Risk- och krishantering utbildning

Gå en utbildning inom riskhantering eller krishantering! Här har vi samlat flera av de bästa risk- och krishanteringsutbildningarna i Sverige. En utbildning inom kris, risk, förändringsledning eller hot och våld ger dig verktyg och metoder att kunna förebygga problematiska eller svåra situationer på arbetsplatsen.

Skicka en intresseanmälan direkt via formuläret nedan så får du direkt kontakt med rätt utbildare inom området. Beskriv vilken utbildning du söker och hur många som ska gå den.

Skickar...

Vi hjälper dig få kontakt med rätt utbildare inom kris- eller riskhantering

 • Spar tid - vår personal hjälper dig!
 • Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få snabbt svar från upp till 5 aktörer
 • Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad
 • Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!
 • Din förfrågan är helt gratis!

  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  E-learning – Konstruktiv konflikthantering

  Kursakademin

  Kompetensutveckling
  Distansutbildningar
  Löpande
  Distans
  2 490 SEK

  Konflikthantering och besvärliga människor

  Kursakademin

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Öppen utbildning
  Löpande
  Stockholm
  Stockholms län
  5 900 SEK

  Hanteringen av covid-19

  Akrab

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Kurser
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Hot och våld

  Säkerhetsakademien AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Krisövning för ledningsgruppen

  Akrab

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Kurser
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Gå en utbildning inom risk- och krishantering

  Gå en utbildning inom riskhantering eller krishantering! Här har vi samlat flera av de bästa risk- och krishanteringsutbildningarna i Sverige. En utbildning inom kris, risk, trauma, förändringsledning eller hot och våld ger dig verktyg och metoder att kunna förebygga problematiska eller svåra situationer på arbetsplatsen.

  Förebyggande utbildningar för en bättre arbetsmiljö

  Nedan berättar vi mer om utbildningar för en bättre arbetsmiljö, krisberedskap, riskhantering och konflikthantering. Nedan ser du exempel på förberedande utbildningar som bidrar till en bra arbetsmiljö och motverkar konflikter och risker på en arbetsplats.

  Exempel på utbildningar inom området för förbättrad arbetsmiljö, kris- och riskhantering:

  • Riskberedskap
  • Krishantering
  • Kurs i förändringsledning
  • Krisstöd
  • Konflikthantering
  • Hot och våld
  • Kommunikationskurs

  Hot och våld utbildning

  Behöver ni gå en utbildning inom hot och våld? Syftet med en utbildning inom hot och våld är att systematiskt förebygga risksituationer och våldsproblematik i abetslivet och på arbetsplatsen. Hot och våld på arbetsplatsen förekommer på flera arbetsplatser i olika utsträckning. Det ställs krav på arbetsgivaren att medarbetare och chefer ska ha tillräcklig utbildning i att kunna utföra arbetet på ett tryggt och säkert sätt.

  Nedan är exempel på innehåll i en hot och våld utbildning:

  • Förebyggande åtgärder (metod, föreskrifter, riktlinjer, riktade åtgärder),
  • handlingsplaner (riktade åtgärder för att hantera det som kan hända),
  • krispsykologi och enkelt krisstöd (baserat på den senaste traumaforskningen),
  • taktisk kommunikation (en vetenskapligt baserad modell),
  • juridik (nödvärnsrätt, nödrätt, laga befogenhet etc enligt behov)

  En utbildning inom hot och våld på arbetsplatsen ger chefer och arbetsmiljöombud kunskap och verktyg i att hantera påhopp, kränkningar, hot eller våld som kan förekomma på arbetsplatsen.

  Kurs i förändringsledning

  Gå en kurs i förändringsledning lär er anpassa er efter drastiska förändringar i organisationen. Förändringsledning kan vara avgörande för företagens överlevnad i krisens spår. Nedan ser du exempel på syfte och innehåll i en kurs i förändringsledning:

  • Djup förståelse för teori och modeller kring förändringsledning
  • Få veta hur du praktiskt tillämpar metod, övningar och verktyg
  • Förmågan att självständigt kunna driva olika typer av förändringsinitiativ och projekt
  • Grundlig kännedom om ledarskap i förändring

  Risk- och krishantering

  Vad är krishantering? Det är en kris när en svår eller allvarlig situation inträffar på en arbetsplats. En kris kan vara en nedstängd avdelning, byte av chef, uppsägning av medarbetare eller en olycka som inträffar. En kris på arbetsplatsen kan även komma från privata händelser som får människor ur balans, så som dödsfall eller en separation. En pandemi så som Corona pandemin är också ett exempel på en kris, där goda förberedelser och rutiner kring krisberedskap underlättar på arbetsplatsen.

