Din personliga integritet som kund

Med anledning av att den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft den 25 maj 2018, så informerar vi studier.se (556873-3470) här våra kunder och affärspartners om de personuppgifter vi lagrar för att kunna upprätthålla en väl fungerande affärsrelation med dig.

Din personliga integritet och vår hantering av dina personuppgifter är viktig för oss och vi har tagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dig som kund/affärspartner av vår webbplats enligt dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation).
För att du ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina uppgifter vill vi berätta för dig vad som gäller.

Vad för personuppgifter?

För att kunna bedriva och bibehålla fungerande affärsrelation med dig, så lagrar vi vissa
personuppgifter om dig i ett CRM-system. Såsom ditt namn, företag, org nr, e-postadress, telefonnummer och adress till ditt arbete eller extern leveransadress. Vi noterar även anteckningar som är nödvändiga för att upprätthålla vår förpliktelse enligt avtal med dig.

Denna personliga data kan användas för att identifiera dig eller ditt företag samt upprätthålla viktiga delar i vår relation. Personuppgifter vi tillhandahåller har vi fått/samlat in på flera sätt: Vi har tillhandahållit den frivilligt när ni blivit kund hos oss, valt att sökt en utbildning via oss, kommunicerat med oss via telefonsamtal, e-post eller fysiskt på mässor eller kundbesök. Vi kan också ha samlat in dina uppgifter på andra sätt, t.ex. via dina kollegor eller via din arbetsgivares webbplats etc. De gånger vi själva samlat in uppgifter om dig, har vi bedömt att du med din yrkesroll med stor sannolikhet skulle kunna vara intresserad av de tjänster och produkter som vi erbjuder riktat mot utbildningssektorn.

Hur använder vi dina personuppgifter?

För att kunna bibehålla en fungerande affärsrelation och kunna ta kontakt med dig via telefon, skicka e-post, hantera fakturering eller rikta marknadserbjudanden till dig om studier.ses tjänster och produkter eller ändringar av våra avtalsvillkor. Vi lämnar aldrig ut personuppgifter till tredje part.

Varför lagrar vi dina personuppgifter?

Vid behandling av personuppgifter för ändamål enl. ovan använder vi oss av våra legitima intressen vad gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera vad vi ser som viktig och intressant information om studier.se tjänster och produkter.

Vad har vi för rutiner?

Vi har tagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dig som kund/affärspartner av vår webbplats enligt dataskyddsförordningen/GDPR (General Data Protection Regulation). Vi har för detta utvecklat interna rutiner för att säkerställa att kunskapen gällande dataskyddsförordningen. Dina personuppgifter lagras för ändamål enligt ovan så länge du fortsätter vara kund, eller att vi bedömer att du kan vara en potentiell kund till oss (baserat på din yrkesroll). Du har också rätt att avregistrera dig, veta vilka uppgifter om dig som person vi lagrar, få dessa korrigerade samt även begära en kopia på detta. Du är välkommen att kontakta oss på info@studier.se.

Policyn gäller bolaget
Studier.se
Org nr: (556873-3470)
Östra Larmgatan 13
411 07 Göteborg