Brandskyddsansvarig utbildning

Har du nyss blivit tilldelad brandskyddsansvar och söker en brandskyddsansvarig utbildning? Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) skall alla verksamheter arbeta systematiskt med förebyggandet av brandfara samt utse en brandskyddsansvarig. En brandskyddsansvarig utbildning ger dig eller annan ansvarig person de kunskaper som krävs för att säkra en trygg och säker arbetsplats.

Vill du spara tid och slippa leta runt efter en brandskyddsansvarig utbildning i en stad nära dig? Gör en kostnadsfri förfrågan nedan och vi matchar ihop dig med en av våra auktoriserade utbildningsarrangörer som erbjuder brandskyddsansvarig utbildning.

Skickar...

Vi hjälper dig att hitta rätt brandskyddsansvarig utbildning

 • Spar tid - vår personal hjälper dig!
 • Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få snabbt svar från upp till 5 aktörer
 • Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad
 • Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!
 • Din förfrågan är helt gratis!

  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Utbildning för brandskyddsansvarig

  Great Security Syd

  Kompetensutveckling
  E-Learning
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Distans
  Malmö
  Skåne län
  -

  Brandskyddsansvarig

  Anticimex Region Syd

  Kompetensutveckling
  1-3 timmar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Flera orter (8 st)
  -

  Brandskyddsansvarig

  Great Security Mitt AB

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Norrköping
  Rikstäckande
  Östergötlands län
  -

  Brandskyddsansvariga - Borås

  Anticimex Borås

  Kompetensutveckling
  3-7 timmar
  Kurser
  Löpande
  Borås
  2800 SEK

  Brandskyddsansvarig kurs

  En brandskyddsansvarig kurs ges av erfarna utbildningsledare och aktiva brandmän inom branschen. Målet är att ge dig den kunskap som krävs för att leda brandskyddsarbetet på en arbetsplats. En grundkurs tar i regel en halvdag och erbjuds som lärarledda för ett dynamiskt lärande. En brandskyddsansvarig kurs innehåller bland annat:

  • Introduktion i lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
  • Varför behövs det en brandskyddsansvarig?
  • Komma igång med brandskyddsarbetet
  • Genomförandet av systematiskt brandskyddsarbete
  • Vilka ansvarsområden kan en brandskyddsanvarig ha
  • Samverkan och rutiner med brandskyddskontrollanter
  • Rutiner och tillvägagångssätt för dokumentation av arbetet

  Brandskyddsansvarig arbetsplats

  Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) är det både ägaren av en fastighet samt den som bedriver sin verksamhet i fastigheten som bär ansvaret för brandskyddet. Hur detta ansvar skall fördelas omfattas dock inte av lagen. Vem som har ansvaret för de olika delarna bör därför överenskommas genom ett skriftligt avtal. Av naturliga skäl faller däremot fasta inventarier och byggnadstekniska lösningar under ägarens ansvar medan utbildning och utrymningsövningar faller under arbetsgivarens ansvar.

  En arbetsgivare kan aldrig frånsäga sig sitt brandskyddsansvar genom att delegera ut detta. Det är alltid huvudmannen, dvs. VD eller högsta chefen som bär det formella ansvaret tillsammans med ägaren av fastigheten. Däremot kan uppgifter kopplade till brandskyddsansvaret fördelas ut till nyckelpersoner inom verksamheten förutsatt att dom går en brandskyddsansvarig utbildning som ger dom den kunskap som krävs för att utföra ett korrekt brandskyddsarbete. I större organisationer är det oftast flera personer som delar på uppgifterna medan mindre verksamheter endast har en brandskyddsansvarig.

  Brandskyddsansvarig uppgifter

  En brandskyddsansvarigs uppgifter är att bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete (SBA). Att jobba systematiskt innebär att ansvarig person på ett organiserat sätt aktivt planerar, genomför och följer upp brandskyddet. Detta innefattar bland annat:

  • Skapa instruktioner och rutiner
  • Skapa en brandskyddsbeskrivning
  • Riksinventering av lokal eller fastighet
  • Kontroll och underhåll av arbetsplatsen
  • Utbildning
  • Dokumentation
  • Uppföljning

  En SBA utbildning ger en fördjupad kunskap inom denna process.

