Specialistundersköterska utbildning | Vidareutbildning för undersköterskor
specialistundersköterska utbildning

Specialistundersköterska utbildning

Jobbar du som undersköterska idag men vill kompetensutveckla dig inom yrket i form av en specialistundersköterska utbildning? Som specialist undersköterska får du möjlighet att fördjupa dig inom ett område och bli expert på ditt yrke. Behovet av undersköterskor med specialkompetens är stort på arbetsmarknaden och du har möjlighet att välja tex äldrevård, akutsjukvård eller välfärdsteknologi.

Vi har samlat flera specialistundersköterska utbildning så att du kan jämföra vilken som passar dig bäst. De flesta utbildningarna sker på distans och under halvfart för att ge dig möjlighet att fortsätta ditt arbete som undersköterska under tiden som du studerar.

Låt oss hitta rätt utbildning för dig!

Spar tid - slipp leta runt!

Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få svar från upp till 5 aktörer

Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad

Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!

Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

Jag godkänner studier.ses integritetspolicy och användarvillkor.Läs vår integritetspolicy och användarvillkor


Låt oss hitta rätt utbildning för dig!

Spar tid - slipp leta runt!

Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få svar från upp till 5 aktörer

Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad

Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!

Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

Jag godkänner studier.ses integritetspolicy och användarvillkor.Läs vår integritetspolicy och användarvillkor


Låt oss hitta rätt utbildning för dig!

Spar tid - slipp leta runt!

Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få svar från upp till 5 aktörer

Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad

Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!

Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

Jag godkänner studier.ses integritetspolicy och användarvillkor.Läs vår integritetspolicy och användarvillkor


Utbildare Utbildning Utbildningsform/Typ Start Ort Jämför

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård

Skövde Yrkeshögskola

Specialistutbildad undersköterska akutsjukvård Skicka en intresseanmälan direkt via formuläret för mer information om ansökan!  Specialistutbildad…
Yrkeshögskola
CSN-berättigad
HT 2021 Distans
Jämför

Specialistutbildad undersköterska/stödassistent välfärdsteknologi

Skövde Yrkeshögskola

Specialistutbildad undersköterska Skicka en intresseanmälan direkt via formuläret för mer information om ansökan!  Specialistutbildad undersköterska/stödassistent…
Yrkeshögskola
CSN-berättigad
HT 2021 Distans
Jämför

Stödpedagog

Skövde Yrkeshögskola

Stödpedagog Öppen för sen anmälan. Start i augusti. Skicka en intresseanmälan direkt via formuläret för…
Yrkeshögskola
CSN-berättigad
HT 2021 Distans
Jämför

Undersköterska

Astar

Undersköterska Vi vill bidra till att förhållningssätt, bemötande och kvalitet ökar inom vård och omsorg.…
Vuxenutbildning/Komvux
CSN-berättigad
Västmanlands län
Västerås
Jämför

Demensspecialiserad undersköterska

Skövde Yrkeshögskola

Demensspecialiserad undersköterska Ansökan öppnar 1 februari - 7 maj. Start i augusti. Skicka en intresseanmälan…
Yrkeshögskola
CSN-berättigad
HT 2021 Distans
Jämför

Ambulanssjukvårdare

Skövde Yrkeshögskola

Ambulanssjukvårdare Start i augusti. Skicka en intresseanmälan för mer information om anmälan! Efterfrågan på ambulanssjukvårdare…
Yrkeshögskola
CSN-berättigad
HT 2021 Västra Götalands län
Skövde
Jämför

Vad gör en specialistundersköterska?

En specialistundersköterska jobbar med vård och omsorg av sjuka människor eller människor som behöver stöd och hjälp av annan anledning. Skillnaden mellan en vanlig undersköterska och en specialistundersköterska är att en specialistundersköterska är mer inriktad på ett specifikt område.

Som specialistundersköterska finns det många arbetsplatser att välja mellan så som vårdcentraler, sjukhus eller inom äldre- och handikappomsorgen och därför kan även arbetsuppgifterna se olika ut. Beroende på vilken arbetsplats du har kan arbetstiderna variera från kontorstider till mer obekväma tider på kvällar och nätter. I arbetsuppgifterna som specialistundersköterska ingår även en del administrativt arbete i form av kvalitetsarbete och rapportering. 

