Bygg, Anläggning & Fastighet

Att gå en kompetensutveckling inom bygg, anläggning och fastighet breddar kompetenserna på ditt företag och inom vilka områden…... Läs vidare

Filtrera din sökning:

Pris:

Längd:

Typ:

Visar 1-50 av 130 träffar

1 2 3
Utbildning Längd/Typ Pris Ort Spara Jämför

Advanced Turbine Rescue

Rope Access Sverige AB

Kurs i Advanced Turbine Rescue GWO lägger den grundläggande nivån på säkerhetsutbildningar inom vindkraften. Advanced…
Öppen utbildning
Kundanpassat Stockholm
Läs vidare
Jämför

Fallskyddsutbildning – Grund

Rope Access Sverige AB

Grundutbildning i Fallskydd ”En personliga fallskyddsutrustning skall användas om det behövs för säkert tillträde till…
Öppen utbildning
Kundanpassat Stockholm
Läs vidare
Jämför

Fallskyddsutbildning – Tak

Rope Access Sverige AB

Fallskyddsutbildning för tak ”Då det finns risk för fall till en lägre nivå där nivåskillnaden…
1 dag
Öppen utbildning
Kundanpassat Stockholm
Läs vidare
Jämför

GWO BST Refresh (BSTR)

Rope Access Sverige AB

Kurs i GWO BST Refresh (BSTR) Repetitionsutbildning för yrkesutövare som har ett giltigt GWO-certifikat och…
3 dagar
Öppen utbildning
11 500 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

GWO Basic Safety Training (BST)

Rope Access Sverige AB

Kurs i GWO Basic Safety Training (BST) Global Wind Organisation (GWO) är en sammanslutning av…
5 dagar
Öppen utbildning
14 700 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

GWO Basic Technical Training (BTT)

Rope Access Sverige AB

Kurs i GWO Basic Technical Training (BTT) BTT-modulerna skall ge deltagarna möjlighet att utföra grundläggande hydrauliska, mekaniska…
5 dagar
Öppen utbildning
21 700 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

IRATA-utbildning

Rope Access Sverige AB

Utbildning IRATA Om du, din arbetsgivare och era kunder har höga krav på säkerhet är…
5 dagar
Öppen utbildning
Kundanpassat Stockholm
Läs vidare
Jämför

Kompetent Person

Rope Access Sverige AB

Utbildning till Kompetent Person Deltagaren skall efter genomgången kurs kunna utföra årliga kontroller och känna…
Öppen utbildning
Kundanpassat Stockholm
Läs vidare
Jämför

Mast- och stolputbildning

Rope Access Sverige AB

Utbildning Mast- och stolpe ”Arbetstagare som anlitas till mast-/stolparbete skall ha genomgått särskild teoretisk och…
Öppen utbildning
Kundanpassat Stockholm
Läs vidare
Jämför

Power Ascender

Rope Access Sverige AB

Utbildning inom Power Ascender Utbildning som lär ut hur man använder Actsafes batteri-/bensindrivna repvinschar, så…
Öppen utbildning
Kundanpassat Stockholm
Läs vidare
Jämför

Räddningsutbildning

Rope Access Sverige AB

Företagsanpassad räddningsutbildning Specialsydd räddningsutbildning anpassad till Er miljö. Kursinnehåll Riskanalys för höjdarbete Vad gör man…
Företagsanpassat
Kundanpassat Stockholm
Läs vidare
Jämför

Röd Zon – slutna utrymmen

Rope Access Sverige AB

Utbildning för arbete i slutna utrymmen/confined spaces Utbildning i trånga utrymmen och confined spaces. Ger deltagaren…
2 dagar
Öppen utbildning
6 300 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Säkra lyft

B&Å Hyrmaskiner

Kurs i Säkra lyft Utbildningen riktar sig mot personal som hanterar eller transporterar material med…
Anpassat
Företagsanpassat
Kundanpassat Skåne län
Läs vidare
Jämför

