Per Furumo - Lär dig ”äga scenen"

Publicerad 6 augusti 2017

Hur lär jag mig att ”äga scenen”? Vad handlar det om egentligen? Tonfall, melodi, kroppsspråk är avgörande faktorer för mottagarens upplevelse när vi gör anföranden och presentationer, berättar Per Furumo.

Vi kan göra Pippi Långstrump till världens tråkigaste berättelse utan att ändra ett ord – och vi kan tala juridik, ekonomi, it-system eller vad som helst och göra det till världens intressantaste presentation.

Är innehållet oväsentligt?

Nej självklart inte, ibland kan vi till och med vara motiverade att lyssna till en robot om vi vet att det kan gynna oss. Mottagarens motivation är en viktig beståndsdel när vi talar muntlig kommunikation. I långa loppet funkar det dock inte med robotliknande entonighet.

Vad har du för stöd för detta?

Det finns en mängd komponenter som påverkar hur ett och samma innehåll uppfattas beroende på den muntliga leveransen. Detta gäller alla språk och alla kulturer. Vad vi säger är alltid viktigt, HUR kan avgöra genomslaget. Forskning med Harvard University och IMD som främsta företrädare visar detta påtagligt.

De där komponenterna, vilka är de?

Jag brukar tala om den muntliga kommunikationens underliggande byggstenar. Tempo, röstläge, betoning/artikulation och pausering kallas inom lingvistiken för paralingvistiska signaler. Så fort vi talar använder vi oss instinktivt av dessa, annars skulle vi låta som just entoniga robotar.

Men om vi använder dem instinktivt i vanligt tal så räcker väl det?

Problemet är att när vi sen hamnar i den professionella talarsituationen är det lätt hänt att tonfallet neutraliseras. Vi är så fokuserade på att presentera, redovisa, informera etc att vi gömmer oss bakom detta.

Men hur ska man göra då?

På med berättarmössan! Du kan kalla dina anföranden eller presentationer för vad som helst, tänk dig alltid att de är berättelser. Om vi ska berätta en saga försöker vi alltid hitta ett levande tilltal så att det bli roligare att lyssna. Så borde vi alltid tänka. För det är ditt sätt att betona, ta plats med rösten, pausera med mera som sänder signaler som triggar och attraherar till lyssning och interaktion.

Kroppsspråket då?

Talar vi muntlig kommunikation talar vi alltid kroppsspråk. Tänk dig att du ska säga följande: kom barn så ska jag berätta en hemlighet. Säg den först med entonig röst utan att röra en fena. Sen en gång till men nu med så entusiasmerande röst du bara kan.

Och vad hände?

Jo, i det andra exemplet blev du tvungen att använda kropp, händer och mimik! Annars hade du inte lyckats förmedla innehållet på ett sätt som verkligen aktiverade barnen/mottagarna. Rösten är kroppen, kroppen är rösten.

Du brukar tala om en talarmanual?

Ja, tanken är att har du koll på den muntliga kommunikationens underliggande byggstenar, då har du också en ”ledstång” som kan vara till stor hjälp. Jag kallar ledstången, mitt verktyg, för ”Manualen för alla professionella talarsituationer”.

För alla professionella talarsituationer?

Ja, för alla. Manualen ser alltid likadan ut men kan användas på tusen olika sätt på samma sätt som en gitarr alltid har samma sex strängar men ändå kan spelas på hur många sätt som helst. Olika talarsituationer kräver olika sorters tilltalen byggstenarna är de samma.

Det där med powerpoint är det inte så intressant?

Jo då, det kan vara ett mycket bra hjälpmedel. Tyvärr används det ofta slentrianmässigt varför det som räddar mottagarna från att somna är deras försök till motivation. Är man på jobbet anstränger man sig för att inte tänka på annat. Vilket ofta misslyckas… Återigen, god muntlig kommunikation handlar om att ”trigga och attrahera” oberoende av vad vi talar om.

Finns det andra hjälpmedel?

Whiteboard eller blädderblock kan vara fantastiska hjälpmedel precis som powerpoint. Allting beror på hur vi samspelar med röst och material. Där finns mycket intressant att tala om men det får vi göra en annan gång. Hur som helst, kom ihåg att det alltid är talaren som gör avtrycket.

Nånting du vill avsluta med?

Når jag in när jag når ut? Berör jag? Detta är frågor vi alltid borde ställa oss. Vi människor är i första hand kännande varelser med viss förmåga till rationalitet i stället för motsatsen. Detta är det stora paradigmskiftet under 2000-talet beträffande synen på människan. Därför är den muntliga leveransen, vad vi än talar om, så viktig.

Vill du utveckla din retorik med Per Furumo? Ta del av hans tjänster här på studier.se