JCL Coaching

Att få ihop livspusslet för att bli en bättre ledare – Företagsanpassad

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Längd

1-3 timmar

Start

Löpande

Ämnesområde

Inspirationsföreläsning, Workshop

Upplägg

Workshop

Ort

Distans
Rikstäckande

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Att få ihop livspusslet för att bli en bättre ledare Företagsanpassad

Utifrån mina kunskaper och erfarenheter av ledarskap, som forskare inom livsbalans och mina omfattande pedagogiska färdigheter som jag samlat på mig under mina år på universitet är jag väl förberedd och utrustad för att utveckla din organisations kapacitet inom livsbalans och ledarskap.

Varje JCL Coaching’s företagsanpassade kurs

 • inleds med en co-utvecklad granskning av din organisations värderings-, HR- och ledarskapssystem.
 • är utformade utifrån en kombination av gruppdiskussion och individuell coachning. Denna kursen handlar om ledarskap.

Ledarskap täcker i sin helhet ledarskap med ämne som ledarskapsbeteenden & stilar, transformativt ledarskap, retorik & ledarskap, tjänande ledarskap & autentiskt ledarskap. Framför allt handlar detta område om att utveckla individens upplevelser av sitt eget ledarskap. Detta område är relevant för chefer, anställda, ledare och framtida ledare som längtar efter att utvecklas i sin ledarroll men framför allt: Att leda andra börjar med att leda sig själv. Hur kan ledarskapskunskap vara relevant för att hantera ditt eget livspussel och hur påverkar ditt ledarskap dig i ditt eget liv? Vad är samspelet mellan att leda ditt liv och leda andras? Svaren är individuella då varje ledare och person är unik. Kursen fokuserar på dessa frågor och fokuserar på varje kursdeltagare individuellt.

Kursen börjar med en granskning av ledarskap samt av livsbalans i din organisation. Kursen syftar till att öka deltagarens förståelse av sitt eget ledarskap både i sitt liv som helhet och i sitt arbete, samt sin förmåga att hantera sitt eget livspussel och bli en bättre ledare, både i sitt eget liv och andras.

En blandning av gruppdiskussion och individuell coachning hjälper varje deltagare att förstå fördelar och nackdelar med sitt eget ledarskap och i sin tur stärker vi tillsammans ledarskapskapaciteten i din organisation.

Kontakta mig för att diskutera idag hur vi kan anpassa en kurs för din organisation!

Målgrupp

Kursen riktar sig till chefer, ledare och framtida ledare som vill uppnå livsbalans och vidareutveckla sitt ledarskap i och utanför arbetet. Vi ska organisera kursen så att vi har mindre grupper (6-7 deltagare) och kan ge bra interaktion samt individuell coachning. Inga specifika förkunskaper krävs.

Kursupplägg

Experimentella gruppdiskussioner och individuell coaching utifrån skräddarsydda kurser

En företagsanpassad kurs handlar inte bara om det specifika urvalet av kursinnehållet utan det handlar också om leverans av kurserna som måste anpassas till deltagarna. Jag engagerar mig själv i tre huvudaspekter.

 1. Varje företagsanpassad kurs inleds med en co-utvecklad granskning av din organisations värderings-, HR- och ledarskapssystem. Syftet är att i detalj definiera vad du och dina medarbetare behöver.
 2. Varje företagsanpassadkurs är utformad utifrån en blandning av gruppdiskussioner och individuell coaching för att möjliggöra ett utbyte av erfarenheter där deltagarna är co-aktiva och medproducenter i kursen. Via gruppdiskussioner delar deltagarna med sig av sin syn på ledarskap, livsbalans och arbetsliv så att teamet och organisationen kan utveckla en bättre individuell och organisatorisk förståelse av dessa frågor. Deltagarna deltar i relevanta gruppdiskussioner och interaktioner för att stimulera deras tänkande, känslor, känslor, åsikter och kunskap om ledarskap och arbetsliv. Via individuell coaching reflekterar varje deltagare om sitt nuvarande och framtida ledarskap, livsbalans och livspussel. Varje deltagare upptäcker sina individuella områden att utveckla sitt ledarskap samt vilken typ av arbetsliv som är gynnsamt för varje individ och organisationen i fråga.
 3. En lärandemiljö både individuellt och i grupp möjliggör organisatoriskt lärande och utveckling för hela organisationen.

