Hot & Våld | studier.se | Hitta och jämför utbildningar
Hot & våld

Hot & Våld

Hot & våld på arbetsplatsen kan förekomma inom de flesta branscher eller yrken och är ett stort arbetsmiljöproblem. Nyhetsmedier och politiker har nyligen uppmärksammat detta som en samhällsrisk för företagande. Att lära sig att både förebygga och bemöta hot & våld är därför en viktig del i arbetsmiljöarbetet för dig eller din personal. Här på studier.se har vi samlat utbildningar och kurser inom Hot och Våld från Sveriges bästa utbildare på området. Vi hjälper dig att jämföra 100-tals företag och kurser i hela Sverige. Kurser finns på distans/online, i kurslokaler eller anpassat för ert behov.

Låt oss hitta rätt utbildning i Hot & Våld för dig!

Spar tid - slipp leta runt!

Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få svar från upp till 5 aktörer

Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad

Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!

Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

Jag godkänner studier.ses integritetspolicy och användarvillkor.Läs vår integritetspolicy och användarvillkor


Låt oss hitta rätt utbildning i Hot & Våld för dig!

Spar tid - slipp leta runt!

Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få svar från upp till 5 aktörer

Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad

Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!

Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

Jag godkänner studier.ses integritetspolicy och användarvillkor.Läs vår integritetspolicy och användarvillkor


Låt oss hitta rätt utbildning i Hot & Våld för dig!

Spar tid - slipp leta runt!

Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få svar från upp till 5 aktörer

Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad

Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!

Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

Jag godkänner studier.ses integritetspolicy och användarvillkor.Läs vår integritetspolicy och användarvillkor


Utbildare Utbildning Utbildningsform/Typ Start Ort Pris Jämför

Hot och våld på arbetsplatsen – förebygg och hantera

CRD Protection AB

Hot och våld på arbetsplatsen – förebygg och hantera Utbildningen Hot och Våld på arbetsplatsen…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Rikstäckande
Västerbottens län
Umeå
Från 1 500 SEK
Jämför

Aggression replacement training – A.R.T.

Säkerhetsakademien AB

Aggression replacement training – A.R.T. ART togs från början fram i USA för att lära…
Kompetensutveckling
Löpande Rikstäckande
Kundanpassat
Jämför

Bemöta hot och våld i skolan

Durewall Institutet

Förebygg och bemöt utåtagerande beteenden i skolan Målgrupp Elevassistenter, lärare och annan personal inom skola,…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Rikstäckande
Kundanpassat
Jämför

Skolsäkerhet/Tryggare skola

Säkerhetsakademien AB

Utbildning i skolsäkerhet/tryggare skola Säkerheten på Sveriges skolor är generellt sett extremt undermålig. En anledning…
Kompetensutveckling
Löpande Rikstäckande
Kundanpassat
Jämför

Förebygg och bemöt utagerande och hotfulla beteenden

Durewall Institutet

Att förebygga och bemöta utagerande och hotfulla beteenden – med en medmänsklig och etisk inriktning…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Rikstäckande
Kundanpassat
Jämför

Hur bemöter vi hotfulla personer?

Durewall Institutet

Konflikthantering Målet med utbildningen är att deltagaren ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Distans
Rikstäckande
Kundanpassat
Jämför

PDV-Utbildning

Säkerhetsakademien AB

PDV-Utbildning Begreppet PDV-Pågående dödligt våld har på senare tid blivit aktualiserat efter de attacker som…
Kompetensutveckling
Löpande Rikstäckande
Kundanpassat
Jämför

Utbildningar i bemötande av hot och våld

Maria Bauer

Utbildningar i bemötande av hot och våld Maria utbildar ofta om bemötande av hot och…
Kompetensutveckling
Kurser
Löpande Rikstäckande
Stockholm
Kundanpassat
Jämför

Pågående dödligt våld (PDV) – utbildning för personal i skolmiljö

CRD Protection AB

Pågående dödligt våld (PDV) – utbildning för personal i skolmiljö Kursen syftar till att ge…
Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande Rikstäckande
Västerbottens län
Umeå
Från 1 500 SEK
Jämför

Utbildningar Hot & våld

Hot & Våld är ett problem som blivit ett allt större på arbetsplatser runt om i landet. Därför är det extra viktigt att du och din arbetsplats är ordentligt förberedda för att hantera dessa situationer.  Att bli utsatt för hot och våld kan leda till såväl fysisk skada som psykiska besvär. Att dessutom arbeta på en arbetsplats med en överhängande känslan av att man kan drabbas av hot eller våld i sitt arbete kan skapa stress och rädsla. Genom ett strukturerat arbetsmiljöarbete minimeras riskerna för att bli utsatt för hot & våld. Att dessutom lära sig att hantera det kan därför ha en starkt positiv inverkan på arbetsplatsen.

