Gammelkroppa Skogsskola

Skoglig grundkurs

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Start

Löpande

Ämnesområde

Miljö & Natur, Skog

Upplägg

Öppen utbildning

Ort

Filipstad

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Grundutbildning för förmedling av jord- och skogsfastigheter

Fastighetsmäklare som har sin huvudsakliga förmedlingsverksamhet inom området för jord- och skogsfastigheter, eller den som vill lära sig mer om att förmedla jord- och skogsfastigheter erbjuds årligen en återkommande grundutbildning. Grundutbildningen för jord- och skogsfastigheter består av tre delkurser om två heldagar vardera.

Fastighetsmäklare som har sin huvudsakliga förmedlingsverksamhet inom området för jord- och skogsfastigheter, eller den som vill lära sig mer om att förmedla jord- och skogsfastigheter erbjuds årligen en återkommande grundutbildning.

Grundutbildningen för jord- och skogsfastigheter består av tre delkurser om två heldagar vardera.

Efter tre genomförda delkurser i grundutbildningen ingår fastighetsmäklaren i Mäklarsamfundets nätverk för fastighetsmäklare med specialistkompetens för förmedling av jord- och skogsfastigheter.

Varje år arrangeras fortbildning för jord- och skogsbruksmäklare i form av Lantbruksseminarium.

Skoglig grundkurs
Under två dagar kommer du få grundläggande kunskaper och en god insikt i vad det innebär att äga och förvalta skog med den gröna skogsbruksplanen som utgångspunkt.Genom teoretiska och praktiska moment får du en inblick i skogsproduktion och miljöhänsyn samt kännedom om begrepp och kostnader med mera. Under kursen tas också frågor upp om försäljningsformer för virke, skogens sociala värden, skoglig historik, skogspolitik samt möte med skogsforskare. En stor del av kursen är förlagd i skogen.
Plats: Gammelkroppa Skogsskola i Filipstad

Värdering och förmedling av gårdar
Kursen visar både på praktiskt och teoretiskt på faktorer som bestämmer värdet på jordbruksfastigheter. Du får en teoretisk genomgång av de begrepp och faktorer som påverkar en gårds värde. Vi går också igenom vad som kännetecknar en bra hästgård och vad man som mäklare måste tänka på när någon vill sälja en ”hästgård. Vi gårdsbesök där du praktiskt får tillämpa dina nya kunskaper genom diskussion och räkneövningar. Avslutningsvis sker en genomgång av förmedlingsprocessen för gårdar, från intag, objektbeskrivning, marknadsföring, kontraktskrivning och avslut.

Fastighetsbildning och arrende
Kursen behandlar fastighetsbildning främst med hänsyn till jord- och skogsbruksfastigheter såsom avstyckning, fastighetsreglering, samfälligheter, servitut. Därutöver frågor beträffande arrende, jakträtter och övriga nyttjanderätter t ex regler för upplåtelsetid, besittningsskydd, uppsägning, överlåtelserätt mm för de olika nyttjanderättsformerna.

Avsnittet om fastighetsbildning behandlar de allmänna lämplighetsvillkoren vid fastighetsbildning. I därmed även de olika fastighetsbildningsåtgärderna avstyckning, klyvning, sammanläggning och fastighetsreglering.

I vilka situationer kan de olika åtgärderna användas och vad är det egentligen som sker? Dessutom belyses vad som händer med olika former av rättigheter såsom nyttjanderätter och arrenden vid de olika fastighetsbildningsåtgärderna. Även samfälligheter behandlas och på vilket sätt dessa kan bildas, ändras och upphävas.

Även bildande av gemensamhetsanläggningar tas upp. Här läggs tyngdpunkten på frågor som berör vägar t ex skyldighet att svara för kostnader och hur anläggningen ska skötas. Även förvaltningen såsom delägarförvaltning och föreningsförvaltning behandlas.

Vill du veta mer?

För frågor, anmälan eller mer information är du varmt välkommen att skciak en intresseanmälan här på studier.se. Du får direkt kontakt med utbildaren som hör av sig inom kort!

Gammelkroppa Skogsskola

Välkommen till Gammelkroppa!

Mitt i den Värmländska skogen vid vildmarkssjön Yngens utlopp ligger Gammelkroppa. Sedan urminnes tider har man här framställt järn. Här fanns vattenkraft och skog för framställning av kol till hyttan. Idag bedrivs skoglig utbildning och konferensverksamhet i Gammelkroppa. Vattnet och skogen är fortfarande vår finaste resurs och vårt mål är att förmedla kompetens och väcka nyfikenhet för skogen.