Hur fungerar företagsanpassade kurser?

 1. Var? Företagsanpassade kurser kan erbjudas i dina anläggningar, online eller på avlägsna platser (extra kostnad).
 2. Hur många deltagare? Företagsanpassade kurser är utformade för grupper om 10 till 15 deltagare för att säkerställa en god kvalitet i interaktionen. Flera grupper kan utformas för att möjliggöra fler deltagare.
 3. Hur länge och hur ofta? Längden och takten på de företagsanpassade kurserna bestäms i samråd med dig för att bäst passa dina behov, dina möjligheter och dina begränsningar. Baserat på ditt identifierade ledarskap och/eller arbetslivsteman i din initiala granskning är kurserna utformade för att bredda och/eller fördjupa deltagarnas kunskap. Vi kan utforma en modul för varje tema och en kurs med olika relevanta moduler. Vi kan till exempel utforma en 3-dagars kurs, där vi har dag 1 och 2 i följd och dag 3 månaden efter.

Investering – ANPASSAT

Ingår i priset:

 • Dokumentation, på svenska och engelska.
 • Tillgång till Zoom videokonferens.
 • Gruppdiskussion och individuell coachning.
 • Co-utvecklad granskning av din organisations ledarskap.

Kursinnehåll

Efter kursen ska deltagarna kunna:

 • beskriva, redogöra för och förstå ledarskap ur olika perspektiv.
 • beskriva, redogöra för och förstå balansen samt integrationen mellan arbetet och livet utifrån olika perspektiv.
 • förstå sitt eget livspussel och hur ett hållbart ledarskap kan hjälpa till att bygga det.
 • förstå sitt ledarskap, hur det påverkar andra och sig själv samt analysera fördelar och nackdelar.
 • utvärdera och utveckla hur de kan leda och styra sitt liv med en ökad medvetenhet och autenticitet.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

JCL Coaching

Ledarskapsutveckling med individuell coachning

Ledarskaps- och personlig utveckling med individuell coachning för livsbalans

Som Co-Active ackrediterad Coach, Certified Cultural Transformation Tools Consultant och work-life forskare och föreläsare tar jag välbefinnandet och balansen mellan det professionella och det personliga livet till nästa nivå för individer och organisationer. Jag jobbar utifrån ett holistiskt sätt genom mina mångsidiga kunskaper inom Work-life management, Human resources, Ledarskap, Strategi, Organisationsteori och Hållbarhet.

Min vision handlar om att stärka individers och organisationers förmåga till ökat ansvar och kapacitet för autentiskt och kunnigt agerande, i strävan mot ett välbefinnande i relationen mellan arbetsliv och privatliv, vilket i sin tur leder till ett hållbart samhälle.

Mina utbildningar

 • Individuell Co-Active Coachning program för privatpersoner, ledare, chefer samt studenter så att varje individ kan skapa sin ultimata livsbalans
 • Utbildningar i Livsbalans för både privatpersoner och företag. Dessa inkluderar onlineutbildningar, retreats, webinars och workshops som fokuserar på samspelet mellan arbete och andra delar av livspusslet
 • Företagsanpassade utbildningar inom work-life management för HR-chefer, ledare och ansvariga för att utrusta dessa med nya verktyg att förstå komplexiteten av medarbetares livsbalans i och utanför arbetet
 • Öppna föreläsningar och ledningsanförande om Livsbalans och livspusslet.

