Järnvägen - mer än bara lokförare

Publicerad 2 april 2024

Hur väl känner du till järnvägen? Kanske åker du tåg ibland? Då vet du säkert att det finns en lokförare som tryggt och säkert tar dig till din slutdestination. Men järnvägen är så mycket mer än bara lokförare! Här finns en mängd olika yrkesroller som samverkar för att du ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Tågen behöver räls att köra på, el för att drivas och signaler för att kunna framföras säkert. Dessutom behöver trafiken övervakas och ledas, dygnet runt.

För att allt detta ska fungera, behövs en mängd olika kompetenser som planerar, bygger, lagar, underhåller och övervakar hela vårt järnvägssystem. Och här kommer du in i bilden, för järnvägen behöver dig!

Järnvägen – en framtidsbransch

Aldrig förr har så många åkt tåg som nu. Aldrig förr har det transporterats så mycket gods på järnvägen som nu. Aldrig förr har det varit så trångt på järnvägen som nu. Vår järnväg behöver utvecklas för att klara av den ökande kapaciteten som förväntas av detta gröna transportalternativ in i framtidens hållbara Sverige. Så järnvägsbranschen står därför inför ett stort rekryteringsbehov och framtidsutsikterna är lysande! Och det finns många olika yrkesroller att välja mellan, bland annat järnvägstekniker, järnvägsingenjör, lokförare och tågtrafikledare. Hos Trafikverksskolan kan du plugga järnväg och säkra din framtid i denna spännande bransch. Utbildningarna är korta, yrkesinriktade och varvar teori med praktik i vår unika övningsanläggning på plats i Ängelholm. Efter utbildningen går du oftast rakt in i en anställning med bra lön och är samtidigt med och bidrar till en hållbar samhällsutveckling.

Tekniker underhåller och bygger järnvägen

Som kontaktledningstekniker är du med och bygger och underhåller de elanläggningar som järnvägen behöver. Du bygger kontaktledning på hög höjd där 15 000 volt sedan ska strömma för att driva tågen. Du bygger och installerar också hjälpkraft till stationsbelysning och växelvärme så att spårets växlar kan leda tågen in på olika spår, även i minusgrader.

En signaltekniker är med och felavhjälper, underhåller och bygger järnvägens många signalsystem som finns till för att bibehålla den höga säkerheten längs järnvägen. Som signaltekniker kommer du att arbeta med både relä- och datoriserade ställverk, vägskydd för trafikanters säkerhet samt lampor och andra skyltar som kommunicerar med lokförare och trafikanter.

Banteknikerns främsta uppgift är att underhålla och bygga själva rälsen, banan. Du arbetar med metervis av räler och slipers i både trä och betong som rälsen fäst i. Du kapar, svetsar och slipar i rälsmetallen och bygger olika typer av avancerade växlar som ska leda tågen in på olika spår.

Ingenjören planerar och utreder för ny järnväg

En järnvägsingenjör jobbar bland annat med att planera för ny- eller ombyggnad av Sveriges järnväg för att öka kapaciteten och minska trafikstörningarna. Som järnvägsingenjör är du ofta del av eller till och med leder ett projektteam och arbetar antingen på Trafikverket eller hos ett konsultföretag som har uppdrag åt Trafikverket. Du kan också specialisera dig inom material, logistik eller helhetslösningar för järnvägens komplexa system och arbeta åt en av de många järnvägsentreprenörer som bygger järnvägen. Oavsett inriktning är en sak säker, med dina specialkunskaper inom järnväg blir du mycket attraktiv på arbetsmarknaden eftersom det utbildas så få järnvägsspecifika ingenjörer.

Operativ personal på järnvägen

Vill du jobba operativt på järnvägen kan du antingen jobba som lokförare och köra tåg eller vara den som styr eller informerar om tågtrafiken, så kallade tågtrafikledare eller trafikinformatörer.

Vad en lokförares främsta uppgift är vet de allra flesta – att köra personer och gods på järnvägen. Men inte fullt så många känner till dagens avancerade teknik i loken som gör dem mer eller mindre självkörande. Men trots avancerad teknik behöver lokföraren besitta många kvalitéer som att ha ett stort säkerhetstänk, god simultanförmåga och vara stresstålig i de fall då oplanerade saker händer längs spåret. Idag är lokföraryrket också ett serviceyrke vilket ställer höga krav på personliga egenskaper.

En av de roller som en lokförare har mest kontakt med i sitt arbete från lokförarhytten är tågtrafikledaren. Som tågtrafikledare, är du till skillnad från ovan roller anställd av Trafikverket och jobbar på en trafikledningscentral med att planera den dagliga driften av person- och godståg. Med hjälp av avancerad teknik leder du sedan tågtrafiken rätt i realtid och löser problem och trafikstörningar tillsammans med andra tågtrafikledare. Du ser också till att trafikinformatörerna får information så att de i sin tur kan informera resenärer om eventuella trafikstörningar. En av utmaningarna som tågtrafikledare är just att se till att tågen kommer fram även när din planering störs av väder, olyckor eller fel i järnvägsanläggningen.

Du behövs så att Sverige inte stannar

Tillsammans är tekniker, ingenjörer och operativ personal på järnvägen gröna samhällsbyggare. Du kan bli en av dem som väljer det hållbara transportalternativet och i ditt dagliga arbete se till att Sverige inte stannar, varken idag eller i framtiden. Sök din utbildning idag via oss på Trafikverkskolan.