  Utbildning i riskhantering och krishantering

  Att förebygga risker och kriser före de inträffar kan spara mycket tid, arbete och pengar för företag. Gå en utbildning i krishantering och riskhantering för att kunna hantera krisen på bästa sätt när den väl inträffar – för de flesta företag är någon gång med om en incident eller kris som de behöver ta sig igenom.

  Exempel på upplägg för en kris- eller riskutbildning

  • Målgrupp: Personer som är utsedda till företagets krisgrupp
  • Omfattning: Halvdag
  • Plats: Hos er på företaget
  • Upplägg: Utbildningen anpassas till ert företags organisation och risker

  Krishantering på jobbet är viktigt i alla organisationer. Det ska finnas krisberedskap och rutiner för krisstöd i samtliga arbetsplatser. Att alla känner till rutinerna och vet hur man går tillväga när något inträffar är av stor vikt för att snabbt få hjälp. Det kan vara rutiner kring kontakt med psykologer eller sjukvårdspersonal.

  Här på Studier.se har vi samlat kurser inom krishantering och riskutbildningar för arbetsplatser som vill förebygga kriser och allvarliga situationer. Det finns krishanteringsutbildningar på plats samt utbildning i krishantering på distans, för att passa er som jobbar hemifrån.

  Exempel på innehåll i en kris- eller riskhanteringskurs

  • Vilka risker finns hos Er?
  • Vad är Systematiskt Arbetsmiljöarbete?
  • Vad säger AFS 1999:7?
  • Orsaker till kriser och olika krisreaktioner
  • Krisberedskap
  • Genomgång av företagets krisplan och rutiner
  • Roller och ansvar i organisationen
  • Hur kan ni gå vidare?

  Krisberedskap – förberedelser och planering

  Vad kan du som arbetsgivare förbereda inför en kris? Syftet med krisberedskap är att organisationen ska kunna fortgå så normalt det går om en krissituation uppstår. Oväntade händelser kan inträffa och krisberedskap behöver finnas som svar på vad som kommer att ske och hur ska man hantera situationen framåt. Kriskommunikation, krisberedskap och konflikthantering är viktigt att planera inför i alla verksamheter.

  Nedan ser du en lista över punkter som en utbildning inom krisberedskap kan innehålla och ta upp:

  1. Arbetsordningar och rutiner
  2. Övningar
  3. Kompetensförsörjning
  4. Semesterplanering
  5. Arbetstid
  6. Riskbedömning av arbetsmiljö

  Kris- och konflikthantering

  En kurs i konflikthantering ger dig verktyg och metoder att kunna hantera och lösa konflikter på både individuell och gruppnivå. Vad gör man åt en konflikt på arbetsplatsen? Gå en kurs i konflikthantering och lär er utveckla organisationen genom diskussioner. Att hantera konflikter som uppstår på arbetsplatsen på rätt sätt kan leda till att relationer och arbetssätt utvecklas och förbättras Konflikter på jobbet uppstår ibland spontant och rätt konflikthantering underlättar arbetet och kräver mindre tid och jobb för att lösa konflikten, genom förståelse för konflikterna.

  Exempel på vad konflikthantering kan innebära:

  1. Att vara neutral
  2. Erkänn problemet
  3. Fokus på problemet, inte på en person
  4. Identifiera gemensamma nämnare
  5. Ha tålamod och avsätt tid för att lösa problemet

  Hantera konflikter på arbetsplatsen

  Konflikter uppstår – det handlar om hur man konstruktivt kan hantera dem. Genom rätt kommunikation och konflikthantering kan många onödiga situationer förebyggas. Det finns ett stort behov av konflikthantering inom ledarskap, vilket gör att det idag finns många ledarskapsutbildningar inriktade på just konflikthantering.

  Nedan ser du ett exempel på vad en kurs i konflikthantering kan innehålla:

  • Vad handlar en konflikt om?
  • Hur konflikter eskalerar och hur de kan dämpas
  • Hur konflikter fördjupas och hur det kan undvikas
  • Kommunikativa hinder
  • Aktivt lyssnande
  • Att använda jag-budskap
  • De fem konflikthanteringsstilarna
  • Faktorer som styr beteende
  • Konfliktreducerande metoder

  Hot och våld i arbetslivet

  Inom flera yrken förekommer hot och våld i arbetslivet, så som skola och vården. Det är då väldigt viktigt att personalen är utbildad för att hantera hot och våld på arbetsplatsen. Många människor arbetar inom vården i Sverige och det är nästan oundvikligt att någon gång under sin yrkeskarriär utsättas för antingen hot eller våld inom en del yrken.

