Referenser

Vad våra annonsörer säger

Vi är idag en av Sveriges marknadsledande plattform för att söka och jämföra utbildningar och samarbetar med ledande utbildningsföretag som STF Ingenjörsutbildningar, Renova Miljö, Brandskyddsföreningen, Anticimex och Mindset samt ett stort antal gymnasiala och eftergymnasiala skolor. Vi samarbetar också med mindre utbildningsföretag som finns lokalt och som jobbar med nischade utbildningserbjudanden.

I alla våra samarbeten strävar vi alltid efter att du som annonsör ska nå ut till ett så stort antal utbildningsintressenter som möjligt, nå tillväxt i mängden kvalitativa förfrågningar och öka era intäkter. Detta gör vi genom vår plattform och tillsammans med kraftfulla annonseringar via Google och sociala medier. Nedan följer några exempel på kundcase.

Renova Miljö AB har sedan 2014 marknadsfört sina utbildningar via vår plattform. Renova Miljö ingår i en koncern med omsättning överstigande 1 miljard SEK och erbjuder företag och  kommuner i Västsverige helhetslösningar för avfall och åter-vinning. Som en del av sin verksamhet genomför de miljöutbildningar. I  vårt partnerarbete driver vi intressenter via studier.ses plattform, gör annonskampanjer via Google Adwords och annonserar löpande via sociala medier för att attrahera rätt målgrupp och stärka Renovas varumärke.

“Vi får in nya utbildningsuppdrag via studier.se. Kan rekommenderas till andra företag.”

– Marie-Louice Flach
Pressansvarig / Renova Miljö AB

 

Sedan 2014 har vi exponerat Accelerating Sverige i syfte att attrahera intressenter till deras kompetenshöjande utbildningar inom HR. Samarbetet inleddes när Michael jobbade för en tidigare utbildningsleverantör och fortsatte när han startade Accelerating Sverige. I  detta upplägg har vi främst arbetat med exponering via studier.ses plattform för att attrahera rätt målgrupp.

“Vi är nöjda med vårt samarbete och har fått in nya kunduppdrag via tjänsten. Kan rekommenderas till andra företag.”

– Michael Wiander
Accelerating Sverige

 

Uppsala Universitet har varit kund sedan 2012 och samarbetet sträcker sig över flera institutioner där behovet har sett olika ut. Universitetet marknadsför ett stort antal program och kurser med syfte att attrahera studenter till skolan. I detta samarbete arbetar vår marknadsavdelning löpande med att planera och genomföra marknadsinsatser som främjar såväl skolans varumärke som söktrycket på institutionsnivå.  Produktmixen varierar med annonsering och SEO-optimering via plattformen, kampanjer i sociala medier och utskick av nyhetsbrev till en demografisk målgrupp som söker in till högskolor/universitet. 

“Vi får ett fint bemötande och är nöjda med tjänsten vi har, kan rekommenderas till andra.”

– Lars Karlsson

Prefekt, Uppsala universitet

 

Hässleholms Kommun marknadsför två gymnasieskolor med olika inriktningar sedan 2013. Målet i samarbetet är att på ett kostnadseffektivt sätt skapa ett ökat söktryck till de olika programmen som skolorna har. Antalet intressenter som vänder sig till skolorna ligger idag på en högre nivå än tidigare.
I detta kundcase har vår marknadsavdelning arbetat aktivt med att fånga gymnasieelever via studier.ses egna plattform, genom annonskampanjer i Facebook och via redaktionella artiklar om programmens olika inriktningarna. I arbetet att nå ut till gymnasieelever har föräldrarna en viktig påverkan i elevernas gymnasieval och vi har framgångsrikt lyckats attrahera båda målgrupperna.

“Vi är väldigt nöjda med samarbetet och kan varmt rekommendera konceptet till andra.”

– Gunvor Borre

Rektor, Hässleholms Kommun

 

UniCarriers Europe AB erbjuder den svenska marknaden egentillverkade lagertruckar och motviktstruckar, truckservice på alla märken, uthyrning och finansiering, begagnade truckar, ett stort utbud av utbildningar genom deras rikstäckande sälj-, eftermarknad- och utbildningsorganisation.

