Referenser

Vad våra annonsörer säger

Vi är idag en av Sveriges marknadsledande plattform för att söka och jämföra utbildningar och samarbetar med ledande utbildningsföretag som STF Ingenjörsutbildningar, Renova Miljö, Brandskyddsföreningen, Anticimex och Humanova samt ett stort antal gymnasiala och eftergymnasiala skolor. Vi samarbetar också med mindre utbildningsföretag som finns lokalt och som jobbar med nischade utbildningserbjudanden.

I alla våra samarbeten strävar vi alltid efter att du som annonsör ska nå ut till ett så stort antal utbildningsintressenter som möjligt, nå tillväxt i mängden kvalitativa förfrågningar och öka era intäkter. Detta gör vi genom vår plattform och tillsammans med kraftfulla annonseringar via Google och sociala medier. Nedan följer några exempel på kundcase.

Renova Miljö AB har sedan 2014 marknadsfört sina utbildningar via vår plattform. Renova Miljö ingår i en koncern med omsättning överstigande 1 miljard SEK och erbjuder företag och kommuner i Västsverige helhetslösningar för avfall och åter-vinning. Som en del av sin verksamhet genomför de miljöutbildningar. I vårt partnerarbete driver vi intressenter via studier.ses plattform, gör annonskampanjer via Google Adwords och annonserar löpande via sociala medier för att attrahera rätt målgrupp och stärka Renovas varumärke.

“Vi får in nya utbildningsuppdrag via studier.se. Kan rekommenderas till andra företag.”

– Marie-Louice Flach
Pressansvarig / Renova Miljö AB

Renova Logo

Sedan 2014 har vi exponerat Accelerating Sverige i syfte att attrahera intressenter till deras kompetenshöjande utbildningar inom HR. Samarbetet inleddes när Michael jobbade för en tidigare utbildningsleverantör och fortsatte när han startade Accelerating Sverige. I detta upplägg har vi främst arbetat med exponering via studier.ses plattform för att attrahera rätt målgrupp.

“Vi är nöjda med vårt samarbete och har fått in nya kunduppdrag via tjänsten. Kan rekommenderas till andra företag.”

– Michael Wiander
Accelerating Sverige

accelerating Logotyp

 

Uppsala Universitet har varit kund sedan 2012 och samarbetet sträcker sig över flera institutioner där behovet har sett olika ut. Universitetet marknadsför ett stort antal program och kurser med syfte att attrahera studenter till skolan. I detta samarbete arbetar vår marknadsavdelning löpande med att planera och genomföra marknadsinsatser som främjar såväl skolans varumärke som söktrycket på institutionsnivå. Produktmixen varierar med annonsering och SEO-optimering via plattformen, kampanjer i sociala medier och utskick av nyhetsbrev till en demografisk målgrupp som söker in till högskolor/universitet.

“Vi får ett fint bemötande och är nöjda med tjänsten, kan rekommenderas till andra.”

– Lars Karlsson

Prefekt, Uppsala universitet

Uppsala Universitet Logotyp

 

Hässleholms Kommun marknadsför två gymnasieskolor med olika inriktningar sedan 2013. Målet i samarbetet är att på ett kostnadseffektivt sätt skapa ett ökat söktryck till de olika programmen som skolorna har. Antalet intressenter som vänder sig till skolorna ligger idag på en högre nivå än tidigare.

I detta kundcase har vår marknadsavdelning arbetat aktivt med att fånga gymnasieelever via studier.ses egna plattform, genom annonskampanjer i Facebook och via redaktionella artiklar om programmens olika inriktningarna. I arbetet att nå ut till gymnasieelever har föräldrarna en viktig påverkan i elevernas gymnasieval och vi har framgångsrikt lyckats attrahera båda målgrupperna.

“Vi är väldigt nöjda med samarbetet och kan varmt rekommendera konceptet till andra.”

– Linda Färdig

Hässleholms Kommun

Hässleholms Gymnasium Logo

 

UniCarriers Europe AB erbjuder den svenska marknaden egentillverkade lagertruckar och motviktstruckar, truckservice på alla märken, uthyrning och finansiering, begagnade truckar, ett stort utbud av utbildningar genom deras rikstäckande sälj-, eftermarknad- och utbildningsorganisation.

