Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi | studier.se

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Välkommen till Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi!

Vid Institutionen för kulturantropologi och etnologi bedrivs utbildning och forskning om många av de komplexa sammanhang som präglar dagens globaliserade värld.

Kulturantropologi

Kulturantropologi är en vetenskap som i likhet med psykologi, filosofi, sociologi, historia och andra humanistiska och samhällsvetenskapliga ämnen studerar och vill förstå människor – varför de är som de är och gör som de gör, hur de tänker, hur de talar, äter, krigar, älskar, och hur de organiserar sig socialt, politiskt, och i förhållande till fenomen som kön, religion, sexualitet, etnicitet och olikhet.

Etnologi

Etnologi är ett ämne som studerar människors vardagsliv. Vi intresserar oss för hur olika grupper i samhället skapar sociala former och kulturella uttryck, särskilt inom komplexa stater med en lång känd historia. Sverige är institutionens specialitet och ganska ofta vårt arbetsfält, men vi arbetar utifrån ett globalt och transnationellt perspektiv. Den forskning du blir delaktigt igenom texter, föreläsare och övningar kan handla om arbetsliv, fritid, genus, ålder och generation. Vi studerar exempelvis föremål och materialitet, etnicitet och migration, levnadsberättelser, tro och sed, kulturmöten, kulturarv, urbanitet och landsbygdsliv. 

Forskning vid institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kulturantropologisk och etnologisk forskning har många likheter. Med fokus på människan i dagens samhälle har vår forskning en stor tematisk mångfald med forskningsprojekt utspridda över världens alla hörn. Etnologisk forskning vid institutionen tenderar att ha ett större historiskt djup och ett fokus på vår närmiljö i Sverige, medan den antropologiska forskningen är i högre grad samtida med ett mer globalt fokus. De geografiska gränserna är dock inte givna. Viktiga ämnen vi forskar om innefattar bland annat utsatthet och marginalisering, migration, etnisk identitet, krig, byråkrati och stat, medicin och hälsa, historia, folkloristik, social hållbarhet, politisk ekologi, naturkatastrofer, musik, besöksnäring, sexualitet, relationer mellan djur och människor, allt detta i Sverige och övriga världen. Denna forskning ger en rik och inspirerande bas också för vår undervisning.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Utbildare Utbildning Utbildningsform/Typ Start Ort Jämför

Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi (180hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kandidatprogram i kultur, samhälle och etnografi Kultur, samhälle och etnografi är programmet för dig som…
Högskola/Universitet
Kandidat
HT 2020 Uppsala
Jämför

Kulturantropologi A (30 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kulturantropologi A (30 hp) 100 %, Campus Anmälningskod: UU-52003  Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Kulturantropologi B (30 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kulturantropologi B (30 hp) VT, 100 %, Campus Anmälningskod: UU-02004 Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Urval: Platsgaranti Behörighet: Kulturantropologi A, 30 hp,…
Högskola/Universitet
Kurser
VT 2021 Uppsala
Jämför

Kulturantropologi C (30 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kulturantropologi C (30 hp)  100 %, Campus Anmälningskod: UU-52005  Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Urval: Platsgaranti Behörighet: Kulturantropologi B, 30 hp, eller…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Kulturantropologi - Masterprogram i humaniora (120hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kulturantropologi - Masterprogram i humaniora, 120hp Inom kulturantropologi försöker vi förstå människor - varför de…
Högskola/Universitet
Magister- och master
HT 2020 Uppsala
Jämför

Etnologi A (30 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Etnologi A (30 hp) 100 %, Distans Anmälningskod: UU-52304  Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Flexibel Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov (40…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Etnologi B (30 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Etnologi B (30 hp) 100 %, Campus Anmälningskod: UU-02317  Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Urval: Platsgaranti 100 %, Distans Anmälningskod: UU-02319  Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Flexibel…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Etnologi C (30 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Etnologi C (30 hp) 100 %, Campus Anmälningskod: UU-02302 Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Urval: Platsgaranti Behörighet: Etnologi AB eller Etnologi B…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Etnologi - Masterprogram i humaniora (120hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Etnologi - Masterprogram i humaniora, 120hp Etnologi är en vetenskap som är "nyfiken på sin…
Högskola/Universitet
Magister- och master
HT 2020 Uppsala
Jämför

