Design thinking kurs

En Design thinking kurs hjälper dig och din organisation att skapa nya innovativa lösningar eller affärsidéer. Just metoden Design thinking har använts under en längre period av stora företag så som Google och Apple men har blivit allt mer populärt även bland mindre företag runt om i Sverige. Med hjälp av Design thinking kommer ni stärka er kreativitet och innovationsförmåga vilket kommer bidra positivt till er verksamhet! En kurs inom Design thinking finns i priser från 2900 kr.

Fyll i formuläret nedan och vi hjälper dig kostnadsfritt att komma i kontakt med professionella utbildningsföretag som erbjuder en Design thinking kurs er i en stad nära dig, online eller på distans!

Skickar...

Låt oss hitta rätt kurs inom Design thinking!

 • Spar tid - vår personal hjälper dig!
 • Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få snabbt svar från upp till 5 aktörer
 • Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad
 • Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!
 • Din förfrågan är helt gratis!

  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Digital Branding

  Zington Academy

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Stockholm
  Stockholms län
  6500 SEK

  Design Thinking

  Republify

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Distans
  Göteborg
  Rikstäckande
  -

  Design Thinking Inspirationspass

  Openlab

  Kompetensutveckling
  1-3 timmar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Distans
  Rikstäckande
  25000 SEK

  Bridging Science and Societal Needs Through Design Thinking - PhD Course (4,5 credits)

  Openlab

  Högskola/Universitet
  Kurser
  VT 2022
  Stockholm
  -

  Digital Facilitering

  Openlab

  Kompetensutveckling
  4 dagar
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  -

  Kurs i Design Thinking - Kundcentrerad produktutveckling

  Zington Academy

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Löpande
  Stockholm
  Stockholms län
  11 000 SEK

  Design Thinking Intro

  Openlab

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Distans
  Rikstäckande
  70000 SEK

  Design Thinking

  Berghs School of Communication

  Yrkesutbildning
  Kurser
  Löpande
  Stockholm
  Stockholms län
  28 125 SEK

  Vad är Design thinking?

  Design thinking är en form av kreativ problemlösning. Syftet med en Design thinking kurs är att få nya insikter på både gamla och nya problem som kan uppstå i en organisation och även komma fram till bra lösningar på problemen. Metoden går ut på att identifiera behov som kan uppstå och genom att arbeta kreativt med hjälp av scenarion, skisser och prototyper komma fram till en lösning på problemen eller behovet. I vanliga fall utgår man från ett problem och går direkt på lösningen utan att analysera och arbeta fram förslag på olika utvägar. Under processen kommer man blanda kreativa lösningar med mer analys- och resultatinriktat arbete.

  Har du inte fått svar på frågan: Vad är Design thinking? Läs vidare för att få mer information om varför just en Design thinking kurs skulle passa er organisation nedan.

  Är ni ute efter att jobba ännu mer med er organisation kan ni alltid läsa mer om en internrevision utbildning för att säkerställa er organisationsutveckling!

  Design thinking 5 steg

  Metoden består av 5 steg. Syftet är att varje steg ska leda er fram till en lösning på problemet eller behovet som kan uppstå. Tanken är att man ska arbeta med varje steg flera gånger under processen. Gå tillbaka till vardera steg och analysera och reflektera. Nedan har vi samlat de 5 stegen samt vad varje steg innebär.

  1. Förstå – I det första steget handlar det om att få alla medarbetare i arbetsgruppen att känna sig in i kundens situation och förstå målgruppen.
  2. Definiera – Här handlar det om att sätta en ram kring problemet snarare än att än att lägga fokus på själva problemet. Vilka behov är det som vi ska rikta oss mot?
  3. Idégenerera – Det tredje steget fokuserar på att frambringa en mängd idéer. Här bryts problemet ned i olika beståndsdelar, genom analys från olika perspektiv kommer man fram till lösningar. Välj sedan ut de bästa förslagen och ta dem vidare i nästa steg. I steg tre kommer ni använda både divergent och konvergent tänkande.
  4. Ta fram prototyp – I steg fyra experimenterande och konkretiserande utifrån de idéer som tidigare tagits fram. Det resulterar i konkreta prototyper som går att testa i ett tidigt stadium.
  5. Test – I det femte och sista steget är det tags att testa de prototyper som har framställts. Här kan man tydligt identifiera de lösningar som fungerar bättre än andra. Tillskillnad från att se något som inte fungerar som ett misslyckande så är ett viktigt steg i Design thinking att se det mer som ett sett att lära. Genom att misslyckas får man nya insikter och idéer som kan ta er vidare i designprocessen.