Fallskydd

B&Å Hyrmaskiner

Fallskyddsutbildning För arbetsledare och personal som låter utföra arbete på höjder från 2 meter och…
Anpassat
Företagsanpassat
Kundanpassat Skåne län
Läs vidare
Jämför

Arbete på väg

B&Å Hyrmaskiner

Utbildning i Arbete på väg Kursen vänder sig till dig som arbetar med vägarbete på…
Anpassat
Företagsanpassat
Kundanpassat Skåne län
Läs vidare
Jämför

Heta arbeten

AD Maskin

Utbildning för heta arbeten Enligt försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter måste alla som utför heta arbeten på tillfällig…
1 dag
Öppen utbildning
3 416 SEK

Gävleborgs län
Borlänge
Läs vidare
Jämför

Arbete på väg

AD Maskin

Arbete på väg - nivå 1 och 2 Arbete på och vid väg innebär ökade…
1 dag
Öppen utbildning
Kundanpassat Uppsala län
Gävleborgs län
Läs vidare
Jämför

Fallskydd

AD Maskin

Fallskyddsutbildning - utbildning för arbete på höga höjder Från och med 1 januari 2015 måste…
Anpassat
Öppen utbildning
2096 SEK

Gävleborgs län
Borlänge
Läs vidare
Jämför

Produktionsplanering

Byggakademin

Produktionsplanering för bygg och anläggning ger ditt projekt bästa starten Kursen Produktionsplanering ger dig inom bygg och…
2 dagar
Företagsanpassat
8 900 SEK

Rikstäckande
Läs vidare
Jämför

Anläggarens kontrakt - Guide AMA & mer

Byggakademin

Får du rätt betalt eller betalar du för mycket? Kursen Anläggarens kontrakt - guide AMA…
1 dag
Öppen utbildning
Kundanpassat Göteborg
Läs vidare
Jämför

Byggakademin Ledarskapsprogram

Byggakademin

Byggakademin Leadership Program På vår ledarskapskurs Byggakademin Leadership Program lär du dig att bli en…
4 dagar
Kurser
23 500 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Ritningsläsning

Byggakademin

Ritningsläsning – lär dig läsa och förstå ritningar Ritningsläsning är en grundkurs för dig som…
2 dagar
Öppen utbildning
8 900 SEK

Malmö
Örebro
Läs vidare
Jämför

Visuell Planering

Byggakademin

Visuell planering – ett arbetssätt som hjälper dig planera En platschefs vardag handlar mycket om…
1 dag
Öppen utbildning
4 500 SEK

Rikstäckande
Läs vidare
Jämför

Tomträtt i praktiken

Vesterlins & Co

En särskild rättsfigur med flera möjligheter Tomträtt är en rättsfigur som samhällsutvecklingen i någon mån…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Rättspraxis, anläggningslagen

Vesterlins & Co

Ur ett juridiskt och ekonomiskt perspektiv Anläggningslagen är frekvent använd för att inrätta gemensamma lösningar…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Vatten vid exploatering

Vesterlins & Co

För dig som möter vattenrättsliga frågor – ytvatten och dagvatten – i samband med markexploatering I…
2 dagar
Kurser
12 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Servitut i teori och praktik

Vesterlins & Co

Vad du bör veta vid upplåtelse, förvaltning och ändring av servitut Servitut är en av…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Rättspraxis, ledningsrätt

Vesterlins & Co

Rättsfall som belyser och förklarar frågor om upplåtelse och förvaltning av ledningsrätt De senaste åren har…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Plangenomförande – stora kursen

Vesterlins & Co

Vad du bör veta för att kunna genomföra en detaljplan Genom en detaljplan regleras hur…
2 dagar
Kurser
12 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Plangenomförande – lilla kursen

Vesterlins & Co

Vad du bör veta för att kunna genomföra en detaljplan Genom detaljplanen regleras hur mark-…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Plan- och bygglagen i teori och praktik

Vesterlins & Co

För dig som behöver övergripande förståelse för plan- och bygglagens regler I många sammanhang är det…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Ledningsrätt i teori och praktik

