Arbete i slutet utrymme

Arbete i slutet utrymme är en av de största riskmomenten på arbetsplatser och en bristande kunskap kan komma att medföra allvarliga konsekvenser. Genom att gå en utbildning i slutna utrymmen lär du dig om vilka risker som kan uppstå, hur du genomför räddningsarbete, samt hur du på ett säkert sätt utför arbete i ett slutet utrymme.

Här kan du söka och jämföra olika utbildningar för arbete i slutet utrymme, från några av Sveriges bästa utbildningsföretag för säkerhetsutbildningar. Boka den utbildning som passar dig eller din verksamhet bäst. Våra utbildningsarrangörer är auktoriserade och professionella aktörer.

Vill du spara tid och slippa leta runt efter en utbildning för arbete i slutet utrymme? Gör en kostnadsfri förfrågan nedan och vi matchar ihop dig med rätt utbildningsarrangör.

Skickar...

Låt oss hjälpa er hitta rätt utbildning inom slutna utrymmen!

 • Spar tid - vår personal hjälper dig!
 • Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få snabbt svar från upp till 5 aktörer
 • Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad
 • Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!
 • Din förfrågan är helt gratis!

  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Slutna Utrymmen - 100% online

  Elerno

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  E-Learning
  Löpande
  Distans
  2 495 SEK

  Slutna utrymmen

  ProAccess

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Uddevalla
  Västra Götalands län
  4 200 SEK

  Slutet utrymme

  Crux

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Öppen utbildning
  Löpande
  Uppsala län
  3400 SEK

  Vad är ett slutet utrymme?

  Det finns några gemensamma egenskaper som kan definiera ett slutet utrymme, vilket också ligger till grund för vilka risker som kan uppstå. För att utrymmet ska utgöra en risk för en person som arbetar, måste det vara tillräckligt stort för att personen ska kunna vistas i utrymmet, antingen helt eller delvis.

  Trots att det är möjligt att vistas i utrymmet har det inte utformats för att personer ska arbeta i det under en längre tid. Det kan vara möjligt att arbeta i utrymmet under kortare perioder på ett säkert sätt, men utrymmet har inte utformats för flera dagars vistelse. Av den anledningen är det även vanligt att det är svårt att ta sig in och ut ur utrymmet.

  Att vistas i det slutna utrymmet kan medföra risker till följd av dess konstruktion och innehåll. Den riskfyllda vistelsen kan bli problematiskt eftersom att tillhandahållandet av första hjälpen eller andra former av räddningsinsatser är begränsad. Insatserna kan därför komma att bli komplicerade och långvariga om en olycka skulle inträffa.

  Checklista slutna utrymmen

  För att göra det lättare att förstå vad ett slutet utrymme är kan du utgå från denna checklista. Ett slutet utrymme har vanligtvis följande fem egenskaper:

  • Utrymmet är tillräckligt stort och konfigurerat att en person kan ta sig in och utföra arbete
  • Det har begränsade öppningar för ingång och utgång vilket gör att det inte är optimalt för någon att vistas där inne
  • Trots att det är möjligt att vistas i utrymmet har det inte utformats för att människor ska vistas där
  • Tillhandahållande av räddningsinsatser är av olika anledningar försvårade
  • Att vistas inne i utrymmet kan innebära en fara som kan leda till sjukdom eller annan skada

  Exempel på slutna utrymmen

  Slutna utrymmen påträffas ofta i olika typer av industrier, men för att känna till vad det är kan det vara bra att få några olika exempel på slutna utrymmen. Det är endast en vägledning och behöver inte betyda att de alltid omfattas av regelverken. För att kunna identifiera och bedöma risker som kan uppstå krävs en djupare kunskap som går att få av en utbildning i slutna utrymmen.

  Följande utrymmen är exempel på några vanliga slutna utrymmen:

  • Underjordiskt teknikutrymme
  • Källarutrymmen
  • Inspektionskammare
  • Manhål
  • Hisschakt
  • HVAC-lufttrummor
  • Lagringstank
  • Reaktorkärl
  • Spontlåda
  • Kulvertar
  • Tunnel
  • Alkyleringsenhet

  Risker vid arbete i slutet utrymme

  Att arbeta i ett slutet utrymme kan i samband med arbete medföra olika typer av risker till följd av atmosfären. Explosiva och branfarliga ångor eller gaser kan bli direkt hälsofarliga för de som vistas i ett slutet utrymme. Även för höga eller låga koncentrationer av syre kan utgöra stora risker. Några av de vanligaste riskerna vid arbete i slutet utrymme är:

  • Hälsofarliga, explosiva och brandfarliga ångor och gaser
  • För hög syrekoncentration
  • För låg syrekoncentration
  • Dammpartiklar

  AFS 2014:39

  Riskerna vid arbete i slutet utrymme ligger till grund för AFS 2014:39, som är Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme. Tidigare föreskrifter som upphävts till följd av den uppdaterade föreskriften har varit AFS 1993:3. De allmänna råden finns till för att underlätta för arbetsgivare så att de ska vara informerade om vilka regler som måste följas.

