JCL Coaching

Livsbalans personlig co-active coachning för chefer och medarbetare

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Längd

Anpassat

Start

Löpande

Ämnesområde

Coaching, Personlig & Individuell utveckling

Upplägg

Företagsanpassat

Ort

Skurup
Skåne län

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Livsbalans

– Personlig co-active coachning för chefer och medarbetare

För varje medarbetare, ledare och chef är en balanserad kombination av arbetsliv och privatliv nyckeln till en god hälsa, motivation, engagemang, innovation, kreativitet, energi och prestation. I det stora hela handlar det om livspusslet. Att alla i organisationen kan nå sin livsbalans är grundläggande för att alla, tillsammans, kan skapa värde.

Livsbalans personlig Co-Active coachning handlar om att få stöttning i individens egen resa mot ett balanserat och harmoniskt liv. Livsbalans personlig Co-Active coaching förser individen med självmedvetenhet, kunskap, flera perspektiv och skapar plats för djupare reflektion för att individen ska bli mer autentisk, kunnig och medveten om sina mönster i sitt arbetsliv och privatliv. På så vis kan vi upptäcka individens livspussel tillsammans och utvecklar individuella strategier för att du ska nå det balanserade liv som man drömmer om. Som livsbalans Co-Active ackrediterad coach agerar jag som ett inspirerande och kritiskt bollplank när vi tillsammans diskuterar och reflekterar kring individens livsdomäner och deras kopplingar till livsupplevelsen.

Målgrupp

Programmet (3, 6, 9 eller 12 månader) är skapat för alla i organisationen; från medarbetare till högsta ledningen, som upplever utmaningar på jobbet men vill hitta resurser för att hantera dessa utmaningar för att få en harmonisk livsbalans. Med andra ord är livsbalans personlig Co-Active coaching för varje medarbetare, ledare och chef som

 • vill ta steget mot en bättre livsbalans
 • undrar vad du kan göra för att kombinera dina livsaktiviteter (arbete, familj, vänner, fritid….) på ett harmoniskt sätt
 • upplever utmaningar på jobbet, men vill hitta resurser för att hantera dessa utmaningar för att få en bättre livsbalans.

Kursupplägg

Jag stödjer dig som medarbetare, chef, ledare i din självutveckling i vad, hur och varför de kan öka din ledarskap gällande din livsbalans så att de kan utveckla hållbara, unika och mångfaldiga medmänskliga relationer, både med dig själv och andra. Detta innebär att:

 • vi arbetar tillsammans för att du ska bli självmedveten, kunnig, kompetent, reflekterande och öppen i vad och hur du kan hantera utmaningarna mellan dina livsdomäner
 • vi upptäcker ditt livspussel tillsammans och utvecklar individuella strategier för att du ska uppnå det balanserade liv som du drömmer om

Jag agerar som ett inspirerande och kritiskt bollplank utifrån ditt arbetsliv och privatliv när vi tillsammans diskuterar och reflekterar kring dina livsdomäner och deras kopplingar till din livsupplevelse.

Som en Co-Active® coach ger jag dig fem löften:

 1. Jag ställer utmanande frågor som gör att du kan reflektera och öka din självmedvetenhet om dina egna mönster i ditt arbete och privatliv.
 2. Jag ger dig utmaningar och vi brainstormar tillsammans för att stimulera dig att hitta din egen väg och öka din humanistiska kunskap om ditt autentiska själv och ditt liv.
 3. Vi utvecklar en individuell lärandestruktur som fungerar för dig, för att du ska få befogenhet att bygga ditt livspussel utifrån dina egna behov.
 4. Jag respekterar din mångsidiga och unika individualitet för att du ska kunna växa in din heroiska roll för ditt liv.
 5. Jag anpassar vårt förhållande till din inlärningstakt. Vi hanterar utmaningar tillsammans för att hitta ditt heroiska själv och öka ditt välbefinnande.

Coachning

Den här definitionen av coachning representerar vad jag erbjuder personen som jag coachar. Coachning handlar om att arbeta tillsammans och skapa en lärandemiljö som främjar personens inre resurser som behövs för att hantera livets med- och motgångar. Min roll som coach är därav inte att lösa problem. Jag och min kund följs åt längs deras transformativa resa. Under denna resa kommer personen att upptäcka deras inre värderingar, vad som är viktigt för dem I livet; deras syfte, drömmar, styrkor, svagheter, begränsningar och potential som faktiskt påverkar dem och deras vardag.

