Per Furumo - Lär dig ”äga scenen"

Publicerad 3 maj 2024

Vill du lära dig att äga scenen? Per Furumo delar med sig av viktiga insikter om tonfall, melodi och kroppsspråk som kan vara nyckeln till hur våra anföranden och presentationer uppfattas. All utbildning, som riktar sig till företag och organisationer, sker i interaktion och med ständig praktisk övning.

Vad vi säger är viktigt – HUR kan avgöra genomslaget

Att göra en berättelse som Pippi Långstrump tråkig eller göra vilket förväntat tråkigt ämne som helst spännande är fullt möjligt. Innehållet spelar definitivt roll, men mottagarens engagemang är avgörande för kommunikationens effektivitet. Att leverera med en robotliknande monotonitet fungerar inte på lång sikt.

Forskning stödjer detta

Studier, inklusive forskning från Harvard University och IMD, bekräftar att den muntliga leveransen av ett budskap är lika viktig som själva innehållet. Det finns flera faktorer som påverkar hur ett budskap tas emot, oavsett språk eller kultur.

De avgörande komponenterna

Vår tonalitet påverkas av hur vi använder tempo, röstläge, betoning/artikulation och pausering, alltid i samspel med gestik och mimik. Dessa är grundläggande byggstenar för muntlig kommunikation och påverkar hur våra budskap uppfattas.

Använd dem medvetet

I professionella talarsituationer är det lätt att glömma bort att använda dessa signaler medvetet. Genom att tänka på dina presentationer som berättelser och därmed använda ett berättande tilltal på ett sätt som attraherar och stimulerar till lyssning och interaktion, kan du öka din effektivitet som talare.

Kroppsspråkets betydelse

Kroppsspråket är en integrerad del av all muntlig kommunikation. Att använda händer, mimik och kroppsrörelser förstärker budskapet och engagerar lyssnarna på ett mer effektivt sätt än enbart verbala signaler.

Talarmanualen

Per Furumo erbjuder en talarguide utifrån de grundläggande principerna för muntlig kommunikation, vilken han kallar för ”Manualen för alla professionella talarsituationer”. Genom att behärska dessa principer kommer du förbättra din kommunikationsförmåga oavsett sammanhang.

Att vässa innehållet

Allting som handlar om hur vi retoriskt disponerar och bygger våra budskap är en självklar och naturligt integrerad del av utbildningarna. Hur startar jag så att jag väcker intresse direkt? Hur säkrar jag , fysiskt eller digitalt, interaktion och delaktighet? Hur ser jag till att med innehåll och tilltal alltid uppnå maximal mental närvaronivå? Dessa och ytterligare en rad frågor är genomgående integrerade och sammanfattas också i Talarmanualen.

Användning av hjälpmedel

Powerpoint, whiteboard och blädderblock kan vara effektiva verktyg för att stödja din presentation, men det är viktigt att använda dem medvetet och inte slentrianmässigt. Målet är alltid att engagera och locka till interaktion oavsett vilket hjälpmedel som används.

Se videon där Per Furumo själv berättar om sina föreläsningar

Avslutande tankar

Det är viktigt att ständigt reflektera över hur väl du når ut till din publik och om du verkligen berör dem. Den mänskliga känslan är central i all kommunikation, och det är därför den muntliga leveransen är så avgörande oavsett ämne.

Vill du förbättra din retorik och presentationsteknik med Per Furumo? Upptäck hans tjänster som är rakt igenom praktiskt inriktade här på studier.se.