5 tips för bättre ledarskap

Publicerad 1 maj 2020

Vad gör en bra ledare? Att leda är inte alltid enkelt. Som ledare är ord som drivande, motiverande och handledande nyckelförmågor. Dessutom måste man ha förmågan att anpassa sig efter olika situationer. Ledarkunskaper sprider sig både högt och brett och kan alltid utvecklas! Vad är det som utgör ledare som Alex Fergusons, Pia Sundhages, Ingvar Kamprads och Maile Carnegies framgång? Nedan listar vi ett urval av dessa kända ledares inspirerande citat tillsammans med våra 5 tips för bättre ledarskap för dig som är ny som chef eller vill få inspiration!

Våra 5 tips för bättre ledarskap

1. Ha ett idelt öra och sätt upp regelbundna samtal.

Kommunikation är en viktigt del av ledarskapet – för att främja god kommunikation är det viktigt att lyssna på omgivningen. Detta kan jämföras med att dansa pardans. För att det ska fungera så bra som möjligt behöver man hitta rytmen, lyssna på takten och kanske viktigast av allt – inte trampa din partner på tårna. Detta kan bara uppstå av att faktiskt lyssna på sina medarbetare. En tumregel kan vara att lyssna dubbelt så mycket som du pratar – ibland behöver kanske dina medarbetare bara känna att de blir hörda och få ventilera. Dessutom blir det också viktigt för att kunna identifiera eventuella svårigheter eller problem som kan uppstå i arbetsuppgifter hos dina kollegor.

”De flesta lyckade personer jag känt är de som lyssnar mer än de talar.”
– Bernard M. Baruch

För att främja en god kommunikation är det därför också viktigt att som ledare ha regelbundna, individuella samtal med sina medarbetare. Detta för att diskutera vad som går bra, vad som går mindre bra och för att utforska framtiden. Ledarskapsexperten Kenth Åkerman förklarar att ”Du lyssnar och ställer frågor utifrån ämnet och problemet för att tillsammans med medarbetaren utforska hur hon eller han kan hantera framtiden. Du återkopplar emellanåt för att säkerställa att du förstått och uppfattat det hela rätt. Vad som är lämpligt att göra och när finns det inga regler för utan det är en känsla du måste utveckla själv”.

Håller man som ledare inte en god och regelbunden samtalsstruktur blir det lätt för dina medarbetare att slinka undan när eventuella problem uppstår (Åkerman, 2016). Många människor gillar inte problem och sätter därför inte heller upp några mål eller lösningar på egen hand. Här blir det som ledare därför viktigt att ha regelbundna samtal för att förstå vad som känns svårt för dina medarbetare och tillsammans hitta lösningar på dessa.

2. Sätt upp tydliga mål.

Som chef eller ledare är målsättning något som förekommer dagligen. För att nå målen är det väsentligt att de är tydliga – men inte bara för dig, utan alla involverade. Därför är det nödvändigt att försäkra sig om att hela teamet förstår målet så hela laget arbetar mot samma vision. Sätt dig tillsammans med dina medarbetare och skriv ner individuella mål och mål för företaget. Detta kan inkludera små mål eller större som kan brytas ner i milstolpar. Dessutom kan man ha målen uppsatta nära till hands vid respektive arbetsstation som påminnelse av vad det faktiskt är man arbetar mot eller för. På så vis kan ni bocka av era mål bit för bit vilket bidrar till känslan av framgång och effektivitet.

Finns det nyansskillnader i vad målet är, kommer denna kraftinsamling att spreta åt olika håll och roddarlaget kommer att få stora problem med att samarbeta effektivt.
– Sven Eklund ur boken Arbeta i projekt – individen, gruppen, ledaren (2016)

3. Erkänn misstag och led mot förbättring.

Ingen människa är perfekt. Genom att erkänna eventuella misstag som alla människor gör, även ledare, skapas en öppen och trygg arbetsplats där empati genomsyrar miljön. För övrigt ger detta även dina medarbetare utrymme till att äga upp till sina egna misstag istället för att skylla ifrån sig. Led med gott exempel! Testa att ha regelbundna grupputvecklingssamtal tillsammans med dina medarbetare. Där respektive medarbetare exempelvis har möjlighet att lyfta fram delar som varje individ kan förbättra i sitt eget arbete.

