Plugga på högskolan!

Vill du bli mer attraktiv på arbetsmarknaden? Då ska du plugga på högskolan! Statistik visar att utbildning ger betydligt högre lön. Här nedan ger vi dig en lista med anledningar att plugga på högskola och all information du behöver om du vill studera – hur man ansöker, listor på de mest populära utbildarna och utbildningarna, olika utbildningsformer och många mer tips.

Det finns många anledningar till att studera på universitet eller högskola. Vill du ha väldigt roligt de kommande åren? Vill du disponera dina dagar precis som du vill? Vill du få ett välbetalt jobb och en trygg framtid? Vill du få erfarenhet, förståelse för ett ämne och kunna jobba med det du brinner för? Då ska du börja plugga på högskola! Nedan finner du några av Sveriges mest populära utbildare och utbildningar just nu. Ansök senast 15 april för universitetsutbildning och högskoleutbildning inför skolstart på höstterminen. Här nedan får du mer information om hur det går till för ansökan högskola/universitet och ansökan yrkeshögskola. Det finns även andra studieformer, exempelvis yrkeshögskola, yrkesutbildning, folkhögskola och distansutbildningar. Läs mer nedan och välj den utbildning som passar dig bäst!

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Högskola/Universitet
3 år
Kandidat
HT 2022
Uppsala
Uppsala län

Studera utomlands på Delaware County Community College i Philadelphia

EduPlanet

Studier utomlands
Kandidat
Magister- och master
Utomlands
CSN-berättigad & kostnadsfri

Studera utomlands på University of Worcester

EduPlanet

Studier utomlands
Kandidat
Magister- och master
Utomlands
CSN-berättigad & kostnadsfri

Magisterprogrammet i programvaruteknik

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i produkt- och processutveckling - Produktion och logistik

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
2 år
Program
HT 2022
Eskilstuna
Södermanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i innovation och design

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
2 år
Program
HT 2022
Eskilstuna
Södermanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i hållbara energisystem

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
2 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i programvaruteknik

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
2 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i intelligenta inbyggda system

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
2 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Tekniskt basår

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Civilingenjörsprogrammet i tillförlitliga flyg- och rymdsystem

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
5-6 år
Program
HT 2022
Eskilstuna
Södermanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Civilingenjörsprogrammet i produktion och produktdesign

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
5-6 år
Program
HT 2022
Eskilstuna
Södermanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Högskoleingenjörsprogrammet i nätverksteknik

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Datornätverk och datakommunikation

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
2 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatprogrammet i teknisk matematik

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Innovationsprogrammet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Eskilstuna
Södermanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Civilingenjörsprogrammet i industriell ekonomi

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
5-6 år
Program
HT 2022
Eskilstuna
Södermanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Högskoleingenjörsprogrammet i energiteknik

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Civilingenjörsprogrammet i energisystem

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
5-6 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Datavetenskapliga programmet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Högskoleingenjörsprogrammet i byggnadsteknik

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Eskilstuna
Södermanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kandidatprogrammet i tillämpad AI

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Eskilstuna
Södermanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Civilingenjörsprogrammet i robotik

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
5-6 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kammarmusikprogrammet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Speciallärarprogrammet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1-2 år
Program
HT 2022
Distans
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Specialpedagogprogrammet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Distans
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i didaktik

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
2 år
Program
HT 2022
Distans
Eskilstuna
Södermanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
5-6 år
Program
HT 2022
Flera orter (4 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Grundlärarprogrammet inriktning grundskola årskurs 4-6

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
4-5 år
Program
HT 2022
Flera orter (4 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Grundlärarprogrammet inriktning förskoleklass och årskurs 1-3

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
4-5 år
Program
HT 2022
VT 2022
Flera orter (4 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i socialt arbete

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1-2 år
Program
HT 2022
Flera orter (4 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i fysioterapi med inriktning beteendemedicin