I detta partneravtal har vår marknadsavdelning sedan 2013 arbetat med att leverera förfrågningar för intressenter och bolag som vill ha en högkvalitativ truckutbildning, liftutbildning, traversutbildning, arbetsledarutbildning eller instruktörsutbildningar. Våra insatser består av exponering via studier.ses plattform med strategisk copy och SEO-arbete, kampanjutförande via Google Adwords och löpande annonseringsarbete i sociala medier.

“Vi får ett stort antal intresseanmälningar på våra utbildningar och har fått många kunder genom samarbetet med studier.se”

– Lennart Lövdahl

Marknadschef, UniCarriers Europe AB

UniCarriers Logo

 

Tillsammans med Lindholmens tekniska gymnasium arbetar vi sedan 2014 aktivt för att skapa attraktion för elever som står inför valet att söka in till gymnasiet. I samarbetet profilerar vi både teoretiska och praktiska program via studier.ses plattform och genom olika insatser i sociala medier. Underliggande i samarbetet finns en SEO-strategi för att optimera trafikflöden via nischade long-tail-sökningar relaterat till skolans utbildningar.

“Under åren har vi genomfört ett tio-tal riktade marknadskampanjer i Facebook och Instagram och antalet intressenter som visat intresse har stadigt ökat. ”

– Gymnasieskolenhetschef
Lindholmens tekniska gymnasium

Lindholmens Tekniska Gymnasium Logo

 

Studiefrämjandet är Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. I detta partnersamarbete jobbar vi tillsammans för att öka intresset för förbudets kurser som löpande arrangeras.
Marknadsföringen sker främst genom studier.ses plattform med syfte att attrahera den starka målgrupp som genereras organiskt. Anslutna kurser är exempelvis; jägarexamen, streetdance, DJ-kurs, steppkurs, valpkurs och kurser för hundträning.

”Samarbetet med studier.se har pågått sedan 2016 och antalet sökande till utbildningarna har ökat markant.”

– Marknadsavdelningen
Studiefrämjandet

Studiefrämjandet Logo

 

Sedan 2012 hjälper vi Yrkeshögskolan i Enköping att profilera sitt utbildningsutbud via studier.se. Skolan har producerat framgångsrika, eftertraktade och aktuella utbildningar mot kompetensbehov under närmare två decennier. I samarbetet marknadsför vi eftergymnasiala YH-utbildningar som förbereder individer för en tydlig yrkesroll. Teori varvas med praktik och utbildningarna skräddarsys i nära samarbete med arbetslivet.

”I samarbetet kombinerar vi annonsering via studier.se och målgruppskampanjer i sociala medier. Målgruppen vi arbetar mot är personer i åldern 19 till 35 år och antalet sökande ökar kontinuerligt.”

– Verksamhetschef
Yrkeshögskolan i Enköping

Enköpings Kommun Logo

 

STF Ingenjörsutbildningar omsätter årligen 60 MSEK och utvecklar tillsammans med näringslivet kurser och utbildningar för yrkesverksamma i teknikdrivna företag. Sedan 2014 marknadsför STF Ingenjörsutbildningar sitt utbud via studier.se. För att få framgång i exponeringen sker ett löpande SEO arbete, konverteringsoptimering där vi profilerar utbildningarna på rätt sidor on-page på studier.se samt genom planerade kampanjer i sociala medier.

”Kombinationen av de olika marknadsinsatserna ger ett effektivt och positivt resultat där antalet intresseanmälningar ökar kontinuerligt.”

– Marknadschef
STF Ingenjörsutbildningar

STF Logo

 

ALcontrol är ett serviceföretag som bidrar till att förbättra vår miljö samt att säkra vår hälsa. Sedan 2015 har företaget marknadsfört sina utbildningar via studier.se. Med en enormt omfattande kunskap lär ALcontrol ut sin expertis inom dricksvattenhygien samt provtagning av avlopp-utsläpp och recipienter. Studier.se har arbetat för att erbjuda rätt exponering på plattformen för att nå ut till rätt målgrupp.