I detta partneravtal har vår marknadsavdelning sedan 2013 arbetat med att leverera förfrågningar för intressenter och bolag som vill ha en högkvalitativ truckutbildning, liftutbildning, traversutbildning, arbetsledarutbildning eller instruktörsutbildningar. Våra insatser består av exponering via studier.ses plattform med strategisk copy och SEO-arbete, kampanjutförande via Google Adwords och löpande annonseringsarbete i sociala medier.

“Vi får ett stort antal intresseanmälningar på våra utbildningar och har fått många kunder genom samarbetet med studier.se”

– Lennart Lövdahl

Marknadschef, UniCarriers Europe AB

 

Tillsammans med Lindholmens tekniska gymnasium arbetar vi sedan 2014 aktivt för att skapa attraktion för elever som står inför valet att söka in till gymnasiet. I samarbetet profilerar vi både teoretiska och praktiska program via studier.ses plattform och genom olika insatser i sociala medier. Underliggande i samarbetet finns en SEO-strategi för att optimera trafikflöden via nischade long-tail-sökningar relaterat till skolans utbildningar.

“Under åren har vi genomfört ett tio-tal riktade marknadskampanjer i Facebook och Instagram och antalet intressenter som visat intresse har stadigt ökat. ”

– Gymnasieskolenhetschef
Lindholmens tekniska gymnasium

 

Studiefrämjandet är Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. I detta partnersamarbete jobbar vi tillsammans för att öka intresset för förbudets kurser som löpande arrangeras.
Marknadsföringen sker främst genom studier.ses plattform med syfte att attrahera den starka målgrupp som genereras organiskt. Anslutna kurser är exempelvis; jägarexamen, streetdance, DJ-kurs, steppkurs, valpkurs och kurser för hundträning.

”Samarbetet med studier.se har pågått sedan 2016 och antalet sökande till utbildningarna har ökat markant.”

– Marknadsavdelningen
Studiefrämjandet

 

Sedan 2012 hjälper vi Yrkeshögskolan i Enköping att profilera sitt utbildningsutbud via studier.se. Skolan har producerat framgångsrika, eftertraktade och aktuella utbildningar mot kompetensbehov under närmare två decennier. I samarbetet marknadsför vi eftergymnasiala YH-utbildningar som förbereder individer för en tydlig yrkesroll. Teori varvas med praktik och utbildningarna skräddarsys i nära samarbete med arbetslivet.

”I samarbetet kombinerar vi annonsering via studier.se och målgruppskampanjer i sociala medier. Målgruppen vi arbetar mot är personer i åldern 19 till 35 år och antalet sökande ökar kontinuerligt.”

– Verksamhetschef
Yrkeshögskolan i Enköping

 

STF Ingenjörsutbildningar omsätter årligen 60 MSEK och utvecklar tillsammans med näringslivet kurser och utbildningar för yrkesverksamma i teknikdrivna företag. Sedan 2014 marknadsför STF Ingenjörsutbildningar sitt utbud via studier.se. För att få framgång i exponeringen sker ett löpande SEO arbete, konverteringsoptimering där vi profilerar utbildningarna på rätt sidor on-page på studier.se samt genom planerade kampanjer i sociala medier.

”Kombinationen av de olika marknadsinsatserna ger ett effektivt och positivt resultat där antalet intresseanmälningar ökar kontinuerligt.”

– Marknadschef
STF Ingenjörsutbildningar

ALcontrol är ett serviceföretag som bidrar till att förbättra vår miljö samt att säkra vår hälsa. Sedan 2015 har företaget marknadsfört sina utbildningar via studier.se. Med en enormt omfattande kunskap lär ALcontrol ut sin expertis inom dricksvattenhygien samt provtagning av avlopp-utsläpp och recipienter. Studier.se har arbetat för att erbjuda rätt exponering på plattformen för att nå ut till rätt målgrupp.