Livsbalans Coachning

Livsbalans Coachning innebär att fokus ligger på relationen mellan individens arbetsliv och privata sfär, det så kallade livspusslet som så ofta nämns i dagens samhälle. Men finns det några utmaningar och faktorer som påverkar vårt livspussel? Jag tror att allt vi gör skapar en helhet, trots att vi har olika bilder av hur denna helhet ska se ut och utformas. Därför ska denna typ av coachning, enligt mig, fokusera på individens unika och mångfaldiga sätt att integrera och segmentera sina olika livsdomäner i sin vardag för att skapa hållbarhet och välmående.

Co-Active coachning

Co-Active Coachning är en metodik där man med hjälp av olika verktyg stödjer förändringar i människors liv, där du och dina inre resurser är i centrum. Co-Active coachning handlar om att skapa en relation, tillgång och kontakt (Co) med dina inre resurser. Co-Active coachning handlar också om att skapa en kontakt med dina inre resurser genom reflektion och interaktion med din coach. Det handlar om att VARA här och nu. Dessutom förutsätter co-Active coachning förmågan till handling, att tänka framåt och

vara aktiv genom att fatta beslut för att utvecklas i din resa framåt. Det handlar om att GÖRA. Till sist kopplar co-Active coachning samman VARA och GÖRA (-) så att den person du är stämmer överens med dina handlingar.

Sammantaget innebär individuell livsbalans co-active coachning att personen själv är i centrum av sin egen resa. Min roll som coach är att finnas som ett stöd som går bredvid på vägen. Är du redo att se inåt och utvecklas framåt för att skapa ett meningsfullt och hållbart livspussel?

Investering

Pris för 3, 6, 9 eller 12 månader

Jag (JCL Jean-Charles Languilaire) anser att coachning måste vara tillgängligt för alla. Priserna för privatpersoner hos JCL Coaching är därför rimliga och realistiska i relation till en vanlig månadsbudget, alltid med ett stort engagemang!

 • 3 månader: 7.750 sek (exl. moms)
  inkl. 1 inledande session, 6 sessioner, 1 avslutning session
 • 6 månader: 12.495 sek (exl. moms)
  inkl. 1 inledande session, 12 sessioner, 1 avslutning session
 • 9 månader: 18.500 sek (exl. moms)
  inkl. 1 inledande session, 18 sessioner, 1 mid-term session, 1 avslutning session
 • 12 månader: 20.500sek (exl. moms)
  inkl. 1 inledande session, 24 sessioner, 1 mid-term session, 1 avslutning session

Om ni önskar sessioner av 60 min, fråga mig om priset. Gärna boka redan en gratis 30-min session för att pröva Co-active® Coaching

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

JCL Coaching

Ledarskapsutveckling med individuell coachning

Ledarskaps- och personlig utveckling med individuell coachning för livsbalans

Som Co-Active ackrediterad Coach, Certified Cultural Transformation Tools Consultant och work-life forskare och föreläsare tar jag välbefinnandet och balansen mellan det professionella och det personliga livet till nästa nivå för individer och organisationer. Jag jobbar utifrån ett holistiskt sätt genom mina mångsidiga kunskaper inom Work-life management, Human resources, Ledarskap, Strategi, Organisationsteori och Hållbarhet.

Min vision handlar om att stärka individers och organisationers förmåga till ökat ansvar och kapacitet för autentiskt och kunnigt agerande, i strävan mot ett välbefinnande i relationen mellan arbetsliv och privatliv, vilket i sin tur leder till ett hållbart samhälle.

Mina utbildningar

 • Individuell Co-Active Coachning program för privatpersoner, ledare, chefer samt studenter så att varje individ kan skapa sin ultimata livsbalans
 • Utbildningar i Livsbalans för både privatpersoner och företag. Dessa inkluderar onlineutbildningar, retreats, webinars och workshops som fokuserar på samspelet mellan arbete och andra delar av livspusslet
 • Företagsanpassade utbildningar inom work-life management för HR-chefer, ledare och ansvariga för att utrusta dessa med nya verktyg att förstå komplexiteten av medarbetares livsbalans i och utanför arbetet
 • Öppna föreläsningar och ledningsanförande om Livsbalans och livspusslet.

Genom alla mina tjänster utrustar jag och gör det möjligt för alla individer att ta steget och bli autentiska och kunniga huvudrollsinnehavare i sina egna hållbara liv. Jag utrustar och gör det möjligt för organisationer att utveckla anpassade strategier för just deras medarbetares behov och relationer mellan arbetsliv och privatliv.

