Hållbarhetsutbildning

Brinner du för en hållbar framtid? Är du idag ansvarig för miljö och hållbarhetsfrågor i ert företag eller är det ett område du vill jobba inom? Idag förväntas företag att vara socialt, ekonomiskt och klimatmässigt ansvarstagande. En hållbarhetsutbildning ger dig en djupare förståelse inom ett eller flera av följande områden:

 • Ekonomisk hållbarhet
 • Ekologisk hållbarhet
 • Social hållbarhet

Idag efterfrågar både den offentliga, privata och ideella sektorn djupare kunskaper inom miljö och hållbarhetsfrågor. Många företag väljer därför att genomgå en ISO certifiering för att fastställa att dom kontinuerligt arbetar med att ständigt förbättra sig inom hållbarhetsfrågor. Med rätt kunskap och strategier inom hållbarhet är fördelarna många, dessa bidrar till bland annat:

 • Ökad lönsamhet
 • Ökat anseende
 • Ökad jämställdhet
 • Ökat välmående

Hållbarhetsfrågor är ofta komplexa. Det är vanligt förekommande att företag med eller utan avsikt utger sig för att vara mer hållbara än vad dom i själva verket är. Bristfälligt arbete med hållbarhetsfrågor på grund av begränsad kunskap eller bristfälliga strategier kan också leda till försämrad lönsamhet och dålig PR av verksamheten. Men med rätt kunskap och strategiska verktyg kan dessa risker förebyggas.

Nedan kan du söka och jämföra olika hållbarhetsutbildningar från Sveriges bästa utbildningsanordnare. Jämför och boka den hållbarhetsutbildning som passar dig eller er verksamhet bäst. Våra utbildningsarrangörer är auktoriserade och professionella aktörer som utför kurser på plats hos er, i kurslokaler eller på distans/webb i hela Sverige.

Gör en kostnadsfri förfrågan nedan och vi matchar ihop dig med utbildningsföretag som har upplägget som är rätt för er. Alla förfrågningar granskas av vår personal och du får sedan kontakt med flera olika företag som skickar anpassade förslag till er.

Skickar...

Vi hjälper dig att hitta rätt hållbarhetsutbildning!

 • Spar tid - vår personal hjälper dig!
 • Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få snabbt svar från upp till 5 aktörer
 • Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad
 • Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!
 • Din förfrågan är helt gratis!

  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Solenergiprojektör - Göteborg

  KYH

  Yrkeshögskola
  2 år
  HT 2022
  Göteborg
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Miljösamordnare - hållbara byggnader

  KYH

  Yrkeshögskola
  2 år
  HT 2022
  Flera orter (6 st)
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Solenergiprojektör

  KYH

  Yrkeshögskola
  2 år
  HT 2022
  Flera orter (6 st)
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Träning i att ställa krav, säga nej och sätta gränser

  Kontura International AB

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Löpande
  Stockholm
  Stockholms län
  3 900 SEK

  Bli en chef bortom nu:et - en hållbar chef

  Kontura International AB

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Stockholm
  Stockholms län
  69 000 SEK

  Hållbarhetsspecialist

  SIH

  Yrkeshögskola
  2 år
  Löpande
  Distans
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Sustainable Enterprise Development, kandidatprogrammet 180 hp

  Jönköping University

  Högskola/Universitet
  Program
  HT 2022
  Jönköping
  Jönköpings län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Miljö-och Hållbarhetsstrateg

  Humanistiskt Lärcentrum

  Yrkesutbildning
  Program
  Löpande
  Distans
  18 900 SEK

  Hållbarhet i arbetslivet

  Fortbildia

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Rikstäckande
  -

  Ekonomi - hållbar utveckling

  SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

  Högskola/Universitet
  3 år
  Program
  HT 2022
  Uppsala
  Uppsala län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Djur och hållbarhet

  SLU - Sveriges lantbruksuniversitet

  Högskola/Universitet
  3 år
  Program
  HT 2022
  Uppsala
  Uppsala län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Grundläggande miljöutbildning

  Renova Miljö AB

  Kompetensutveckling
  3-7 timmar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Distans
  Göteborg
  Västra Götalands län
  -

  Transporter för hållbarhet

  Gothia Logistics AB

  Kompetensutveckling
  Löpande
  Distans
  Rikstäckande
  550 SEK

  Strategiskt hållbarhetsarbete

  Bright Planet AB

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Löpande
  Flera orter (6 st)
  -

  Hållbarhet i praktiken

  Vad kan vi som enskilda individer göra och varför är det extra viktigt att verksamheter skapar förutsättningar för både sig själva och enskilda personer i att agera hållbart?

