Bygg på för en hållbar framtid

Publicerad 4 november 2019

För att lösa energi- och klimatproblemen krävs en övergång till förnybar energi men framförallt till en effektivare energianvändning. Det finns stor potential till effektivisering som både är ekonomiskt lönsam och bra för miljön. Det här programmet är tänkt för dig som vill jobba med dessa frågor och som har en högskoleingenjörs- eller teknologie kandidatexamen inom energi- och/eller miljöteknik eller närliggande områden och som vill gå vidare till en civilingenjörsexamen.

Söker du kurser i hållbar utveckling? Då kan du hitta kompetensutveckling hos oss på studier.se

Som civilingenjör i energi- och miljöteknik kan du arbeta nationellt och internationellt med att energieffektivisera produkter och system. Dina fördjupade kunskaper i miljöteknik, energiprocesser, strömningslära och värme- och masstransport är nödvändiga för att skapa energieffektiva system. Din förmåga att se miljö- och energisystem ur olika perspektiv är nödvändiga för att utveckla processer och produkter som främjar en hållbar utveckling. Du skaffar dig en bred kompetens som kan användas inom flera arbetsområden och är av värde för såväl företag, myndigheter som internationella kontakter.

Under ett tvåårigt program bygger du på din högskoleingenjörs- eller teknologie kandidatexamen till en civilingenjör- eller magisterexamen i energi- och miljöteknik. Det gör du tillsammans med en engagerad lärarkår som prioriterar undervisning i dialog framför envägskommunikation i stor föreläsningssal. Du kommer också att lära dig att arbeta i projektform och att hantera gruppdynamik för att vara utrustad för näringslivets arbetsformer.

Inom utbildningen möter du företag och samhälle i många olika former. I programmets kurser besöker vi bl.a. företags och kommuners energi- och reningsanläggningar. Vid besöken studerar vi den använda tekniken och träffar ingenjörer som berättar om sina arbetsuppgifter. Vi hämtar relevanta problem och data från anläggningarna för att använda i undervisningen. På så vis förbereds du för det kommande arbetslivet.

Efter examen har du behörighet till studier på forskarnivå inom t.ex. Energiteknik, Miljöteknik, Miljö- och energisystem. Med kunskaper om avancerad energiteknik, modern reningsteknik, miljöteknik, mätteknik, modellering och optimering av energisystem, har du en även en bred och flexibel kompetens som är attraktiv på arbetsmarknaden.

Läs mer om Påbyggnadsprogram i Energi- och miljöteknik mot civilingenjörsexamen