xpectum

Diplomerad Paralegal

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Längd

6-12 månader

Start

Löpande

Pris

49900 SEK

Ämnesområde

Juridik & Försäkring

Upplägg

Öppen utbildning

Ort

Distans

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Diplomerad Paralegal – Distans

Tycker du att det är kul med juridik och skulle du önska erhålla en yrkestitel och på så sätt få möjlighet att göra en karriär som paralegal? Då kanske en paralegal utbildning helt på distans kan vara något för dig. En paralegal assisterar en jurist (advokat, domare, åklagare, bolagsjurist) och besitter kunskaper som är övergripande inom juridiken men också inom ekonomi, projektledning, juridisk svenska och engelska. Yrkestiteln paralegal har funnits i Sverige i drygt 10 år men i USA har den funnits sedan slutet av 1960-talet.

På en arbetsplats är en paralegal en viktig resurs med en förmåga att söka information, göra rättsutredningar men även vara en resurs både vid möten med klienter och som bisittare i domstol. Vanliga arbetsplatser förutom på advokatbyråer är på domstolar, åklagarmyndigheter, polisen, andra myndigheter, juridiska avdelningar på bolag osv.

Att utbilda till sig paralegal kan vara ett sätt att klä befintliga praktiska kunskaper och erfarenheter med en yrkestitel eller ett nytt karriärval då yrkestiteln öppnar upp många dörrar och möjligheter.

Om utbildningen

Huvuddelen av paralegalutbildningen i Sverige sker idag genom två-åriga YH-utbildningar som finns bl.a. i Stockholm, Göteborg och Malmö. Denna distansutbildning – Diplomerad Paralegal – riktar sig till dig som vill kombinera studier med befintligt arbete och genomföra utbildningen på kortare tid än två år. Tänk på att tempot är både högt och krävande. Tanken är att utbildningen ska kunna kombineras med ett arbete men då krävs det att du avsätter tid på kvällar och helger. Har du tidigare erfarenheter från en arbetsplats inom de juridiska områdena har du stor nytta av detta. Beroende på tidigare erfarenheter, läsvana, dina språkkunskaper kan utbildningen genomsnittligt kräva 15 – 20 timmar per vecka.

Utbildningen är teoretisk men med många inslag av många praktiska moment. Du kommer lära dig att göra rättsutredningar, upprätta PM, skriva inlagor till domstol, brev till klient, motpart och myndighet, tolka avtal, förhandla avtal och olika tvistlösningsmodeller.

Utbildningen är baserad på ett online-format, dvs. till stora delar självstudier utan fysiska träffar. Löpande under kursen presenteras metodfrågor vilka skall lämnas in skriftligen med återkoppling av dina lärare. Utbildningen består utöver examensarbetet av sex delkurser vilka examineras med skriftliga tillämpningstentamen.

Denna utbildning motsvarar YH-utbildningarnas kursinnehåll med undantag av att det inte ingår någon yrkespraktik. Inriktningen på denna utbildning är, att du till skillnad mot YH-utbildningen, erhåller en fördjupad kunskap i kommersiell rätt. Den som inte har tidigare yrkeserfarenhet inom det juridiska området rekommenderas att om möjligt under utbildningen försöka erhålla praktik på antingen en advokatbyrå eller domstol.

Start

Kursstart sker när du vill och utbildningen börjar i samband med när du beställer kursen om inte annat överenskoms. Kurslitteraturen och övrigt studiematerial ingår i kursavgiften. Under utbildningen har du löpande kontakt med lärarna och du erhåller löpande kommentarer och utvärderingar på dina inlämningsuppgifter och tentamen.

Målgrupp

 • Du som ej tidigare har kommit i kontakt med juridik men som önskar göra ett karriärsbyte. Har du intresse för juridik och önskar jobba som en viktig resurs på advokatbyrå, domstol, myndighet eller bolag så är denna utbildning en val för att erhålla dels kompetens, dels en yrkestitel som skapar möjlighet att bli en viktig kollega på dessa arbetsplatser.
 • Du som idag kommer i kontakt med juridik i ditt arbete men vill erhålla en yrkeslegitimation och få möjlighet att stärka din yrkesposition med en fördjupad kunskap. Utbildningen till paralegal kommer hjälpa dig i din nuvarande yrkesroll då den ger dig en god metodlära och förståelse för de olika rättskällorna. På så sätt kommer du enklare kunna finna, analysera och göra rättsutredningar inom de områden du verkar och därmed kvalitetssäkra dina leveranser.