  AFS 2014:39 allmänna råd om arbete i slutet utrymme behandlar följande ämnen:

  • Risker vid arbete i slutet utrymme
  • Planering av arbetet
  • Bedömning av farosituationen
  • Avgränsning av arbetsområde
  • Tömning, ventilering och avskiljning av slutet utrymme
  • Tillträdestillstånd
  • Rengöring
  • Skyddsutrustning
  • Verktyg och redskap

  Arbete i slutet utrymme utbildning

  Genom att gå en utbildning i arbete i slutet utrymme får du grundläggande kunskap om arbete och räddning samtidigt som du övar på räddning där det finns begränsat med utrymme. Under kusen får du även information om vilka regler och författningar som gäller, vilka rutiner du behöver för att arbeta säkert och hur du agerar om olyckan väl är framme.

  Utbildningen bygger på både teoretisk inlärning och praktiska övningar för att ge en så komplett utbildning som möjligt. Eftersom att fallrisker ofta uppstår vid arbete i slutna utrymmen ingår ofta en grundläggande fallskyddsutbildning när du bokar utbildningen.

  Målet efter genomförd utbildning är att du som deltagare ska ha bra kunskaper för att utföra arbeten i slutna utrymmen. Du ska vara medveten om och göra bedömningar av vilka risker som finns i det slutna utrymmet. Du ska även känna till de rätta metoderna för att utföra arbetsuppgifterna i slutna utrymmen på ett ergonomiskt sätt. Till sist ska du även på ett säkert och effektivt sätt kunna genomföra räddningar och använda den säkerhetsutrustning som krävs för räddningsarbete i ett slutet utrymme.

  Kursinnehåll

  Kursinnehållet i utbildningar för arbete i slutet innehåller ofta följande:

  • Lagar och regler som styr säkerhetsarbetet
  • Riskanalys och räddningsplan
  • Korrekt användning av personlig skyddsutrustning
  • Hur du använder tripod, davit, vinschar och fallskyddsblock
  • Att planera arbetet i slutna utrymmen
  • Säkra och ergonomiska arbetsmetoder
  • Gaser, gasmätning och gasvarnare
  • Kommunikation och rutiner i slutna utrymmen
  • Genomgång av olika räddningssituationer
  • Upphissning och nedfirning vid räddning
  • Vertikal räddning i slutna utrymmen
  • Räddning och förflyttning med bår
  • CE & EN-märkning
  • Årlig besiktning av skyddsutrustning och daglig inspektion
  • Arbets- och tillträdestillstånd

   Vem behöver utbildning i slutet utrymme?

   Alla som arbetar i slutna utrymmen och som berörs av föreskrifter i AFS 2014:43 behöver gå en utbildning i slutet utrymme. Det är vanligt att utbildningen krävs för personer som arbetar inom räddningstjänsten eller för arbete vid:

   • Vattenverk
   • Reningsverk
   • Kemisk industri
   • Livsmedelsindustri
   • Gruvor
   • Fartyg
   • Pumpstationer

   Arbete i slutet utrymme distansutbildning

   Det finns möjlighet att genomgå arbete i slutet utrymme som en distansutbildning, eller åtminstone på semi-distans. Eftersom att utbildningen innehåller en bladning av praktiska och teoretiska övningar krävs det att du, utöver distansstudier, även genomgår praktiska moment tillsammans med en instruktör.

   Fallskyddsutbildning

   Arbetar du i brunnar, avlopp, tunnlar eller schakt kan du även vara i behov av en fallskyddsutbildning för att du ska kunna utföra arbetet på ett riskfritt sätt. Det finns krav på att fallrisker ska förebyggas redan vid höjder på 2 meter vid byggnads- och anläggningsarbete. Om du arbetar på höga höjder måste du därför gå en kurs i fallskydd och lära dig hur du använder personlig säkerhetsutrustning. En del utbildningar i slutna utrymmen innehåller därför en fallskyddsutbildning, men i vissa fall behöver du boka den separat.

   Läs mer om fler populära utbildningar

   Vad är skillnaden mellan BAM och SAM?

   Du kanske har hört talas om BAM och SAM, men vad är egentligen skillnaden mellan BAM och SAM? Att...

   Hållbarhetsarbete

   Hur kan hållbarhetsfrågan bli en lönsam del i din verksamhet? Med ett bra hållbarhetsarbete bidrar du inte bara till...

   Arbetsmiljö utbildning

   En god arbetsmiljö sänker sjukfrånvaro, ökar välmående och effektiviteten bland anställda samt minskar olyckor på arbetsplatsen. En arbetsmiljö utbildning...

   Hot och våld utbildning

   En hot och våld utbildning ger dig och din verksamhet dom rätta verktygen för att förebygga och hantera hot...

   Utrymningsledare utbildning

   Söker du en utrymningsledare utbildning för dig själv eller ditt företag? Har du blivit tilldelad utrymningsansvar på din arbetsplats...

   Hållbarhetsutbildning

   Brinner du för en hållbar framtid? Är du idag ansvarig för miljö och hållbarhetsfrågor i ert företag eller är...

   Kvartsdamm utbildning

   Behöver du eller dina anställda gå en kvartsdamm utbildning? Alla som arbetar med eller leder arbeten där kvartsdamm förekommer...

   Härdplastutbildning

   Hanterar du härdplaster på arbetsplatsen och behöver gå en härdplastutbildning? Från och med den 1 Juni 2015 ställs tydligare...

   Elsäkerhetsutbildning

   Arbetar du inom elbranschen och behöver gå en elsäkerhetsutbildning? En elsäkerhetsutbildning hjälper dig att få rätt kunskap i elsäkerhetsanvisningarna....

   Miljöcertifiering kurs

   Få en certifiering genom att gå en miljöcertifiering kurs och bidra till en bättre värld! Här kan du jämför...