Alla utbildningar, retreats och workshops inkluderar individuell coachning för att fördjupa varje individs förståelse samt gruppdiskussion för att öppna upp deltagarna till nya perspektiv. Alla utbildningar, retreats och workshops är begränsade till ett fåtal platser för att ge just Er individuella uppmärksamhet och stöd.

Jag erbjuder även Business Consulting med holistiskt och anpassat program, från utvärdering till utveckling av unika strategier och practices samt utveckling av en anpassad lärandeplattform med coachning, utbildning och workshops. Business Consulting program är co-utvecklat för att stärka livsbalans, ledarskapskapacitet och värderingskapital hos dina medarbetare och din organisation. Kontakta mig för vidare information om Business Consulting.

Om utbildaren

Jag är en ackrediterad Co-Active Coach och forskare inom Work-life balance. En av de metoder jag arbetar med är Cultural Transformation Tool, vilket innebär att individen eller organisationen som jag arbetar med är den aktiva aktören för att skapa en hållbar framtid. Jag har doktorsexamen i företagsekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, en Ekonomie Masterexamen från Karlstads universitet med fokus på Företagsekonomi och Service Management, samt en examen från Dijon Bourgogne Business School i Frankrike.

Mitt intresse för personlig och mänsklig utveckling samt för ledarskap med fokus på livsbalans i arbetsliv och privatliv, kopplas till rollerna jag har som forskare, föreläsare, coach, konsult och rådgivare.

Som forskare inom området arbetsliv och privatliv är jag intresserad av de underliggande komplexa processerna bakom vad, hur och varför individer segmenterar och integrerar sina liv i olika domäner för att nå ett harmoniskt och hållbart liv.

 • Som företagsekonom undervisar jag i Ledarskaps-, Personal- och Arbetslivsfrågor, Strategisk Human Resources, Tjänstemarknadsföring, Service Management, International Management samt Organisationsteori. Utöver detta tillämpar jag en hållbarhetsfokus i vart och ett av dessa fält.
 • Som Co-Active coach och konsult stärker jag individers, medarbetares och framtida ledares förmåga att vara huvudrollen i sitt livspussel, samt stödjer organisationer i hållbarhets relaterat arbete.

Genom min bakgrund inom forskning och undervisning, som ackrediterad Co-Active Coach samt HR- konsult vill jag ta välbefinnandet och balansen mellan arbetsliv och privatliv till nästa nivå för såväl individer som organisationer. Jag ser organisationer och individer som en helhet och överför därför denna kunskap på flera nivåer. JCL Coaching ägs av JCL Humanistic Consulting AB.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från JCL Coaching

Visar 1 till 10 av 13

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

3 veckors ONLINE-kurs inklusive coachning: Upptäck ditt livspussel och din livsbalans på dina egna villkor

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
E-Learning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Skurup
7 950 SEK

Att få ihop livspusslet för att bli en bättre ledare – Företagsanpassad

JCL Coaching

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Workshop
Löpande
Distans
Rikstäckande
-

Balansera ditt liv i det gränslösa samhället - Företagsanpassad

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
Öppen utbildning
Löpande
Skurup
Skåne län
-

Ditt livspussel och din livsbalans - 1 dags retreat

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (5 st)
-

Gratis webinarier om Livsbalans, Livspussel & Ledarskap

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Webinarium
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Skurup
-

Livsbalans personlig co-active coaching för privatpersoner, 3 till 12 månaders program

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
Workshop
Öppen utbildning
Löpande
Skurup
Skåne län
3350 SEK

Livspusslet för ett bättre liv - 2 dagars kurs/workshop

JCL Coaching

Kompetensutveckling
2 dagar
Workshop
Löpande
Flera orter (6 st)
7650 SEK

Online 4 veckor Intensiv – Att jobba på distans, Livsbalans & Återhämtning

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Webinarium
Löpande
Distans
Skurup
-

Online Sommarkurs 4 veckor Intensiv – Livsbalans & Återhämtning

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Skurup
-

ONLINEKURS - Att få ihop livspusslet för att bli en bättre ledare – 15 VECKOR

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
E-Learning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Skurup
12 750 SEK

Visa all 13 kurser

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 76

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

3 veckors ONLINE-kurs inklusive coachning: Upptäck ditt livspussel och din livsbalans på dina egna villkor

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
E-Learning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Skurup
7 950 SEK

