Juridik & Försäkring

Genom att gå en kurs eller utbildning i juridik fördjupar du dina kunskaper i läran om rättsreglernas…... Läs vidare

Filtrera din sökning:

Pris:

Längd:

Typ:

Visar 1-50 av 137 träffar

1 2 3
Utbildning Längd/Typ Pris Ort Spara Jämför

Omstruktureringar 2018

ExPectus AB

Praktiskt kurs om omstruktureringar 2018 Under denna praktiskt inriktade kurs kommer föreläsarna gå igenom olika…
1 dag
Öppen utbildning
15% rabatt
8 900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Juridisk fortbildning

VJS/ KARNOV GROUP

Fortbildningskurser för dig som advokat eller jurist Är du advokat, jurist eller paralegal och behöver…
Kurser
Kundanpassat Stockholm
Läs vidare
Jämför

Temadagar inom redovisning, bolagsrätt, skatterätt och moms i Malmö

ExPectus AB

Nyheter inom bolagsjuridik, momsfrågor, redovisning och inkomstskatt Vill du som revisor eller redovisningskonsult lära dig mer…
2 dagar
Öppen utbildning
13 000 SEK

Malmö
Läs vidare
Jämför

Temadagar inom redovisning, bolagsrätt, skatterätt och moms i Stockholm

ExPectus AB

Nyheter inom bolagsjuridik, momsfrågor, redovisning och inkomstskatt Vill du som revisor eller redovisningskonsult lära dig mer…
2 dagar
Öppen utbildning
13 000 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Omstruktureringar

ExPectus AB

Omstruktureringar ur ett bolags-, avtals- och skatterättsligt perspektiv Vill du lära dig mer om olika…
1 dag
Öppen utbildning
8 900 SEK

Stockholm
Malmö
Läs vidare
Jämför

Inkomst- och stämpelskattefrågor för fastighetsbolag

ExPectus AB

Regler och frågor inom fastighets- och byggbolag I den här kursen får du en genomgång…
1 dag
Öppen utbildning
7 500 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Överrättsprocessen ur ett försvararperspektiv

ExPectus AB

Överrättsprocessen och resningsinstitutet ur ett försvararperspektiv Björn Hurtig har avslutat en tjänst som adjungerande ledamot…
1 dag
Öppen utbildning
7 500 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

DNA bevisning i straffprocessen

ExPectus AB

Lär dig om DNA bevisning från experter Välkommen till kursen DNA bevisning med två av…
1 dag
Öppen utbildning
7 900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Brottmålsdagarna i New York

ExPectus AB

Hantera problematiska brottmål i New York Kursen riktar sig främst till försvarsadvokater och biträdande jurister som…
3 dagar
Öppen utbildning
18 500 SEK

New York
Läs vidare
Jämför

Sexualbrott

ExPectus AB

Hantera sexualbrott Sexualbrott är svåra mål att hantera vare sig man är försvarsadvokat eller målsägandebiträde.…
1 dag
Öppen utbildning
7 900 SEK

Stockholm
Malmö
Läs vidare
Jämför

GDPR - Dataskyddsförordningen

Västsvenska Handelskammaren

Dataskyddsförordningen inom den privata sektorn Välkommen till en endagskurs om dataskyddsförordningen med fokus på den privata…
1 dag
Kurser
5800 SEK

Göteborg
Läs vidare
Jämför

Fördjupad arbetsrätt med Erik Danhard

Västsvenska Handelskammaren

Nyheter inom arbetsrätten Västsvenska Handelskammaren anlitar de främsta experterna! Lyssna på senaste nytt inom svensk…
1 dag
Kurser
6820 SEK

Göteborg
Läs vidare
Jämför

Skatterätt - Nyheter, möjligheter och planering inför 2018

ExLibro

Vad är nytt inom inkomstskatt och moms? Vill du veta mer om de möjligheter som…
1 dag
Kurser
7500 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Processtaktiska utmaningar i domstol och skiljenämnd