Vanliga arbetsplatser för en paralegal

 • Advokatbyråer
 • Domstolar
 • Åklagarmyndigheter
 • Polisen
 • Övriga myndigheter och registreringsverk
 • Juridiska avdelningen på bolag
 • Bank, försäkringsbolag och finansbolag

Studieomfattning

Motsvarar ca 19-20 veckors studier, om man utgår från heltidsstudier dvs 8 timmar/dag. Du bestämmer själv i vilken takt du vill studera och utbildningen kan med fördel bedrivas som deltidsstudier vilket gör att du kan jobba parallellt med studierna men räkna med ca 15-20 timmar per vecka, beroende på vilka förkunskaper du har. Observera att du har max 18 månader, fr o m leveransdatum, på dig att genomföra kursen.

Förkunskaper

 • Svenska i tal och skrift på gymnasienivå (eller motsvarande merit).
 • Engelska i tal och skrift på gymnasienivå (eller motsvarande merit).
 • Matematik på gymnasienivå (eller motsvarande merit),

Xpectum förbehåller sig att pröva inlämnade meriter för att bedöma möjligheten att fullfölja kursen.

Examination

De sex delkurserna examineras genom tillämpningstentamen som genomförs online. I varje delkurs ingår även obligatoriska inlämningsuppgifter som betygssätts. Betygsgraderna är väl godkänd (VG), godkänd (G) och underkänd (U). Vidare skall ett examensarbete lämnas in som utöver betygssättning av examinator skall opponeras av annan kursdeltagare. Examensarbetet bedöms med samma betygsgrader som ovan. Den som inte slutför utbildningen kan erhålla utbildningsbevis på avklarade delkurser.

Diplomering

För att erhålla din diplomering krävs godkänt på samtliga delkurser samt examensarbetet. Om du klarar alla deltentamen på de olika kurserna samt övriga obligatoriska uppgifter så blir du diplomerad paralegal och erhåller en yrkeslegitimation i form av ett certifikat som styrker din personliga kunskap och färdighet.

Kursmaterial

Allt material som du behöver ingår i kursavgiften.

Digitalt utbildningsmaterial via en kursplattform. Du har tillgång till materialet även efter kursens slut.
Kurslitteratur enligt litteraturlista (Kurslitteraturen ingår i kursavgiften).
Användarkonto på JUNO som är Sveriges största juridiska informationsdatabas.

Lifetime

Lifetime är ett unikt koncept som ger dig tillgång till ett uppdaterat kursmaterial även efter kursens slut. Utan extra kostnad. Du kan repetera olika delar och enkelt hitta aktuell information till nytta för ditt arbete och din verksamhet.

Studieformat

Distansutbildning med handledarstöd. Du följer det sekventiella upplägget framför din dator, kapitel för kapitel. Det finns också möjlighet att navigera via menyn, om det tex är något kapitel du vill titta lite extra på.
I kursen varvas teoretiska avsnitt med många praktiska övningar. Teorin presenteras med filmer (filmerna är textade), animeringar, modeller och texter och övningarna är interaktiva med rättningshjälp.
Den digitala utbildningen backas upp av mycket välmeriterade handledare med bakgrund från såväl universitetsvärlden som branschen.

Handledning

Till kursen finns en Internetbaserad studiesida från vilken du kommunicerar med din handledare. Du får aktuell information om dina studieresultat och du kan på ett överskådligt sätt få en bild av din studieprofil. Dina handledare har lång erfarenhet av att undervisa inte bara paralegals utan även studenter på universitet och högskolor på dels juristprogrammet, dels ekonomikandidatprogrammet. De anlitas även av ofta av näringslivet för utbildningar och även Advokatsamfundet. Men förutom att de är lärare är de även praktiker och jobbar som advokat och juridisk rådgivare. De har en god vana av att både undervisa paralegal samt arbeta med paralegal som en viktig kollega. Du kan läsa mer om advokat Anna Öster som pionjär för paralegalutbildning i Sverige i advokatsamfundets tidning ”Advokaten” – klicka här för att läsa artikeln.