”Vi har fått nya kunder genom vårt samarbete med studier.se. Vi kan starkt rekommendera till andra företag.”

– Fredrik Holmberg
ALcontrol AB/SYNLAB

I början av 2018 valde Edu Performance att låta studier.se hjälpa dem marknadsföra deras olika utbildningar mot bygg, anläggning och industrin. För att starka varumärkesprofilen så har vi kontinuerligt arbetat med annonsering i sociala medier samt publicerat innehållsrika SEO-texter för att nå en större räckvidd och nå rätt målgrupp.

”Sen vi påbörjade vårt samarbete med studier.se har vi fått fler intresseanmälningar. Vi är mycket nöjda!”

– Sanna Breitholtz
Edu Performance

 

Läridé Dahlqvist AB påbörjade sin resa tillsammans med oss 2017. Läridé Dahlqvist AB erbjuder företag utbildning för truck- och maskinförare, mobila arbetsplattformar, arbetsmiljö och ansvar/säkerhet. I vår partnersamverkan har vi, genom annonsering i Google Adwords och i sociala medier samt exponering via studier.ses plattform, kunnat driva in betydligt fler intressenter till Läridé Dahlqvists olika utbildningar.

”Samarbetet med studier.se har varit mycket givande för oss. Vi har fått fler kunder och är mycket tacksamma för det”

– Mattias Dahlqvist
Läridé Dahlqvist AB

 

Sedan 2018 har vi aktivt arbetat för att marknadsföra BCN Sverige AB som levererar utbildningar inom Micropen/ Mesoterapi. Vi har verksamat för att nå fler och rätt intressenter för BCN Sverige. Detta i form av löpande annonser i diverse olika digitala kanaler och en omfattande exponering via studier.ses plattform.

”Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med studier.se. Vi har även haft samarbeten med andra aktörer tidigare och har aldrig fått bättre respons än med samarbetet med studier.se. Dem levererar verkligen det som utlovas”

– Harmit Kaur
BCN Sverige AB/Tumba Lipokliniken

 

Sedan 2018 har vi aktivt arbetat för att marknadsföra Tekniktubildarna i Norden AB som levererar utbildningar inom olika teknikområden. Marknadsföring har skett i form av löpande annonser i diverse olika digitala kanaler och en omfattande exponering via studier.ses plattform.

”Samarbetet med studier.se har varit givande för oss. Vi har nått ut till fler kunder och är mycket tacksamma för det”

Lena G olsson

Teknikutbildarna i Norden

 

2013 valde Fallskydd Specialisterna att låta studier.se hjälpa dem marknadsföra deras olika utbildningar ínom fallskydd. För att stärka varumärkesprofilen så har vi kontinuerligt arbetat med annonsering i sociala medier  för att nå en större räckvidd och nå rätt målgrupp.

“Vi får ett fint bemötande och är nöjda med tjänsten vi har, kan rekommenderas till andra.”

Sören

Fallskyddspecialisterna

 

Tillsammans med Kiwa arbetar vi sedan 2013 aktivt för att skapa attraktion för personer som är ute efter certifieringar inom lantbruk, livsmedels- och byggbranschen, samt systemcertifieringar. I detta samarbetet marknadsför vi deras olika utbildningar via studier.ses plattform och genom olika insatser i sociala medier.

’’Vi får ett stort antal intresseanmälningar på våra utbildningar och har fått många kunder genom samarbetet med studier.se”

 

Magnus Jerlmark

Kiwa

 

Sedan början av 2018 har vi aktivt arbetat för att marknadsföra Gigantic Maskin som erbjuder utbildningar inom förarutbildning för truck/hjullastare, kran/travers, lift/skylift samt ansvarsutbildning för arbetsledare. I form av löpande annonser i diverse olika digitala kanaler och en omfattande exponering via studier.ses plattform har vi arbetat för att nå fler och rätt intressenter.

“Vi har fått många kunder genom samarbetet med studier.se och samarbetet har varit väldigt givande. Vi är mycket nöjda!”

Daniel Funk

Gigantic Maskin