ExLibro

Var förberedd inför kommande processer Vi vet att processer ofta kan tillföra utmaningar. Därför är…
1 dag
Kurser
8900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Onödiga avtalsvillkor

ExLibro

Alternativa lösningar till onödiga avtalsvillkor Vill du lära dig mer om onödiga avtalsvillkor och hur…
1 dag
Kurser
8500 SEK

Stockholm
Göteborg
Läs vidare
Jämför

Omstruktureringar med fokus på skatt & moms

ExLibro

Möjligheter och risker kring omstrukturering Kommer du ofta i kontakt med skatt och moms och…
1 dag
Kurser
7500 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Narkotikabrott & straffmätning – I ljuset av ny praxis

ExLibro

Förändringar inom narkotikastraffrätten Kommer du ofta i kontakt med narkotikastraffrätt? Då vet du att straffmätningspraxisen…
1 dag
Kurser
8500 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Klientpsykologi för familjerättare - Fördjupningskurs

ExLibro

Juridik och psykologi i samband med dödsbon Kommer du ofta i kontakt med dödsbon? Då vet…
1 dag
Kurser
8500 SEK

Stockholm
Göteborg
Läs vidare
Jämför

Generationsskifte i enskild näringsverksamhet jord- & skogsbruk - Fördjupningskurs

ExLibro

Bemästra konsten att hantera generationsskiften Våra jord- och skogsägare blir allt äldre och äldre. Ett…
1 dag
Kurser
8500 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Familjerättsligt forum 2017 - Varbers Kusthotell

ExLibro

Lär dig mer om boutredningar och familjerätt i Varberg Vill du lära dig mer om…
2 dagar
Kurser
16900 SEK

Varberg
Läs vidare
Jämför

Familjerätten & obeståndsrätten kolliderar

ExLibro

Bli expert på att hantera familjerättsliga obeståndsfrågor Är du ute efter en unik kurs om…
1 dag
Kurser
7900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Boutredningar i otvistiga dödsbon - Fördjupningskurs

ExLibro

Få utförlig och detaljerad kunskap om boutredningar Är du ute efter en detaljerad kurs inom…
1 dag
Kurser
8500 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Avancerad köprätt

ExLibro

Lär dig mer om köprätt Kommer du ofta i kontakt med internationell handel och känner att du…
1 dag
Kurser
8500 SEK

Stockholm
Göteborg
Läs vidare
Jämför

Aktuell svensk asylrätt med internationell utblick

ExLibro

Fördjupa din kunskap inom asylrätt Vill du fördjupa dina kunskaper inom asylrätt, såväl svensk som internationell?…
1 dag
Kurser
8500 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Aktiebolagsrättsliga nyckelfrågor

ExLibro

Få svar på alla dina frågor kring aktiebolagsrätt Vilken aktiebolagsrättslig relevans har ett avtal mellan…
1 dag
Kurser
8500 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Förvaltningsrättsliga principer: legalitet, förutsebarhet och proportionalitet

VJS/ KARNOV GROUP

Förvaltningsrättsliga principer  Legalitet, förutsebarhet och proportionalitet  Syftet med kursen är framförallt att ge en bild…
1-2 dagar
Kurser
8900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Entreprenadjuridik 1

VJS/ KARNOV GROUP

Entreprenadjuridik 1  12 September 2017 Denna kurs är en grundkurs i ”kommersiell” entreprenadjuridik (konsumententreprenader behandlas…
1-2 dagar
Kurser
15900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Plan- och bygglagen

VJS/ KARNOV GROUP

Plan- och bygglagen Kursen syftar till att ge besked om det aktuella rättsläget och typiska…
1-2 dagar
Kurser
8900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Internationell arvsrätt

VJS/ KARNOV GROUP

Internationell arvsrätt Den internationella arvsrätten har varit föremål för revolutionerande förändringar i och med att…
1-2 dagar
Kurser
7900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Skadestånd i avtalsförhållanden

VJS/ KARNOV GROUP

Skadestånd i avtalsförhållanden 5 september 2017 Syftet med kursen är att företa en översiktlig genomgång…
1-2 dagar
Kurser
9900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Penningtvätt

