Förebygg och bemöt utagerande och hotfulla beteenden | studier.se
Sök ny kurs

Förebygg och bemöt utagerande och hotfulla beteenden

Durewall Institutet

Sammanfattning

Utbildningsform: Kompetensutveckling

Ämnesområde: Kommunikation & Förhandling, Hälsa, Vård & Omsorg, Svåra samtal & konflikthantering, Fysisk hälsa

Utbildningstyp: Företagsanpassat

Ort: Distans, Rikstäckande

Längd: 1 dag

Start: Löpande

Pris: Kundanpassat

Betyg: 0/5 Baserat på 0 recensioner

Lämna ett omdöme!

Att förebygga och bemöta utagerande och hotfulla beteenden – med en medmänsklig och etisk inriktning

Syftet med denna utbildning är att du ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser en utagerande situation, samt hur du med hjälp av kroppsspråk, förhållningssätt och bemötande kan undvika och bemöta dessa beteenden. Skulle det uppstå en fysisk situation får du även redskap för att hantera detta på ett mjukt och konfliktdämpande sätt.

Utbildningen i lågaffektivt bemötande riktar sig till dig inom exempelvis psykiatri, gruppboende, särskolor och personlig assistans som i ditt arbete möter personer där t ex ångest och frustration kan leda till ett utagerande och utmanande beteende. Även för anhöriga.

Alla kurser går att beställa som företagsanpassade och till er hemort. Utbildningen genomförs för arbetsgruppen på arbetsplatsen. 

Kursinnehåll

Exempel på hur en kursdag kan se ut. Vi anpassar utbildningens längd och innehåll utifrån era behov.

 • Kort presentation av föreläsare och kursdeltagare 
 • Probleminventering – Kursdeltagarna får berätta vad de upplever i sin vardag kring den aktuella problematiken. Detta ligger sedan till grund för det fortsatta arbetet under dagen.
 • Orsaker – Hur och varför uppstår utagerande situationer? Vi tittar bl.a på sambandet mellan ångest och aggression, integritet och autonomi. Viktiga begrepp i det förebyggande bemötandet
 • Bemötande, tal och ton med kroppsspråket – Hur kan jag förebygga att situationen uppstår med mitt eget
 • Personligt bemötande och trygghetsskapande förhållningssätt – Ett konfliktdämpande bemötande. Vad är det?
 • Förebyggande säkerhetstänkande – Att förebygga incidenter genom planering av arbetsmoment, den fysiska miljön, rutiner mm.
 • Konfliktdämpande kommunikation – För att undvika att en situation eskalerar använder vi en samtalsteknik som dämpar och ger kontroll och skapar en win-winsituation.
 • Handkunskap – hur använder jag mina händer som ett positivt redskap i bemötandet? Vad förmedlar jag via mina händer?
 • Mjukt självskydd –  Att kunna skydda sig med enkla tekniker utan att göra illa eller kränka den våldsamme. Skydd mot exempelvis: Slag, bett, grepp i handleder/fingrar/ och strypgrepp, hårtag/klädtag. Vi övar praktiskt på hur man kan agera och skydda sig i dessa situationer.
 • Nödvärnslagen – Vi går igenom de delar som är relevanta för kursdeltagarna.

I utbildningen varvar vi praktiska övningar, gruppdiskussioner och föreläsningar. Innehållet anpassas efter era behov och önskemål.

Kursinformation

5 oktober

Kurslängd: 1,2 eller 3 dagar.

Vi anpassar utbildningens längd och innehåll utifrån era behov. Genomförs som kundanpassad på plats hos er. Kursen går att genomföra som videokonferenser eller webinarie via enskild dator

Kommentarer från tidigare kursdeltagare

“Dagen har gett redskap för att på ett respektfullt sätt komma ur trängda situationer” 
– Margareta Rang, Frösunda LSS Äventyrskolan

“Jag kommer att ha stor nytta av utbildningen i mitt arbete – Varierande och bra med konkreta tips. Bra att man tog upp helheten av människan”

“Härligt med en instruktör som bjuder på sig själv, är påläst i ämnet och ser vad gruppen behöver. Kul och bra!”