Lifetime

Lifetime är ett unikt koncept som ger dig tillgång till ett uppdaterat kursmaterial även efter kursens slut. Utan extra kostnad. Du kan repetera olika delar och enkelt hitta aktuell information till nytta för ditt arbete och din verksamhet.

Kvalitetsutbildning

Xpectum AB är ett utbildningsföretag som sedan 1996 har producerat distansutbildningar för företag och privatpersoner. Vi har över 20 års lång erfarenhet av distansutbildningar och har under den tiden utvecklat genomarbetade och väl fungerande pedagogisk modeller. Under hela utbildningen erbjuder vi stöttning av våra meriterade handledare som svarar på kursdeltagarens frågor. Xpectums främsta styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget dels genom de ämnesexperter som tar fram och utvecklar utbildningarna och dels genom de medietekniker som designer och producerar utbildningarna. Samarbetet med FAR, som i 20 år agerat som kvalitetssäkrare, utgör även det en stor kvalitetsfaktor. Medlemskapet i Almega utbildningsföretagen är en annan garant för att xpectum är ett seriöst utbildningsföretag.

Systemkrav

PC eller Mac. Bredband. Internet Explorer, Safari eller Firefox. Adobe Flash 8-spelare. Utbildningen fungerar troligtvis på andra system.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

xpectum

Välkommen till xpectum!

Xpectum AB är ett utbildningsföretag som sedan 1996 har producerat distansutbildningar för företag och privatpersoner. Huvudkontoret ligger i Åre där vi har kundservice och distribution. All utbildning sker helt på distans med stöd av välmeriterade handledare.

Xpectums styrka är det kunskapskapital som finns knutet till företaget genom de mentorer och medietekniker som utformar utbildningarna och den erfarenhet av 25 års arbete med distansstudier. Utbildningarna är utvecklade efter väl genomarbetade pedagogiska modeller som gör lärandet effektivt och underhållande. I flera av de längre utbildningarna finns möjlighet till certifiering via FAR. Kursuppläggen lutar sig mot de fyra hörnstenarna:

Datorstöd

Det interaktiva lärande som du bedriver sker via webben. Informationen presenteras med allt ifrån text och bild till video och animeringar. Interaktivia övningar är ett viktigt löpande inslag.

Personlig handledning

Din personliga handledare ger dig stöd, vägledning, inspiration och omtanke.

Flexibilitet

Du utgår från dina egna förutsättningar, väljer din egen studietakt och studerar när det passar dig bäst och på vilken plats du vill.

Repetition

Övning, upprepning och tålamod är helt avgörande för att du ska stärka minnet och få nya kunskaper att fastna på allvar. Utbildningarna är linjära men du har möjlighet att navigera runt via menyn, backa tillbaka eller gå lite snabbare fram. Du bestämmer själv studietakten.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från xpectum