VJS/ KARNOV GROUP

Penningatvätt - praktisk tillämpning av lagen om åtgärder mot penningtvätt och nyheter i regelverket 6…
1-2 dagar
Kurser
9900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Exploatering & markanvisningsavtal

VJS/ KARNOV GROUP

Exploatering & markanvisningsavtal Kursen riktar sig till advokater och jurister inom offentlig eller privat verksamhet…
1-2 dagar
Kurser
8900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Contract drafting - The key clauses

VJS/ KARNOV GROUP

Contract drafting - The key clauses  This will be a hands-on course with frequent drafting…
1-2 dagar
Kurser
11900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

EU-rättslig process och metod

VJS/ KARNOV GROUP

EU-rättslig process och metod  EU-rättslig process och metod är en fördjupningskurs som förser dig som…
1-2 dagar
Kurser
8900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Dödsboförvaltning – fördjupningskurs

VJS/ KARNOV GROUP

Dödsboförvaltning – fördjupningskurs i förvaltningen från A till Ö 20 September 2017 Den som har…
1-2 dagar
Kurser
7900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Tillståndsprocessens krav

VJS/ KARNOV GROUP

Tillståndsprocessens krav 26 September 2017 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) används för att få en helhetssyn av den…
1-2 dagar
Kurser
8900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Kommunala bolag – i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten

VJS/ KARNOV GROUP

Kommunala bolag – i gränstrakten mellan den civila och offentliga rätten Inget land i EU…
1-2 dagar
Kurser
8900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Fördjupningskurs i offentlig upphandling

VJS/ KARNOV GROUP

Fördjupningskurs i offentlig upphandling Syftet med kursen är att ge en fördjupning av bestämmelserna om…
1-2 dagar
Kurser
8900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Vatten- och avloppsrätt

VJS/ KARNOV GROUP

Vatten- och avloppsrätt Att vattenförsörjning och avloppshantering ordnas på ett bra och effektivt sätt är…
1-2 dagar
Kurser
7900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i LOU

VJS/ KARNOV GROUP

Miljöhänsyn och sociala hänsyn i LOU Under dagen ges en grundlig redovisning av utvecklingen av…
1-2 dagar
Kurser
8900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Personuppgiftslagen (PUL) för offentliga sektorn

VJS/ KARNOV GROUP

Personuppgiftslagen (PUL) för offentliga sektorn Syftet med personuppgiftslagen är att skydda individer mot att deras personliga…
1-2 dagar
Kurser
8900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Lokalhyresavtal och de nya hyreslagarna

VJS/ KARNOV GROUP

Lokalhyresavtalet och de nya hyreslagarna Hyreslagstiftningen är speciell och skiljer sig på många sätt från…
1-2 dagar
Kurser
8900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister

VJS/ KARNOV GROUP

Hyrestvister, arrendetvister och bostadsrättstvister Syftet med kursen är att ge kunskap om processen med den…
1-2 dagar
Kurser
8900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Internationella kommersiella avtal

VJS/ KARNOV GROUP

Internationella Kommersiella Avtal I denna kurs följer vi ett internationellt avtal från ”vaggan till graven”…
1-2 dagar
Kurser
9900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Offentlighet och sekretess i offentlig förvaltning

VJS/ KARNOV GROUP

Offentlighet och sekretess i offentlig förvaltning Hanteringen av uppgifter är en fråga som berör alla…
1-2 dagar
Kurser
7900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Arbetsrättsliga förhandlingar

VJS/ KARNOV GROUP

Arbetsrättsliga förhandlingar Under kursen kommer vi att noggrant gå igenom förutsättningarna för den allmänna förhandlingsskyldigheten enligt…
1-2 dagar
Kurser
8900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten

VJS/ KARNOV GROUP

Att undvika och utnyttja preskription i arbetsrätten Att navigera rätt bland de många arbetsrättsliga tidsfristerna…
1-2 dagar
Kurser
8900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Standardavtalen NL 09, NLM 10, Orgalime S 2012 och Orgalime SI 14

