ytterligare fördelar. Konsumenterna har blivit allt mer medvetna. Ett företag som proaktivt arbetar med hållbar utveckling får en högre status hos den medvetne konsumenten. Att arbeta med miljö och hållbarhet stärker varumärket och kan med fördel kommuniceras ut till kunden. Miljöarbete identifieras med många positiva egenskaper hos konsumenten.

  Grundläggande miljöutbildning för personal

  En god start på ett aktivt miljöarbete på företaget kan vara att låta personalen genomgå en kortare grundläggande miljöutbildning. Under denna utbildning får personalen verktyg att själva kunna utvärdera vilka områden företaget behöver fokusera på.

  För ett tjänsteföretag kan det exempelvis vara värdefullt att se över var elen kommer ifrån för källor. Om elen är förnyelsebar, så som solenergi eller vindkraft.

  För en tillverkningsindustri kan det istället vara mer värdefullt att först se över transporterna eller avfallshanteringen.

  Miljöcertifiering kurs

  Att gå en miljöcertifiering kurs för att ni uppfyller den kravbild som bör uppfyllas inom miljöområdet. En miljöcertifiering stärker både er miljöimage och gör er även transparanta inför andra i er bransch. Det finns olika certifieringar att välja på helt utifrån er organisation. För större företag är en ISO certifiering ensligt exempelvis iso 14001 väldigt omtalat och en bra certifiering att välja.

  Miljödiplomering

  För medelstora och mindre företag är miljödiplom en utmärkt miljöcertifiering att använda sig av. Här är det dock ett krav på att alla i personalen går en grundläggande miljöutbildning. Diplomet visar sedan att företaget har en struktur i sitt arbete inom hållbarhet. Ett miljödiplom är även ett bra första steg inför en miljöcertifiering kurs.

  Internrevision utbildning

  Använder ni er av ett miljö, kvalitet eller arbetsmiljö ledningssystem för ert arbete inom hållbar utveckling är en internrevision utbildning det bästa verktyget för er att följa upp befintliga system på. Det är viktigt att ledningssystemen som man använder sig av hela tiden analyseras och förbättras så att man hela tiden följer upp till de krav som behövs för att uppfylla ett godkänt ledningssystem och certifiering i många fall. Att hela tiden jobba med sitt förbättringsarbete för en grönare värld är viktigt och ger er som företag en stark image inom hållbarhetsområdet.

  VI har samlat all viktig information inom internrevision för er at ta del av. Klicka in på internrevision utbildning för

  Livscykelanalyser, LCA

  För företag som vill utveckla sitt miljöarbete är det en god idé att göra livscykelanalyser på produkter och tjänster. Efter avslutad utbildning i livscykelanalys har personalen kunskap om hur dessa analyser genomförs, tolkas och används. Personalen kan sedan utvärdera vilka insatser som på ett kostnadseffektivt sätt kan minska produktens eller tjänstens miljöpåverkan. Företaget kan alltså rikta sitt miljöarbete mot effektiva insatser.

  Resultatet från livscykelanalyser kan även vara värdefullt vid produktutveckling och miljömärkning. Det kan också kommuniceras utåt i er marknadsföring mot kunden.

  Återvinning och avfall

  Avfallshanteringen har en självklar del i ett företags hållbara utveckling. Att se över vilket avfall som företaget producerar och i största möjliga mån återvinna är bra för miljön. För de företag som vill se över sin anfallssituation finns utbildningar i miljösmart återvinning.

  Kemikaliehantering

  Lagar och regler som rör produkter som innehåller kemikalier är omfattande och kan kännas komplicerat. Tenviro anordnar kurser i kemikaliehantering och lagstiftningen REACH och CLP.

  Workshop hållbarhet

  Att sprida kunskap om hållbar utveckling är viktigt och idag finns det många olika sätt att göra det på. Vi har utbildare som erbjuder skräddasydda workshops utifrån er organisations miljöarbete. Under en workshop engagerar du dina medarbetare för att lösa era utmaningar som ni har inom hållbarhet på er arbetsplats. Nu kan man erbjuder även ta del av andra spännande koncept inom hållbarhetsområdet där syftet alltid är att ligga i framkant med utvecklingen.

  Arbetsmiljö utbildning

  Hållbar utveckling står inte bara för vår världs välbefinnande och en fungerande ekonomisk utveckling utan även för människors välbefinnande. BAM, SAM, OSA – valen är många. I dag finns det många olika kurser och utbildningar att välja mellan inom det viktiga ämnet arbetsmiljö. Glada anställda leder till ett framgångsrikt företag så att investera i en väl fungerande arbetsmiljö spelar stor roll för er framgång. Vi har samlat marknadens bästa utbildare inom ämnet för er att jämföra.

  Lär dig mer om hållbarhet

  Brinner du för en hållbar framtid? Är du intresserad av att jobba med miljö och hållbarhetsfrågor? Idag förväntas företag att vara socialt, ekonomiskt och klimatmässigt ansvarstagande. En hållbarhetsutbildning ger dig en djupare förståelse inom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.

  Läs mer om fler populära utbildningar

  Hot och våld utbildning

  En hot och våld utbildning ger dig och din verksamhet dom rätta verktygen för att förebygga och hantera hot...

  Arbete i slutet utrymme

  Arbete i slutet utrymme är en av de största riskmomenten på arbetsplatser och en bristande kunskap kan komma att...

  Utrymningsledare utbildning

  Söker du en utrymningsledare utbildning för dig själv eller ditt företag? Har du blivit tilldelad utrymningsansvar på din arbetsplats...

  Hållbarhetsutbildning

  Brinner du för en hållbar framtid? Är du idag ansvarig för miljö och hållbarhetsfrågor i ert företag eller är...

  Kvartsdamm utbildning

  Behöver du eller dina anställda gå en kvartsdamm utbildning? Alla som arbetar med eller leder arbeten där kvartsdamm förekommer...

  Härdplastutbildning

  Hanterar du härdplaster på arbetsplatsen och behöver gå en härdplastutbildning? Från och med den 1 Juni 2015 ställs tydligare...

  Elsäkerhetsutbildning

  Arbetar du inom elbranschen och behöver gå en elsäkerhetsutbildning? En elsäkerhetsutbildning hjälper dig att få rätt kunskap i elsäkerhetsanvisningarna....

  Miljöcertifiering kurs

  Få en certifiering genom att gå en miljöcertifiering kurs och bidra till en bättre värld! Här kan du jämför...

  Risk- och krishantering utbildning

  Gå en utbildning inom riskhantering eller krishantering! Här har vi samlat flera av de bästa risk- och krishanteringsutbildningarna i...

  Brandskyddsutbildning

  Gå en brandskyddsutbildning och lär er hur man ska agera vid en brand. Alla anställda på en arbetsplats bör...