HLR-instruktörsutbildning

En HLR-instruktörsutbildning för dig som besitter god kunskap inom HLR och vill lära ut grundläggande livräddande kunskaper till andra. Ju fler som besitter denna kunskap ju fler liv kan räddas, vill du inte vara med på denna utvecklingen framåt?

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Instruktörsutbildning inom HLR

HLR Center

Kompetensutveckling
Anpassat
Öppen utbildning
Löpande
Göteborg
Västra Götalands län
-

Instruktörsutbildning - HLR och Första Hjälpen

Movant säkerhetsutbildningar

Kompetensutveckling
1-2 dagar
Bokadirekt & betala
Löpande
Rikstäckande
3 125 SEK

Barn HLR instruktörsutbildning

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg

Kompetensutveckling
3-7 timmar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Göteborg
Västra Götalands län
2500 SEK

Vuxen HLR instruktörsutbildning

Svenska Livräddningssällskapet Göteborg

Kompetensutveckling
3-7 timmar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Göteborg
Västra Götalands län
2500 SEK

HLR-instruktörsutbildning

Denna typ av utbildning kommer ge dig de nödvändiga färdigheterna, kunskaperna för att kunna utbilda andra i hjärt-lungräddning (HLR) men även i första hjälpen. Utbildningen ger dig en bred förståelse för de viktigaste teknikerna och principerna för HLR och hur man agerar i nödsituationer för att sedan kunna utbilda andra.

HLR

HLR står för hjärt- och lungräddning. De grundläggande kunskaperna man behöver för att rädda liv vid ett hjärtstopp, hjärtkompressioner och inblåsningar. Detta görs för att manuellt kunna få blodet i kroppen att pumpas runt då hjärtat inte längre fungerar som det ska. HLR ger människor en otroligt högre chans att överleva fram tills att räddningspersonal kommer till platsen, men även bättre utsikter för återhämtningen från hjärtstoppet.

HLR instruktör

För att bli instruktör inom HLR så behöver du gå en instruktörsutbildning. Denna utbildning syftar till att utbilda personer i att lära ut och certifiera andra i hjärt-lungräddning (HLR) och första hjälpen. Utbildningen fokuserar på att lära ut korrekta tekniker och procedurer för att rädda liv vid nödsituationer som hjärtstopp, andningsstopp och andra akuta medicinska tillstånd. Det är också viktigt att understryka att för att man ska få vara en instruktör inom HLR så ska personen i fråga själv ha gått en grundläggande utbildning inom HLR/första hjälpen.

Efter att man erhållit en godkänd utbildning och man klarat av de praktiska och teoretiska proven kan deltagarna bli certifierade HLR-instruktörer. Som instruktörer kommer de att kunna organisera och leda HLR-kurser för allmänheten, personal inom hälso- och sjukvården, skolor, arbetsplatser och andra intresserade grupper.

Som HLR instruktör är det av yttersta vikt att du håller dig uppdaterad med de senaste riktlinjerna och kunskaperna. Detta för att du som instruktör alltid ska veta vad som gäller just nu och att du lär ut den senaste informationer till dina blivande kursmedlemmar.

HLR-instruktörsutbildning innehåll:

  • Utbildning i grundläggande HLR
  • Instruktör under webbaserad utbildning
  • Instruktör vid instruktörsledd utbildning
  • Pedagogik
  • Olika övningar inom HLR
  • Kunskapstest

HRL rådet

Alla som går en certifierad HRL instruktörsutbildning registreras i HRL-rådets instruktörsregister. HRL-rådet, eller Svenska rådet för hjärt-lungräddning, är ett organ för nationell utbildning och kunskap inom HLR och första hjälpen. Deras vision är att få ut informationen och kunskapen för att kunna rädda liv, både på barn och vuxna. De håller själva i utbildningar både i HLR och HLR-instruktör men samverkar även med andra organisationer och företag som håller i dem.

HLR-rådets visioner

– Alla medborgare ska kunna hjärt-lungräddning för vuxna och barn samt första hjälpen
– Alla personer som överlevt hjärtstopp ska ges förutsättningar för bästa möjliga livskvalitet
– Alla barn i grund- och gymnasieskolan ska årligen genomgå HLR- och första hjälpen utbildning (6-19 år)
– Obligatorisk repetition av HLR och första hjälpen för människor i arbetsför ålder (19-70 år)
– År 2030 ska minst 1000 personer räddas till livet årligen vid hjärtstopp utanför sjukhus
– År 2030 ska minst 1000 personer räddas till livet årligen vid hjärtstopp på sjukhus

Fun fact

Något som folk upplever svårt med HLR är takten på kompressionerna, gör man för snabbt gör man för långsamt? Man har då gått ut med att ett tips för att ha en bra takt är att samtidigt nynna på låten ”Stayin’ Alive” med Bee-Gees.

HLR-instruktörsutbildning är för alla

Alla med en grundläggande HLR utbildning kan bli instruktör och kan därför vara med och sprida kunskapen som kan rädda liv. Denna utbildning är steget mot ett Sverige med nollvisionen av dödsfall från hjärtstopp, information och kunskap är makt. Skicka in en intresseanmälan till oss idag så hjälper vi dig att hitta utbildare i ditt område.