Även ifall hot & våld kan vara sådant som är svårt att påverka finns det ändå mycket man kan göra. Med rätt utbildning kan du och dina kollegor ha rätt förberedelser för att undvika, hantera och bearbeta dessa situationer som kan drabba er arbetsplats. I en utbildning kan du lära dig förstå vad som kan ligga bakom ett hotfullt beteende. Du kan också lära dig att minska förekomsten och effekten av hot & våld samt få rätt beredskap inför eventuella incidenter.

Vilka behöver utbilda sig inom arbete med hot & våld?

Hot & Våld kan förekomma i olika former på de flesta  arbetsplatser och därför kan alla ha nytta av ett förebyggande arbete. Däremot finns det vissa branscher och arbetsplatser som löper större risk än andra att drabbas.

De branscher som ofta är mer utsatta är exempelvis yrken där man hanterar pengar eller värdefulla varor. Det kan handla om butiksanställda eller väktare. Andra exempel är sjukvårdspersonal, poliser, vård- och omsorgspersonal, kollektivtrafik, socialförvaltning eller skola som också kan löpa risk att utsättas. Förutom faktiska incidenter kan också själva oron att bli utsatt ha en stor påverkan. Sammantaget är det i flera av dessa yrken man som anställd riskerar att någon gång komma i kontakt med provocerande eller aggressiva människor. Då handlar det om att ha gjort rätt förberedelser för att hantera en sådan situation innan, under och efter.

Oavsett bransch eller situation är det såklart viktigt att vara väl förberedd för dessa typer av situationer. Med rätt förberedelser går det att eventuellt avstyra situationer som annars kunnat bli problematiska. Om ditt arbete gör att du upplever en stor stress på grund av provocerande och påfrestande situationer eller en överhängda oro kan det vara en god idé att lära dig hantera stressen. En kurs i Mindfulness och stresshantering kan då vara rätt väg att gå.

Hur en utbildning går till

För att få ett så bra resultat från en utbildning som möjligt varvas ofta teori med praktik. På så sätt får du dels kunskap som gör dig mer förberedd. Samtidigt som du i praktiska övningar får förebyggande erfarenhet från träning av scenarier med hot & våld.

Det brukar i regel handla om övningar för exempelvis:

Den praktiska övningen ökar ofta trygghetskänslan och självförtroendet inför problematiken som kan uppstå på eran arbetsplats.

Om inte just hot & våld är det stora problemet, utan snarare konflikter och diskussioner på arbetsplatsen. Då kan just en Kurs i konflikthantering vara lösningen. Känner du dig väldigt otrygg i din roll och tycker att självförsvar hade hjälpt dig att öka tryggheten finns det specifika utbildningar för det också.

De flesta utbildningarna skräddarsys för dig och din arbetsplats så att du och dina kollegor kan få hjälp att förbättra er arbetsmiljö med branschanpassade utbildningar. Ni kan förvänta er att utbildarna kommer leverera en professionell utbildning baserad på en god kompetens och erfarenhet från arbete med säkerhet och trygghet gällande hot & våld.

Är det så att du som enskild individ vill gå en utbildning, kurs eller föreläsning finns det möjligheter till det också. På studier.se finns det till och med webbutbildningar som du kan göra på distans.

Arbetsmiljö

Är du arbetsgivare på din arbetsplats är det du som äger huvudansvaret för arbetsmiljön. Arbetstagaren har en skyldighet att följa säkerhetsföreskrifter och bedriva ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Det är viktigt att er arbetsplats har koll på vilka risker som kan uppstå och hur de hanteras på bästa sätt.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om våld och hot lägger ett stort ansvar på arbetsgivaren vad gäller förebyggande åtgärder, omhändertagande av drabbade, säkerhetsrutiner, handlingsplaner och utbildning. Därför är det viktigt att du som arbetsgivare ser till att ni har rätt kunskap på arbetsplatsen. Om du är anställd och upplever att ni inte arbetar aktivt med förebyggande av hot & våld på arbetsplatsen kan det vara en god idé att föreslå en utbildning för din arbetsgivare. Eller kanske borde ni i ett första steg anordna workshops för att diskutera er nuvarande arbetssituation. Läs mer om utbildningar inom krishantering och riskhantering här.

Känner du att du är intresserad av en kurs i hot & våld?

Fyll då i intresseformuläret och få upp till fem förslag på utbildningar och kurser inom hot & våld!

Låt oss hitta rätt utbildning i Hot & Våld för dig!

Spar tid - slipp leta runt!

Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få svar från upp till 5 aktörer

Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad

Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!

Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

Jag godkänner studier.ses integritetspolicy och användarvillkor.Läs vår integritetspolicy och användarvillkor


Läs mer om fler populära utbildningar

Se alla populära utbildningar
Jämför utbildningar