Kvartsdamm utbildning

Behöver du eller dina anställda gå en kvartsdamm utbildning? Alla som arbetar med eller leder arbeten där kvartsdamm förekommer måste enligt arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2015:2) vara införstådda i de risker som exponering för kvartshaltigt damm innebär samt hur dessa risker minimeras. För att förebygga långvariga och bestående lungsjukdomar som stendammlunga (Silikos) eller KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) erbjuder utbildare kvartsdamm utbildning på plats med instruktör eller online i hela Sverige.

Här nedan kan du söka och jämföra olika utbildningar inom kvartsdamm från Sveriges bästa utbildningsanordnare. Jämför och boka den kvartsdammutbildning som passar dig eller er verksamhet bäst. Våra utbildningsarrangörer är auktoriserade och professionella aktörer som utför kurser på plats hos er, i kurslokaler eller på distans/webb i hela Sverige.

Vill du spara tid och slippa leta runt efter en kvartsdamm utbildning i en stad nära dig? Gör en kostnadsfri förfrågan nedan och vi matchar ihop dig med rätt utbildningsarrangör.

Skickar...

Låt oss hitta rätt Kvartsdamm utbildning för dig!

 • Spar tid - vår personal hjälper dig!
 • Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få snabbt svar från upp till 5 aktörer
 • Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad
 • Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!
 • Din förfrågan är helt gratis!

  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  Varför gå en utbildning inom kvartsdamm?

  Stendammlunga eller silikos kan inte botas utan bara förebyggas. Varje år dör i snitt 10 personer i Sverige med silikos som underliggande orsak. Genom att skapa sig en förståelse kring de risker som upprepad exponering för kvartsdamm innebär kan förebyggande rutiner och säkerhetsåtgärder vidtas. Utbildningar inom kvartsdamm vänder sig till alla verksamheter och yrkesverksamma som upprepade gånger hanterar material som överstiger tre viktprocent kvarts i deras arbete. Utöver kvartsdamm förekommer även asbest inom byggbranschen. Här kan du läsa mer om asbest och boka en passande asbest utbildning.

  Grundutbildning kvartsdamm

  En grundutbildning i kvartsdamm kan genomföras på plats med instruktör eller via webbaserad e-Learning i grupp eller individuellt. Utbildningen informerar om kvartshaltiga produkter samt riskfyllda situationer som arbete med kvarts kan medföra. Utbildningen ger också kunskap i vilken skyddsutrustning som krävs vid arbete med kvartshaltigt material. Efter utförd utbildning får deltagaren ett utbildningsbevis som kan visas upp som intyg inför arbetsledare eller platsansvarig.

  Normalt omfattar en utbildning följande delar:

  • Vart finns kvartsdamm?
  • Vilka regler gäller vid arbete i miljöer där kvarts förekommer?
  • Vilka risker finns det och hur bedömer man dessa?
  • Vilka skyddsåtgärder krävs vid arbete med kvartsdamm?
  • Förebyggande rutiner och dokumentation
  • Vilka regler gäller kring medicinsk kontroll och tjänstbarhetsintyg?
  • Sanktioner mot företag som ej uppfyller satta arbetsmiljökrav

    Kvartsdamm utbildning pris

    Priset för en utbildning varierar mellan 650 och 2500 kronor per person och beror på gruppens storlek och ifall kursen sker på plats hos utbildaren, i egna lokaler eller online.

    Kvartsdamm online/webbutbildning

    En utbildning inom kvartsdamm är 100% kunskapsorienterad för att skapa medvetenhet hos både arbetsgivare och arbetstagare. Därför går dessa kurser att genomföra såväl fysiskt som online. En webbutbildning går pedagogiskt igenom varje steg med kursdeltagaren som får läsa, lyssna och se på beskrivande bilder eller videomaterial i sin egen takt. Vid slutet av varje delmoment får deltagaren svara på instuderingsfrågor för att bekräfta att rätt kunskap har erhållits. Utbildningen avslutas med ett större certifieringsprov. Vid godkänt resultat får deltagaren ett certifikat som kan skrivas ut för att intyga utförd kompetensutbildning.