Swedish Society and Everyday Life (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Swedish Society and Everyday Life (7,5 hp) VT, kvällstid, 50 %, Campus Anmälningskod: UU-02306 Undervisningsspråk: Engelska Studieort: Uppsala Urval: Betyg…
Högskola/Universitet
Kurser
VT 2021 Uppsala
Jämför

Afrikanistik A (30 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Afrikanistik A VT20, 100 %, Campus Startdatum: 20 januari 2020 Slutdatum: 7 juni 2020 Sista ansökningsdatum: 15 oktober 2019…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Rikstäckande
Jämför

Uttrycksformer: musik, dans och bild (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Uttrycksformer: musik, dans och bild (7,5 hp) VT, 50 %, Distans Anmälningskod: UU-02321 Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Flexibel Urval: Betyg (60…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Distans
Jämför

Uttrycksformer: berättelser och berättande (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Uttrycksformer: berättelser och berättande (7,5 hp) VT, 100 %, Campus Anmälningskod: UU-02323  Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Urval: Platsgaranti Behörighet: 30 hp…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Tänk som en antropolog! En introduktion (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Tänk som en antropolog! En introduktion (7,5 hp) VT, 100 %, Campus Anmälningskod: UU-02006  Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Urval: Betyg…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Tro och tanke: antropologiska perspektiv på lokala och globala livsvärldar (7,5 hp) VT, 100 %, Campus…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Teoretiska perspektiv och metodologisk tillämpning (7,5 hp) VT, 100 %, Campus Anmälningskod: UU-02311 Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Urval: Platsgaranti Behörighet: 60…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Samhällsomvandling och social organisation: Nationsbygge och kulturell identitet (7,5 hp) 50 %, Distans Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Flexibel Urval: Betyg…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Distans
Jämför

Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Samhällsomvandling och social organisation: Försörjning och livsformer (7,5 hp) VT, 100 %, Campus Anmälningskod: UU-02307  Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Political Ecology (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Political Ecology (7,5 hp) HT20, 50 %, Campus Undervisningsspråk: Engelska Studieort: Uppsala Urval: Platsgaranti Behörighet: Kandidatexamen. Avgifter: Du som inte är…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Naturarv inom hållbar destinationsutveckling (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Naturarv inom hållbar destinationsutveckling HT20, 100 %, Campus Anmälningskod: UU-52330 Undervisningsspråk: Engelska Studieort: Visby Urval: Högskolepoäng (max 285 hp) Behörighet: Kandidatexamen…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Distans
Jämför

Metod och text i aktuell etnologisk forskning (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Metod och text i aktuell etnologisk forskning (7,5 hp) VT, 50 %, Campus Anmälningskod: UU-02327 Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala…
Högskola/Universitet
Kurser
VT 2021 Uppsala
Jämför

Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kulturvetenskapliga perspektiv och analysmetoder (7,5 hp) 50 %, Distans Anmälningskod: UU-02326  Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Flexibel Urval: Platsgaranti Uppläggning för distanskurs: Kursen…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Distans
Jämför

Kultur- och naturarv i praktiken (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kultur- och naturarv i praktiken (7,5 hp) 100 %, Campus Undervisningsspråk: Engelska Studieort: Visby Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Distans
Jämför

Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kulturarv och historiebruk: begrepp, perspektiv och etnografi (7,5 hp) 50 %, Distans Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Flexibel Urval: Betyg (60…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Distans
Jämför

Kulturarv inom hållbar destinationsutveckling (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kulturarv inom hållbar destinationsutveckling (7,5 hp) 100 %, Campus Anmälningskod: UU-52320  Undervisningsspråk: Engelska Studieort: Visby Urval: Högskolepoäng (max 285 hp)…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Distans
Jämför

Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Kulturarvens visuella och narrativa uttrycksformer (7,5 hp) 50 %, Distans Anmälningskod: UU-02305 Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Flexibel Urval: Betyg (60 %)…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Distans
Jämför