”Vi har fått nya kunder genom vårt samarbete med studier.se. Vi kan starkt rekommendera till andra företag.”

– Fredrik Holmberg
ALcontrol AB/SYNLAB

SYNLAB Logo

 

Läridé Dahlqvist AB påbörjade sin resa tillsammans med oss 2017. Läridé Dahlqvist AB erbjuder företag utbildning för truck- och maskinförare, mobila arbetsplattformar, arbetsmiljö och ansvar/säkerhet. I vår partnersamverkan har vi, genom annonsering i Google Adwords och i sociala medier samt exponering via studier.ses plattform, kunnat driva in betydligt fler intressenter till Läridé Dahlqvists olika utbildningar.

”Samarbetet med studier.se har varit mycket givande för oss. Vi har fått fler kunder och är mycket tacksamma för det.”

– Mattias Dahlqvist
Läridé Dahlqvist AB

Läridé Dahlqvist Logo

 

Sedan 2018 har vi aktivt arbetat för att marknadsföra BCN Sverige AB som levererar utbildningar inom Micropen/ Mesoterapi. Vi har verksamat för att nå fler och rätt intressenter för BCN Sverige. Detta i form av löpande annonser i diverse olika digitala kanaler och en omfattande exponering via studier.ses plattform.

”Vi är mycket nöjda med vårt samarbete med studier.se. Vi har även haft samarbeten med andra aktörer tidigare och har aldrig fått bättre respons än med samarbetet med studier.se. Dem levererar verkligen det som utlovas.”

– Harmit Kaur
BCN Sverige AB/Tumba Lipokliniken

Tumba Lipokliniken Logo

 

Sedan 2018 har vi aktivt arbetat för att marknadsföra Tekniktubildarna i Norden AB som levererar utbildningar inom olika teknikområden. Marknadsföring har skett i form av löpande annonser i diverse olika digitala kanaler och en omfattande exponering via studier.ses plattform.

”Samarbetet med studier.se har varit givande för oss. Vi har nått ut till fler kunder och är mycket tacksamma för det.”

Lena G olsson
Teknikutbildarna i Norden

Teknikutbildarna Logo

 

2013 valde Fallskydd Specialisterna att låta studier.se hjälpa dem marknadsföra deras olika utbildningar ínom fallskydd. För att stärka varumärkesprofilen så har vi kontinuerligt arbetat med annonsering i sociala medier för att nå en större räckvidd och nå rätt målgrupp.

”Vi har genom Fallskyddspecialisterna i Heby AB samarbetat med studier.se sedan 2013. Samarbetet har genererat kunder och vi är nöjda, kan rekommendera tjänsten till andra liknande utbildningsföretag.”

Sören Sköllermark
Fallskyddspecialisterna

Fallskydd Specialisterna Logo

 

Tillsammans med Kiwa arbetar vi sedan 2013 aktivt för att skapa attraktion för personer som är ute efter certifieringar inom lantbruk, livsmedels- och byggbranschen, samt systemcertifieringar. I detta samarbetet marknadsför vi deras olika utbildningar via studier.ses plattform och genom olika insatser i sociala medier.

’’Vi får ett stort antal intresseanmälningar på våra utbildningar och har fått många kunder genom samarbetet med studier.se.”

Magnus Jerlmark
Kiwa

Kiwa Logo

Sedan början av 2018 har vi aktivt arbetat för att marknadsföra Gigantic Maskin som erbjuder utbildningar inom förarutbildning för truck/hjullastare, kran/travers, lift/skylift samt ansvarsutbildning för arbetsledare. I form av löpande annonser i diverse olika digitala kanaler och en omfattande exponering via studier.ses plattform har vi arbetat för att nå fler och rätt intressenter.

“Vi har fått många kunder genom samarbetet med studier.se och samarbetet har varit väldigt givande. Vi är mycket nöjda!”

– Daniel Funk
Gigantic Maskin

Gigantic Logo

 

”Studier.se är för mig ett företag med muskler som levererar det utlovade. Med nära, trevligt samarbete skräddasydde ni marknadsföringen för mitt företag optimalt. I dag ett år senare har mitt företag många nya kunder. Vi har fått många kunder genom samarbetet med studier.se och samarbetet har varit väldigt givande. Vi är mycket nöjda!”