Balansera ditt liv i det gränslösa samhället - Företagsanpassad

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
Öppen utbildning
Löpande
Skurup
Skåne län
-

Certifierad Spirituell Coach

Love it

Kompetensutveckling
6-12 månader
Öppen utbildning
VT 2024
Klippan
Skåne län
15 800 SEK

Coachande Handledning

CoachMastery

Kompetensutveckling
6 dagar
Kurser
Öppen utbildning
Löpande
Malmö
Skåne län
39 000 SEK

Coachande ledarskap

Kursakademin

Kompetensutveckling
Coaching
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
17 900 SEK

Coachande Ledarskap

CoachMastery

Kompetensutveckling
6 dagar
Företagsanpassat
Löpande
Malmö
Skåne län
-

Coaching - Företagskurs

Kursakademin

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Coaching - Program för chefer & ledare

Kunskapsgruppen

Kompetensutveckling
Distans
24 990 SEK

Coaching av ledare och medarbetare

Addera Hållbar HR AB

Kompetensutveckling
Anpassat
Coaching
Flera orter (4 st)
-

Coachutbildning för internationell certifiering (steg 2)

CoachCompanion

Kompetensutveckling
1-2 veckor
Kurser
Löpande
Distans
Malmö
Stockholm
29000 SEK

Visa alla 76 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. JCL Coaching hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  JCL Coaching
  Ekarp 916
  27492 Skurup

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från JCL Coaching

  Visar 1 till 10 av 13

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  3 veckors ONLINE-kurs inklusive coachning: Upptäck ditt livspussel och din livsbalans på dina egna villkor

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  E-Learning
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Skurup
  7 950 SEK

  Att få ihop livspusslet för att bli en bättre ledare – Företagsanpassad

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  1-3 timmar
  Workshop
  Löpande
  Distans
  Rikstäckande
  -

  Balansera ditt liv i det gränslösa samhället - Företagsanpassad

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Skurup
  Skåne län
  -

  Ditt livspussel och din livsbalans - 1 dags retreat

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Flera orter (5 st)
  -

  Gratis webinarier om Livsbalans, Livspussel & Ledarskap

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Webinarium
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Skurup
  -

  Livsbalans personlig co-active coaching för privatpersoner, 3 till 12 månaders program

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Workshop
  Öppen utbildning
  Löpande
  Skurup
  Skåne län
  3350 SEK

  Livspusslet för ett bättre liv - 2 dagars kurs/workshop

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Workshop
  Löpande
  Flera orter (6 st)
  7650 SEK

  Online 4 veckor Intensiv – Att jobba på distans, Livsbalans & Återhämtning

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Webinarium
  Löpande
  Distans
  Skurup
  -

  Online Sommarkurs 4 veckor Intensiv – Livsbalans & Återhämtning

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Skurup
  -

  ONLINEKURS - Att få ihop livspusslet för att bli en bättre ledare – 15 VECKOR

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  E-Learning
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Skurup
  12 750 SEK

  Visa all 13 kurser

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 76

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  3 veckors ONLINE-kurs inklusive coachning: Upptäck ditt livspussel och din livsbalans på dina egna villkor

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  E-Learning
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Skurup
  7 950 SEK

  Balansera ditt liv i det gränslösa samhället - Företagsanpassad

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Skurup
  Skåne län
  -

  Certifierad Spirituell Coach

  Love it

  Kompetensutveckling
  6-12 månader
  Öppen utbildning
  VT 2024
  Klippan
  Skåne län
  15 800 SEK

  Coachande Handledning

  CoachMastery

  Kompetensutveckling
  6 dagar
  Kurser
  Öppen utbildning
  Löpande
  Malmö
  Skåne län
  39 000 SEK

  Coachande ledarskap

  Kursakademin

  Kompetensutveckling
  Coaching
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  17 900 SEK

  Coachande Ledarskap

  CoachMastery

  Kompetensutveckling
  6 dagar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Malmö
  Skåne län
  -

  Coaching - Företagskurs

  Kursakademin

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Coaching - Program för chefer & ledare

  Kunskapsgruppen

  Kompetensutveckling
  Distans
  24 990 SEK

  Coaching av ledare och medarbetare

  Addera Hållbar HR AB

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Coaching
  Flera orter (4 st)
  -

  Coachutbildning för internationell certifiering (steg 2)

  CoachCompanion

  Kompetensutveckling
  1-2 veckor
  Kurser
  Löpande
  Distans
  Malmö
  Stockholm
  29000 SEK

  Visa alla 76 kurserna