“Härligt med en metod där medmänniskan bemöts så varmt och medkännande. Tror att det betyder mycket i svåra situationer. Fick till mig mycket relevant kunskap både teoretiskt och praktiskt. Mycket bra att varva teori och praktiska övningar” Siv Larsson, Svenska Kyrkan

“Helnöjd! Det var så bra med så mycket praktiska övningar och den teoretiska delen var så kortfattade men sa ändå så mycket.” Kristina Wranå, enhetschef Tjörns kommun

“En super bra metod som borde delas med alla som ha med utagerande beteende att göra. Dagen efter kursen använde jag metoden som lärdes ut på kursen och jag lyckades lugna ner min brukare, Tack!” Viviane Silvén

“Mycket nytt och tänkvärt och bra knep för att inte skada någon. Det förekommer hot och våld på flera boenden och det är bra att ha lärt detta.” Cristina Nilsson

“En oerhört bra utbildning. Perfekt att blanda teori och praktik”. Helena Nyrell

Kontakt

För frågor eller mer information om Durewall eller deras utbildningar – skicka en intresseanmälan!

Durewall Institutet

Om Durewall Institutet

Durewall Institutet verkar för en helhetssyn på människors samspel och funktioner på sin arbetsplats för att förbättra arbetsmiljön för den enskilde och hela organisationen.

Alla kurser går att beställa som företagsanpassade och till er hemort.

Durewall Institutets historia

Durewall Institutet grundades i slutet av 60-talet och är idag Sveriges äldsta verksamma företag inom utbildningar i förflyttningsteknik och konflikthantering/ självskydd.

Kurt Durewall utgick från den urgamla japanska självförsvarskonsten jiujitsu och utvecklade modern arbetsmetodik för både vård, omsorg, industri och handel. Likaså tog han fram ett humant självskydd, som passar för alla människor och inom alla områden och yrken, där risk för konflikter och handgripligheter förekommer.

Referenser

“Vill varmt rekommendera Durewall Institutet för ett liknande uppdrag! Utbildningen blev så omtyckt att vi fick utbilda ytterligare 16 instruktörer” Göteborgs Stad Bergsjön

“Durewallmetoden är genial för den fungerar i vardagen och i verkligheten” Syddjurs Kommun.

Vi är stolta över att ha ett samarbete med Sveriges mest kvalitativa utbildare inom förflyttningsteknik!” Humana Assistans

Våra mål är

 • Att bidra till bättre arbetsmiljö inom alla branscher/yrkesområden så att belastningsbesvär, yrkesskador och onödig trötthet elimineras
 • Att genom undervisning och ständig utveckling av pedagogik och metodik få kvalitetssäkrad inlärning och hög kompetens
 • Att undervisa för att motverka ”hot och våld”, behärska självskydd samt för att kunna göra humana omhändertagande i fysiska konfliktsituationer

Att med grundvärderingen om allas rätt till självständighet vill vi uppnå följande mål inom vården;

 • Att hjälpa, men framförallt stödja personer med sänkt funktionsnivå till ett så självständigt liv som möjligt.
 • Förmedla en mjuk och skonsam arbetsmetodik som leder till god omvårdnad och ett gott bemötande.
 • Höja vårdkvalitén och minska slitage, stress och arbetsolyckor.

Kontakt

För frågor eller mer information om Durewall eller deras utbildningar – skicka en intresseanmälan!

Utbildare Utbildning Längd/Typ Pris Ort Jämför

Webbaserad utbildning i grundläggande förflyttningskunskap

Durewall Institutet

Webbaserad förflyttningsutbildning Utbildningen är matchad mot Arbetsmiljöverkets krav på säkra personförflyttningar. Den ger grundläggande kunskaper…
1 dag
Kurser
Kundanpassat Distans
Jämför

Instruktörsutbildning lågaffektivt bemötande

Durewall Institutet

Instruktörsutbildning - Bemötande För dig som vill utbilda dig till instruktör för att kunna utbilda…
10 dagar
Företagsanpassat
23 900 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Instruktörsutbildning i Förflyttningskunskap

Durewall Institutet

Förflyttningsutbildning Utbildningen vänder sig till dig som arbetar inom sjukvården, äldreomsorgen, hemsjukvården eller handikappomsorgen och…
7 dagar
Företagsanpassat
16 500 SEK

Stockholm, Göteborg
Jämför

Hur bemöter vi hotfulla personer?