Genom alla mina tjänster utrustar jag och gör det möjligt för alla individer att ta steget och bli autentiska och kunniga huvudrollsinnehavare i sina egna hållbara liv. Jag utrustar och gör det möjligt för organisationer att utveckla anpassade strategier för just deras medarbetares behov och relationer mellan arbetsliv och privatliv.

Alla utbildningar, retreats och workshops inkluderar individuell coachning för att fördjupa varje individs förståelse samt gruppdiskussion för att öppna upp deltagarna till nya perspektiv. Alla utbildningar, retreats och workshops är begränsade till ett fåtal platser för att ge just Er individuella uppmärksamhet och stöd.

Jag erbjuder även Business Consulting med holistiskt och anpassat program, från utvärdering till utveckling av unika strategier och practices samt utveckling av en anpassad lärandeplattform med coachning, utbildning och workshops. Business Consulting program är co-utvecklat för att stärka livsbalans, ledarskapskapacitet och värderingskapital hos dina medarbetare och din organisation. Kontakta mig för vidare information om Business Consulting.

Om utbildaren

Jag är en ackrediterad Co-Active Coach och forskare inom Work-life balance. En av de metoder jag arbetar med är Cultural Transformation Tool, vilket innebär att individen eller organisationen som jag arbetar med är den aktiva aktören för att skapa en hållbar framtid. Jag har doktorsexamen i företagsekonomi från Internationella Handelshögskolan i Jönköping, en Ekonomie Masterexamen från Karlstads universitet med fokus på Företagsekonomi och Service Management, samt en examen från Dijon Bourgogne Business School i Frankrike.

Mitt intresse för personlig och mänsklig utveckling samt för ledarskap med fokus på livsbalans i arbetsliv och privatliv, kopplas till rollerna jag har som forskare, föreläsare, coach, konsult och rådgivare.

Som forskare inom området arbetsliv och privatliv är jag intresserad av de underliggande komplexa processerna bakom vad, hur och varför individer segmenterar och integrerar sina liv i olika domäner för att nå ett harmoniskt och hållbart liv.

 • Som företagsekonom undervisar jag i Ledarskaps-, Personal- och Arbetslivsfrågor, Strategisk Human Resources, Tjänstemarknadsföring, Service Management, International Management samt Organisationsteori. Utöver detta tillämpar jag en hållbarhetsfokus i vart och ett av dessa fält.
 • Som Co-Active coach och konsult stärker jag individers, medarbetares och framtida ledares förmåga att vara huvudrollen i sitt livspussel, samt stödjer organisationer i hållbarhets relaterat arbete.

Genom min bakgrund inom forskning och undervisning, som ackrediterad Co-Active Coach samt HR- konsult vill jag ta välbefinnandet och balansen mellan arbetsliv och privatliv till nästa nivå för såväl individer som organisationer. Jag ser organisationer och individer som en helhet och överför därför denna kunskap på flera nivåer. JCL Coaching ägs av JCL Humanistic Consulting AB.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från JCL Coaching

Visar 1 till 10 av 13

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

3 veckors ONLINE-kurs inklusive coachning: Upptäck ditt livspussel och din livsbalans på dina egna villkor

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
E-Learning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Skurup
7 950 SEK

Balansera ditt liv i det gränslösa samhället - Företagsanpassad

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
Öppen utbildning
Löpande
Skurup
Skåne län
-

Ditt livspussel och din livsbalans - 1 dags retreat

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (5 st)
-

Gratis webinarier om Livsbalans, Livspussel & Ledarskap

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Webinarium
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Skurup
-

Livsbalans personlig co-active coaching för privatpersoner, 3 till 12 månaders program

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
Workshop
Öppen utbildning
Löpande
Skurup
Skåne län
3350 SEK

Livsbalans personlig co-active coachning för chefer och medarbetare

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Skurup
Skåne län
-

Livspusslet för ett bättre liv - 2 dagars kurs/workshop

JCL Coaching

Kompetensutveckling
2 dagar
Workshop
Löpande
Flera orter (6 st)
7650 SEK

Online 4 veckor Intensiv – Att jobba på distans, Livsbalans & Återhämtning

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Webinarium
Löpande
Distans
Skurup
-

