Väktarutbildning

Att gå en väktarutbildning ger dig möjligheten att arbeta med ett yrke där du kommer att hjälpa människor och motverka stölder, olyckor och bränder. Genom en väktarutbildning kan du kvalificera dig som skyddsvakt, väktare eller butikskontrollant.

En utbildning med möjligheter

Att gå en väktarutbildning ger dig möjligheten att arbeta med ett yrke där du kommer att hjälpa människor och motverka stölder, olyckor och bränder. Genom en väktarutbildning kan du kvalificera dig som skyddsvakt, väktare eller butikskontrollant. Väktare är ett socialt yrke och vi på studier.se rekommenderar att du som redan är utbildad väktare ser till att hålla din kompetens fräsch genom att vidareutbilda dig inom kommunikation och förhandling, brandskydd och säkerhet eller personlig och individuell utveckling.

Väktargrundutbildning

Att arbeta som väktare innebär att arbeta i en social miljö bland mycket människor. Som väktare är dina primära arbetsuppgifter att förebygga och förhindra olyckor.

För att du ska bli en fullt utbildad väktare är det viktigt att du avslutar delkurs 1 och 2. Sedan för att få påbörja del 2 måste du tillsammans med en erfaren väktare utföra 160 timmars praktisk yrkesträning. För att bli godkänd väktare måste du genomföra del 2 av utbildningen fyra månader efter att arbetsträningen har påbörjats. Båda utbildningsdelarna avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. När du blivit godkänd på delkurs 2 kan du börja din karriär som väktare!

Utbildningsanordnare välkomnar dig oavsett om du är privatperson eller anställd av ett väktarbolag. Du behöver vara 18 år för att kunna delta i utbildningen. Efter genomgången utbildning är du attraktiv på arbetsmarknaden.

Vart fjärde år är det även en obligatorisk fortbildning för aktiva väktare. Ambitionen är att du ska uppdatera och fräscha upp dina nuvarande kunskaper.

Skyddsvakt

Att arbeta som skyddsvakt innebär bland annat att man bevakar skyddsobjekt. Skyddsobjekt kan vara både civila och militära. För Sveriges säkerhet anses dessa anläggningar vara viktiga. Den markanta skillnaden mellan en skyddsvakt och en ”vanlig” väktare är att en skyddsvakt har fler befogenheter.

För att bli skyddsvakt måste du ha fyllt 18 år. Du behöver inga förkunskaper för att gå utbildningen. I utbildningen ingår bland annat juridik, riskanalys, konflikthantering, självskydd med mera. Du kan delta i utbildningen både som anställd eller som privatperson.

Grundutbildningen till skyddsvakt brukar oftast ligga på 80 timmar. Efter avslutad utbildning har du möjligheten att komplettera med en tilläggsutbildning. Tilläggsutbildningen ger dig möjlighet att lära dig mer om skjutvapen, något som kan vara bra då skjutvapen ofta ingår i skyddsvaktens utrustning.

Var femte år måste alla skyddsvakter genomföra en obligatorisk fortbildning. Under fortbildningen putsar du på dina kunskaper med en kortare utbildning. Fortbildningen är oftast runt 20 timmar. Ni behandlar samma ämnen som under grundutbildningen.

Butikskontrollant

Det finns många inriktningar inom väktaryrket. En är butikskontrollant. Som butikskontrollant är dina primära arbetsuppgifter vara att stoppa butiksstölder i butiker och varuhus. Det ställs mycket höga krav på dig som genomgår utbildningen till butikskontrollant. Anledningen till det är att butikskontrollant är ett hårt och krävande jobb som kräver mycket bra säkerhetstänkande. De som arbetar som butikskontrollanter arbetar oftast i civila kläder och ensamma.

Utbildningen behandlar nedanstående ämnen:

  • Butikskontroll
  • Bevakningsjuridik
  • Dokumentationsskyldighet
  • Konflikthantering
  • Självskydd i butiksmiljö

Du behöver ha gått en fullständig väktarutbildning innan du påbörjar butikskontrollantsutbildningen. Vill du ha ett utökat arbetsområde är butikskontrollantsutbildningen en perfekt vidareutbildning. Du får fortfarande arbeta ute på fältet, men med en annan inriktning. Utbildningen avslutas med ett teoretiskt och ett praktiskt prov. Efter godkänt resultat erhåller du ett utbildningsbevis som visar att du klarat av utbildningen till butikskontrollant. För att läsa utbildningen måste du vara över 18 år. I många fall behöver du minst ett års arbetserfarenhet av bevakning. Om du bedöms vara lämplig för utbildningen och arbetsrollen som butikskontrollant måste du genomgå ett anpassat personlighetstest som företaget står för.

Vakt och lots

Utbildningen till vakt och lots är en vidarutbildning för dig som idag arbetar som vakt eller lotsbilsförare. Den innehåller ämnen som lotsbilens utrustning, lotsning förbi arbetsplatsen, vaktens utrustning med mera. Utbildningen är obligatorisk för dig som arbetar där Trafikverket är väghållare. Detta är en endagsutbildning (ca åtta timmar) och enligt Trafikverkets regler rekommenderar dem att man gör en repetitionsutbildning vart femte år.

Vill du hellre plugga till polis hittar du mer information om det här!

Låt oss göra jobbet

Är du intresserade av en väktarutbildning? Fyll i intresseformuläret ovan och få upp till fem förslag på utbildningar som passar dig som vill bli väktare!

Läs mer om fler populära utbildningar

PDV - utbildning

En PDV – utbildning som riktar sig framförallt yrkesverksamma personer som jobbar med att skydda varje individ i samhället....

Hot och våld utbildning

En hot och våld utbildning ger dig och din verksamhet dom rätta verktygen för att förebygga och hantera hot...

Risk- och krishantering utbildning

Gå en utbildning inom riskhantering eller krishantering! Här har vi samlat flera av de bästa risk- och krishanteringsutbildningarna i...

Hot & Våld

Hot & våld på arbetsplatsen kan förekomma inom de flesta branscher eller yrken och är ett stort arbetsmiljöproblem. Nyhetsmedier...

Kurs i konflikthantering

På arbetsplatsen uppstår ofta konflikter och det är chefens ansvar att hantera dessa. Gå en kurs i konflikthantering och...

Bokföring kurs

Är du företagare, egenföretagare eller kanske en nybliven entreprenör? Oavsett din situation kan en kurs i bokföring vara precis...

Entreprenadjuridik utbildning

En entreprenadjuridik utbildning ger dig den kunskap och de färdigheter som krävs för att hantera juridiska frågor och minimera...

Fallskyddsutbildning i Stockholm: Säkerhet på högsta nivå

Arbetar du på höjd över 2 meter i Stockholm? Eller driver du ett företag där höghöjdsarbete är vardag och...

AMA utbildning: Allt du behöver veta

En AMA utbildning (Allmän Material och Arbetsbeskrivning) är en grundläggande kurs som ger dig en omfattande förståelse för hur...

Betongkurs

Att delta i en betongkurs är nyckeln till att förvärva djupgående kunskap och färdigheter inom betongarbeten. Oavsett om du...