Omställningsutbildning

Arbetsmarknaden är i ständig förändring, varje år försvinner tusentals jobb i Sverige medan nya arbetstillfällen tillkommer. Dom nya jobben kräver dock i allt högre grad helt ny kompetens för att möta arbetsmarknadens omställningsbehov mot bland annat digitalisering, robotisering och ett grönare samhälle. En omställningsutbildning hjälper vuxna yrkesverksamma att förvärva den kompetens som krävs och som arbetsmarknaden efterfrågar.

Kort fakta om omställningsstudiestödet

 • För dig som behöver vidareutbilda dig på grund av arbetsbrist.
 • För att få ta del av omställningsstudiestödet så måste det anses finnas ett behov av ny kompetens på arbetsmarknaden.
 • Gäller dig som arbetat i minst 8 år.
 • Gäller dig som är mellan 27 och 60 år med vissa undantag upp till 62 år.
 • Omställningsstudiestödet täcker upp till 80% av din lön eller upp till 33 812 SEK per månad i maximalt 44 veckor.
 • Gäller utbildningar som normalt är CSN berättigande eller är godkända av en omställningsorganisation.

Vad innebär en omställningsutbildning?

I takt med digitalisering, robotisering och krav på att företag lämnar grönare klimatavtryck, fasas gamla metoder och läror ut i den dagliga verksamheten och ersätts med ny kunskap och modern teknik. Detta medför att efterfrågan av ny kompetens på arbetsmarknaden ökar, medan uppsägelser på grund av arbetsbrist också ökar. En omställningsutbildning ger vuxna yrkesverksamma som besitter en daterad kunskap möjlighet till att omställa sig och därmed tillgodose arbetsmarknadens aktuella och framtida kompetensbehov.

En undersjuksköterska kan skaffa sig spetskompetens inom ett visst område som specialstundersjuksköterska genom att gå en omställningsutbildning.

Vem kan gå en omställningsutbildning?

Vem som helst kan välja att omställa sig för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Dock har det hittills varit svårmotiverat för många vuxna som varit yrkesverksamma under en längre period att för exempel byta karriär vid 50 års ålder. Att påbörja nya studier i vuxen ålder är ofta förknippat med ett ekonomiskt bortfall då studier upptar tid från ordinarie arbete.

Vad kan jag göra om jag blivit uppsagd på grund av arbetsbrist?

Om du har blivit uppsagd från ditt arbete på grund av arbetsbrist, det vill säga att din nuvarande kompetens inte längre efterfrågas av din arbetsgivare, kan du ha rätt att få hjälp från en kollektivavtalad omställningsorganisation. En omställningsorganisation ger stöd och verktyg för att du så snabbt som möjligt skall komma ut på arbetsmarknaden igen.

Vilken hjälp kan jag få ifrån en omställningsorganisation?

En omställningsorganisation kan till exempel hjälpa dig att hitta en praktikplats, skriva CV, eller att hitta en omställningsutbildning som gör dig mer attraktiv på arbetsmarknaden. I Sverige finns det flera omställningsorganisationer som exempelvis trygghetsråd, trygghetsstiftelser, trygghetsfonder eller omställningsfonder. Vilken omställningsorganisation som just du kan få stöd ifrån bestäms utifrån vilket kollektivavtal din arbetsplats omfattas av.

Den offentliga omställningsorganisationen

För dig som inte omfattas av något kollektivtal kan från och med den 1 oktober 2022 söka stöd från en nyinrättad offentlig omställningsorganisation.

En maskinoperatör inom textiltillverkning kan välja att gå en omställningsutbildning för att få kunskap inom grön energitillverkning

Vad är ett offentligt omställningsstudiestöd?

Det offentliga omställningsstudiestödet är ett statligt studiestöd som syftar till att förbättra förutsättningarna för vuxna att finansiera studier som stärker deras nuvarande och framtida ställning på arbetsmarknaden, med utgångspunkt från arbetsmarknadens behov. Med det offentliga omställningsstudiestödet kan du som utbildar dig senare i livet få

 • upp till 80 procent i bidrag av din lön
 • stöd upp till 44 veckor heltidsstudier
 • möjlighet att ta ett studiestödlån utöver tidigare studielån

Vem kan ta del av det offentliga omställningsstudiestödet?