Visar 1 till 9 av 9

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Bokföring 1

xpectum

Kompetensutveckling
1-3 dagar
Öppen utbildning
Löpande
Distans
5 400 SEK

Bokföring 2

xpectum

Kompetensutveckling
4 dagar
Öppen utbildning
Löpande
Distans
5 600 SEK

Bokföring 3

xpectum

Kompetensutveckling
1-2 veckor
Öppen utbildning
Löpande
Distans
5 900 SEK

Certifierad Ekonomiassistent

xpectum

Kompetensutveckling
2-4 veckor
Öppen utbildning
Löpande
Distans
13 900 SEK

Certifierad Företagsekonom

xpectum

Kompetensutveckling
3-6 månader
Öppen utbildning
Löpande
Distans
34 900 SEK

Certifierad Marknadsassistent

xpectum

Kompetensutveckling
3-6 månader
Öppen utbildning
Löpande
Distans
18 900 SEK

Certifierad Marknadsekonom

xpectum

Kompetensutveckling
3-6 månader
Öppen utbildning
Löpande
Distans
26 900 SEK

Certifierad Redovisningsekonom

xpectum

Kompetensutveckling
3-6 månader
Öppen utbildning
Löpande
Distans
17 900 SEK

Certifierad Styr- & Redovisningsekonom

xpectum

Kompetensutveckling
3-6 månader
Öppen utbildning
Löpande
Distans
28 900 SEK

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 84

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Anpassad Entreprenadjuridik AMA AF

LAVI Gruppen

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
Örebro
Örebro län
-

ABK 09

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (4 st)
5 900 SEK

AMA AF 21

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (8 st)
5 900 SEK

AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Distans
Göteborg
5 900 SEK

Arbetsrätt

Kunskapsgruppen

Kompetensutveckling
2 dagar
Flera orter (4 st)
10 990 SEK

Arbetsrätt - Fem centrala lagar

Diploma

Kompetensutveckling
3-7 timmar
Onlineutbildning
Löpande
Distans
2 585 SEK

Arbetsrättens grunder

Kursakademin

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Löpande
Populärt!
Stockholm
Stockholms län
14 900 SEK

Arbetsrättens grunder - Företagskurs

Kursakademin

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Löpande
Populärt!
Rikstäckande
-

Arbetsrättsutbildning – Intensivkurs online för HR och chefer

VeaLearn Utbildning

Kompetensutveckling
Onlineutbildning
Löpande
Distans
2 690 SEK

ÄTA i praktiken – hantering och juridik

Byggindustrin Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

Visa alla 84 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. xpectum hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  xpectum
  Kurortsvägen 20
  837 51 Åre

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från xpectum

  Visar 1 till 9 av 9

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Bokföring 1

  xpectum

  Kompetensutveckling
  1-3 dagar
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  5 400 SEK

  Bokföring 2

  xpectum

  Kompetensutveckling
  4 dagar
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  5 600 SEK

  Bokföring 3

  xpectum

  Kompetensutveckling
  1-2 veckor
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  5 900 SEK

  Certifierad Ekonomiassistent

  xpectum

  Kompetensutveckling
  2-4 veckor
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  13 900 SEK

  Certifierad Företagsekonom

  xpectum

  Kompetensutveckling
  3-6 månader
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  34 900 SEK

  Certifierad Marknadsassistent

  xpectum

  Kompetensutveckling
  3-6 månader
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  18 900 SEK

  Certifierad Marknadsekonom

  xpectum

  Kompetensutveckling
  3-6 månader
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  26 900 SEK

  Certifierad Redovisningsekonom

  xpectum

  Kompetensutveckling
  3-6 månader
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  17 900 SEK

  Certifierad Styr- & Redovisningsekonom

  xpectum

  Kompetensutveckling
  3-6 månader
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  28 900 SEK

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 84

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Anpassad Entreprenadjuridik AMA AF

  LAVI Gruppen

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  Örebro
  Örebro län
  -

  ABK 09

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  5 900 SEK

  AMA AF 21

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Flera orter (8 st)
  5 900 SEK

  AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Distans
  Göteborg
  5 900 SEK

  Arbetsrätt

  Kunskapsgruppen

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Flera orter (4 st)
  10 990 SEK

  Arbetsrätt - Fem centrala lagar

  Diploma

  Kompetensutveckling
  3-7 timmar
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  2 585 SEK

  Arbetsrättens grunder

  Kursakademin

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Löpande
  Populärt!
  Stockholm
  Stockholms län
  14 900 SEK

  Arbetsrättens grunder - Företagskurs

  Kursakademin

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Löpande
  Populärt!
  Rikstäckande
  -

  Arbetsrättsutbildning – Intensivkurs online för HR och chefer

  VeaLearn Utbildning

  Kompetensutveckling
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  2 690 SEK

  ÄTA i praktiken – hantering och juridik

  Byggindustrin Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  9 900 SEK

  Visa alla 84 kurserna