Utmattningssyndrom och återhämtning till ett rikare liv

Publicerad 1 maj 2022

Först skulle jag vilja att vi landar lite i rummet. För jag vill leva lite som jag lär. Vi börjar med en kort avslappning. Vi sätter oss bekvämt och sluter ögonen en liten stund… Ta några djupa andetag, följ din egen takt, din egen rytm. Känn hur luften passerar in och ut igenom näsan, fyller dina lungor…

Så inleder Marie Ternrud sin föreläsning inför en grupp förväntansfulla utbildningsaspiranter i Skånska Höllviken. Många är där för att dom själva är eller har varit utmattade och söker nu kunskap i hur dom både kan hjälpa sig själva och andra i sin återhämtning, efter att ha råkat ut för den berömda väggen.

Marie Ternrun brinner för att utbilda och hjälpa andra i sin återhämtningMarie Ternrud brinner för att utbilda och hjälpa andra i sin återhämtning. FOTO: Soulful Living

Stress och samhällets förväntningar på människan

Som ung älskade Marie att pyssla, skapa figurer med lera, sticka koftor till sina dockor och rita. När hon kom upp i tonåren så förstod hon dock att samhället hade andra förväntningar på henne. En hobby, likt hennes pysslande, var av samhället en konstruerad motpol till framgång och lycka.
– Man skulle tjäna pengar och därmed var jag tvungen att sätta min kreativitet åt sidan som var en del av mig själv och det jag visste var jag.
I stället tillbringade Marie många år på universitetet där hon utbildade sig till civilekonom och systemvetare, och visst tuffade studietiden på. Men trots att hon satte sig in i studierna och fick goda betyg, kände hon aldrig uppleva samma glädje som hon fick genom sitt kreativa skapande.

Efter hennes studietid tog Marie anställning på ett IT-företag som programmerare. IT-branschen var både ny och spännande och för henne kom alla år av universitetsstudier till sin rätt. Men ju mer hon fortsatte att vandra sin nya karriärstig kom hon allt längre bort från sig själv, den kreativa Marie.
– Det var då jag började må dåligt, jag började ifrågasätta varför jag gjorde det här, men jag visste ju inget annat. Jag hade lagt så mycket tid på min utbildning och jag tänkte att jag inte bara kunde lämna det och göra något helt annat.
Åren gick och Marie tappade alltmera sin självkänsla. Hon började i stället jaga prestation som ett substitut för sin egen självbekräftelse. Hon följde hjärnan i stället för hjärtat och till slut sa kroppen ifrån.

Flytta fokus från hjärnan till hjärtat

Det var en Januaridag för nästan 15 år sedan, början på ett helt nytt år som skulle komma att bli något långt ifrån vad Marie tidigare kunnat förutse. Hon hade råkat ut för samma sak som tusentals andra svenskar gör varje år, hon hade gått in i väggen. I stället för att fortsätta att jaga prestationer, skulle detta år komma att bli startskottet för hennes väg tillbaka, tillbaka till den Marie som en gång lät hjärtat bestämma.
För Marie tog det mer än två år att komma tillbaka. Hon känner sig återställd idag, men inte på samma sätt som innan sjukdomen.
– Jag har hittat ett annat sätt att leva och jag har lärt mig att vara observant på vissa signaler så att jag inte ramlar tillbaka. För att människan skall må så bra som möjligt behöver kropp, själ och sinne vara i symbios med varandra. Vi människor behöver följa hjärtat i våra val och det vi mår bra av, säger Marie.

Vi människor behöver följa hjärtat i våra val och det vi mår bra av

Idag driver Marie företaget Soulful Living tillsammans med 5 kollegor där dom gemensamt hjälper och utbildar människor som har råkat ut för samma sjukdom som Marie en gång hade. En viktig del i deras arbete är att dom jobbar andligt, att flytta ner fokus från hjärnan till hjärtat. Syftet med Soulful Living är att utbilda och handleda nya återhämtningsterapeuter i hela Sverige för att sprida kunskapen om sjukdomen och att skapa en mer kärleksfull värld, understryker Marie.

Utmattningssyndrom är en folksjukdom

Känner du igen dig i Maries berättelse? I så fall är du långt ifrån ensam. Enligt en undersökning genomförd av folkhälsomyndigheten upplever var sjunde person mellan 16–84 år att dom är stressade. En övervägande majoritet är kvinnor. Länge har kunskap saknats om utbrändhet eller utmattningssyndrom (UMS) som är den medicinska diagnosen.
– Det har historiskt sett varit ett stort stigma runt sjukdomen, man skulle rycka upp sig och gå vidare. Men utmattning är en sjukdom som påverkar hela kroppen och är ingenting som går att bara skaka av sig, säger Marie.

Vad är utmattning?

Utmattning är en fysisk sjukdom som har en stor påverkan på bland annat individens hjärna, hjärta, muskler samt mag- och tarmsystem. Många som söker sig till en läkare med utmattningssymtom får ofta veta att dom är just utmattade, men det saknas kunskap om vad sjukdomen faktiskt innebär.
– Utmattning har väldigt lite att göra med hur mycket vi har att göra. Stress handlar om hur vi hanterar situationer, vilket livsperspektiv vi har, hur vi tar oss an en utmaning och vad vi har för självkänsla.
För att ta sig ur en utmattning behöver du kunskap om dig själv och bakgrunden till varför du en gång hamnade där från första början. Du behöver förstå hur du hanterar stress och hur du ser på livet och dom utmaningar som du ställs inför.
– Att vila sig ur en utmattning kommer aldrig vara en hållbar lösning, även om du känner dig helt återställd så kommer du sakna dom verktygen som krävs för att undvika ett återfall.

Hur kan jag hjälpa mig själv och andra?

För att hjälpa andra behöver du först lära dig att hjälpa dig själv. Utbildningen till Diplomerad SLH Återhämtningsterapeut är en 80 veckor lång distansutbildning där du som elev inleder med ett 40 veckors återhämtningsprogram. Här gör du din egen inre resa där fokus ligger på dig och ditt välmående. Under de resterande 40 veckorna lär du dig metoderna i att hjälpa andra. Utbildningen är holistisk och tar hela människan i beaktning, det vill säga både kropp, själ och sinne. Tack vare utbildningens bredd och djup, återspeglas länken som finns mellan mindfulness, stresshantering, meditation samt personlig och andlig utveckling.

En grupp nyexaminerade SHL återhämtningsterapeuter på retreat i SkåneEn grupp nyexaminerade SHL återhämtningsterapeuter på retreat i Skåne. FOTO: Soulful Living

Är du redo att ta steget mot din egen återhämtning och att hjälpa andra? Läs mer om utbildningen och boka din kursplats för Diplomerad SLH Återhämtningsterapeut idag.

Läs mer om Soulful Livings utbildningar