Vesterlins & Co

Fördjupa din kunskap rörande upplåtelse och förvaltning av ledningsrätt Ledningsrätt är en vanligt förekommande rättsfigur…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Samfällighetsföreningen i praktiken

Vesterlins & Co

Regelsystemet kring er gemensamhets­­­anläggning och samfällighetsförening En samfällighetsförening har många likheter med andra sorters föreningar,…
3 timmar
Kurser
9000 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Köp och försäljning av fast egendom

Vesterlins & Co

Vad du bör veta när du skriver köpekontrakt Många problem kan undvikas om man som…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Hyreslagen i teori och praktik

Vesterlins & Co

Hyresrätt med betoning på lokalhyra Reglerna i hyreslagen är många och bitvis komplicerade. Vidare finns…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Grundkurs fastighetsrätt

Vesterlins & Co

För dig som möter fastighetsrättsliga frågor Den som jobbar med utveckling eller förvaltning av fast…
2 dagar
Kurser
12 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Grundkurs detaljplan

Vesterlins & Co

För dig som vill bli bättre på att läsa och förstå detaljplaner Vid planering och…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Förhandlingens psykologi – lilla kursen

Vesterlins & Co

Ett praktiskt verktyg för en lyckad exploatering Exploateringsprocessen är omgärdad av ett stort antal lagar och…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Förhandling i exploateringsprocessen – stora kursen

Vesterlins & Co

Exploateringsprocessen ur ett praktiskt perspektiv Förhandlingskompetens är en nyckel i alla fastighetsprojekt. Detta oavsett om…
2 dagar
Kurser
12 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Fastighetsöverlåtelse – lilla kursen

Vesterlins & Co

Att förvärva äganderätt till fast egendom under kontrollerade former Överlåtelse av fast egendom lyder under…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Fastighetsbildning och lantmäteriförrättning

Vesterlins & Co

Vad du bör veta för att lyckas med en lantmäteriförrättning Genom fastighetsbildning kan nya fastigheter…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Fastighetsägarens ansvar

Vesterlins & Co

Fastighetsägarens ansvar vid fastighetsförvaltning Den som äger en fastighet har det övergripande ansvaret för att…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Entreprenadrätt och LOU

Vesterlins & Co

Vad du bör veta om entreprenadavtal och upphandling Varje byggentreprenad är unik, men de grundläggande…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Avtal i exploateringsprocessen

Vesterlins & Co

Vad du behöver veta för att skriva funktionella genomförandeavtal Ingen exploatering är den andra lik.…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Arrende, partiell nyttjanderätt och servitut – lilla kursen

Vesterlins & Co

Vad du behöver veta om nyttjanderätter (arrenden) och servitut Ingen upplåtelse är den andra lik.…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Arrende, partiell nyttjanderätt – stora kursen

Vesterlins & Co

Vad du bör veta om arrenden och andra nyttjanderätter Ingen arrendeupplåtelse är den andra lik,…
2 dagar
Kurser
12 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Gemansamhetsanläggningar och samfälligheter

Vesterlins & Co

Vad du bör veta om att bilda och förvalta gemensamhetsanläggningar Gemensamhetsanläggning inrättas när två eller…
1 dag
Kurser
6 800 SEK

Stockholm
Läs vidare
Jämför

Säkra lyft, lastkoppling och signalmanskurs

Göstas Truckar AB

Lastkoppling, säkra lyft och signalmanskurs enl. SS-ISO 23853:2006 Teorin förtydligas till bildspel och filmer. Innehåll: Genomgång…
1 dag
Öppen utbildning
Kundanpassat Västra Götalands län
Hallands län
Läs vidare
Jämför

Räddningsutbildning

Roofac AB

Utbildning för räddningsarbete Räddningsutbildning för att kunna rädda någon som blir hängande i en sele.…
1 dag
Öppen utbildning
4900 SEK

Värmlands län
Läs vidare
Jämför

Personlig fallskyddsutrustning, PPE

Roofac AB

Kontroll av PPE Utbildning i besiktning och genomgång av personligt fallskydd. Du blir efter utbildningen…
1 dag
Öppen utbildning
3900 SEK

Värmlands län
Läs vidare
Jämför

Visar 1-50 av 130 träffar

1 2 3

Bygg, Anläggning & Fastighet

byggofastighet-studier

Att gå en kompetensutveckling inom bygg, anläggning och fastighet breddar kompetenserna på ditt företag och inom vilka områden ni kan ta er an uppdrag.