Välkommen till Gammelkroppa skogsskola och konferens – skicka en intresseanmälan här på studier.se för direkt kontakt med utbildaren!

Om Gammelkroppa

Gammelkroppa skogsskola är en privat högskola som drivs i stiftelseform. Det formella namnet är Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola. Stiftare är Region Värmland, Örebro läns landsting och Gammelkroppa Stödförening. Medlemmar i Stödföreningen är 28 skogs- och industriföretag samt ca 150 enskilda medlemmar. Vi är 5 anställda och vår verksamhet bygger i huvudsak på tre verksamhetsdelar:

Skogsteknikerprogrammet

Examenstiteln är skogstekniker och 25 studenter antas vart annat år. Studenterna läser 2 år, 120 högskolepoäng på Gammelkroppa. Gammelkroppa skogsskola har ett gott anseende och studenterna har lätt att få arbete efter utbildningen.

Genom att både bedriva högskoleutbildning i liten skala samt fortbildning inom skogsbranschen får vi flera positiva effekter: En aktuell och bra undervisning kan ges till skogsteknikerna genom att alla lärare arbetar med fortbildning i nära samarbete med skogsföretagen. Studenterna får stora möjligheter att träffa och knyta kontakter med människor i näringen under studietiden. Den relativt lilla studiegruppen samt skolans nära samarbete med skogsföretag gör det mycket lätt att skaffa bra praktikplatser för studenterna samt i viss mån även hjälpa dem att komma ut på arbetsmarknaden.

Fortbildningsverksamheten

Gammelkroppa bedriver fortbildning för tjänstemän, entreprenörer, maskinförare och skogsvårdspersonal inom skogen. Kurser anpassas efter kundernas önskemål och behov. Vi samarbetar med skogsföretagen i allt från att bistå vid målformuleringar till att utveckla och genomföra kompetensutvecklingsprogram. Detta för att utbildningsinsatserna ska bli så optimala som möjligt. Kurser kvalitetssäkras som regel genom att kursen avslutas med ett individuellt test.

Aktiviteter & möte

Gammelkroppa bedriver konferensverksamhet för små och medelstora företag/grupper i syfte är att erbjuda en ändamålsenlig konferensmiljö i en fantastisk bergslagsnatur. På Gammelkroppa finns ett välrenomerat kök, fina konferenslokaler och 40 rum med god hotellstandard.

Historia om Gammelkroppa skogsskola

Gammelkroppa är namnet på en liten bruksort utanför Filipstad. Namnet Gammelkroppa har en dunkel historia, kanske syftar det på den ”gamla malmkroppen”, för malm finns det här i bergslagens västra kant. För att bryta och förädla järnmalm gick det åt stora mängder ved och det är egentligen det som är bakgrunden till att man började utbilda skogvaktare här i trakterna redan 1860. Gammelkroppa skogsskola har legat i Gammelkroppa allt sedan 1906 då det gamla järnbruket lades ned.

Vill du veta mer? Skicka en intresseanmälan så tar arrangörerna kontakt med dig via mail eller telefon inom kort!

Fler utbildningar från Gammelkroppa Skogsskola

Visar 1 till 10 av 10

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Natur- & kulturmiljövård - Avverkning förnyelse

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1 vecka
Kurser
Löpande
Filipstad
2 600 SEK

Natur- & kulturmiljövård - Avverkning grundkurs

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1 vecka
Kurser
Löpande
Filipstad
6 700 SEK

Naturvärdesbedömning

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1-2 dagar
Kurser
Löpande
Filipstad
Lycksele
5 700 SEK

Planeraren

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1-3 månader
Kurser
Filipstad
51 600 SEK

Skoglig introduktionskurs

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1 vecka
Kurser
Löpande
Filipstad
20500 SEK

Skogsbilvägar

Gammelkroppa Skogsskola

Miljö & Natur
Öppen utbildning
Löpande
Filipstad
9 400 SEK

Skogsbruksplanläggning

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
5 dagar
Kurser
Löpande
Filipstad
10 500 SEK

Skogsgrunden

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
Öppen utbildning
Löpande
Filipstad
10 900 SEK

Skogsteknikerprogrammet, 120 hp

Gammelkroppa Skogsskola

Högskola/Universitet
2 år
Program
HT 2022
Filipstad
0 SEK

Skyddsdikning och dikesrensning

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
2 dagar
Kurser
Löpande
Filipstad
Lycksele
5 700 SEK

