Fastighetsnytt Akademi

Entreprenadrätt i teori och praktik – upphandling och avtal

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Längd

1 dag

Start

Löpande

Takt

Heldag

Pris

9 900 SEK

Ämnesområde

Bygg, Anläggning & Fastighet, Juridik & Försäkring

Upplägg

Företagsanpassat, Öppen utbildning

Ort

Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Entreprenadrätt i teori och praktik – upphandling och avtal

Denna utbildning handlar om hur du som fastighetsägare i samband med byggnads- och anläggningsarbeten kan undvika problem eller onödiga kostnader om entreprenören gör fel, inte blir klar i tid eller andra problem uppstår. Du får lära dig vilka rättigheter och skyldigheter du har som fastighetsägare vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten samt hur ett standardavtal bör vara uppbyggt. Vi går igenom grunderna i entreprenadrätt och vad som bör regleras mellan beställare och entreprenör utifrån AB (Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenader) och ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader)

Entreprenader, stora och dyra lika väl som till synes mindre och enkla, kan ofta ge upphov till meningsskiljaktigheter och svårare gränsdragningsproblem mellan beställare och entreprenör. I denna utbildning belyses rättigheter och skyldigheter samt hur du på bästa sätt både undviker tvister, men även löser upp låsningar innan de helt förgör samarbetet.

Utbildningen går igenom

 • Kort om allmän avtalsrätt och avtalslagen
 • Entreprenadformer och upphandlingsformer
 • Skillnader mellan AB (Allmänna bestämmelser för utförandeentreprenader) och ABT (Allmänna bestämmelser för totalentreprenader).
 • Viktigaste förutsättningarna och omfattningsparagraferna
 • Utförandet av entreprenaden
 • Hantering av ÄTA (ändringsarbete, tilläggsarbete och avgående arbete)
 • Hinder, forcering och försening
 • Fel i entreprenad, garantier och hantering av fel och skador m.m.
 • Beställarens makt
 • Besiktningsfrågor
 • Aktuella och relevanta rättsfall

Utbildningen riktar sig till

 • Fastighetsförvaltare
 • Fastighetsägare
 • Fastighetsskötare
 • Fastighetsjurister
 • Försäkringsjurister
 • Bolagsjurister, samt personer som behöver lite praktiskt kött på benen

Målet

Att du som deltagare ska få:

Grundläggande kunskaper om entreprenadrätt för att kunna undvika kostsamma problem eller hantera problem på bästa sätt om dem uppkommer.

Kursledare – Ola Thored

Ola Thored är advokat på Landahl med inriktning mot entreprenad- och nyproduktionsfrågor. Han har en bakgrund som försäkringsjurist och bolags- och entreprenadjurist i fastighetsbranschen. Förutom rådgivning och tvistelösning ägnar Ola en stor del av sin arbetstid till undervisning inom dessa ämnen. Han sporras av att få sina kursdeltagare att tycka att juridik både är roligt, logiskt och användbart.

Program

09.00 Inledning, avtalslagen och entreprenadformer

 • Avtalsrättens grunder
 • Hur ingås avtal, principen om anbud och accept, avtal som kräver viss form etc.
 • Avtals ogiltighet och jämkning av avtalsvillkor
 • Rättshandlingar genom ombud, fullmakt
 • Olika entreprenadformer och upphandlingsformer, till exempel generalentreprenad och delad entreprenad, utförandeentreprenad och totalentreprenad

10.00 Grunderna i standardavtalen

 • 1 kap, entreprenadens omfattning, grunderna för Ändringsarbete, Tilläggsarbete och Avgående arbete (ÄTA)
 • Ansvar för handlingar, prioriteringsordningar, kompletteringsregler m.m.
 • Ansvarsfördelning under upphandling

10.45 Kaffe

11.00 Ändrings- och tilläggsarbete samt utförande

 • 2 kap, Olika typer av ÄTA, När tillkommer ÄTA och Hur ska ÄTA hanteras
 • 4 kap, Hur hanteras tider när det uppkommer hinder i entreprenaden? När kan entreprenören forcera på beställarens bekostnad?