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1-2 år
Program
HT 2022
Flera orter (4 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i folkhälsovetenskap

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1-2 år
Program
HT 2022
Flera orter (4 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i arbetslivsvetenskap

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1-2 år
Program
HT 2022
Flera orter (4 st)

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot anestesisjukvård

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1 år
Program
HT 2022
VT 2022
Flera orter (4 st)

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot intensivvård

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1 år
Program
HT 2022
Flera orter (4 st)

Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning hälso- och sjukvård i hemmet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1 år
Program
HT 2022
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i hälso- och välfärdsteknik

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
2 år
Program
HT 2022
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Sjuksköterskeprogrammet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
VT 2022
Flera orter (5 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Fysioterapeutprogrammet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
VT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Socionomprogrammet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
VT 2022
Eskilstuna
Södermanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Folkhälsovetenskapliga programmet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Beteendevetenskapliga programmet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
VT 2022
Västerås
CSN-berättigad & kostnadsfri

Magisterprogrammet i internationell marknadsföring

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Magisterprogrammet i företagsekonomi

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
1 år
Program
HT 2022
Eskilstuna
Södermanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i Financial Engineering

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
2 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Statsvetarprogrammet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Internationella marknadsföringsprogrammet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

International Business Management

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Textdesign - informationsdesign

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Eskilstuna
Södermanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Interaktionsdesign - informationsdesign

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Flera orter (4 st)
CSN-berättigad & kostnadsfri

Informativ illustration - informationsdesign

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Språk- och kommunikationsprogrammet

Mälardalens universitet

Högskola/Universitet
3 år
Program
HT 2022
Västerås
Västmanlands län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Tränarprogrammet

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Stockholm
Stockholms län

Hälsopromotionsprogrammet

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Stockholm
Stockholms län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Sport Management-programmet

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Stockholm
Stockholms län

Idrott och hälsa - högskoleutbildning

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Stockholm
Stockholms län

Masterprogrammet i idrottsvetenskap

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskola/Universitet
Magister- och master
HT 2022
Stockholm
Stockholms län

Förskolelärare

Campus Värnamo

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Jönköpings län
Värnamo
CSN-berättigad & kostnadsfri

Master in Communication

Göteborgs universitet Institutionen för tillämpad IT

Högskola/Universitet
2 år
Magister- och master
Löpande
Göteborg
Rikstäckande
Västra Götalands län

Systemvetenskap: Samhällets digitalisering

Göteborgs universitet Institutionen för tillämpad IT

Högskola/Universitet
3 år
Program
Löpande
Göteborg
Rikstäckande
Västra Götalands län

Kognitionsvetenskap, kandidatprogram

Göteborgs universitet Institutionen för tillämpad IT

Högskola/Universitet
Program
Löpande
Göteborg
Rikstäckande
Västra Götalands län

Digitalt ledarskap masterprogram

Göteborgs universitet Institutionen för tillämpad IT

Högskola/Universitet
2 år
Magister- och master
Löpande
Göteborg
Rikstäckande
Västra Götalands län

Lärande, kommunikation och informationsteknologi

Göteborgs universitet Institutionen för tillämpad IT

Högskola/Universitet
2 år
Magister- och master
Löpande
Flera orter (4 st)

Masterprogram i didaktik

Göteborgs universitet - Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

Högskola/Universitet
4-5 år
Magister- och master
HT 2022
Göteborg

Audionomprogrammet

Audionomprogrammet på Göteborgs Universitet

Högskola/Universitet
3 år
Kandidat
HT 2022
Göteborg
Rikstäckande
Västra Götalands län
0 SEK

