Hot & Våld

Hot & våld på arbetsplatsen kan förekomma inom de flesta branscher eller yrken och är ett stort arbetsmiljöproblem. Nyhetsmedier och politiker har nyligen uppmärksammat detta som en samhällsrisk för företagande. Att lära sig att både förebygga och bemöta hot & våld är därför en viktig del i arbetsmiljöarbetet för dig eller din personal. Här på studier.se har vi samlat utbildningar och kurser inom Hot och Våld från Sveriges bästa utbildare på området. Vi hjälper dig att jämföra 100-tals företag och kurser i hela Sverige. Kurser finns på distans/online, i kurslokaler eller anpassat för ert behov.

Skickar...

Låt oss hitta rätt utbildning i Hot & Våld för dig!

 • Spar tid - vår personal hjälper dig!
 • Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få snabbt svar från upp till 5 aktörer
 • Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad
 • Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!
 • Din förfrågan är helt gratis!

  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Hot och våld i arbetsmiljön

  Elerno

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  E-Learning
  Löpande
  Distans
  2 495 SEK

  Hot och våld på arbetet - Digital föreläsningsserie med grupparbete

  Lauras Consulting and Development

  Kompetensutveckling
  Föreläsning
  Löpande
  Distans
  12 500 SEK

  Hot och våld inom vård och omsorg

  KUI Företags­utbildning

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Hot och våld

  Securitas Sverige AB

  Kompetensutveckling
  1-3 timmar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  6995 SEK

  PDV-Utbildning

  Säkerhetsakademien AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Aggression replacement training – A.R.T.

  Säkerhetsakademien AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Skolsäkerhet/Tryggare skola

  Säkerhetsakademien AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Hot och våld

  Säkerhetsakademien AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Förebygg och bemöt utagerande och hotfulla beteenden

  Durewall Institutet

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Löpande
  Distans
  Rikstäckande
  -

  Hur bemöter vi hotfulla personer?

  Durewall Institutet

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Löpande
  Distans
  Rikstäckande
  1 100 SEK

  Bemöta hot och våld i skolan

  Durewall Institutet

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Löpande
  Distans
  Rikstäckande
  -

  Utbildningar Hot & våld

  Hot & Våld är ett problem som blivit ett allt större på arbetsplatser runt om i landet. Därför är det extra viktigt att du och din arbetsplats är ordentligt förberedda för att hantera dessa situationer. Att bli utsatt för hot och våld kan leda till såväl fysisk skada som psykiska besvär. Att dessutom arbeta på en arbetsplats med en överhängande känslan av att man kan drabbas av hot eller våld i sitt arbete kan skapa stress och rädsla. Genom ett strukturerat arbetsmiljöarbete minimeras riskerna för att bli utsatt för hot & våld. Att dessutom lära sig att hantera det kan därför ha en starkt positiv inverkan på arbetsplatsen.

  Även ifall hot & våld kan vara sådant som är svårt att påverka finns det ändå mycket man kan göra. Med rätt utbildning kan du och dina kollegor ha rätt förberedelser för att undvika, hantera och bearbeta dessa situationer som kan drabba er arbetsplats. I en utbildning kan du lära dig förstå vad som kan ligga bakom ett hotfullt beteende. Du kan också lära dig att minska förekomsten och effekten av hot & våld samt få rätt beredskap inför eventuella incidenter.

  Vilka behöver utbilda sig inom arbete med hot & våld?

  Hot & Våld kan förekomma i olika former på de flesta arbetsplatser och därför kan alla ha nytta av ett förebyggande arbete. Däremot finns det vissa branscher och arbetsplatser som löper större risk än andra att drabbas.

  De branscher som ofta är mer utsatta är exempelvis yrken där man hanterar pengar eller värdefulla varor. Det kan handla om butiksanställda eller väktare. Andra exempel är sjukvårdspersonal, poliser, vård- och omsorgspersonal, kollektivtrafik, socialförvaltning eller skola som också kan löpa risk att utsättas. Förutom faktiska incidenter kan också själva oron att bli utsatt ha en stor påverkan. Sammantaget är det i flera av dessa yrken man som anställd riskerar att någon gång komma i kontakt med provocerande eller aggressiva människor. Då handlar det om att ha gjort rätt förberedelser för att hantera en sådan situation innan, under och efter.