VJS/ KARNOV GROUP

Standardavtalen NL 09, NLM 10, Orgalime S 2012 och Orgalime SI 14 Under kursdagen behandlas…
1-2 dagar
Kurser
8900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Gemensamhetsanläggningar, praxis och strategiska val

VJS/ KARNOV GROUP

Gemensamhetsanläggningar, praxis och strategiska val Flertalet anläggningsåtgärder sker med stöd av överenskommelser, även om anläggningslagen…
1-2 dagar
Kurser
8900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Ansvaret för styrelse, VD och revisorer i aktiebolag

VJS/ KARNOV GROUP

Ansvaret för styrelse, VD och revisorer i aktiebolag Under kursdagen behandlas styrelse-, VD- samt revisorsansvaret…
1-2 dagar
Kurser
9900 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Visar 1-50 av 137 träffar

1 2 3

Juridik & Försäkring

law

Genom att gå en kurs eller utbildning i juridik fördjupar du dina kunskaper i läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning. En kompetensutbildning kan ge dig och din organisation en stadigare grund att stå på vid nästa förhandling.

Utbildning i juridik och om försäkring

Juridik kan för vissa kännas som ett allt för stort och komplicerat ämne att läsa in och förstå utan utomstående stöd. Om du känner på det viset kan det vara en bra idé att ta en kurs, antingen företagsanpassad för dig och dina kollegor, eller en öppen kurs där du får möta andra i samma position. Är du egenföretagare eller intresserad av att ta del av en kurs på egen hand kan du givetvis även hitta kurser som är anpassade efter det. Kanske är du intresserad av att plugga på distans?

Juridikutbildningarna skiljer sig åt i fokusområden och omfattning och det är upp till dig och din organisation att bestämma vilken typ av kompetensutveckling som passar er bäst. Det som är gemensamt för alla kurser är att de leds av erfarna utbildare som tar dig till nya nivåer, vilken nivå du än startar på.

Juridik för dig i yrkeslivet

Kurserna vänder sig till dig i yrkeslivet som vill gå en grundläggande utbildning inom juridik eller som har behov eller intresse av avancerade och fördjupade kunskaper inom ämnet juridik. I vilken position du än sitter finns det en utbildning som passar dig och din organisation. Det finns många alternativ för dig som vill ha specialkompetens och dyka djupare i vissa delar av ämnet. Det finns även alternativ för dig som är mer oerfaren i branschen vill ha en stadig bas att stå på inför ditt fortsatta arbete. Att ta del av en kompetensutvecklande juridikkurs kan vara ett mycket bra komplement till din tidigare utbildning. Att få den tryggheten som kompetensutvecklingen ger kan generera vinster både för organisationens individer och för företaget i stort.

Arbetar du med bygg, anläggning & fastighet och vill ha en djupare förståelse för hyresjuridik har vi kurser som berör det ämnet också. Det kan då handla om till exempel inkasso, lagar kring lägenhetsstörning och allmän hyresjuridik. Att läsa en kurs kan ge dig bredare kompetens och en tryggare arbetsposition.

Kurser i juridik för chefer

För dig som är chef på ett företag eller för en organisation finns det speciella inriktningar inom området att välja mellan. Eftersom du som chef ofta möter andra juridiska svårigheter är dessa utbildningar mer inriktade på dessa delar och de hinder du kan möta. Exempel på kurser i juridik för chefer är arbetsmiljöansvar, arbetstider och rehabiliteringsansvar vid sjukdom. Andra kurser riktar in sig på lönekartläggning, uppsägning och ledarskap. Kurserna innehåller ofta:

Att arbeta inom juridik kan vara komplext då området är väldigt brett. För att komplettera dina kompetenser ytterligare kan det vara relevant för dig att ta del av kurser inom offentlig upphandling & anbud eller ekonomi. Du kan söka och jämföra kurser inom alla områden på studier.se

Jämför utbildningar