Omställningsstudiestödet, likt det reguljära studiestödet, består av ett studiebidrag (omställningsstudiebidrag) samt ett studielån (omställningsstudielån). Bidraget får lämnas till svenska medborgare fram till det kalenderåret den studerande fyller 62, med viss begränsning från det kalenderåret den studerande fyller 61. Lånet får lämnas längst till det kalenderåret den studerande fyller 60. För att ha rätt till ett omställningsstudiestöd skall den studerande ha jobbat i genomsnitt minst 16 timmar per vecka under en kalendermånad i

 1. Sammanlagt minst 96 månader (8 år) inom ett fönster (ramtid) om 14 år.
 2. Sammanlagt minst 12 månader inom ett fönster (ramtid) om 24 månader.

Hur mycket kan jag få i omställningsstudiebidrag?

För dig som har rätt till omställningsstudiestödet får ett omställningsstudiebidrag lämnas med ett visst belopp för varje vecka som du aktivt tar del av utbildningen. Summan utgör den studerandes årliga inkomst men är begränsad till högst 4,5 inkomstbasbelopp, multiplicerat med 0,8 och delat med 52. Samma uträkning används i de fall den studerande endast tar del av ett helt stöd. För 2022 är maxbeloppet för omställningsstudiestödet 21 298 SEK per månad i bidrag och 12 514 SEK per månad i lån.

Hur mycket kan jag få i omställningsstudielån?

Ett omställningsstudielån, likt omställningsstudiebidraget, lämnas med ett belopp för varje vecka som du aktivt tar del av utbildningen. Beloppet uppgår till 63 procent av skillnaden mellan

 1. Ditt omställningsstudiebidrag och kollektivavtalat kompletterande studiestöd per vecka, och
 2. Din inkomst delad med 52

Vid del av stöd multipliceras inkomsten (b) med 0,75 för den som får 75 procent av ett helt stöd, med 0,50 för den som får 50 procent av ett helt stöd, osv.

En civilingenjör kan välja att gå en omställningsutbildning inom artificiell intelligens för att möta arbetsmarknadens behov.

Omställningsutbildning och omställningsstudiestöd

Alla utbildningar som normalt sett är studiemedelberättigande omfattas av omställningsstudiestödet. I tillägg omfattas även utbildningar som finansieras av en omställningsorganisation. Förutsättningen är att den specifika utbildningen anses komma att stärka deltagarens ställning på arbetsmarknaden genom att tillfredsställa framtida kompetensbehov.

Vem beslutar om jag har rätt till ett omställningsstudiestöd?

En omställningsorganisation skall i första hand tillhandahålla ett underlag för huruvida en utbildning kommer att stärka din framtida ställning på arbetsmarknaden baserat på nuvarande och kommande behov på arbetsmarknaden. En prövning av din ansökan om omställningsstöd samt beslut tas av Centrala studiestödsnämnden (CSN).

Exempel på vem som kan ha rätt till ett omställningsstudiestöd

Under rätt omständigheter kan du ha rätt till ett omställningsstudiestöd. Nedan kan du läsa om några exempel där en omställningsutbildning omfattas av ett omställningsstudiestöd.

Stefan gick från taxichaufför till elektriker

Stefan är 41 år och kommer från Serbien, men har bott i Sverige i nästan 20 år. Han har ingen avslutad gymnasial utbildning utan har i stället jobbat som taxichaufför halva sitt liv. Stefan har på senare tid varit sjukskriven på deltid då han lider av ryggproblem. Då taxiyrket tär på ryggen föreslår hans rådgivare på den offentliga omställningsorganisationen att han skall slutföra sina gymnasiala studier mot elektriker. CSN beviljar ett omställningsstudiestöd för Stefans komvuxstudier.

Leif behövde lära sig tyska

Leif är 61 år och egenföretagare, han har en master i biokemi och har sedan många år tillbaka drivit sitt eget företag. Nu har han fått en ny kund i Tyskland som kräver att dom skall kommunicera på tyska. Eftersom Leif är under 62 år beviljas han ett omställningsbidrag till en intensivkurs i tyska. Dock nekas han ett omställningsstudielån då han är äldre än 60 år.

 

Marika gick över till grön tillverkningsindustri

Marika är 39 år och skall ut i arbetslivet igen efter att ha varit föräldraledig i två år. Innan jobbade hon som operatör inom tillverkningsindustrin i fem år. Men under hennes föräldraledighet har företaget ställt om mot en automatiserad och mer hållbar produktion och behovet av hennes kompetens har minskat. Marika väljer då att gå en omställningsutbildning mot processtekniker och blir beviljad ett omställningsstudiestöd då hon kan tillgodoräkna hennes föräldraledighet som en arbetssysselsättning.