– Susanne Altsund
ABC Truckkompetens

ABC Truckkompetens Logo

 

”Alltid ett väldigt seriöst och trevligt bemötande från personalen på studier.se. Jag är nöjd med vårat samarbete.”

– Hedyeh Ghara
Modern Beauty by Helya

Modern Beauty Logo

 

I partnersamarbetet med Fastighetsakademin har vi lyckats skapa mycket värde för samarbetspartner och elever ända sedan 2017. Genom vår aktiva marknadsföring av deras fastighetsutbildningar har de lyckats få in flera sökande, som annars kanske valt att gå en annan utbildning. Skolan har funnits sedan 1999 och utbildat över 2 000 personer genom sina yrkeshögskoleutbildningar. En övervägande majoritet av de examinerade arbetar idag inom olika befattningar i fastighetsbranschen, exempelvis fastighetsvärd, -förvaltare eller chef.

”Vi har använt studier.se sedan 2017 och har fått in många nya studenter varje år via samarbetet.”

– Ingemo Ilander
Fastighetakademin

FastighetsAkademin Logo

 

För Hundens Hus har vi ända sedan 2014 lyckats skapa en större synlighet och fler kursdeltagare för deras hundutbildningar. Genom synlighet på Studier.se samt aktiv och riktad annonsering skapad av vår erfarna marknadsavdelning har vi kunnat nå de hundintresserade personerna via de kanaler de använder. Exempel på utbildningar Hundens Hus erbjuder är Hundbeteendevetare, hunddagisutbildning, hundkurser, hundinstruktör, hundpsykolog, hundfrisör. Med marknadsavdelningens kunskap och expertis inom digital marknadsföring skapar vi mycket värde för våra kunder som därför kan fortsätta fokusera på sin kärnverksamhet.

”Vi har samarbetat med studier.se sedan 2014 och är mycket nöjda med samarbetet. Genom dem har fler personer kunnat hitta till Hundens Hus och gå våra utbildningar.”

Pia Myrseth
Hundens Hus

Hundens Hus Logo

 

Campus Värnamo är en högskola och yrkeshögskola, men erbjuder även kompetensutvevkling för företag och prvatpersoner. Deras utbud styrs av efterfrågan och bygger på nära samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor. Eftersom Studier.se har alla Sveriges utbildningar på ett och samma ställe skapar vi ett enormt värde eftersom de når ut till samtliga utbildningsintressenter på en och samma plattform.

”Vi får in flera bra intresseanmälningar via studier.se och är nöjda med att vara publicerade på portalen. Det har lett till ökad synlighet för våra utbildningar.”

Henrik Rosenqvist
Campus Värnamo

Campus Värnamo Logo

 

Chefakademin erbjuder chef-s och ledarskapsutbildningar och är ett samarbete mellan Chef, Mgruppen och Intermezzon. De är relativt nya samarbetspartners hos Studier.se men har trots detta redan fått in flera bra förfrågningar genom att vara publicerade hos oss med sina olika utbildningar. Vi tycker att det är roligt att på så kort tid kunna hjälpa dem i visionen att vara det självklara valet för den som söker ledarskapsutbildningar och kompetensutveckling för chefer. Vi hjälper er uppnå era mål

”Vi är samarbetspartners hos studier.se sedan 2019 och har på kort tid fått in en stor mängd bra förfrågningar.”

– Petter Fredriksson
ChefAkademin

Chefsakademin Logo

 

”Great Security Mitt AB har haft ett samarbete med studier.se över en lång tid. Vi är jätte nöjda med detta. Det sparar tid och resurser för oss och vi har snabb och bra korrespondens mellan varandra. Det har givit oss nya kunder som vi troligen inte fått utan detta samarbete.”

– Stefhan Bohlin
Great Security Mitt AB

Great Security Logo

 

”Jag är jätteglad att vi ingick ett samarbete med studier.se då det har gett våra utbildningar en enorm exponering. De har alltid gett mig snabb och professionell service, samtidigt som de är riktigt duktiga på marknadsföring. Vi har fått jättemånga fina intresseanmälningar via studier.se.”