    Kvartshaltigt material

    Kvarts är ett mineral som finns i de flesta bergarter och är ofarligt så länge det inte bearbetas. Däremot när kvartshaltigt material krossas, slipas eller bryts, frigörs ett damm som är mycket hälsofarligt vid inandning. Kvarts förekommer vanligtvis i bergmaterial, stenmaterial, sandmaterial samt asfalt som ofta bearbetas inom följande industrier:

    • Anläggningsarbete
    • Betongarbete
    • Bergssprängning
    • Gjuteri
    • Gruvarbete
    • Stenindustri
    • Stenkross

    Vad är stendamm?

    Stendamm är en annan benämning för kvartsdamm och beskriver de små partiklar som frigörs vid krossning, slipning eller brytning av material innehållande kvarts. Dammet består av ett så kallat inhalerbart eller respirabelt damm där dom allra minsta partiklarna tar sig längst in i lungan vid inandning och kapslas in i ärrvävnad i lungblåsorna. Inandning av stendamm kan leda till KOL, silikos eller cancer och är därför mycket hälsofarligt. Dammet är förrädiskt då konsekvenserna av felhantering och exponering för kvarts inte syns förrän 10 till 30 år efter den första exponeringen påbörjades.

    Utbildning stendamm

    Varje arbetsgivare är skyldig att säkerställa att alla som arbetar med eller leder arbeten där stendamm förekommer är insatta och har kunskap kring de risker som inandning av stendamm innebär. Därför erbjuds utbildningar till både arbetsgivare och arbetstagare inom området. Utbildningarna innebär en ökad förståelse kring de risker som finns, riskbedömning på arbetsplatsen och förebyggande åtgärder.

    Se andra utbildningar inom arbetsmiljö

    En god arbetsmiljö på arbetsplatsen minskar sjukfrånvaron och uppsägningar. Här kan du läsa mer om andra utbildningar inom arbetsmiljö:

    Läs mer om fler populära utbildningar

    Hot och våld utbildning

    En hot och våld utbildning ger dig och din verksamhet dom rätta verktygen för att förebygga och hantera hot...

    Arbete i slutet utrymme

    Arbete i slutet utrymme är en av de största riskmomenten på arbetsplatser och en bristande kunskap kan komma att...

    Utrymningsledare utbildning

    Söker du en utrymningsledare utbildning för dig själv eller ditt företag? Har du blivit tilldelad utrymningsansvar på din arbetsplats...

    Hållbarhetsutbildning

    Brinner du för en hållbar framtid? Är du idag ansvarig för miljö och hållbarhetsfrågor i ert företag eller är...

    Härdplastutbildning

    Hanterar du härdplaster på arbetsplatsen och behöver gå en härdplastutbildning? Från och med den 1 Juni 2015 ställs tydligare...

    Elsäkerhetsutbildning

    Arbetar du inom elbranschen och behöver gå en elsäkerhetsutbildning? En elsäkerhetsutbildning hjälper dig att få rätt kunskap i elsäkerhetsanvisningarna....

    Miljöcertifiering kurs

    Få en certifiering genom att gå en miljöcertifiering kurs och bidra till en bättre värld! Här kan du jämför...

    Risk- och krishantering utbildning

    Gå en utbildning inom riskhantering eller krishantering! Här har vi samlat flera av de bästa risk- och krishanteringsutbildningarna i...

    Brandskyddsutbildning

    Gå en brandskyddsutbildning och lär er hur man ska agera vid en brand. Alla anställda på en arbetsplats bör...

    OSA utbildning

    Söker du en OSA utbildning? Vi har samlat de bästa OSA utbildningarna för dig som behöver kompetensutveckling eller vill...