Allmän kurs på folkhögskola

Allmän kurs på folkhögskola erbjuds över hela landet och vänder sig till dem som behöver komplettera sin grundskole- eller gymnasieutbildning för att få behörighet till vidare studier. Genom att gå Allmän kurs på folkhögskola kan du uppnå behörighet för att söka till universitet, högskola eller yrkeshögskola. Det är en flexibel och tillgänglig väg för att nå dina utbildningsmål och öppnar upp möjligheter för framtida studier och karriärmöjligheter. Om du studerar en kurs som är längre än tre veckor har du dessutom möjlighet att ansöka om studiemedel, CSN.

Skickar...

Vi hjälper dig att hitta rätt kurs!

 • Spar tid - vår personal hjälper dig!
 • Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få snabbt svar från upp till 5 aktörer
 • Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad
 • Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!
 • Din förfrågan är helt gratis!

  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Grundläggande och gymnasiala kurser

  Campus Nynäshamn

  Komvux
  Löpande
  Nynäshamn
  Stockholms län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Allmän grundkurs

  Region Uppsala folkhögskola

  Folkhögskola
  1 år
  HT 2024
  Heby
  Uppsala
  Uppsala län

  Allmän kurs – gymnasienivå

  Högalids folkhögskola

  Folkhögskola
  Anpassat
  Kurser
  HT 2024
  Kalmar
  Kalmar län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Allmän kurs - högskoleförberedande

  Värnamo Folkhögskola

  Folkhögskola
  1-3 år
  Löpande
  Jönköpings län
  Rikstäckande
  Värnamo
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Allmän kurs

  Birka Folkhögskola

  Folkhögskola
  Anpassat
  HT 2024
  Jämtlands län
  Rikstäckande
  Östersund
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Allmän kurs – Baskursen

  Kvarnby folkhögskola

  Folkhögskola
  Program
  HT 2024
  VT 2025
  Malmö
  Skåne län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Allmän kurs, gymnasienivå

  Borås Folkhögskola

  Folkhögskola
  Anpassat
  Kurser
  HT 2023
  Borås
  -

  Vad är en allmän kurs på folkhögskola?

  Allmän kurs på folkhögskola är ett alternativ för Komvux som är för vuxna och erbjuds av folkhögskolor runt om i landet. Denna kurs är utformad för att ge deltagarna en bred kunskapsbas inom olika ämnen, samtidigt som den främjar personlig utveckling och kreativitet.

  När du har fullfölj allmän kurs på folkhögskola tilldelas du ett intyg som visar att du har grundläggande behörighet till högre studier. Du får alltså inte gymnasiepoäng eller betyg i enstaka kurser, utan folkhögskolan utfärdar i stället behörighet och sätter ett samlat studieomdöme som gör att du sedan kan söka till universitet, högskola eller yrkeshögskola.

  Varför ska du gå en allmän kurs på folkhögskola?

  • Flexibel och individanpassad utbildning: Allmän kurs på folkhögskola erbjuder en flexibel utbildningsmiljö som är anpassad efter varje deltagares behov och förutsättningar. Det ger möjlighet till personlig utveckling och lärande i en miljö som uppmuntrar till aktivt deltagande och engagemang.
  • Grundläggande behörighet till högre studier: Efter avslutad allmän kurs på folkhögskola tilldelas deltagarna ett intyg som bekräftar deras grundläggande behörighet till högre studier. Detta öppnar upp möjligheter för vidare utbildning och karriärmöjligheter utan att behöva genomgå en traditionell gymnasieutbildning.
  • Kreativ och inkluderande lärmiljö: Folkhögskolornas pedagogik och atmosfär främjar en kreativ och inkluderande lärmiljö. Genom mindre grupper och interaktiv undervisning skapas en plats där deltagarna känner sig bekväma att dela tankar och idéer och där olika perspektiv uppmuntras.
  • Möjlighet till personlig utveckling och förkovran: Utöver att ge behörighet till högre studier ger allmän kurs på folkhögskola deltagarna möjlighet att utveckla sig själva både personligen och intellektuellt. Det är en plats där man kan utforska nya ämnen, intressen och passioner utan prestationskrav.
  • Social gemenskap och kulturellt utbyte: Folkhögskolorna är kända för sin rika sociala gemenskap och kulturella mångfald. Genom att delta i allmän kurs får man inte bara tillgång till utbildning utan också möjligheten att träffa nya människor, skapa långvariga vänskapsband och lära sig av olika kulturella bakgrunder och erfarenheter.