Online Sommarkurs 4 veckor Intensiv – Livsbalans & Återhämtning

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Skurup
-

ONLINEKURS - Att få ihop livspusslet för att bli en bättre ledare – 15 VECKOR

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
E-Learning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Skurup
12 750 SEK

Visa all 13 kurser

Liknande utbildningar

Visar 1 till 5 av 6

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

ONLINEKURS - Att få ihop livspusslet för att bli en bättre ledare – 15 VECKOR

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
E-Learning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Skurup
12 750 SEK

Fördjupning Ledarskap - Bli en Vassare Ledare

Attitude Academy Stockholm

Kompetensutveckling
Onlineutbildning
Starta när du vill
Distans
Rikstäckande
9 995 SEK

Balansera ditt liv i det gränslösa samhället - Företagsanpassad

JCL Coaching

Kompetensutveckling
Anpassat
Öppen utbildning
Löpande
Skurup
Skåne län
-

Bättre Arbetsmiljö (BAM), Företagsutbildning

Work Health

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
Stockholm
-

Bli bättre på att arbeta i Microsoft teams

Kunskapsgruppen

Kompetensutveckling
1/2 - 1 dag
Distans
3 990 SEK

Visa alla 6 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. JCL Coaching hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  JCL Coaching
  Ekarp 916
  27492 Skurup

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från JCL Coaching

  Visar 1 till 10 av 13

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  3 veckors ONLINE-kurs inklusive coachning: Upptäck ditt livspussel och din livsbalans på dina egna villkor

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  E-Learning
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Skurup
  7 950 SEK

  Balansera ditt liv i det gränslösa samhället - Företagsanpassad

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Skurup
  Skåne län
  -

  Ditt livspussel och din livsbalans - 1 dags retreat

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Flera orter (5 st)
  -

  Gratis webinarier om Livsbalans, Livspussel & Ledarskap

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Webinarium
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Skurup
  -

  Livsbalans personlig co-active coaching för privatpersoner, 3 till 12 månaders program

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Workshop
  Öppen utbildning
  Löpande
  Skurup
  Skåne län
  3350 SEK

  Livsbalans personlig co-active coachning för chefer och medarbetare

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Löpande
  Skurup
  Skåne län
  -

  Livspusslet för ett bättre liv - 2 dagars kurs/workshop

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Workshop
  Löpande
  Flera orter (6 st)
  7650 SEK

  Online 4 veckor Intensiv – Att jobba på distans, Livsbalans & Återhämtning

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Webinarium
  Löpande
  Distans
  Skurup
  -

  Online Sommarkurs 4 veckor Intensiv – Livsbalans & Återhämtning

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Skurup
  -

  ONLINEKURS - Att få ihop livspusslet för att bli en bättre ledare – 15 VECKOR

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  E-Learning
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Skurup
  12 750 SEK

  Visa all 13 kurser

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 5 av 6

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  ONLINEKURS - Att få ihop livspusslet för att bli en bättre ledare – 15 VECKOR

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  E-Learning
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Skurup
  12 750 SEK

  Fördjupning Ledarskap - Bli en Vassare Ledare

  Attitude Academy Stockholm

  Kompetensutveckling
  Onlineutbildning
  Starta när du vill
  Distans
  Rikstäckande
  9 995 SEK

  Balansera ditt liv i det gränslösa samhället - Företagsanpassad

  JCL Coaching

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Skurup
  Skåne län
  -

  Bättre Arbetsmiljö (BAM), Företagsutbildning

  Work Health

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Rikstäckande
  Stockholm
  -

  Bli bättre på att arbeta i Microsoft teams

  Kunskapsgruppen

  Kompetensutveckling
  1/2 - 1 dag
  Distans
  3 990 SEK

  Visa alla 6 kurserna