Arbeta med konst och uttryck i terapi, vård och professionell utveckling

Publicerad 5 oktober 2022

Är du en konstnärssjäl och professionell hjälpare som längtar efter att ta in kreativa metoder i ditt arbete? Vill du växa i din yrkesroll och lära dig använda konsten som en läkande och utvecklande kraft i dina möten med människor? Då kan utbildningen i expressive arts vara första steget i rätt riktning.

Ibland räcker inte orden till för att uttrycka våra djupaste känslor och tankar. Personer som har varit med om svåra upplevelser eller människor som har svårt sätt ord på sina känslor kan med hjälp av konsten få hjälp och läkning. Konstnärligt skapande ger oss möjligheten att förmedla våra historier utan att behöva begränsa oss till ord. Det konstnärliga skapandet speglar våra inre erfarenheter och möjliggör dialog, bearbetning och fördjupad förståelse med konsten i fokus.

En exklusiv utbildningsresa för dig som vill använda konst i terapi, vård och professionell utveckling

Tillsammans med din utbildningsledare Margareta Wärja, din kurslärare Anita Båge och en mindre kursgrupp av likasinnade människor från olika yrkesbakgrunder, har du nu möjlighet att ta del av en utbildningsresa unik i sitt slag. I arbetet används många olika konstuttryck såsom bild, skulptur, musik, dans, dikt, berättelser, drama, teater, film, foto. Under två lärorika år utvecklar du din alldeles egna speciella kompetens i att arbeta med konstnärliga språk i dina möten med människor. Med gedigen evidensbaserad kunskap och lång erfarenhet om hur konst och kreativitet kan användas i terapi och personlig och professionell utveckling, erbjuder Expressive Arts den enda utbildningen i Sverige som ger dig förutsättningarna för att ta med den konstnärliga metodiken in i din professionella vardag.

Expressive Arts är fantastiskt! Jag gick Introduktion i Uttryckande Konstterapi för 13 år sedan och blev så förtjust att jag sedan vidareutbildade mig i metodiken som terapeut. Två helt ljuvliga, lekfulla, kreativa och livsbejakande år!

Fördjupa dig i Expressive Arts och konstnärlig metodik

Funderar du på hur du kan använda Expressive Arts i din nuvarande yrkesroll? Fysioterapeut, arbetsterapeut, sjuksköterska, psykolog, psykoterapeut, läkare, socionom, kurator, specialpedagog, socialpedagog, beteendevetare, organisationskonsult, präst, diakon, konstnär/kulturarbetare. Dessa är några av de många olika bakgrunder som tidigare kursdeltagare har haft innan de har fördjupat sig i Expressive Arts och konstnärlig metodik inom terapi, vård och utveckling.

Utbildningen vänder sig till dig som önskar tillägna dig en fördjupad människosyn och utveckla en kreativ och praktisk metodik som kan användas inom ditt egna arbetsområde eller utvidgas till nya områden. Efter genomgången utbildning kommer du kunna tillämpa Expressive Arts och Konstnärlig metodik i ditt alldeles egna kompetensområde, oavsett om det är terapi, omsorg, personlig eller professionell utveckling eller pedagogik.

Du möter dig själv i konsten genom upplevelsebaserad inlärning

Under utbildningens gång arbetar du med ditt egna konstnärliga projekt med syfte att utveckla din kreativitet och stödja ditt egna skapande. Genom att själv uppleva Expressive Arts metoder ökar du förståelsen för metodiken, dess syfte och utvecklar således även din förmåga att tillämpa metoden i dina möten med andra människor. Som deltagare får du inte bara lärarlett individuellt stöd, utan även studiekamrater att bolla dina kreativa tankar och idéer med. Expressive Arts har skapat en utbildningsupplevelse som ger dig de bästa förutsättningarna för att finna vägen där du tar med konsten i terapi, vård, omsorg, personlig och professionell utveckling, coaching, organisationsutveckling, pedagogik, eller handledning på ditt sätt.

Lär dig använda konstnärliga uttryck i form av bild, skulptur, musik, dans, dikt, berättelser, drama, teater, film och fotokonst som en läkande och utvecklande kraft i dina möten med människor.