  Vad menas med folkhögskola?

  En folkhögskola är en form av vuxenutbildning som erbjuder en mångfald av kurser och program för personlig utveckling, lärande och gemenskap. De är fristående skolor med olika inriktningar och pedagogiska metoder. Folkhögskolorna är öppna för alla och erbjuder bland annat allmänna kurser för att komplettera gymnasieutbildning, yrkesutbildningar, studiecirklar och kurser inom konst, kultur och samhälle. Med små klasser och en inkluderande miljö främjar folkhögskolorna inte bara utbildning utan också socialt samspel och kulturellt utbyte. Det är platser där människor kan växa, lära och uppleva gemenskap genom livslångt lärande.

  Vem kan läsa en allmän kurs?

  Allmän kurs på folkhögskola är främst avsedd för dig som saknar en fullständig grundskole- eller gymnasieutbildning. Vanligtvis ges förtur till dig som inte har slutfört sin gymnasie- eller grundskoleutbildning helt. För att kunna söka till Allmän kurs på en folkhögskola måste du vara vuxen, det vill säga ha fyllt 18 år eller fylla 18 under det aktuella året för ansökan. Det är viktigt att notera att Allmän kurs erbjuds både på gymnasie- och grundskolenivå, så det är bäst att kontakta den specifika skolan du är intresserad av för att få information om vilka nivåer och kurser de erbjuder.

  Hur lång är en allmän kurs?

  Längden på Allmän kurs varierar beroende på deltagarnas förkunskaper och vad de vill uppnå i framtiden. Det beror på vilken tidigare utbildning de har genomfört, såsom gymnasie- eller komvuxstudier, samt deras framtida mål. På gymnasienivå kan Allmän kurs sträcka sig över 1-3 år, medan det på grundskolenivå oftast är 1-2 år. Den individuella anpassningen gör det möjligt för varje deltagare att ta den tid de behöver för att uppnå behörighet till högre studier eller annan målsättning.

  Vad innehåller en allmän kurs på folkhögskola?

  Allmän kurs innehåller gymnasiegemensamma ämnen, ofta kompletterade med någon specialinriktning. För att få veta mer om vilka ämneskurser som ges på Allmän kurs och hur undervisningen är upplagd är det bäst att kontakta den enskilda folkhögskolan.

  Här är några exempel på profilinriktningar som du kan utforska:

  • Konst och Kreativitet: För de som är passionerade inom konst, design och kreativt skapande erbjuder en profilinriktning inom konst och kreativitet möjligheten att utforska olika konstformer såsom målning, skulptur, fotografi och grafisk design.
  • Natur och Miljö: Om du är intresserad av miljöfrågor, hållbarhet och naturvård kan en profilinriktning inom natur och miljö vara perfekt för dig. Här kan du lära dig om ekologi, klimatförändringar, hållbar utveckling och miljövänliga metoder.
  • Språk och Kultur: För de som vill fördjupa sina kunskaper inom språk och kultur erbjuder en profilinriktning inom detta område möjligheten att lära sig nya språk, utforska olika kulturer och förstå världens mångfald.
  • Samhälle och Politik: Om du är intresserad av samhällsfrågor, politik och samhällsutveckling kan en profilinriktning inom samhälle och politik vara det perfekta valet. Här kan du fördjupa dig i ämnen såsom sociologi, statsvetenskap och samhällsplanering.
  • Hälsa och Livsstil: För de som är intresserade av hälsa, välbefinnande och livsstilsfrågor erbjuder en profilinriktning inom hälsa och livsstil möjligheten att lära sig om kost, motion, mental hälsa och personlig utveckling.