  Världen har aldrig varit mer upplyst än vad den är idag. Majoriteten av oss människor förstår att det vi gör idag har en inverkan på miljön över tid. Vi vet att alla människor är lika mycket värda och att kvinnor och män skall ges samma förutsättningar i sina karriärer. Men hur kan dessa insikter konkretiseras och användas i praktiken för att säkerställa att vår nutida kunskap inte förbises? Hur kan företag dra affärsnytta av att jobba hållbart? Att jobba praktiskt med hållbarhetsfrågor kräver kunskaper som sträcker sig djupare i sociala, ekologiska och ekonomiska samhällsfrågor.

  Många stora företag har idag en miljöchef, miljöstrateg eller miljösamordnare som jobbar aktivt med att skapa rätt förutsättningar för en hållbar verksamhet. I vissa fall utses en ansvarig representant i verksamheten som har som uppgift att driva interna hållbarhetsfrågor.

  Vad är hållbar utbildning?

  En hållbarhetsutbildning inspirerar och ger dig uppdaterad kunskap från den senaste forskningen. Oavsett om ditt fokus kommer att vara på ekonomisk, ekologisk eller social hållbarhet så avser utbildningens att ge dig dom rätta verktygen i att ta dig och din verksamhet framåt inom specifikt område. Att jobba hållbart kräver dock förståelse inom alla tre områden och hur dessa påverkar varandra. Därför erbjuds idag grundutbildningar som tar alla aspekter i beaktning och förklarar hela ekosystemet. Vill du istället fördjupa dig inom en specifik gren finns fördjupningskurser och utbildningar på en mer avancerad nivå. Kurser i hållbar utveckling ger dig fördjupade kunskaper inom de lagar och krav som ställs på företag idag.

  Ekonomisk hållbarhet

  Ekonomisk hållbarhet är A och O inom de flesta verksamheter för att överleva, behålla sin personal och utvecklas framåt. Det är därför inte överraskande att denna gren normalt är ett fokusområde inom många organisationer. Ekonomi som begrepp är dock större än att bara maximera vinst genom kortsiktiga insatser. Genom långsiktigt arbete med grön ekonomi kan sociala såväl ekologiska faktorer förbättras och därmed företagets egen ekonomiska ställning. Kurser och utbildningar inom ekonomisk hållbarhet ger deltagaren dom rätta verktygen för att lyckas långsiktigt.

  Social hållbarhet

  Social hållbarhet omfattar frågeställningar om jämställdhet, jämlikhet och rättvisa. Oavsett om det är på lokal nivå eller utanför landsgränserna så går det att dra tydliga paralleller mellan människors välmående och en starkare ekonomi. Genom att jobba med sociala frågor kan företag öka livskvaliteten hos andra människor och därmed bidra till ett mer hållbart samhälle. Kurser och utbildningar inom social hållbarhet nystar ut komplexiteten i sociala hållbarhetsfrågor och ger dig insikter i varför kortsiktiga genvägar skapar större problem på sikt. Dessutom skapar deltagaren sig kunskap i hur verksamheter kan generera egenvärde genom att hjälpa andra.

  Ekologisk hållbarhet

  Klimat och miljöfrågor är ett erkänt viktigt ämne och har direkta kopplingar till både ekonomiska och sociala frågor. Ekologisk hållbarhet innebär bland annat att vårda vår planet för att säkerställa ekologisk mångfald och ett välmående ekosystem. Vilka ekonomiska och sociala risker kommer av att urholka jordens resurser? Många av dessa har vi redan sett exempel på idag inom bland annat inhemskt och utländskt jordbruk där grödor har uteblivit. Verksamheter och organisationer kan, med rätt kunskap och strategier, arbeta långsiktigt med klimatfrågor för att skapa förutsättningar för en hållbar framtid för vår planet och därmed sig själva. Med en miljöcertifiering kurs kan företag säkra att dom uppfyller de krav som ställs för att räknas som en hållbar verksamhet.

  Vem ska gå en hållbarhetsutbildning?