Lär dig använda konstnärliga uttryck i form av bild, skulptur, musik, dans, dikt, berättelser, drama, teater, film och fotokonst som en läkande och utvecklande kraft i dina möten med människor.

Egen terapi och praktik under utbildningens gång

Utöver ditt eget konstnärliga projekt, genomför du minst 15 sessioner med egenterapi hos en expressive arts terapeut. Processen bygger vidare på den upplevelsebaserade inlärningen med syfte att förstå djupet och kraften i metoderna bakom expressive arts. Du får uppleva hur intermodal konstnärlig metodik kan användas i syfte att öka självinsikt, stimulera kreativitet och bearbeta tidigare emotionella svårigheter.

Under dina två år får du även pröva att ta in metodiken i olika professionella sammanhang. Du får bland annat genomföra en process med en klient under en termin, samt leda workshops med olika grupper av människor.

Lär känna Expressive Arts utbildare

Margareta Wärja är utbildningsledare och har undervisat i expressive arts metoder i både Skandinavien och internationellt under närmare 30 år. Utöver sin roll som huvudlärare i den 2 åriga utbildningen i Expressive Arts har hon forskat på metoden inom onkologisk rehabilitering och är även verksam som konstnärligt inriktad psykoterapeut och handledare. Hon brinner för att stötta människor till att utveckla sin fulla potential och få en bättre självkänsla. Andliga och spirituella frågor har en viktig plats i hennes vardag.

Anita Båge medverkar som lärare i den 2 åriga utbildningen. För 17 år sedan påbörjade Anita den fyraåriga utbildningen i uttryckande konstterapeut (Expressive arts). Nu delar hon med sig av sin kompetens och erfarenhet samtidigt som hon möter människor genom samtal och konstnärligt skapande. Hennes uppgift är att bistå dig i utvecklingen av din kreativa sida och dina konstnärliga förmågor. Med en professionell bakgrund som filmproducent ligger den visuella berättarkonsten henne varmt om hjärtat.

Expressive arts utbildare Margareta Wärja och Anita Båge ger dig professionellt stöd under resans gång

Dina utbildare Margareta Wärja och Anita Båge ger dig professionellt stöd under resans gång.

Den vetenskapliga metodiken bakom Expressive Arts

Expressive arts grundar sig i utvecklingspsykologi som involverar anknytningsteori, relationell psykodynamisk och existentiell teori, psykodynamisk och existentiell teori, fenomenologi, kliniska studier och kreativ/konstnärlig metodik och teori. Arbetet utgår från att alla konstformer hör ihop och genom att röra sig mellan dem får man både fördjupning och perspektiv.

Basen för den terapeutiska processen och den personliga utvecklingen startar i emotionella tillstånd i kroppen, för att sedan uttryckas genom berättelser i ord och samtal. Den fenomenologiska hållningen innebär att vi använder oss av våra sinnen och den subjektiva upplevelsen av konsten/den kreativa processen som utgångspunkt, utan en förutbestämd tolkningsram. Konsten låter oss gestalta våra livserfarenheter och därmed uppleva dessa ur nya perspektiv.

“Expressive Arts metoder och djupa kunskap i terapi och självutvecklingsarbete är en fantastisk källa till både kraft och vila.”

Börja din resa med en workshop i Expressive Arts

Vill du uppleva Expressive arts? Då välkomnas du att delta i en introducerande workshop. Workshopen vänder sig till dig som vill bekanta dig med den konstnärliga metodiken och möta dig själv i konsten tillsammans med en mindre grupp deltagare. Under tre dagar bjuds du in i ett öppet kreativt rum med plats för lek, skratt och allvar. Du får ett gynnsamt tillfälle att arbeta med olika konstnärliga språk och uttryck, samtidigt som du får ta del av kunskap och erfarenheter från andra likasinnade människor. Workshoppen kräver inga särskilda förkunskaper.

Läs mer om Expressive Arts och kom i kontakt med utbildarna

Expressive Arts i terapi & professionell utveckling – Utbildningsstart den 9-11 december

Workshop i Expressive Arts