Socionomprogrammet

Socionomprogrammet ger dig en djup förståelse för människan som samhällsvarelse, hur sociala problem uppstår och hur man kan arbeta för att alla människor ska ha det så bra som möjligt. Eftersom socionomens yrkesfält är så brett finns det dessutom utrymme för dig att välja valbara kurser som passar både dina intressen och din framtida karriär!

Skickar...

Låt oss hjälpa dig hitta rätt!

 • Spar tid - vår personal hjälper dig!
 • Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få snabbt svar från upp till 5 aktörer
 • Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad
 • Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!
 • Din förfrågan är helt gratis!

  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  Vad gör en socionom?

  Frågan vad en socionom faktiskt arbetar med har inte ett enda självklart svar, förutom att det handlar om människor och samhället vi människor lever i. Med en socionomexamen kan du arbeta i flera olika områden inom socialt arbete. Ofta handlar det om att hjälpa de som behöver extra stöd i vårt samhälle. Vi tittar på några exempel:

  Som biståndsbedömare eller LSS-handläggare, bedömer du vilken hjälp en individ behöver från samhället. Det kan vara hjälp i form av hemtjänst eller vård för äldre och funktionsnedsatta. Du tillsammans med den som ansöker, personal och anhöriga utformar och genomför en vårdplanering. Då jämför ni den enskildes situation med regelverk och lagstiftning för att bedöma vilken hjälp som är aktuell.

  Andra yrken som socionom

  En socialsekreterare eller familjerådgivare ger familjer och individer socialt stöd, beslutar om försörjningsstöd och stöttar med motiverande samtal. Att se till att alla medborgare har möjlighet till ett drägligt liv är socialsekreteraren viktigaste mål. I allmänhet blir socialsekreteraren inblandad när livet vänts upp och ned av någon anledning.

  Som skolkurator eller samtalsterapeut inom sjukvården eller skolhälsovården arbetar socionomen med bland annat stödsamtal och krishantering. Genom att möta ungdomar på ungdomsmottagningar eller vara närvarande i skolomsorgen arbetar socionomen med att fånga upp barn som far illa, i ett tidigt skede. Socionomer som uteslutande arbetar med samtalsterapi har ofta en påbyggnadsutbildning av något slag.

  En socionom kan också arbeta inom kriminalvården och med ungdomar med sociala svårigheter eller missbruksproblematik. Andra yrken där socionomens kompetens är eftertraktad är som behandlingsassistent, personligt ombud, enhetschef samt fältassistent.

  Framtidsutsikter och jobb

  Arbetsförmedlingen anser att arbetsmarknaden de kommande fem till tio åren erbjuder medelgoda möjligheter till jobb för socionomer. I vissa regioner kommer konkurrensen vara ännu lägre. De goda förutsättningarna beror till stor del på att många socionomer kommer att gå i pension den närmaste tiden.

  Med en socionomexamen i bakfickan får du de bästa förutsättningarna för att få ett arbete som kurator, socialsekreterare eller biståndsbedömare. Andra bra meriter för en karriär inom socialt arbete är arbete i äldrevården, utredningsarbete, jobb som behandlingsassistent och arbete inom psykiatrin. Tänk på det när du ska söka sommar- eller extrajobb!

  Vidareutbildning – psykoterapi eller magister

  Många socionomer som vill arbeta med stödsamtal vidareutbildar sig inom psykoterapi eller KBT (kognitiv beteendeterapi) eller till samtalsterapeut. Detta för att kunna arbeta på vårdcentraler eller öppna psykiatriska mottagningar. Påbyggnadsutbildningarna är ofta två till tre terminer långa.

  Med en socionomexamen i bakfickan kan du välja att fortsätta studera och ta en magister eller master i socialt arbete. Efter det kan du fortsätta som doktorand och forskare. Genom bra uppsatser, undersökningar och rapporter bidrar doktorander och studenter på avancerad nivå med värdefull information om hur medborgarna mår och hur vi kan göra samhället ännu bättre. På studier.se kan du hitta förstaklassig kompetensutveckling inom till exempel personlig och individuell utveckling eller psykologi och mental utveckling.

  Intagningspoäng

  Många olika orter och lärosäten håller i socionomprogrammet, och intagningspoängen skiljer sig mellan dem. Är du intresserad av att läsa på en särskild högskola eller universitet rekommenderar vi att du tittar på tidigare års antagningsstatistik hos UHR. I regel kan man säga att storstäder har högre poäng än mindre städer.

  Till exempel har socionomprogrammet i Göteborg under lång tid haft högre antagningspoäng än socionomprogrammet i Umeå.

  Lönen som socionom

  Medellönen för en socionom är 24.966 kr. Lönen varierar stort beroende på vilken erfarenhet du har. Huruvida du arbetar i privat eller offentlig sektor påverkar det med.

  Fakta om socionomprogrammet

  • Omfattar 210 hp, sju terminer
  • Grundläggande behörighet + Matematik B och Samhällskunskap A eller Matematik 2a/2b/2c, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 (områdesbehörighet 5/A5).
  • Akademisk yrkesutbildning
  • Leder till ett yrke inom socialt arbete

  Läs mer om fler populära utbildningar