– Zahra Hadi
I Love Me by Z. Hadi

I Love Me by Hadi Z Logo

.

”Studier.se har varit väldigt tillmötesgående och har gett mig många betalande kursdeltagare. Resultatet har varit långt över förväntan. Kan starkt rekommendera!”

– Fatima Bruzelius
Graafell AB/Båstad Beauty

Båstad Beauty Logo

 

”Jag är nöjd med samarbetet och uppskattar det trevliga bemötandet. Rekommenderar andra företag att använda tjänsten.”

– Helena
City Dansstudio

City Dansstudio Logo

 

”Jag har fått kunder och kontakter som jag inte hade nått ut till annars. Rekommenderar studier.se starkt till andra utbildare som behöver nå ut till fler.”

– Gunvor Karlsson
Åkaren Utbildning

Åkaren Utbildning Logo

 

”Studier.se ger oss en bra service, är väldigt lyhörda och har framförallt en väldigt bra kvalité på leveransen.”

– Rebecca Gabor
Skandinaviska Skönhetsinstitutet

Skönhetsinstitutet Logo

 

”Vi har använt studier.se sedan 2017 i syfte att nå nya studerande. Vi är nöjda och samarbetet har alltid fungerat smidigt, så vi kan rekommendera tjänsten till andra utbildare.”

– Fredrik Rösténius
Yrkeshögskolan i Helsingborg

Yrkeshögskolan Helsingborg Logo

 

”Vi har direkt från start fått ett fint resultat med flera intresseanmälningar genom samarbetet med studier.se. Mottagandet från personalen har varit bra och vi är mycket nöjda med tjänsten. Studier.se rekommenderas för dig som vill nå ut till nya kunder!”

– Emil Öberg
Anticimex Region Syd

Anticimex Logo

 

”Vi kan rekommendera studier.se till liknande utbildare, vi har använt tjänsten för att marknadsföra våra utbildningar sedan 2016 och ser ett mätbart resultat i genererade affärsmöjligheter genom vår medverkan.”

– Jan-Åke Johansson
Projekt Hydraulik

Projekt Hydraulik Logo

 

 

”Studier.se är en viktig kanal för oss för att få in nya kunder.”

– Mikael Danielsson
Kompetensutveckla i Sundsvall

Kompetensutveckling Sundsvall Logo

 

”Genom studier.se har vi fått många nya intressenter och nya anmälningar. Vi får alltid bra support och trevligt bemötande, vi kan varmt rekommendera studier.se.”

– Marie Ternrud
Soulful Living

Soulful Living Logo

 

”Jag har sedan augusti 2019 haft studier.se som marknadsfört mina utbildningar och de visar ett sådant härligt engagemang och envishet för att verkligen få folk att hitta mina kurser. Kan varmt rekommenderas studier.se.”

– Maria Grönqvist
Maria G’s Skönhetsvård

 

”Genom studier.se har vi fått in flera intresseanmälningar från personer som är intresserade av våra utbildningar inom flygteknik. De har även hjälpt oss med ytterligare annonsering via sociala medier med syfte att skapa ökad exponering för vårt varumärke.”

– Ulf Axelsson

Flygteknikcenter Ljungbyhed

 

”Som ny annonsör är vi mycket nöjda med uppstarten och bemötandet vi fått. Att vi dessutom fått in vår första betalande kund redan efter tre dagar gör att vi gärna rekommenderar Studier.se till andra företag.”

– Johanna Palmqvist
Inspirandrum Sverige AB

 

”Vi på Ställningsskolan är relativt nya kunder sen 1 år tillbaka men har redan känt att detta är ett utmärkt samarbete med Studier.se. Personliga och kompetenta är 2 ord som de briljerar med och kan rekommenderas till andra företag.”

– Martin Hägg
Ställningsskolan

 

”Vi har fått många nya kunduppdrag via Studier.se, och är otroligt nöjda med tjänsten och exponeringen via deras plattform!”