12.00 Lunch

13.00 Entreprenadens utförande

 • Fackmässighet
 • Hur ska entreprenaden bedrivas avseende byggmöten, organisation?
 • Garantitider och garantiansvar

13.35 Felhantering

 • 5 kap, entreprenörens ansvar under entreprenadtiden
 • Ansvar för fel
 • Skillnader mellan praktisk hantering och juridisk/ekonomisk hantering
 • Ansvaret för skada på entreprenaden och på sak/person utanför entreprenaden
 • Ansvar efter garantitiden
 • Beställarens rätt att reklamera

14.45 Fika

15.00 Ekonomi och beställarens makt

 • 6 kap. Ska man ha fast pris eller köra på löpande räkning, -fördelar och nackdelar
 • Krav på betalning och beställarens rätt att hålla inne betalning, få vite etc.
 • Möjligheter att innehålla betalningar

16.00 Besiktningar, 7 kap
Genomgång av de olika besiktningarna och deras funktioner

16.30 Hävning och tvistelösning

16.45-17.00 Frågor och avslutning

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Fastighetsnytt Akademi

Välkommen till Fastighetsnytt Akademi

Fastighetsnytt Akademi, utbildningsinstitutet för dig inom fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen. Vi erbjuder utbildningar inom bland annat ekonomi, fastighetstransaktioner, överlåtelser, affärsutveckling, marknadsföring, hållbarhet och miljö. Vår idé och vår uppgift är att guida dig genom dina och din organisations utmaningar och se till att du är rustad med den senaste kunskapen, bästa inspirationen och den mest eftertraktade kompetensen.

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från Fastighetsnytt Akademi

Visar 1 till 10 av 12

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Certifierad utbildning i fastighetsvärdering och fastighetsanalys

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
4 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
32 900 SEK

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare – beräkna lönsamhet, investeringar och marknadsvärde

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
17 900 SEK

Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
17 900 SEK

Fastighetstaxering – så sänker du skatten genom omprövning och justering

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Fastighetstransaktioner i praktiken – från budgivning till tillträde

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Fastighetsvärdering i praktiken

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Juridik för fastighetsutvecklare – markaffärer i tidigt skede

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Målgruppsanalys för bostadsutveckling – så gör du

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

Visa all 12 kurser

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 334

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Sakkunnig av tillgänglighet enligt TIL 2

Kiwa Sverige

Kompetensutveckling
Anpassat
Kurser
Löpande
Rikstäckande
-

Anpassad Entreprenadjuridik AMA AF

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
Örebro
Örebro län
-

ABK 09

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (11 st)
5 900 SEK

Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet

INSU

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
6 700 SEK

Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet - Live via webben

INSU

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
6 400 SEK

Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- och anläggningsprojekt

Newton Kompetensutveckling

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Flera orter (4 st)
6 900 SEK

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

Dalecarlia Arbetsmiljö

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
1 399 SEK

AMA AF 21

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (13 st)
5 900 SEK

AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (5 st)
5 900 SEK

AMA Anläggning 23 / MER 23 Grundkurs +

Blendify Learning

Kompetensutveckling
Onlineutbildning
Löpande
Distans
1 900 SEK

Visa alla 334 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. Fastighetsnytt Akademi hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Fastighetsnytt Akademi
  Gjörwellsgatan 30
  105 16 Stockholm

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från Fastighetsnytt Akademi

  Visar 1 till 10 av 12

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Certifierad utbildning i fastighetsvärdering och fastighetsanalys

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  4 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  32 900 SEK

  Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare – beräkna lönsamhet, investeringar och marknadsvärde

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  17 900 SEK

  Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  17 900 SEK

  Fastighetstaxering – så sänker du skatten genom omprövning och justering

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Fastighetstransaktioner i praktiken – från budgivning till tillträde

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Fastighetsvärdering i praktiken

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Juridik för fastighetsutvecklare – markaffärer i tidigt skede

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Målgruppsanalys för bostadsutveckling – så gör du

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  9 900 SEK

  Visa all 12 kurser

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 334

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Sakkunnig av tillgänglighet enligt TIL 2

  Kiwa Sverige

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Kurser
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Anpassad Entreprenadjuridik AMA AF

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  Örebro
  Örebro län
  -

  ABK 09

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Flera orter (11 st)
  5 900 SEK

  Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet

  INSU

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  6 700 SEK

  Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet - Live via webben

  INSU

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  6 400 SEK

  Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- och anläggningsprojekt

  Newton Kompetensutveckling

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Flera orter (4 st)
  6 900 SEK

  Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

  Dalecarlia Arbetsmiljö

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  1 399 SEK

  AMA AF 21

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Flera orter (13 st)
  5 900 SEK

  AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Flera orter (5 st)
  5 900 SEK

  AMA Anläggning 23 / MER 23 Grundkurs +

  Blendify Learning

  Kompetensutveckling
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  1 900 SEK

  Visa alla 334 kurserna