Durewall Institutet

Konflikthantering Målet med utbildningen är att deltagaren ska få kunskaper i vilka mekanismer som utlöser…
1 dag
Företagsanpassat
Kundanpassat Distans, Rikstäckande
Jämför

Bemötande och självskydd för psykiatrin

Durewall Institutet

Förebygg och bemöt utåtagerande beteende - med en medmänsklig och etisk inriktning Målgrupp För personal…
3 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Bemöta hot och våld i skolan

Durewall Institutet

Förebygg och bemöt utåtagerande beteenden i skolan Målgrupp Elevassistenter, lärare och annan personal inom skola,…
1 dag
Företagsanpassat
Kundanpassat Distans, Rikstäckande
Jämför

Handledarutbildning demensvård

Durewall Institutet

Demensutbildning Inom äldreomsorgen kan det ibland uppstå situationer som känns obehagliga eller t o m…
5 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande, Stockholm, Göteborg
Jämför

Personalkurs aktiverande förflyttningskunskap

Durewall Institutet

Förflyttningsutbildning All personal som i sitt arbete eller privat kommer i kontakt med människor med…
1 dag
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande, Stockholm, Göteborg
Jämför

Fortbildning inom bemötande & självskydd

Durewall Institutet

Fortbildning inom lågaffektivt bemötande, mjukt självskydd & vårdande skyddstekniker Utbildningen vänder sig till dig som…
2 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande, Stockholm, Göteborg
Jämför

Föreläsning: Brukarperspektiv kring psykos

Durewall Institutet

En föreläsning kring psykos med Anneli Jäderholm Hur upplever man som intagen personalens bemötande? Att…
Anpassat
Föreläsning
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Fortbildning förflyttningskunskap för instruktörer

Durewall Institutet

Förflyttningsutbildning Att upprätthålla och vidareutveckla kunskaperna inom förflyttningsområdet manuellt och med hjälpmedel. Genom kontinuerlig vidareutbildning,…
2 dagar
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande, Stockholm, Göteborg
Jämför

Ergonomi och föremålshantering

Durewall Institutet

Kurs i Ergonomi och föremålshantering Målgrupp Utbildningen genomförs för arbetsgruppen på arbetsplatsen.  Alla som har…
Företagsanpassat
Kundanpassat Rikstäckande
Jämför

Förflyttningskunskap för sjukgymnaster och arbetsterapeuter

Durewall Institutet

Förflyttningsutbildning Utbildningen vänder sig till dig som är sjukgymnast eller arbetsterapeut och som vill utöka eller…
3 dagar
Företagsanpassat
6200 SEK

Rikstäckande, Stockholm, Göteborg
Jämför

Förflyttningskunskap för personliga assistenter

Durewall Institutet

Förflyttningsutbildning Utbildningen är för alla som arbetar inom området personlig assistans, särskola, korttidsboende. Även för…
1 dag
Kurser
Kundanpassat Stockholm
Jämför

Förebygg och bemöt utagerande beteenden inom demensvården

Durewall Institutet

Demensutbildning Inom äldreomsorgen kan det ibland uppstå situationer som känns obehagliga eller t o m…
1 dag
Företagsanpassat
Kundanpassat Distans, Rikstäckande
Jämför

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Kontaktuppgifter

 • Adress
 • Durewall Institutet
 • Gruvgatan 8
 • 421 30 Göteborg

Lämna ett omdöme (NYHET!)


Omdömen

Den här kursen har inga omdömen ännu!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer. Durewall Institutet hör av sig inom kort!

Genom att fylla i formuläret ger vi dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsanordnaren.

Utbildningsanordnaren kontaktar dig direkt. Inom 2 timmar ska de ha hört av sig till dig med den information du vill ha.

En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande utbildningar!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Få förslag på fler liknande kurser!

Skicka enkelt in en förfrågan. Upp till 5 st företag kontaktar dig med rätt förslag!

Sätt igång!

Fler utbildningar vi tror passar dig