  Oavsett vilken profilinriktning du väljer, kommer du att få möjlighet att fördjupa dig i ett ämne som ligger dig varmt om hjärtat och utveckla dina kunskaper och färdigheter inom detta område. Ta chansen att utforska dina intressen och forma din utbildning på allmän kurs på folkhögskola efter dina egna behov och mål!

  Allmän kurs på distans

  Är du intresserad av att studera allmän kurs men har svårt att delta i traditionella klassrum? Oroa dig inte, många folkhögskolor erbjuder numera allmän kurs på distans. Att studera på folkhögskola distans ger dig många möjligheter till ett flexibelt studerande och samtidigt ta den del av den gemenskapen som folkhögskolor är kända för!

  Fördelar med att läsa allmän kurs på distans:

  • Flexibilitet: Distansstudier ger en flexibel studiemiljö där du kan anpassa dina studier efter ditt eget schema och livsstil. Det gör det möjligt att balansera studier med andra åtaganden som arbete, familj och personliga intressen.
  • Geografisk frihet: Du kan studera var som helst där det finns internetuppkoppling, vilket eliminerar behovet av att pendla till en fysisk skola. Detta öppnar upp möjligheter för människor som bor på avlägsna platser eller har svårt att resa till en skola.
  • Individuell takt: Distansstudier tillåter dig att arbeta i din egen takt och fokusera på de områden som du behöver mer tid att förstå. Det finns ofta möjlighet att komma åt kursmaterial och föreläsningar när det passar dig bäst.
  • Ökad självdisciplin och självständighet: Genom att studera på distans utvecklar du självdisciplin och självständighet när det gäller att organisera din tid och hålla dig själv motiverad. Detta är värdefulla färdigheter som kan vara till nytta i både studier och arbetsliv.

  Hur ansöker jag till en allmän kurs på folkhögskola?

  Varje folkhögskola hanterar sin egen antagning till Allmän kurs och normalt sett finns inga strikta antagningskrav. Deltagarna börjar på olika nivåer baserat på deras förkunskaper och tidigare studier. Därför är det viktigt att skicka in ditt senaste skolbetyg när du ansöker, eftersom folkhögskolan vill förstå din akademiska bakgrund och identifiera vilka områden du behöver komplettera för att nå dina utbildningsmål. Detta möjliggör en skräddarsydd utbildning som passar dina individuella behov och förutsättningar.

  Kan du plugga vidare efter att jag gått på allmän kurs på folkhögskola?

  Ja, allmän kurs kan vara en väg till vidare studier. Folkhögskolans allmänna kurs är ett alternativ till Komvux. Här kan du läsa in ämnen som du saknar för grundläggande behörighet. Du kan också få ett studieomdöme, med ett studieomdöme kan du söka vidare till högra studier i folkhögskolekvoten. Det funkar lite annorlunda på folkhögskolan om du jämför med t ex gymnasiet där du får betyg.

  Studieomdöme folkhögskola

  På folkhögskolan bedöms inte dina prestationer med betyg, utan istället får du ett studieomdöme. Detta omdöme är en bedömning av din studieförmåga och görs av dina lärare baserat på kriterier fastställda av Folkbildningsrådet. Studieomdömet är värdefullt när du senare söker till högskola eller universitet och används för att bedöma din lämplighet för vidare studier.

  Allmän kurs CSN

  När du studerar en kurs längre än tre veckor på folkhögskola har du möjlighet att få studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Hur mycket pengar du får och hur länge du kan få det beror på olika saker, till exempel hur gammal du är eller hur länge du har studerat tidigare.

  Komvux

  Precis som på folkhögskola kan du på Komvux läsa upp din behörighet för högre studier. En Komvux vuxenutbildning passar dig som till exempel vill läsa upp gymnasiebetyg, vill gå en yrkesinriktad yrkesutbildning eller vill läsa enstaka kurser. Du har möjlighet att studera Komvux på distans eller på plats i städer som Komvux Göteborg och Komvux Stockholm.

  Läs mer om fler populära utbildningar