Homo politicus: etnografiska perspektiv (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Homo politicus: etnografiska perspektiv (7,5 hp) 100 %, Campus Anmälningskod: UU-02009 Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Urval: Platsgaranti Behörighet: 30 hp Avgifter: Du…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Genus och sexualitet (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Genus och sexualitet (7,5 hp) 100 %, Campus Anmälningskod: UU-02007  Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Urval: Betyg (60 %) - Högskoleprov…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Föreställningsvärldar: tro och ritual (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Föreställningsvärldar: tro och ritual (7,5 hp) 100 %, Campus Anmälningskod: UU-02332  Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Urval: Betyg (60 %) -…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Föreställningsvärldar: magi, religion och folklig läkekonst (7,5 hp) HT19, 50 %, Distans Startdatum: 4 november 2019 Slutdatum: 19…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Distans
Jämför

Fördjupning i antropologisk teori (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Fördjupning i antropologisk teori (7,5 hp) 50 %, Campus Anmälningskod: UU-52013  Undervisningsspråk: Engelska Studieort: Uppsala Urval: Platsgaranti Behörighet: Kandidatexamen. Avgifter: Du som…
Högskola/Universitet
Kurser
VT 2021 Uppsala
Jämför

Etnologisk vetenskapssyn (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Etnologisk vetenskapssyn (7,5 hp) 50 %, Campus Anmälningskod: UU-52313  Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Urval: Platsgaranti Behörighet: Kandidatexamen. Avgifter: Du som inte är…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Etnologiska källor och metoder (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Etnologiska källor och metoder (7,5 hp) 100 %, Campus Anmälningskod: UU-52310  Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Urval: Platsgaranti 100 %, Distans Anmälningskod: UU-02334 Undervisningsspråk: Svenska…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Distans
Jämför

Etnologi och folkloristik - en introduktion (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Etnologi och folkloristik - en introduktion(7,5 hp) 100 %, Campus Anmälningskod: UU-02301 Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala Urval: Betyg (60 %)…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Etnografi (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Etnografi (7,5 hp) HT, 50 %, Campus Anmälningskod: UU-52016  Undervisningsspråk: Engelska Studieort: Uppsala Urval: Platsgaranti Behörighet: Kandidatexamen Avgifter: Du som inte är…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Ethnography and Multiculturalism (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Culture in Armed Conflicts (7,5 hp) 50 %, Campus Anmälningskod: UU-02001 Undervisningsspråk: Engelska Studieort: Uppsala Urval: Platsgaranti Behörighet: Kandidatexamen. Avgifter: Du som…
Högskola/Universitet
Kurser
VT 2021 Uppsala
Jämför

Culture in Armed Conflicts (15 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Culture in Armed Conflicts (15 hp) VT, 50 %, Campus Anmälningskod: UU-02014  Undervisningsspråk: Engelska Studieort: Uppsala Urval: Betyg (40 %)…
Högskola/Universitet
Kurser
VT 2021 Uppsala
Jämför

Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Att göra etnologi och folkloristik: migration och urbanitet (7,5 hp) 100 %, Campus Anmälningskod: UU-52314 Undervisningsspråk: Svenska Studieort: Uppsala…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Antropologi i tid och rum: en idé- och teorihistorisk översikt (7,5 hp) 100 %, Campus Anmälningskod: UU-02008 …
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Anthropology in Practice (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Anthropology in Practice (7,5 hp) 50 %, Campus Anmälningskod: UU-02017 Undervisningsspråk: Engelska Studieort: Uppsala Urval: Platsgaranti Behörighet: Kandidatexamen. Avgifter: Du som inte…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Aktuella frågor inom medicinsk antropologi (7,5 hp)

Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Aktuella frågor inom medicinsk antropologi (7,5 hp) VT, 50 %, Campus Anmälningskod: UU-02011  Undervisningsspråk: Engelska Studieort: Uppsala Urval: Platsgaranti Behörighet: Kandidatexamen.…
Högskola/Universitet
Kurser
HT 2020 Uppsala
Jämför

Kontakta utbildaren

För att kontakta Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi följ anvisning här nedan. Du lämnar då studier.se men är välkommen tillbaka.

Ansök här!

Kontaktuppgifter

  • Adress
  • Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi
  • Thunbergsvägen 3H
  • 75238 Uppsala

Kontakt

För att kontakta Uppsala Universitet Institutionen för kulturantropologi och etnologi följ anvisning här nedan. Du lämnar då studier.se men är välkommen tillbaka.

Ansök här!