Studera på högskola

Statistik från SCB visar att Sveriges befolkning får allt högre utbildning och väljer att studera på högskolan eller läsa på universitet. Ungefär hälften av alla mellan 25-64 år har studerat vidare efter gymnasiet. Totalt har 28 procent av befolkningen en högre utbildning på minst tre år, vilket innebär att det är vanligare med högutbildade än lågutbildade bland de som studerar vidare. Idag väljer så mycket som var fjärde person att studera vidare direkt efter gymnasiet. Har du någonsin tänkt tanken ”Vad ska jag läsa på universitetet eller vad ska jag läsa på högskolan? Då har du kommit rätt. Här nedan får du reda på vilka utbildningar, utbildningsområden samt universitet/högskolor som är de mest populära i Sverige. Här kommer först 10 anledningar varför du ska läsa på universitetet eller plugga på högskola. Vill du hellre läsa på distans finns även distansutbildningar inom flera utbildningsområden.

10 anledningar till att studera på universitet eller högskola:

 • Att studera på högskolan gör dig attraktiv på arbetsmarknaden
 • högskoleutbildningar och universitetsutbildningar ger dig djupare kompetens inom ett område du är intresserad av
 • Att studera på på högskolan leder ofta till ett bra jobb du trivs med
 • Möjlighet till högre lön än om du inte har någon utbildning
 • Du har möjlighet till ett större utbud av yrkesroller
 • Du lär dig ta ansvar, planera och strukturera din tid
 • Du lär dig samarbeta med andra människor
 • Du kan få kompetens som gör att du kan göra skillnad för många människor
 • Du kan på många utbildningar få CSN-stöd
 • Du kommer dessutom ha väldigt roligt under studietiden!

Bra utbildningar vi rekommenderar

Ovan har vi listat bra högskoleutbildningar/bra universitetsutbildningar som vi rekommenderar.

Ansökningsperiod universitet

Ansökningsperioden varierar beroende på om du vill ansöka till att plugga på universitet/högskola eller om du vill studera genom en annan utbildningsform. För universitet/högskola är sista ansökningsdag 15 april varje år inför start på hösten. Många universitet och högskolor har även starter till våren och har då ansökningsperiod under hösten.

Utbildningsnivåer Högskola/Universitet

Det finns tre olika nivåer på utbildning.

 • Grundnivå
 • Avancerad nivå
 • Forskarnivå

En termins studier motsvarar 30 högskolepoäng (hp). Om du studerar på grundnivå leder det till en kandidatexamen om du studerar 180 hp, vilket vid normal studiefart motsvarar tre år. Beroende på utbildning ges studier normalt på hel- eller halvfart, dock är det vanligaste helfart. Om du vill ha en magisterexamen behöver du läsa till 60hp vilket motsvarar ett år. Om du läser två år efter kandidatexamen får du ta ut en masterexamen, vilket motsvarar studier på avancerad nivå. Ifall du inte fått nog av studierna efter fem år har du även möjlighet på många universitet att söka in till att bli doktorand, vilket innebär att du studerar/forskar på forskarnivå och leder till en doktorsexamen.

Ansökan universitet

Vet du hur och när man ansöker till att studera på högskolan eller för att plugga på universitet? Det vet i! Här får du mer information om hur det går till för ansökan högskola/universitet. Vill du hellre plugga på Yrkeshögskolan, läs om ansökan yrkeshögskola.

Att studera på högskolan

Har du redan bestämt dig och fått den information du behöver? Bra! Om inte, här har vi sammanställt ännu mer bra information för dig innan du fattar ditt beslut om vad du ska studera. Vi har bland annat skapat en lista med de 10 mest populära utbildningarna, vad händer efter högskolan, utbildningar och jobb med högst lön, yrkeshögskola distans samt folkhögskola distans. Vi har även samlat intressanta artiklar om att läsa på universitet och vad olika högskoleutbildningar kan leda till, som till exempel Studentsnack – ”Mina studier blev en livsinvestering” .

Är du redo att studera på högskolan?

Vad kul! Fyll i formuläret och beskriv dina behov så skickar vi upp till fem förslag på olika utbildningar som passar dig!

Källa: SCB

Läs mer om fler populära utbildningar