Vad är skillnaden mellan BAM och SAM?

Du kanske har hört talas om BAM och SAM, men vad är egentligen skillnaden mellan BAM och SAM? Att investera i Bättre Arbetsmiljö (BAM) och Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM) är nyckeln till en säkrare och hälsosammare arbetsplats. BAM fokuserar på konkreta förbättringar och åtgärder som gör omedelbar skillnad på arbetsplatsen. SAM ger dig en systematisk plan för att långsiktigt hantera risker och förebygga problem.

Lär dig mer om hur du kan applicera detta på din arbetsplats för en bättre arbetsmiljö nedan och hitta en utbildning som passar just dig och ditt team!

Skickar...

Låt oss hjälpa dig hitta rätt BAM och SAM utbildning!

 • Spar tid - vår personal hjälper dig!
 • Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få snabbt svar från upp till 5 aktörer
 • Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad
 • Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!
 • Din förfrågan är helt gratis!

  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  BAM utbildning – Bättre arbetsmiljö online

  Elerno

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  E-Learning
  Löpande
  Distans
  1 990 SEK

  Systematiskt Arbetsmiljöarbete (SAM)

  Hr Commit

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Distans
  Hallands län
  Västra Götalands län
  2 500 SEK

  Bättre Arbetsmiljö (BAM)

  Hr Commit

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Distans
  Hallands län
  Västra Götalands län
  4 900 SEK

  BAM, Startkurs Arbetsmiljö - DISTANS

  Byggbranschens Utbildningscenter, BUC

  Kompetensutveckling
  3 dagar
  Löpande
  Distans
  7 000 SEK

  BAM, Startkurs Arbetsmiljö

  Byggbranschens Utbildningscenter, BUC

  Kompetensutveckling
  3 dagar
  Löpande
  Flera orter (39 st)
  7 000 SEK

  BAM – Bättre Arbetsmiljöutbildning 2 eller 3 dagar utifrån Prevents koncept med stöd av AFA försäkring

  Addera Hållbar HR AB

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Flera orter (4 st)
  4 995 SEK

  Bättre arbetsmiljö - BAM dag 4-5

  Dalecarlia Arbetsmiljö

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  -

  Bättre arbetsmiljö - BAM 3 dagar grundutbildning

  Dalecarlia Arbetsmiljö

  Kompetensutveckling
  3 dagar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  7 099 SEK

  Work Environment - BAM

  Work Health

  Kompetensutveckling
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Stockholm
  -

  Bättre Arbetsmiljö (BAM), Företagsutbildning

  Work Health

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Rikstäckande
  Stockholm
  -

  BAM - Företagskurs

  Kursakademin

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Populärt!
  Rikstäckande
  -

  Skillnaden mellan BAM och SAM

  BAM är det övergripande målet för att skapa en bättre arbetsmiljö genom olika initiativ och insatser. SAM är en specifik metod för att uppnå detta mål genom systematisk hantera arbetsmiljörisker och implementera åtgärder. SAM kan ses som en del av BAM, eftersom det är en strukturerad process för att uppnå säkerhet och hälsa på arbetsplatsen.

  Så sammanfattat är skillnaden mellan BAM och SAM att BA den breda termen som syftar till att skapa en bättre arbetsmiljö, medan SAM är den specifika metodiken för att uppnå detta genom systematiskt arbetsmiljöarbete.

  Vad ingår i BAM (bättre arbetsmiljö)?

  BAM syftar till att förbättra arbetsmiljön och säkerheten på arbetsplatser, oavsett bransch. Det omfattar olika insatser, strategier och riktlinjer för att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö för alla som är verksamma inom branschen. Detta skulle kunna vara bland annat:

  • Utbildning och träning inom branschen för att öka medvetenheten om till exempel arbetsmiljörisker, säkerhetsprocedurer och bästa arbetspraxis.
  • Riskbedömning och planering för att förebygga olyckor.
  • Säkerställa att det finns nödvändig skyddsutrustning.
  • Hälsofrämjande åtgärder så som stresshantering eller pausrutiner.
  • Lagar och bestämmelser, alltså implementering av arbetsmiljölagar och föreskrifter som gäller för den specifika branschen.

