Gammelkroppa Skogsskola

Välkommen till Gammelkroppa!

Mitt i den Värmländska skogen vid vildmarkssjön Yngens utlopp ligger Gammelkroppa. Sedan urminnes tider har man här framställt järn. Här fanns vattenkraft och skog för framställning av kol till hyttan. Idag bedrivs skoglig utbildning och konferensverksamhet i Gammelkroppa. Vattnet och skogen är fortfarande vår finaste resurs och vårt mål är att förmedla kompetens och väcka nyfikenhet för skogen.

Välkommen till Gammelkroppa skogsskola och konferens – skicka en intresseanmälan här på studier.se för direkt kontakt med utbildaren!

Om Gammelkroppa

Gammelkroppa skogsskola är en privat högskola som drivs i stiftelseform. Det formella namnet är Stiftelsen Värmlands och Örebro läns skogsskola. Stiftare är Region Värmland, Örebro läns landsting och Gammelkroppa Stödförening. Medlemmar i Stödföreningen är 28 skogs- och industriföretag samt ca 150 enskilda medlemmar. Vi är 5 anställda och vår verksamhet bygger i huvudsak på tre verksamhetsdelar:

Skogsteknikerprogrammet

Examenstiteln är skogstekniker och 25 studenter antas vart annat år. Studenterna läser 2 år, 120 högskolepoäng på Gammelkroppa. Gammelkroppa skogsskola har ett gott anseende och studenterna har lätt att få arbete efter utbildningen.

Genom att både bedriva högskoleutbildning i liten skala samt fortbildning inom skogsbranschen får vi flera positiva effekter: En aktuell och bra undervisning kan ges till skogsteknikerna genom att alla lärare arbetar med fortbildning i nära samarbete med skogsföretagen. Studenterna får stora möjligheter att träffa och knyta kontakter med människor i näringen under studietiden. Den relativt lilla studiegruppen samt skolans nära samarbete med skogsföretag gör det mycket lätt att skaffa bra praktikplatser för studenterna samt i viss mån även hjälpa dem att komma ut på arbetsmarknaden.

Fortbildningsverksamheten

Gammelkroppa bedriver fortbildning för tjänstemän, entreprenörer, maskinförare och skogsvårdspersonal inom skogen. Kurser anpassas efter kundernas önskemål och behov. Vi samarbetar med skogsföretagen i allt från att bistå vid målformuleringar till att utveckla och genomföra kompetensutvecklingsprogram. Detta för att utbildningsinsatserna ska bli så optimala som möjligt. Kurser kvalitetssäkras som regel genom att kursen avslutas med ett individuellt test.

Aktiviteter & möte

Gammelkroppa bedriver konferensverksamhet för små och medelstora företag/grupper i syfte är att erbjuda en ändamålsenlig konferensmiljö i en fantastisk bergslagsnatur. På Gammelkroppa finns ett välrenomerat kök, fina konferenslokaler och 40 rum med god hotellstandard.

Historia om Gammelkroppa skogsskola

Gammelkroppa är namnet på en liten bruksort utanför Filipstad. Namnet Gammelkroppa har en dunkel historia, kanske syftar det på den ”gamla malmkroppen”, för malm finns det här i bergslagens västra kant. För att bryta och förädla järnmalm gick det åt stora mängder ved och det är egentligen det som är bakgrunden till att man började utbilda skogvaktare här i trakterna redan 1860. Gammelkroppa skogsskola har legat i Gammelkroppa allt sedan 1906 då det gamla järnbruket lades ned.

Vill du veta mer? Skicka en intresseanmälan så tar arrangörerna kontakt med dig via mail eller telefon inom kort!

Utbildningar från Gammelkroppa Skogsskola

Visar 1 till 10 av 11

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Natur- & kulturmiljövård - Avverkning förnyelse

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1 vecka
Kurser
Löpande
Filipstad
2 600 SEK

Natur- & kulturmiljövård - Avverkning grundkurs

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1 vecka
Kurser
Löpande
Filipstad
6 700 SEK

Naturvärdesbedömning

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1-2 dagar
Kurser
Löpande
Filipstad
Lycksele
5 700 SEK

Planeraren

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1-3 månader
Kurser
Filipstad
51 600 SEK

Skoglig grundkurs

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
Öppen utbildning
Löpande
Filipstad
-

Skoglig introduktionskurs

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1 vecka
Kurser
Löpande
Filipstad
20500 SEK

Skogsbilvägar

Gammelkroppa Skogsskola

Miljö & Natur
Öppen utbildning
Löpande
Filipstad
9 400 SEK

Skogsbruksplanläggning

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
5 dagar
Kurser
Löpande
Filipstad
10 500 SEK

Skogsgrunden

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
Öppen utbildning
Löpande
Filipstad
10 900 SEK

Skogsteknikerprogrammet, 120 hp

Gammelkroppa Skogsskola

Högskola/Universitet
2 år
Program
HT 2022
Filipstad
0 SEK

Visa alla 11 kurser

Skickar...

Kontakta utbildaren

Fyll i dina kontaktuppgifter så hör Gammelkroppa Skogsskola av sig till dig inom kort! Att kontakta utbildaren är ingen bokning av kurs eller dylikt och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Gammelkroppa Skogsskola
  682 92 FILIPSTAD

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Utbildningar från Gammelkroppa Skogsskola

  Visar 1 till 10 av 11

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Natur- & kulturmiljövård - Avverkning förnyelse

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1 vecka
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  2 600 SEK

  Natur- & kulturmiljövård - Avverkning grundkurs

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1 vecka
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  6 700 SEK

  Naturvärdesbedömning

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1-2 dagar
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  Lycksele
  5 700 SEK

  Planeraren

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1-3 månader
  Kurser
  Filipstad
  51 600 SEK

  Skoglig grundkurs

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  Öppen utbildning
  Löpande
  Filipstad
  -

  Skoglig introduktionskurs

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  1 vecka
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  20500 SEK

  Skogsbilvägar

  Gammelkroppa Skogsskola

  Miljö & Natur
  Öppen utbildning
  Löpande
  Filipstad
  9 400 SEK

  Skogsbruksplanläggning

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  5 dagar
  Kurser
  Löpande
  Filipstad
  10 500 SEK

  Skogsgrunden

  Gammelkroppa Skogsskola

  Kompetensutveckling
  Öppen utbildning
  Löpande
  Filipstad
  10 900 SEK

  Skogsteknikerprogrammet, 120 hp

  Gammelkroppa Skogsskola

  Högskola/Universitet
  2 år
  Program
  HT 2022
  Filipstad
  0 SEK

  Visa alla 11 kurser

  Kontakta utbildaren

  Fyll i dina kontaktuppgifter så hör Gammelkroppa Skogsskola av sig till dig inom kort!

  Kontakta utbildaren