Utbildning inom bygg, anläggning och fastighet

Arbetar du inom branscherna bygg, anläggning eller fastighet och vill fördjupa dina kunskaper är en kompetensutvecklande kurs rätt väg att gå. Vare sig du är ingenjör, fastighetsskötare eller på något annat sätt arbetar med byggnad och fastighet finns det alltid färdigheter du kan utveckla och förbättra. Mer allmänna kurser som chef & ledarskap, kundrelationer och personlig & individuell utveckling kan läsas av alla och kan vara ett bra tillägg för att skapa ett större värde för din organisation.

En bred och djup kunskapsbas i dina arbetsgrupper skapar ett mer produktivt jobb. Med bättre kompetens i gruppen kan problem lösas snabbare och effektivare vilket skapar ett bättre resultat för både företaget och kunden.

Välj ditt kursupplägg

Det finns såväl praktiska som teoretiska kurser. Alla kurser har olika fokusområden och infallsvinklar. Då området är brett skiljer sig kurserna inom ämnet väldigt mycket åt. Gemensamt för kurserna är att de hålls av erfarna utbildare som skapar ett värde för kursdeltagarna vilken kunskapsnivå deltagarna än startar på. Ta reda på vilka delar i ditt företag som du behöver utveckla och anmäl dig till en kurs. En byggutbildning är en investering för företagets framtid.

Kurserna kan hållas på plats på din arbetsplats, i en företagslokal, ute hos en fysisk kund eller på ett pågående projekt. Kurserna finns över hela Sverige och du kan studera i såväl Göteborg, Stockholm och Malmö som i mindre städer. Inom vissa områden kan du även plugga på distans och får då en större flexibilitet då du är helt oberoende av tid och plats för dina studier.

Kurser i CAD-program

Att skapa och konstruera i CAD är något som har blivit allt mer populärt de senaste åren. Här finns intressanta kurser inom CAD-program för att utveckla dina kunskaper. Är du ingenjör och arbetar med modellering i 3D är detta ett bra sätt att få en bredare grund att stå på för att utveckla din karriär. Kurserna behandlar program som Autodesk Inventor, AutoCAD Civil 3D och olika påbyggnadsmjukvaror. Genom praktiska övningar och lärarledda genomgångar får du lära dig att hantera alla funktioner i programmen. Lär dig grunderna i 3D-modellering, projektering och parametrisering. Vill du ta del av mer kompetensutveckling inom data, IT och design har vi en hel kategori med relevanta kurser där.

Kurser för fastighetskötare

Här på studier.se hittar du också kompetensutveckling för dig som arbetar med uthyrning, besiktning, avflyttning och lägenhetsvisning. Du kan också lära dig om hur man hanterar fukt och mögel, buller i fastigheter, brandlarmsinstallation eller skadedjursbekämpning. En kompetensutveckling inom fastighetsskötsel ger dig bättre förutsättningar för att bemöta de problem och frågor som fastighetsägarna eller de som bor i lokalerna kan fråga dig om.

Andra kurser inom detta ämnesområde innefattar bland annat regler för byggnadsställningar, hur du tolkar ritningar och anläggningskontroll för dig i byggbranschen. Lär dig av erfarna utbildare och ta kompetensen på ditt företag till en ny nivå. Du kan också läsa mer om andra relevanta kurser inom till exempel brandskydd & säkerhet eller lokalvård, kompetens som kan vara viktig för dig som arbetar med fastigheter och anläggningar.

Jämför utbildningar