  Det är viktigt att notera att specifika insatser inom BAM kan variera beroende på bransch, arbetsplatsens natur och arbetsmiljörisker. Syftet med BAM är att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö där anställda kan utföra sina arbetsuppgifter på ett säkert sätt och minimera risken för arbetsrelaterade olyckor och ohälsa.

  Bättre arbetsmiljöarbete (BAM) utbildning

  Bättre arbetsmiljö-utbildningen fokuserar på att skapa en bättre arbetsmiljö för alla anställda på arbetsplatsen. En BAM-utbildning kan innefatta följande områden:

  • Trivsel: Deltagarna lär sig om hur man kan skapa en trivsam och hälsosam arbetsmiljö för alla anställda, inklusive fysiska och psykosociala aspekter.
  • Kommunikation: Deltagarna lär sig om betydelsen av god kommunikation och samarbete för att skapa en positiv arbetsmiljö.
  • Hälsa: Deltagarna lär sig om vikten av hälsa och hur man kan främja hälsan på arbetsplatsen genom exempelvis ergonomi och förebyggande av stress.

  Det är viktigt att notera att innehållet av en BAM-utbildningen kan variera beroende på bransch, land eller arrangör. Är du intresserad av en kurs är det en god idé att titta på kursens beskrivning och program för att få en detaljerad översikt över vad som ingår.

  Priset för en BAM utbildning varierar beroende på vilken man väljer att gå och hur man vill lägga upp utbildningen. Man kan både boka som en öppen utbildning eller som företagsanpassad via e-learning eller i kurslokaler. Längden på utbildningen varierar också beroende på vilken man väljer att gå men oftast är kursen ca 2-3 dagar lång.

  BAM utbildning på distans

  Det finns ett flertal BAM-utbildningar på distans att välja mellan. Att välja en kurs på distans kan vara fördelaktigt av många själ, speciellt med tanke på dagens digitala möjligheter och de flexibla utbildningsalternativ. Väljer du en kurs på distans får du en geografisk frihet då du inte är bunden till en specifik plats för att delta, man får oftast själv välja hur man vill strukturera sitt lärande och man sparar tid då man inte behöver ta sig till en fysisk plats etc.

  Vad ingår i SAM? Systematiskt arbetsmiljöarbete

  Precis som BAM är SAM en process och metod för att systematiskt identifiera, bedöma och hantera risker relaterade till arbetsmiljön. Systematiskt arbetsmiljöarbete är en metodik och process som används för att hantera och förbättra arbetsmiljön på arbetsplatser. Målet med SAM är att förebygga arbetsrelaterade olyckor, skapa en hälsosam arbetsmiljö och säkerställa att arbetsplatsen uppfyller arbetsmiljölagar och föreskrifter. En SAM utbildning hjälper organisationen att identifiera, bedöma och hantera arbetsmiljörisker på ett systematiskt sätt.

  Alla arbetsgivare, oavsett om du har en eller hundra anställda måste enligt lagen bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Läs mer om detta i Aarbetsmiljölagen och i föreskriften från Arbetsmiljöverket: AFS 2001:1. Det är arbetsgivaren som har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, därför behöver hen varav insatt i hur systematiska arbetsmiljöarbetet går till och känna till aktuella lagar och regler. Därför kan det vara en god idé att gå en SAM utbildning.

  Systematisk arbetsmiljöarbete kan liknas vid ett arbetssätt, en metod. Man kan beskriva detta som ett hjul, SAM- hjulet och detta är en process i fyra steg: Undersöka – riskbedöma – åtgärda – följa upp.

  Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) utbildning

  SAM-utbildningen fokuserar på att lära deltagarna om hur man kan systematiskt hantera arbetsmiljöfrågor på arbetsplatsen. SAM-utbildningen innefattar följande områden:

  • Förebyggande arbete: Deltagarna lär sig om förebyggande arbete och hur man kan identifiera risker och arbetsmiljöproblem.
  • Rutiner: Deltagarna lär sig hur man kan implementera rutiner för att systematiskt hantera arbetsmiljöfrågor och hur man kan dokumentera arbetet.
  • Arbetsmiljölagstiftning: Deltagarna lär sig om arbetsmiljölagstiftningen och vilka krav som ställs på arbetsgivare.

