Brandskyddskontrollant utbildning

Är du brandskyddsansvarig, brandskyddskontrollant eller brandskyddsombud på din arbetsplats? Då behöver du säkerställa att du har ett grundligt brandskyddsmedvetande. Genom att gå en brandskyddskontrollant utbildning får du dom rätta förutsättningarna för att upprätthålla ett systematiskt brandskyddsarbete.

För att undvika brand som kan leda till stora skador på fastighet, utrustning och i värsta fall personal krävs det förebyggande åtgärder och löpande kontroller av arbetsplatsen. Men trots att alla tänkbara åtgärder har vidtagits i förebyggande syfte kan brand ändå uppstå. Det är då viktigt att det finns tydliga rutiner för utrymning och uppsamling. En brandskyddskontrollant jobbar därför övergripande med att förebygga och minimera ekonomiska och personliga skador vid brand.

Vill du spara tid och slippa leta runt efter en brandskyddskontrollant utbildning i en stad nära dig? Gör en kostnadsfri förfrågan nedan och vi matchar ihop dig med en av våra auktoriserade utbildningsarrangörer.

Skickar...

Låt oss hjälpa dig att hitta rätt Brandskyddskontrollant utbildning

 • Spar tid - vår personal hjälper dig!
 • Fyll i dina uppgifter, gör en förfrågan och få snabbt svar från upp till 5 aktörer
 • Få direktkontakt med utbildningsaktörer på distans, online eller i din stad
 • Jämför och välj den utbildning som passar dig bäst!
 • Din förfrågan är helt gratis!

  Beskriv inriktning på utbildningen, så vi kan hitta de bästa förslagen för just dig.

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Brandskyddskontrollant

  Brandskyddsföreningen Skåne

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Löpande
  Kristianstad
  Rikstäckande
  Skåne län
  2 495 SEK

  Brandskyddskontrollant - Distans

  Brandskyddsföreningen Skåne

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  2 395 SEK

  Brandskyddskontrollant

  Proactive Fire

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Se nedan
  Kalmar
  Kalmar län
  Stockholms län
  9 500 SEK

  Brandskyddsansvarig

  Anticimex Region Syd

  Kompetensutveckling
  1-3 timmar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Flera orter (8 st)
  -

  Brandskyddsansvariga - Borås

  Anticimex Borås

  Kompetensutveckling
  3-7 timmar
  Kurser
  Löpande
  Borås
  2800 SEK

  Kontroll av brandsäkerhet

  Enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778) skall alla företag och verksamheter arbeta med systematiskt brandskyddsarbete (SBA) samt ha en brandskyddskontrollant eller brandskyddsansvarig på plats. En SBA utbildning utbildar deltagaren i förebyggande och begränsande åtgärder vid brand.

  Kontroll av brandsäkerheten på en arbetsplats innefattar flera delar och görs systematiskt från dagliga kontroller till årliga genomgångar. Dessa är planerade utefter arbetsplatsens behov och särskilda brandrisker. Genom en brandskyddskontrollant utbildning är målsättningen att deltagaren skall ha fördjupade kunskaper inom brandskydd för att kunna:

  • Jobba systematiskt med att förbättra brandskyddet på arbetsplatsen.
  • Se över och visualisera vilka brandrisker som finns arbetsplatsen.
  • Säkra tillgängliga och fria utrymningsvägar.
  • Minimera risken för brandspridning.
  • Se över utrustning och släckanordningar.
  • Följa upp och utvärdera det nuvarande brandskyddet.

  Målsättningen med en brandskyddskontrollant utbildning är att deltagaren skall kunna verka internt med ovanstående punkter för en säker och trygg arbetsplats. Är din verksamhet dessutom tillståndspliktig enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor? Då är tillståndshavaren för verksamheten skyldig att utse en eller flera föreståndare för brandfarlig vara.

  Brandskyddskontrollant lön

  En brandskyddskontrollant jobbar sällan enbart med brandskyddet på en arbetsplats. Ett brandskyddsansvar ingår normalt sett i chefsroller såsom säkerhetschef, HR-chef eller platschef. Dock förekommer det också att en förtroendevald har som uppgift att säkra brandskyddet på en arbetsplats och det är då normalt med ett lönetillägg för brandskyddskontrollanter. Lönetillägget varierar mellan olika arbetsplatser och baseras på uppdragets omfattning och arbetsplatsens storlek.

  Brandrisk

  Varje timme uppstår en brand på en svensk arbetsplats. Alla har lyckligtvis inte förödande konsekvenser, men majoriteten av dessa hade kunnat förebyggas och därigenom helt eliminerat risken för en större brand. Att många arbetsplatser haft rätt utrustning för att släcka branden på egen hand har såklart varit en avgörande faktor, men hur många bränder hade kunnat undvikits från allra första början ifall rätt förebyggande åtgärder vidtagits från början?

  Varje arbetsplats har sina unika brandrisker och det är viktigt att identifiera samt förebygga dessa. Om någon upptäcker en brandrisk på en arbetsplats skall detta rapporteras direkt till brandskyddskontrollanten som kan vidta åtgärder för att minimera brandrisken. Vid särskilda risker skall brandskyddskontrollanten se till att det finns rutiner och planer för brandsläckning, utrymning samt minimering av brandspridning. En brandskyddskontrollant utbildning ger deltagaren rätt verktyg och rutiner för att skapa en brandsäkrare arbetsplats.

  Brandskyddskontrollant distansutbildning

  Utöver fysiska klassrum kan en brandskyddskontrollant utbildning genomföras på distans med hjälp av en dator eller surfplatta. Tack vare detta går det att delta i utbildningen både hemifrån och på arbetsplatsen. Distansutbildningarna är lärarledda och kräver därför att deltagaren kopplar upp sig på utsatt tid för att möjliggöra direktkommunikation i det digitala klassrummet. Innan kursstart får deltagaren all information som behövs för att starta upp och genomföra utbildningen.

  Brandskyddskontrollant utbildning pris

  Priset för en brandskyddskontrollant utbildning varierar mellan 2 395 till 9 500 SEK beroende på kursens omfattning, utbildningsform och mål. Beskriv dina behov nedan så matchar vi dig med rätt utbildning.