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 27

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

ÅVC-Personal Utbildning

Renova Miljö AB

Kompetensutveckling
Löpande
Distans
Göteborg
Västra Götalands län
-

Beskärning för trädklättraren

Kompetensutveckling
1 vecka
Kurser
Löpande
Göteborg
Lund
Stockholm
0 SEK

Dricksvattenhygien

SGS

Kompetensutveckling
3-7 timmar
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
1990 SEK

ESA Röjning i ledningsgator - Skog

Laponia Partner AB

Kompetensutveckling
1-2 dagar
Kurser
Löpande
Jokkmokk
0 SEK

Farligt avfall

Renova Miljö AB

Kompetensutveckling
1 dag
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Göteborg
Västra Götalands län
-

Grundläggande miljöutbildning

Renova Miljö AB

Kompetensutveckling
3-7 timmar
Företagsanpassat
Löpande
Distans
Göteborg
Västra Götalands län
-

Grundläggande miljöutbildning

Kompetensutveckling
Distans
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Norrköping
Rikstäckande
Östergötlands län
-

Miljösmart återvinning

Renova Miljö AB

Kompetensutveckling
Löpande
Distans
Göteborg
Västra Götalands län
-

Natur- & kulturmiljövård - Avverkning förnyelse

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1 vecka
Kurser
Löpande
Filipstad
2 600 SEK

Natur- & kulturmiljövård - Avverkning grundkurs

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1 vecka
Kurser
Löpande
Filipstad
6 700 SEK

Visa alla 27 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. Gammelkroppa Skogsskola hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Gammelkroppa Skogsskola
  682 92 FILIPSTAD

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från Gammelkroppa Skogsskola

  Visar 1 till 10 av 10

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Natur- & kulturmiljövård - Avverkning förnyelse

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1 vecka
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  2 600 SEK

  Natur- & kulturmiljövård - Avverkning grundkurs

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1 vecka
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  6 700 SEK

  Naturvärdesbedömning

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1-2 dagar
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  Lycksele
  5 700 SEK

  Planeraren

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1-3 månader
  Kurser
  Filipstad
  51 600 SEK

  Skoglig introduktionskurs

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1 vecka
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  20500 SEK

  Skogsbilvägar

  Gammelkroppa Skogsskola

  Miljö & Natur
  Öppen utbildning
  Löpande
  Filipstad
  9 400 SEK

  Skogsbruksplanläggning

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  5 dagar
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  10 500 SEK

  Skogsgrunden

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  Öppen utbildning
  Löpande
  Filipstad
  10 900 SEK

  Skogsteknikerprogrammet, 120 hp

  Gammelkroppa Skogsskola

  Högskola/Universitet
  2 år
  Program
  HT 2022
  Filipstad
  0 SEK

  Skyddsdikning och dikesrensning

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  Lycksele
  5 700 SEK

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 27

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  ÅVC-Personal Utbildning

  Renova Miljö AB

  Kompetensutveckling
  Löpande
  Distans
  Göteborg
  Västra Götalands län
  -

  Beskärning för trädklättraren

  Kompetensutveckling
  1 vecka
  Kurser
  Löpande
  Göteborg
  Lund
  Stockholm
  0 SEK

  Dricksvattenhygien

  SGS

  Kompetensutveckling
  3-7 timmar
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  1990 SEK

  ESA Röjning i ledningsgator - Skog

  Laponia Partner AB

  Kompetensutveckling
  1-2 dagar
  Kurser
  Löpande
  Jokkmokk
  0 SEK

  Farligt avfall

  Renova Miljö AB

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Göteborg
  Västra Götalands län
  -

  Grundläggande miljöutbildning

  Renova Miljö AB

  Kompetensutveckling
  3-7 timmar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Distans
  Göteborg
  Västra Götalands län
  -

  Grundläggande miljöutbildning

  Kompetensutveckling
  Distans
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Norrköping
  Rikstäckande
  Östergötlands län
  -

  Miljösmart återvinning

  Renova Miljö AB

  Kompetensutveckling
  Löpande
  Distans
  Göteborg
  Västra Götalands län
  -

  Natur- & kulturmiljövård - Avverkning förnyelse

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1 vecka
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  2 600 SEK

  Natur- & kulturmiljövård - Avverkning grundkurs

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1 vecka
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  6 700 SEK

  Visa alla 27 kurserna