– Patrik Krull
Tema utbildning AB

 

”Vi har under många år växt och utvecklats tillsammans med studier.se och har under alla åren haft givande diskussioner med dem kring hur vi kan säkerställa att fler får vetskap om kraften i våra utbildningar inom professionell coaching. Vi är glada för samarbetet och de resultat vi tillsammans skapar hos våra deltagare och deras vidare framtida adepter/klienter. Tillsammans med studier.se så lever vi vår mission ”We change the world”

– Johnny Ganeryd
Coach Companion

 

”Vi är nöjda med att under åren lockat intressenter via tjänsten, kan rekommenderas till andra.”

– Evelina Brehmer Almén
Humanova

 

”Vi använder oss av Studier.se sedan en tid tillbaka, vi är nöjda med resultat men framförallt med återkoppling och samarbetet för att bli bättre och hitta nya vägar till bättre resultat.”

– Mats Johansson
Linde

 

”Den stora skillnaden efter att startat ett samarbete med studier.se är att vi numera har kunder över hela Sverige, som vi tidigare inte haft. De hjälper oss på ett enkelt och snabbt sätt vilket går väl i hand med våra ledord genuint, livsglatt och enkelt.”

– Ingrid Lindelöw Berntson
Shift Education

”Vi har varit kunder hos studier.se i flera år och är mycket nöjd med samarbetet. Bra kundservice där vi får kontinuerliga rapporter och snabb feedback. Tack vare ett bra arbete har vi fått både ökat antalet träffar på Google och ökad trafik till vår webbplats.”

– Beatrice Ström
Campus Västervik

 

”Vi har fått starkt flöde av fina intresseanmälningar under den period vi har varit publicerade på studier.se.”

– Pär Dahlstedt
Bomhus Trafikskola

 

”Studier.se är en viktig kanal som genererar ett löpande starkt flöde av intresseanmälningar till oss.”

– Jonas Johansson
Kompetensförsörjning i Värmland

 

”Vi på Aktivt Ledarskap har sedan 2017 varit med och annonserat på Studier.se. En plats, mötesplats för de intressenter som delar intresset för utveckling, antingen som sökande av en utbildning eller skapa utbildningar för marknaden.

Vår ledstjärna – Vi gör skillnad – har varit att skapa ett upplägg som utvecklar deltagaren, individen i gruppen och organisationen, genom en bred erfarenhet har vi skapat attraktiva utbildningar. Dessa utbildningar finns med på Studier. Vi är väldigt nöjda med de förfrågningar vi har fått, samt de deltagare som har bokat sin utbildning genom Aktivt Ledarskap. En investering och plattform som är värd sitt pris.”

– Rickard Nilsson
Aktivt Ledarskap

 

”Vi har använt oss av studier.se sedan 2014 som ett extra fönster för våra utbildningar. Deras erbjudande och uppföljning har utvecklats under åren. Vi är nöjda med det flöde av nya leads som vi får via studier.se.”

– Magnus Bergström
Bergström & Hellqvist AB

 

”Studier.se gör alltid sitt bästa för sina kunder. De är mycket professionella i allt de gör”

– Peter Knight
Tau Learning

 

Kontakten med studier.se är alltid positiv, smidig och ändringar i vår material går blixtsnabbt. Vi har även märkt en klar ökning av förfrågningar som vi skulle ha svårt att nå med egen marknadsföring. De som visar intresse för våra utbildninar upplever vi som engagerade, eftersom de själva aktivt har valt att ta kontakt med oss. En snabb återkoppling från oss till intressenten ger oftast ett positivt utfall.

– Mats Norrbom
Utbilda Norrbom

 

”Vi får ett fint bemötande och är nöjda med tjänsten. Vi kan rekommendera tjänsten till andra.”

– Marion Solkvint
Hot yoga center i Helsingborg

 

Studier.se har varit fantastiska i sättet dem arbetar och håller oss ständigt uppdaterade med prognoser och statistik varje månad. Deras viktigaste ingrediens, och det som skiljer dem från andra, är deras personliga touch och glada personal som alltid finns på plats för att hjälpa till och besvara frågorna på ett professionellt sätt.”

– Raby George
CSUSA

 

”Vi använder oss av Studier.se sedan 2014, vi är nöjda med resultatet och även återkoppling och service.”