  Nedan är ett exempel på kursinnehåll för en hot och våld utbildning anpassad efter vården:

  • Vad är hot och våld?
  • Definitioner enligt Brottsbalken
  • Mörkertal i anmälningar
  • Att förebygga hot och våld
  • Mental förberedelse och kunskap i ämnet
  • Ansvarsfördelning
  • Bemötande av hotfulla och våldsamma personer
  • Stressreaktioner och krishantering
  • Riskanalys och aspekter som kan medföra förhöjda risker för att bli utsatt
  • Nödvärn
  • Besökare på arbetsplatsen
  • Att göra hembesök

  Konflikthantering i skolan

  Här på Studier.se finns flera bra kurser inom konflikthantering i professionellt lärarskap. Konflikthantering i skolan är en väsentlig del och viktigt att ha utbildning inom, för att skapa ordning och reda och optimala förutsättningar för alla elever, både individ och grupp. Det förekommer ofta konflikter under skolåren i grundskolan, varpå kurser i konflikthantering i professionellt lärarskap lär lärare och pedagoger att hantera problematiska situationer.

  Första hjälpen och HLR utbildning

  Relaterat till krissituationer på arbetsplatsen är de som kan uppstå om någon på arbetsplatsen får hjärtstopp. De flesta arbetsplatser har någon eller några som är utbildade inom HLR, är ansvarig för att informera om Första hjälpen eller som åtminstone någon som kan utföra processen om en olycka skulle inträffa. Att gå en HLR utbildning kan rädda liv och är en livsviktig utbildning om olyckan är framme.

  Nedan ser du exempel på utbildningsinnehåll för en HLR kurs:

  • Varför hjärt- och lungräddning
  • Livsviktiga minuter
  • Söka hjälp på rätt nivå (112, 1177, egenvård 11313, 11414 eller giftcentralen)
  • Kedjan som räddar liv
  • Kontrollera medvetandet/livstecken
  • Skapa öppen luftväg
  • Lägga medvetslös person som andas normalt i stabilt sidoläge
  • Larma 112 på rätt sätt och förstå larmcentralens arbete
  • Hjärt-lungräddning vid hjärtstopp

  Andra utbildningar

  Nedan kan du läsa mer om andra utbildningar för att förbättra arbetsplatsens arbetsmiljö:

  Läs mer om fler populära utbildningar

  Hållbarhetsarbete

  Hur kan hållbarhetsfrågan bli en lönsam del i din verksamhet? Med ett bra hållbarhetsarbete bidrar du inte bara till...

  Arbetsmiljö utbildning

  En god arbetsmiljö sänker sjukfrånvaro, ökar välmående och effektiviteten bland anställda samt minskar olyckor på arbetsplatsen. En arbetsmiljö utbildning...

  Hot och våld utbildning

  En hot och våld utbildning ger dig och din verksamhet dom rätta verktygen för att förebygga och hantera hot...

  Arbete i slutet utrymme

  Arbete i slutet utrymme är en av de största riskmomenten på arbetsplatser och en bristande kunskap kan komma att...

  Utrymningsledare utbildning

  Söker du en utrymningsledare utbildning för dig själv eller ditt företag? Har du blivit tilldelad utrymningsansvar på din arbetsplats...

  Hållbarhetsutbildning

  Brinner du för en hållbar framtid? Är du idag ansvarig för miljö och hållbarhetsfrågor i ert företag eller är...

  Kvartsdamm utbildning

  Behöver du eller dina anställda gå en kvartsdamm utbildning? Alla som arbetar med eller leder arbeten där kvartsdamm förekommer...

  Härdplastutbildning

  Hanterar du härdplaster på arbetsplatsen och behöver gå en härdplastutbildning? Från och med den 1 Juni 2015 ställs tydligare...

  Elsäkerhetsutbildning

  Arbetar du inom elbranschen och behöver gå en elsäkerhetsutbildning? En elsäkerhetsutbildning hjälper dig att få rätt kunskap i elsäkerhetsanvisningarna....

  Miljöcertifiering kurs

  Få en certifiering genom att gå en miljöcertifiering kurs och bidra till en bättre värld! Här kan du jämför...