  Alla dessa steg går ni grundligt igenom på en Design thinking kurs för att få förståelse för hur varje steg ska användas och tillämpas.

  För vem passar en Design thinking kurs?

  Historien bakom Design thinking är att metoden användes av industridesigners och i deras arbetssätt. När man hör ordet Design thinking tänker man mer formgivning än dess faktiska innebörd som är att skapa lösningar utifrån vad som sker här och nu – hos användaren och i samtiden. Idag används designtänkande av flera olika yrkesgrupper. Det kan handla om en marknadsförare som genom Design thinking lättare kan förstå kundernas behov och upplevelser eller vårdpersonal som skapar en bättre rutin kring hur en patiens vård ska ske.

  En Design thinking kurs passar dig som jobbar och är intresserad av innovation. Du kanske jobbar som projektledare, är entreprenör eller chef? Då är en Design thinking kurs perfekt för dig. Kursen blir ett verktyg att ha med sig och kommer främja dig och dina medarbetares kreativitet och sätt att tänka på för att lösa olika problem eller behov.

  Andra kreativa utbildningar hittar du under länken!

  Varför har du användning av Design Thinking?

  Om du vill bli bättre på innovation har du mycket att lära av hur designers tänker och löser problem – oavsett vilken yrkesroll du besitter. Genom att tidigt utgå från användare går det att få värdefulla insikter kring deras grundläggande behov. Metoden uppmuntrar organisationer att fokusera på kunderna de skapar för – vilket leder till bättre produkter, tjänster och interna processer. Användandet av Design Thinking är både konstandseffektivt och tidsbesparande eftersom den genom att praktiskt genomföra tester, tillåter företag att upptäcka problem i ett tidigt skede. Designtänkande gör det möjligt för organisationer att skapa bestående värde för konsumenterna. Processen är användbar i alla komplexa system (inte bara designsystem) eftersom den:

  • Syftar till att lösa ett konkret mänskligt behov
  • Hanterar problem som är tvetydiga eller svåra att definiera
  • Leder till mer innovativa lösningar
  • Effektiviserar och förbättrar arbetet hos organisationer

  Design thinking kurs Stockholm

  Det finns flera professionella aktörer som erbjuder en Design thinking kurs Stockholm. Just i Stockholmregionen har Design thinking spridit sig och blivit en allt mer populär metod att använda sig av. Metoden används av både offentlig- och privat sektor.

  Förutom i Stockholmregionen finns det möjlighet att genomföra kursen på distans eller på andra platser runt om i Sverige.

  Vad är Agenda 2030?

  Ett gemensamt mål som FN-har satt upp är Agenda 2030. Men vad är Agenda 2030? Och vad står det för? Syftet med målet är att balansera tre dimensioner av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga. Design thinking kurs kan hjälpa er organisation att komma på innovativa lösningar för att utveckla nya tjänster, produkter och metoder. För att uppnå målen för agenda 2030 krävs det att man är modig och flexibel som organisation och har ett tydligt fokus på innovation.

  Behöver er organisation få hjälp med att uppnå agenda 2030? Kika på våra kurser i hållbar utveckling eller gå en miljöcertifiering kurs.

  Kurs i digital facilitering

  När man använder sig metoden Design thinking så är ofta en projektledare med och styr hela processen. I takt med att omvärlden blir allt mer digitaliserad behöver organisationer anpassa sig mer och omforma sin verksamhet. Under coronakrisen 2020 var det flera organisationer som fick ställa om sina rutiner och det blev allt mer vanligt att medarbetar jobbar hemifrån eller från annan ort. Detta medförde även att digitala möten ökade kraftigt. Man förutspår att denna trend, med digital möten och distansarbete kommer fortsätta även efter coronapandemin.

  En kurs i digital facilitering ger dig rätt verktyg att planera, inspirera och leda digitala möten med utspridda och sammansvetsade team. Att vara bra på digital facilitering kommer hjälpa ert team att lyckas fullt ut i användandet av Design thinking. På länken kan du läsa mer om du är intresserad av en digital facilitering kurs!

  Behöver er organisation bli bättre på designtänkande?

  Fyll i formuläret ovan och få kontakt med upp till 5 utbildare som erbjuder Design thinking kurs och få hjälp med att skapa nya innovativa lösningar på era problem eller frågeställningar!