  Få grundläggande kunskaper om hur man driver ett systematiskt arbetsmiljöarbete och få med dig en proppfull verktygslåda hur du ska omsätta dina nya kunskaper i praktiken.

  SAM utbildning på distans

  Genom att välja en SAM utbildning på distans får du möjligheten att förvärva värdefull kunskap och färdighet utan att begränsas av plats eller tid. Genom en distansutbildning kan du anpassa ditt lärande efter ditt schema och anpassa tiden efter ditt tempo.

  Hur ofta ska man gå BAM och SAM?

  Det finns inget lagkrav på när man behöver gå eller förnya utbildningen. Men man rekommenderas att man håller sig kontinuerligt uppdaterad inom sin branschspecifika verksamhet.

  Är BAM och SAM ett krav?

  Det är ingen skillnad mellan BAM och SAM när det gäller krav. Det finns ingen specifik lag som säger att enskilda individer måste gå en specifik utbildning såsom en kurs i SAM eller BAM. Däremot finns det lagar och regler som styr arbetsgivarens skyldigheter när det gäller arbetsmiljö.

  Enligt Arbetsmiljölagen (ALM) i Sverige har arbetsgivare skyldighet att bedriva systematiskt arbetsmiljöarbete, inklusive att identifiera risker, genomföra åtgärder och övervaka arbetsmiljön. Detta gäller för att skapa en trygg och hälsosam arbetsmiljö för sina anställda.

  Därför kan en arbetsgivare välja att utbilda i SAM och BAM för att följa arbetsmiljölagstiftningen och förbättra arbetsmiljön.

  Det är inte en fråga om att individuella personer måste gå dessa utbildningar enligt lag, utan snarare att arbetsgivaren har en skyldighet att säkerställa en säker arbetsmiljö och kan välja att använda sig av utbildning som en del av detta arbete.

  Arbetsmiljö utbildningar/kurser och andra relaterade utbildningar

  • Vill du gå en BAS-P & BASF-U utbildning? Lär dig regler och strukturer för hur du skapar en säker byggarbetsplats.
  • Vill du utveckla ditt ledarskap och skapa en förändring som gör skillnad? Oberoende av om du är ledare, chef eller anställd är en ledarskapsutbildning nästa steg för att förbättra ditt ledarskap.
  • Här kan du läsa mer om arbetsmiljökurs eller exempelvis en skyddsombud utbildning.
  • Vill du bli bättre på att coacha och leda dina kollegor? Då kan coachande ledarskap vara något för dig.

  Läs mer om fler populära utbildningar

  Hållbarhetsarbete

  Hur kan hållbarhetsfrågan bli en lönsam del i din verksamhet? Med ett bra hållbarhetsarbete bidrar du inte bara till...

  Arbetsmiljö utbildning

  En god arbetsmiljö sänker sjukfrånvaro, ökar välmående och effektiviteten bland anställda samt minskar olyckor på arbetsplatsen. En arbetsmiljö utbildning...

  Hot och våld utbildning

  En hot och våld utbildning ger dig och din verksamhet dom rätta verktygen för att förebygga och hantera hot...

  Arbete i slutet utrymme

  Arbete i slutet utrymme är en av de största riskmomenten på arbetsplatser och en bristande kunskap kan komma att...

  Utrymningsledare utbildning

  Söker du en utrymningsledare utbildning för dig själv eller ditt företag? Har du blivit tilldelad utrymningsansvar på din arbetsplats...

  Hållbarhetsutbildning

  Brinner du för en hållbar framtid? Är du idag ansvarig för miljö och hållbarhetsfrågor i ert företag eller är...

  Kvartsdamm utbildning

  Behöver du eller dina anställda gå en kvartsdamm utbildning? Alla som arbetar med eller leder arbeten där kvartsdamm förekommer...

  Härdplastutbildning

  Hanterar du härdplaster på arbetsplatsen och behöver gå en härdplastutbildning? Från och med den 1 Juni 2015 ställs tydligare...

  Elsäkerhetsutbildning

  Arbetar du inom elbranschen och behöver gå en elsäkerhetsutbildning? En elsäkerhetsutbildning hjälper dig att få rätt kunskap i elsäkerhetsanvisningarna....

  Miljöcertifiering kurs

  Få en certifiering genom att gå en miljöcertifiering kurs och bidra till en bättre värld! Här kan du jämför...