  De flesta grundutbildningarna inom hållbarhet kräver inga förkunskaper. I de mer avancerade kurserna är det till stor fördel att ha en tidigare grundutbildning eller egen praktisk erfarenhet inom hållbarhetsfrågor. Kurser och utbildningar inom hållbarhet vänder sig till personer som skall börja eller redan arbetar inom kommunal, statlig eller privat verksamhet. Många deltagare ansvarar idag för hela eller delar av deras verksamhets hållbarhetsarbete men behöver fördjupade kunskaper och konkreta verktyg och metoder för ett mer strategiskt förhållningssätt till ämnet.

  Vad kostar en utbildning i hållbarhet?

  Kurser och utbildningar inom hållbarhet går att fås på plats med lärarledda lektioner eller online. Priset för en kurs börjar på 550 SEK men priset beror på flera faktorer som plats, längd och utbildningstyp. I många fall är utbildningen kundanpassad och priset baseras då utefter kundens behov och önskemål.

  Strategiskt hållbarhetsarbete

  Att jobba strategiskt med hållbarhetsfrågor innebär att skapa tydliga ramverk för hur en verksamhet eller organisation skall förhålla sig till hållbarhetsfrågor. Dessa ramverk ämnar till att proaktivt förhindra situationer där natur, människor eller verksamheten själv tar skada genom bristfälligt utförande av vissa aktiviteter. Strategiskt hållbarhetsarbete innebär också att kontinuerligt identifiera och analysera nya trender som kan komma att styra eller påverka ett företags möjligheter till att utöva sin verksamhet. Genom proaktiva insatser och en tydlig policy kan många fallgropar undvikas. En utbildning inom hållbarhet demonstrerar värdet av strategiskt hållbarhetsarbete och ger dig dom rätta förutsättningarna till att börja arbeta långsiktigt och hållbart. En internrevision utbildning möjliggör analys av verksamhetens nuvarande status för att förenkla det långsiktiga strategiska hållbarhetsarbetet.

  Transporter för hållbarhet

  Vårt samhälle kräver en smidig förflyttning av människor och gods för att fungera. För privatpersoner såväl företag har dock fossila bränslen länge varit det enda valet för driva dagens transportfordon. Vid förbränning av fossila bränslen skapas koldioxid som har en negativ klimatpåverkan. Idag finns det alternativ som elbilar och tåg men innan samhället är helt fritt från fossila bränslen måste den nuvarande förbrukningen optimeras för att minska utsläppen. Kurser inom hållbara transporter ger bland annat kunskaper om hur kraven om reduktionsplikt av bränsle påverkar företagare, hur transporter kan effektiviseras för minska koldioxidutsläpp, samt hur alternativa lösningar kan ersätta fordon med fossila förbränningsmotorer.

  Läs mer om fler populära utbildningar

  Hot och våld utbildning

  En hot och våld utbildning ger dig och din verksamhet dom rätta verktygen för att förebygga och hantera hot...

  Arbete i slutet utrymme

  Arbete i slutet utrymme är en av de största riskmomenten på arbetsplatser och en bristande kunskap kan komma att...

  Utrymningsledare utbildning

  Söker du en utrymningsledare utbildning för dig själv eller ditt företag? Har du blivit tilldelad utrymningsansvar på din arbetsplats...

  Kvartsdamm utbildning

  Behöver du eller dina anställda gå en kvartsdamm utbildning? Alla som arbetar med eller leder arbeten där kvartsdamm förekommer...

  Härdplastutbildning

  Hanterar du härdplaster på arbetsplatsen och behöver gå en härdplastutbildning? Från och med den 1 Juni 2015 ställs tydligare...

  Elsäkerhetsutbildning

  Arbetar du inom elbranschen och behöver gå en elsäkerhetsutbildning? En elsäkerhetsutbildning hjälper dig att få rätt kunskap i elsäkerhetsanvisningarna....

  Miljöcertifiering kurs

  Få en certifiering genom att gå en miljöcertifiering kurs och bidra till en bättre värld! Här kan du jämför...

  Risk- och krishantering utbildning

  Gå en utbildning inom riskhantering eller krishantering! Här har vi samlat flera av de bästa risk- och krishanteringsutbildningarna i...

  Brandskyddsutbildning

  Gå en brandskyddsutbildning och lär er hur man ska agera vid en brand. Alla anställda på en arbetsplats bör...

  OSA utbildning

  Söker du en OSA utbildning? Vi har samlat de bästa OSA utbildningarna för dig som behöver kompetensutveckling eller vill...