Exempel på vem som inte har rätt till ett omställningsstudiestöd

Alla har inte rätt till ett omställningsstudiestöd. Nedan kan du läsa om några exempel där en omställningsutbildning inte omfattas av ett omställningsstudiestöd.

Louise har inte jobbat tillräckligt länge

Louise är 29 år och flyttade från Belgien för att jobba på ett stort spelutvecklingsbolag i Sverige. Efter en tid på bolaget blev hon tyvärr uppsagd och sökte då ett omställningsstudiestöd för att finansiera en utbildning mot spelutveckling på yrkeshögskolan. Då Louise inte har jobbat tillräckligt länge får hon avslag och väljer att söka ett nytt jobb i stället.

 

Det råder hög konkurrens på Camillas nya yrke

Camilla är 55 år och har jobbat inom kommunikation och marknadsföring i 15 år. Hon känner att det mesta börjar digitaliseras och är rädd för att hennes kompetens snart inte längre kommer att efterfrågas av hennes arbetsgivare. Hon pratar då med en rådgivare från den offentliga omställningsorganisationen om att få utbilda sig till florist. Rådgivaren väljer att inte stötta hennes plan då det råder hög konkurrens på floristmarkanden och därför ingen större efterfrågan av på florister.

 

Henriks arbetsgivare bör stå för en internutbildning

Henrik är 35 år och har jobbat inom äldrevården sedan han tog sin gymnasieexamen i vård och omsorg. Nu vill han läsa till undersköterska för att ta nästa steg i sin karriär. Han pratar med en rådgivare på den offentliga omställningsorganisationen som inte väljer att stödja Henriks önskan om ett omställningsstudiestöd. Rådgivaren anser att Henriks arbetsgivare bör erbjuda denna utbildning internt då det ligger i deras intresse.

 

Maja är för ung och kan söka det reguljära studiestödet

Maja är 24 år och är inskriven hos arbetsförmedlingen efter att ännu än gång blivit uppsagd från sitt jobb som servitris. Hon är trött på att jobba i en osäker bransch och vill i stället utbilda sig till undersköterska. Då hon endast jobbat i 1,5 år och samtidigt är för ung, kvalificerar hon sig inte till gruppen som kan söka omställningsstudiestöd, i stället ansöker hon om det reguljära studiestödet.

Bästa utbildningen för framtiden

Framtidsutsikten för arbetstillfällen inom IT-branschen ser fortfarande mycket god ut, dessutom finns det en ökad efterfrågan på process- och drifttekniker inom den gröna industrin. Vård samt skola, barn och omsorg är också områden där arbetskraft ständigt efterfrågas.

Läs mer om fler populära utbildningar

Brandman utbildning

En brandman utbildning ger dig dem kunskaper och erfarenheter som behövs för att sedan kunna göra skillnad i samhället....

Fysioterapeut utbildning

Fysioterapeut utbildning är en av de mest givande och eftertraktade karriärvägarna inom hälso- och sjukvården. Denna utbildning ger dig...

Kiropraktor utbildning

En kiropraktor utbildning är ett spännande steg mot en karriär som hjälper människor att må bättre och förbättra deras...

Cybersäkerhet utbildning

En cybersäkerhet utbildning är perfekt för dig som brinner för teknikens framtid och vill vara i förarsätet för att...

Ljud och musikproduktion utbildning

Oavsett om du vill jobba som musikproducent, ljudtekniker eller vill skapa din egen musik, ger en ljud och musikproduktion...

Cyber security utbildning

En utbildning inom Cyber security utbildning är perfekt för dig som älskar problemlösning, analytiskt tänkande och har vissa tekniska...

Svenska som andraspråk

Att läsa svenska som andraspråk på Komvux kan vara en värdefull och berikande erfarenhet. Genom att gå en kurs...

Svenska 2 komvux

Oavsett om du vill läsa Svenska 1, svenska 2 komvux eller svenska 3 så hjälper vi dig att hitta...

Terapeut utbildning

Utbilda dig till terapeut för att hjälpa andra och göra en verklig skillnad i människors liv. Med en terapeut...

Arkivarie utbildning

Är du intresserad av historia, forskning och vill hantera information och dokumentationer? Då kan en arkivarie utbildning vara rätt...