  Oavsett bransch eller situation är det såklart viktigt att vara väl förberedd för dessa typer av situationer. Med rätt förberedelser går det att eventuellt avstyra situationer som annars kunnat bli problematiska. Om ditt arbete gör att du upplever en stor stress på grund av provocerande och påfrestande situationer eller en överhängda oro kan det vara en god idé att lära dig hantera stressen. En kurs i Mindfulness och stresshantering kan då vara rätt väg att gå.

  Hur en utbildning går till

  För att få ett så bra resultat från en utbildning som möjligt varvas ofta teori med praktik. På så sätt får du dels kunskap som gör dig mer förberedd. Samtidigt som du i praktiska övningar får förebyggande erfarenhet från träning av scenarier med hot & våld.

  Det brukar i regel handla om övningar för exempelvis:

  • Konflikthantering
  • Mentala förberedelser
  • Kommunikation
  • Bemötande av hot & våld
  • Självförsvar
  • Rutiner för rapportering av incidenter
  • Krishantering
  • Med mera..

  Den praktiska övningen ökar ofta trygghetskänslan och självförtroendet inför problematiken som kan uppstå på eran arbetsplats.

  Om inte just hot & våld är det stora problemet, utan snarare konflikter och diskussioner på arbetsplatsen. Då kan just en Kurs i konflikthantering vara lösningen. Känner du dig väldigt otrygg i din roll och tycker att självförsvar hade hjälpt dig att öka tryggheten finns det specifika utbildningar för det också.

  De flesta utbildningarna skräddarsys för dig och din arbetsplats så att du och dina kollegor kan få hjälp att förbättra er arbetsmiljö med branschanpassade utbildningar. Ni kan förvänta er att utbildarna kommer leverera en professionell utbildning baserad på en god kompetens och erfarenhet från arbete med säkerhet och trygghet gällande hot & våld.

  Är det så att du som enskild individ vill gå en utbildning, kurs eller föreläsning finns det möjligheter till det också. På studier.se finns det till och med webbutbildningar som du kan göra på distans.

  Arbetsmiljö

  Är du arbetsgivare på din arbetsplats är det du som äger huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagaren har en skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att er arbetsplats har koll på vilka risker som kan uppstå och hur de hanteras på bästa sätt.

  Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren vad gäller förebyggande åtgärder, omhändertagande av drabbade, säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare ser till att ni har rätt kunskap på arbetsplatsen. Om du är anställd och upplever att ni inte arbetar aktivt med förebyggande av hot & våld på arbetsplatsen kan det vara en god idé att föreslå en utbildning för din arbetsgivare. Eller kanske borde ni i ett första steg anordna workshops för att diskutera er nuvarande arbetssituation. Läs mer om utbildningar inom krishantering och riskhantering här.

  Känner du att du är intresserad av en kurs i hot & våld?

  Fyll då i intresseformuläret och få upp till fem förslag på utbildningar och kurser inom hot & våld!

  Läs mer om fler populära utbildningar

  PDV - utbildning

  En PDV – utbildning som riktar sig framförallt yrkesverksamma personer som jobbar med att skydda varje individ i samhället....

  Hot och våld utbildning

  En hot och våld utbildning ger dig och din verksamhet dom rätta verktygen för att förebygga och hantera hot...

  Risk- och krishantering utbildning

  Gå en utbildning inom riskhantering eller krishantering! Här har vi samlat flera av de bästa risk- och krishanteringsutbildningarna i...

  Kurs i konflikthantering

  På arbetsplatsen uppstår ofta konflikter och det är chefens ansvar att hantera dessa. Gå en kurs i konflikthantering och...

  Väktarutbildning

  Att gå en väktarutbildning ger dig möjligheten att arbeta med ett yrke där du kommer att hjälpa människor och...

  Fallskyddsutbildning i Stockholm: Säkerhet på högsta nivå

  Arbetar du på höjd över 2 meter i Stockholm? Eller driver du ett företag där höghöjdsarbete är vardag och...

  AMA utbildning: Allt du behöver veta

  En AMA utbildning (Allmän Material och Arbetsbeskrivning) är en grundläggande kurs som ger dig en omfattande förståelse för hur...

  Betongkurs

  Att delta i en betongkurs är nyckeln till att förvärva djupgående kunskap och färdigheter inom betongarbeten. Oavsett om du...

  Vad är skillnaden mellan BAM och SAM?

  Du kanske har hört talas om BAM och SAM, men vad är egentligen skillnaden mellan BAM och SAM? Att...

  Boka heta arbeten idag

  Jobbar du redan eller planerar du på att jobba inom Heta arbeten? Heta Arbeten är ett skadepreventionskoncept som man...