Endast den som sover gör inga fel. Att göra fel är den handlingskraftiges privilegium – den som förmår att göra om och rätta till. Vår målsättning kräver av oss att vi ständigt tränar oss i att fatta beslut och ta ansvar, att vi ständigt motarbetar vår felrädsla. Felrädsla är byråkratins vagga och all utvecklings fiende. Inget beslut får göra anspråk på att vara det enda rätta. Det är handlingskraften bakom beslutet som avgör dess riktighet.
– Ingvar Kamprad ur En möbelhandlares testamente (1976)

”Det enda verkliga negativa som kan hända när du misslyckas är om du inte har lärt dig av det.”
– Maile Carnegie

4. Mer rosor, mindre ris.

Kommunikation, beröm och kritik kan kännas utmanande för en ledare. Ibland är det mer lönsamt för ledare att fokusera mer på det som fungerar än det som inte fungerar. Det som dina medarbetare gör bra och uppmärksammas för är det som blir gjort och får dina medarbetare att må och prestera bättre. Att hitta lösningar att förbättra det som inte fungerar lika bra är givetvis också viktigt! Däremot kan det vara lätt som ledare att vara problemorienterad och glömma lyfta det som faktiskt fungerar.

”För en spelare, och för alla människor, finns det inget skönare än att höra ett ‘bra gjort’. Det är de två bästa orden som någonsin uppfunnits inom idrotten. Du behöver inte använda några superlativ.”
– Sir Alex Ferguson

Ledarskapsexperten Åkerman diskuterar om hur fem ord; ”Det gjorde du mycket bra!” kan göra så mycket för dina medarbetares motivation. Att gott arbete är något man som chef uppskattar, men ändå tar för givet. Åkerman uppmanar alla ledare till att utmana sig själva en hel vecka genom att lyfta fram ett gott arbete om dagen till fem olika medarbetare. Detta för att sedan se om du som ledare märker en skillnad i dina medarbetares arbetsglädje och motivation (Åkerman, 2016). En klapp på axeln och ett leende håller ett högt värde för arbetsklimatet.

”Vi är varandras miljö! Är vi sura och griniga drabbar det inte bara oss själva utan även övriga i laget.”
– Pia Sundhage

5. Kompetensutveckling!

Lärdomar får vi genom hela livets gång – man blir aldrig helt fullärd. Det finns alltid utrymme för utveckling hos alla individer, oberoende av vem man är eller vad man arbetar inom. Genom att gå en kompetensutveckling främjar vi det livslånga lärandet och får förnya och utveckla kunskaper och färdigheter. Vi på studier.se samarbetar med ledande utbildningsföretag inom kompetensutveckling för ledarskap och coachning runt hela Sverige. Nedan listar vi även relevanta utbildningssidor för dig som vill utvecklas inom ditt ledarskap. Genom att leda mot förändring, förbättring och inte stanna i utvecklingen drar man ifrån sina konkurrenter i företagsvärlden.

De flesta människor som haft de framgångar som jag haft är inte inställda på förändring. Men jag har alltid känt att jag inte haft råd att inte förändras.
– Sir Alex Ferguson

Det viktiga att ta med sig från Alex Ferguson är det faktum att den som lutar sig tillbaka efter framgång, förlorar tid som kunde använts till utvärdering och utveckling. Just här finns vi till för dig att hjälpa dig eller ditt företag att utveckla era verktyg och kunskaper som hjälper er ta er an samtidens tuffa utmaningar, skapa nya möjligheter i yrkeslivet och bidra till fortsatt tillväxt och utveckling!

Kompetensutveckling inom ledarskap

Har du läst klart våra 5 tips för bättre ledarskap? Här listar vi kurser och andra relevanta utbildningar för dig som är ledare som kan vara intressanta att läsa för att utveckla dina ledarskapsförmågor!

Mer inspiration

Fann du våra 5 tips för bättre ledarskap hjälpsamt? Följ oss gärna på Facebook och LinkedIn för att ta del av när vi lägger upp mer tips och inspiration!

Referenslista 5 tips för bättre ledarskap

Eklund, S. (2016). Arbeta i projekt – individen, gruppen, ledaren. Lund: Studentlitteratur AB.

Åkerman, K. (2016). Konsten att få andra att prestera. Halmstad: Bulls Graphics.