För att bli specialistundersköterska krävs en utbildning. Utbildningen riktar sig ofta mot ett specifikt område så som äldrevård, demensvård, akutsjukvård osv.

Specialistundersköterska akutsjukvård

Att arbete som specialistundersköterska inom akutsjukvård jobbar du antingen på en intensiv- eller akutvårdsavdelning. Jobbet kan ofta vara mycket krävande både fysiskt men främst psykiskt då du ofta jobbar med svårt sjuka patienter.

Under din specialistundersköterska utbildning med inriktning akutsjukvård får du en fördjupad kunskap inom att kunna arbeta med avancerad omvårdnad i tvärprofessionella team, agera i akuta situationer och bemöta patient/närstående professionellt. Du får  även kompetens om medicinskteknisk avancerad apparatur, som upprätthåller patientens liv, och hur du agerar vid förändring i patientens situation tillsammans med intensivvårdsteamet.

Specialistundersköterska demens

Antalet personer som insjuknar i demens varje år uppgår till ca 25 000. Behovet av utbildade specialistundersköterskor med inriktning demens är därför stort. Som demensundersköterska jobbar du främst med att personer som lider av demens ska få en bättre tillvaro. Jobbet innebär också en del administrativt som handledare för kollegor samt utvecklar och kvalitetssäkrar arbetet inom äldreomsorgen. 

I din utbildning kommer du få lära dig om olika behandlingsmetoder och neuropsykiatriska tillstånd samt hur du ska hantera palliativ vård, vård i livets slutskede. 

Specialistundersköterska välfärdsteknologi

Välfärdsteknik definieras som ”kunskapen om och användande av teknik som kan bidra till ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar och deras anhöriga.” 2025, beslutad gemensamt av regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL). 

Utbildningen handlar om att ge rätt tekniska förutsättningar för att personer med en funktionsnedsättning eller äldre personer ska kunna bo kvar hemma och samtidigt känna sig trygga i att de får rätt vård och omsorg.

Specialistundersköterska distans

Specialistundersköterska utbildningen hålls ofta på distans och på halvfart. Detta för att kunna underlätta att du som redan jobbar som undersköterska ska kunna fortsätta med detta samtidigt som du studerar.

Du kan genomföra utbildningen på flera av landets yrkeshögskolor och du har rätt till CSN under din studietid. Kraven för att genomgå en specialistundersköterska utbildning är att du är undersköterska i grunden. Vanligtvis håller utbildningen på i 1 år.

Ambulanssjukvårdare utbildning

Efterfrågan på ambulanssjukvårdare är stor och du kommer vara eftertraktad på arbetsmarknaden efter avslutad utbildning. För att få utbilda dig till ambulanssjukvårdare så krävs det att du är undersköterska i grunden samt har ett par års arbetslivserfarenhet.

Som ambulanssjukvårdare jobbar du i en akut miljö där din främsta uppgift är att arbeta i ambulansen vid utryckning. Du ansvarar för körning och kommunikation samt den medicinska utrustningen. Du kommer även behöva assistera ambulanssjuksköterskan eller annan medicinsk personal som finns med.

Du kommer under 1 års tid varva teoretiska och praktiska moment i utbildningen. Ca 10 veckor kommer ägnas åt LIA, lärande i arbete, för att vara förberedd för att påbörja din karriär som ambulanssjukvårdare.

Andra utbildningar inom vård och omsorg

För dig som vill jobba med vård och omsorg förutom specialistundersköterska har vi samlat roliga och spännande utbildningar som dessutom är eftertraktade på arbetsmarknaden nedan:

Vill du sätta dig in ännu mer kan du läsa om hela utbudet på vårdutbildningar.

Låt oss hitta rätt utbildning för dig!

Spar tid - slipp leta runt!

Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få svar från upp till 5 aktörer

Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad

Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!

Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

Jag godkänner studier.ses integritetspolicy och användarvillkor.Läs vår integritetspolicy och användarvillkor


Läs mer om fler populära utbildningar

Se alla populära utbildningar
Jämför utbildningar