– Tony Wittgren
ABUS Kransystem

 

”Vi har använt oss av Studier.se sedan 2012. Förutom att vi får in ett bra flöde med intresseanmälningar på våra utbildningar har vi bra fått bra service vid ändringar etc”

Anna Seth
Bergströms Kunskapsföretag

 

”Kontakten med studier.se funkar bra! Det är ett smidigt sätt för oss att nå ut till nya kunder och själva få kontakt med dom. Kvalitén på dessa intressenter är dessutom bra!”

Berry Östbjerg
Berrys Truck

 

”Vi har använt oss av studier.se sedan 2016 och är mycket nöjda både med resultat och servicenivå i kontakter”

David Lindh
Berghs School of Communication

 

”Vi får massor med förfrågningar, och de håller hög kvalité! De personer och företag vi når med annonseringen hos Studier.se är precis de som är inom målgruppen för våra utbildningar”

– Magnus Olsson
Motivera Utbildning

 

”Att samarbeta med studier.se är en fröjd! Min kontaktperson återkopplar alltid snabbt när jag behöver kontakt och han är mycket mån om att jag som kund ska bli ytterst nöjd med deras tjänst. Jag känner mig alltid sedd som kund.

Jag ger mina allra varmaste rekommendationer till studier.se och uppmuntrar dig att anlita dem!”

– Mikaela Skantz
Mikaela Skantz Coaching

 

Tjänsten med Studier.se har funkat väldigt bra, vi har bett om att få SMS-notiser när någon visar intresse för utbildningen vilket de har löst åt oss. Kontakten mellan oss och Studier.se har jag bara positiva saker att säga om!

Anita Krantz
Ledar & Projekthantering i Sverige AB

 

”Vi har använt studier.se i ett flertal år i syfte att nå nya studerande och utbildningsintresserade. Vi är nöjda med vårat resultat och kontakter med Studier.se har alltid fungerat smidigt. Vi kan rekommendera tjänsten till andra skolor.”

Magnus Fagerström
Yrkeshögskolan i Mölnlycke

 

”Vi är mycket nöjda med resultatet som studier.se levererar”

Linda Tovek
UPH

 

”Vi har sedan 2019 använt oss av studier.se som ett bra komplement till andra insatser för att marknadsföra vårt utbud och få in intresseanmälningar för vårt studieutbud.”

Peter Isaksson
Verksamhetschef Påhlmans Handelsinstitut

 

”Vi har använt oss av Studier.se sedan 2015 för att marknadsföra våra YH-utbildningar. Vi är nöjda med både resultatet och den löpande kontakten. Vi rekommenderar Studier.se som samarbetspartner”

Birgitta Thorsell
Yrkeshögskolan för hudvård och spa

 

”Efter att ha fått en bra service och guidning från min vän Elis så är denna tjänsten kanon, all den hjälpen man får är toppen. Jag kan helt klart rekommendera studier.se!”

– Göran
Gr truck och utbildning

 

”Vi har använt oss av Studier.se sedan 2012. Kontakten med studier.se har under åren fungerat bra, dom hör av sig med jämna mellanrum och är alltid behjälpliga när vi ska uppdatera material. Vi är nöjda med resultatet och når via plattformen personer som inte vet vilka vi är sedan tidigare. Är ni en liknande skola, i behov av marknadsföring och hjälp att få in fler deltagare rekommenderar vi studier.se som samarbetspartner”

Björn Nyström, Fortbildningsledare
Gammelkroppa Skogsskola

 

”Vi har arbetetat ned studier.se sedan 2014 och är nöjda med vårat resultat. Kontakten med de anställda på bolaget fungerar bra och vi får hjälp och stöd när det behövs. Vi både kan och har rekommenderat studier.se som samarbetspartner för liknande utbildare”

Charlotte Cederlund
Brandskyddsföreningen Skåne

 

Studier.se är lätta att samarbeta med. Deras tjänst fungerar bra med att hjälpa mitt företag att driva nya kontakter”

Tommy Grip
Grip För Säkerhets Skull

 

Studier.se hjälper oss att driva in fler utbildningsintressenter och ansökningar till våra YH-utbildningar”

Sara Wickenberg
Campus Mölndal