Ett recept på lägre sjukfrånvaro bland anställda

Publicerad 5 september 2022

Sjukfrånvaro är ett stort och allvarligt problem på den svenska arbetsmarknaden då det inte bara skadar den anställde, utan också verksamheten i stort. Vad kan man då göra som ledare för att säkerställa en hållbar arbetsplats? Enligt flera studier sjunker sjukfrånvaron samtidigt som våra prestationer förbättras när vi upplever att vi tillför värde genom ansvar. Andra bidragande faktorer är trivsel, trygghet och möjligheten att utvecklas.

Nedan följer en förteckning över ingående ingredienser som behövs för att sjukfrånvaro-anmälningarna ska minska på din arbetsplats.

Ingredienser

2 dl Empati

5 dl Kommunikation

1 st Lyhörd chef

2-3 tsk Ansvar

2 msk Kunskap

0.5 dl Trygghet

Men är det så enkelt?

Om det ändå vore så enkelt att bara följa ett recept. Att bara ta några deciliter från det ena och några matskedar från det andra och slutresultatet blir en arbetsplats med nästintill inga sjukfrånvaro-anmälningar. Riktigt så är det inte. Man behöver jobba på det, likt varje relation man har. Att en anställd har anmält sjukfrånvaro kan bero på många anledningar. Saker som kan vara direkt synliga eller helt osynliga – fysiska och psykiska. Det är våra levnadsvanor, socioekonomiska, sociala situation och arbetsmiljön på jobbet som påverkar vårt mående.

Låt oss nu gå tillbaka till arbetsmiljö. Som arbetsgivare på ett företag, är det svårt att se över och påverka hur en anställd har det hemma. Men vad arbetsgivaren faktiskt kan påverka och har ansvar för, är de sociala, organisatoriska och fysiska förhållandena på arbetsplatsen.

Konsten att visa empati

Alberta Szalita, en amerikansk psykoanalytiker menar att ”Empati är att förstå hur det är att gå i den andres skor, samtidigt som du vet att det inte är dina.”. I rollen som chef, HR eller skyddsombud lönar det sig att ha empati i sitt ledarskap. Visar man empati kommer det i sin tur spegla trygghet, vilket är viktiga komponenter för att skapa tillit mellan arbetsgivare och anställd. När trygghet etablerar sig är det lättare att kommunicera och som vi alla vet är kommunikation A och O för att åstadkomma en välfungerande organisationskultur. Kanske är anledningen till sjukfrånvaron inte på grund av jobbet utan hur den anställde har det hemma. Det är något som man bara får reda på om man är tillgänglig för den informationen och faktiskt lyssnar.

Bagatellisera inte stress

Stress är nämligen en av de största anledningarna till varför människor behöver anmäla frånvaro. Jobba hårt i all ära men när den stora arbetsbelastningen övergår till psykisk ohälsa, vinner ingen på det. När människan upplever stress under längre tid så blir hen mer tillgänglig för sjukdomar. Hjärtproblem, huvudvärk och förkylning är bara några av konsekvenserna som uppstår efter långvarig negativ stress enligt Folkhälsomyndigheten. Tillslut kommer detta troligen påverka individens arbetsinsatser. Det går inte att understryka nog att en investering i medarbetarnas hälsa är en investering för alla involverade, inklusive verksamheten i stort.

Hur ska vi göra då?

Det hela handlar egentligen om att skapa förebyggande åtgärder. Det farliga är när sjukfrånvaron sprider sig bland medarbetarna likt en pandemi och man står helt handlingsförlamad för man inte är förberedd. Att tidigt identifiera ohälsa bland medarbetare är avgörande för hela verksamhetens framgång.

Vad är det då för förebyggande åtgärder man bör implementera? Det kan vara både interna och externa resurser som behövs men lösningen är densamma – en god arbetsmiljö. Friskvård är ett exempel på en förebyggande åtgärd mot sjukfrånvaro. En annan åtgärd är att planera väl och planera i tid. Att se över verksamheten och se till att arbetsplatsen har de kompetenser och resurser som krävs så att inte allt för stor arbetsbelastning läggs på några få medarbetare.

Syftet med den här artikeln är att belysa vikten av en hållbar arbetsmiljö och att konstatera det faktum att det inte finns ett universellt recept att följa. För självklart är det lätt att yttra konkreta förslag på hur man ska göra för att åstadkomma en optimal arbetsmiljö där hög sjukfrånvaro är ett minne blott. Men i praktiken är det mer komplext än så. I praktiken är känslor involverade. För att möta känslor krävs bland annat kunskap. Det behövs mer kunskap kring arbetsmiljö, hur man identifierar och förebygger risker på arbetsplatsen och hur man vidhåller en hållbar kultur för varje anställd.

Människan bygger verksamheten

Medarbetaren är hjärtat i verksamheten och vikten av en hållbar arbetsplats understryks av Zig Ziglar, en av Amerikas största motivationscoach och författare: “You don’t build a business – you build people – and then people build your business”.

Att du har läst så här långt visar inte bara att du har ett intresse i hur dina medarbetare mår, utan också att du ser att varje arbetsplats är viktig och behöver vårdas för att vara hållbar.

Kan en arbetsplats vara perfekt? Svaret på den frågan spelar egentligen ingen roll. Så länge du som arbetsgivare gör rätt insatser för att förbättra och upprätthålla den. Få rätt verktyg genom att gå en arbetsmiljöutbildning. För dina medarbetare och för din arbetsplats.

Läs mer om arbetsmiljöutbildningar