  Brandskyddsansvarig krav

  Lagen om skydd mot olyckor ställer krav på fastighetsägare och VD eller högsta verksamhetschef att ansvar, rutiner och dokumentation för brandskyddet säkerställts. Det finns dock inga specifika riktlinjer för vem som kan eller får tilldelas ett brandskyddsansvar. Beroende på verksamhetens storlek kan däremot olika typer av kurser och utbildningar bli aktuella. För exempel, om verksamheten är tillståndsskyldiga för hantering av brandfarlig eller explosiva varor erbjuder våra auktoriserade utbildare en särskild utbildning i brandföreståndare brandfarlig vara.

  Brandskyddsansvarig distansutbildning

  Utöver fysiska klassrum kan en brandskyddsansvarig utbildning genomföras på distans med hjälp av en dator eller surfplatta. Tack vare detta går det att delta i utbildningen både hemifrån och på arbetsplatsen. Distansutbildningarna är i regel lärarledda och kräver därför att deltagaren kopplar upp sig på utsatt tid för att möjliggöra direktkommunikation i det digitala klassrummet. Innan kursstart får deltagaren all information som behövs för att starta upp och genomföra utbildningen.

  Brandskyddsansvarig utbildning pris

  En brandskyddsansvarig utbildning kostar från 2800 SEK men beror på kursens omfattning, plats, samt vilka behov kunden har. Därför bestäms priset normalt utefter kursdeltagarnas individuella behov.

  Brandskyddsansvarig Lön

  En brandskyddsansvarig jobbar sällan enbart med riskförebyggande insatser på en arbetsplats. Dock innebär normalt sett ett utökat säkerhets- och utbildningsansvar en kompensation i form av ett lönetillägg. Lönetillägget varierar mellan olika arbetsplatser och baseras på uppdragets omfattning och arbetsplatsens storlek.

  Andra utbildningar inom brandsäkerhet

  Genom att gå en brandskyddskontrollant utbildning får du dom rätta förutsättningarna för att upprätthålla ett systematiskt brandskyddsarbete.

  Gå en brandskyddsutbildning och lär dig hur man ska agera vid en brand. Alla anställda på en arbetsplats bör vara medvetna om riskerna och vilka rutiner som gäller om en brand uppstår.

  Är din arbetsplats extra utsatt för brand på grund av det dagliga arbetet? I så fall måste ni genomgå en utbildning i brandfarliga arbeten. Det är en helt ny utbildning som motsvarar brandskyddsföreningens kurs ”Heta Arbeten”.

  Läs mer om fler populära utbildningar

  Anläggningsskötarutbildning

  Behöver du eller dina medarbetare gå en anläggningsskötarutbildning? Här kan du hitta och jämföra kvalitetssäkrade anläggningsskötarutbildningar för att få...

  Utrymningsledare utbildning

  Söker du en utrymningsledare utbildning för dig själv eller ditt företag? Har du blivit tilldelad utrymningsansvar på din arbetsplats...

  Föreståndare brandfarlig vara

  Jobbar ni med att hantera brandfarliga och explosiva varor på din arbetsplats? Är din verksamhet tillståndspliktig enligt lagen om...

  Brandskyddsutbildning

  Gå en brandskyddsutbildning och lär er hur man ska agera vid en brand. Alla anställda på en arbetsplats bör...

  SBA utbildning

  Gå en SBA utbildning! Alla företag behöver ett effektivt systematiskt brandskyddsarbete. En SBA utbildning kan hållas på distans eller...

  Heta arbeten Göteborg

  Boka och gå en kurs inom heta arbeten i Göteborg. Vi har samlat information och kurser om heta arbeten...

  Säkerhetsutbildning

  Gå en säkerhetsutbildning! Vi har samlat de mest attraktiva utbildningarna inom säkerhet. På studier.se kan du hitta utbildningar inom...

  Kurser krisberedskap

  Behöver du eller dina kollegor gå en kurs i krisberedskap? Här har vi samlat Sveriges bästa företag och kurser...

  Brandskyddsutbildning Göteborg

  Genom att gå en brandskyddsutbildning Göteborg får ni kunskap i hur man ska agera om en brand skulle uppstå....

  Brandfarliga Arbeten

  Jobbar du eller din personal på en arbetsplats med risk för brand? I så fall måste ni genomgå en...