Fastighetsnytt Akademi

Fastighetstaxering – så sänker du skatten genom omprövning och justering

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Längd

1 dag

Start

Löpande

Takt

Heldag

Pris

10 900 SEK

Ämnesområde

Bygg, Anläggning & Fastighet, Juridik & Försäkring

Upplägg

Företagsanpassat, Öppen utbildning

Ort

Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Fastighetstaxering – så sänker du skatten genom omprövning och justering

Under denna utbildning får du lära dig hur du kan sänka fastighetsskatten genom att nyttja möjligheten att löpande deklarera och få taxeringsvärden justerade för byggnader i samband med ombyggnation, nyuppförande, säregna förhållanden och ändrade skattepliktsförhållanden. Vi går igenom vad som påverkar taxeringsvärdena och hur du prognosticerar fastighetsskatten i ett pågående projekt. Vi går även igenom principerna för hur hyresgästen kan debiteras för fastighetsskatten och hur vissa hyresgästers verksamheter kan innebära att en byggnad blir skattefri.

Under sommaren 2022 meddelar Skatteverket fastighetstaxeringsbeslut för samtliga Sveriges hyreshusenheter deklarerade vid FFT 2022. Många upplever det svårt och tidskrävande att förstå besluten och veta om det är värt att ompröva eller överklaga. Under den här utbildningen får du lära dig hur du utvärderar besluten, förstår vad som kan sänka taxeringsvärdena och fastighetsskatten samt hur du ska gå tillväga om ni inte är nöjda med beslutet

Utbildningen går igenom

 • Lagstiftning och praxis vid fastighetstaxering
 • Olika värderingsmodeller och vilka regler som gäller för till exempel hyreshus, industrier, specialbyggnader och vilka värdefaktorer som finns
 • Vilka faktorer som påverkar taxeringsvärden
 • Vilka justeringsmöjligheter som finns vid säregna förhållanden, som till exempel konstruktionsfel, vakanser och reservmark
 • Hur du går tillväga vid omprövning av taxeringsvärdena
 • Hur du prognosticerar fastighetsskatten i pågående projekt, till exempel vid nyproduktion, ombyggnation av befintlig byggnad eller ändring av byggnadstyp
 • Hur du kan sänka skattekostnaden under den period som det saknas hyresgäster att debitera fastighetsskatten på
 • Praktiska exempel på olika typsituationer vid fastighetstaxering och fastighetsklausuler

Utbildningen riktar sig till

Alla som arbetar med, eller som ansvarar för frågor som avser arbete med fastighetstaxering och fastighetsklausuler, till exempel:

 • Fastighetschefer
 • Förvaltare
 • Hyresförhandlare
 • Projektutvecklare
 • Fastighetsjurister
 • Revisorer
 • Ekonomichefer eller annan ekonomipersonal

Målet

Att du som deltagare ska få:

 • Fördjupad förståelse för hur ett taxeringsvärde fastställs
 • Kunskap om vilka lagar och praxis som gäller vid fastighetstaxering
 • Kunskap om hur man kan påverka taxeringsvärdets storlek
 • Verktyg för att kunna beräkna preliminär, framtida fastighetsskatt i samband med projekt
 • Förståelse för kopplingen mellan taxeringsvärde och en fastighetsskatteklausul
 • Praktiska exempel på olika typsituationer vid fastighetstaxering och fastighetsklausuler

Kursledare – Annika Arnström

Annika Arnström är senior skattejurist på Arnström Property Tax och har 30 års erfarenhet av fastighetsbranschen med särskilt fokus på fastighetstaxering och fastighetsskatteklausuler. Annika har tidigare erfarenhet från Skatteverket, domstol, Fastighetsägareföreningen i Stockholm och var tidigare partner på EY. Hon har stor erfarenhet av processer både i kammarrätt och Högsta förvaltningsdomstolen och har nu uppdraget att ansvara för lagkommentaren till fastighetstaxeringslagen.

Program

09.00 Introduktion till fastighetstaxering
Kort introduktion om fastighetstaxering

09.15 Grundläggande regelverk
Vi går igenom huvudprinciperna för hur byggnad och mark skall taxeras och varför det är viktigt att det blir rätt från början.

 • Vilka sammanhang taxeringsvärden används – fastighetsskatt, fastighetsavgift stämpelskatt och förhandlingar av tomträttsavgälder
 • Vad som gäller vid byggnad och mark för de olika byggnadstyperna
 • Taxeringsvärdets uppbyggnad
  – yta under mark
  – komplementbyggnader
  – sammanföring av taxeringsenheter
  – tillfälliga byggnader

10.15 Kaffe

10.30 Byggnadstyper och värderingsmodeller vid fastighetstaxering
Byggnadstyp ska bestämmas utifrån det ändamål en byggnad är inrättad för och hur den används. Vi går igenom hur du ska göra när en byggnad kan indelas på flera olika sätt. Vi går även igenom de olika värdefaktorerna lägenhetstyp, hyra och ålder samt taxering av mark.

12.00 Lunch

13.00 Justeringsmöjligheter och fastigheter att se upp med
Vi går igenom vilka justeringsmöjligheter som finns vid varje enskild taxering och vilka möjligheter det finns till omprövning.

 • Säregna förhållanden – byggnad och mark
  – höga driftkostnader
  – konstruktionsfel
  – vakanser
  – reservmark
 • Svårare fastigheter
  – Osäker uthyrningssituation
  – Pågående detaljplanearbete
  – Hur man vid ombyggnation av byggnad kan åstadkomma ett lägre taxeringsvärde
 • Vilka möjligheter finns det till omprövning när Skatteverket har beslutat om ett taxeringsvärde?
 • Vilka möjligheter finns det till att få sänkta taxeringsvärden retroaktivt och därmed få tillbaka för mycket erlagd fastighetsskatt?

15.00 Kaffe

15.15 Fastighetstaxering och fastighetsskatteklausuler – olika strategier vid fastighetsskattetillägg, fastighetsskatt inkluderad i hyran, yta eller hyra som fördelningsgrund

 • Hur klausuler utformas och vilken fördelningsgrund är lämpligast
 • Hur fastighetsskatt kan beräknas för specifik lokal utifrån beslut om fastighetstaxering
 • Hur du kan prognosticera fastighetsskatten i pågående projekt

16.30-17.00 Sammanfattning/tid för frågor /avslut

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Fastighetsnytt Akademi

Välkommen till Fastighetsnytt Akademi

Fastighetsnytt Akademi, utbildningsinstitutet för dig inom fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen. Vi erbjuder utbildningar inom bland annat ekonomi, fastighetstransaktioner, överlåtelser, affärsutveckling, marknadsföring, hållbarhet och miljö. Vår idé och vår uppgift är att guida dig genom dina och din organisations utmaningar och se till att du är rustad med den senaste kunskapen, bästa inspirationen och den mest eftertraktade kompetensen.

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från Fastighetsnytt Akademi

Visar 1 till 10 av 12

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Certifierad utbildning i fastighetsvärdering och fastighetsanalys

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
4 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
32 900 SEK

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Entreprenadrätt i teori och praktik – upphandling och avtal

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare – beräkna lönsamhet, investeringar och marknadsvärde

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
17 900 SEK

Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
17 900 SEK

Fastighetstransaktioner i praktiken – från budgivning till tillträde

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Fastighetsvärdering i praktiken

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Juridik för fastighetsutvecklare – markaffärer i tidigt skede

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Målgruppsanalys för bostadsutveckling – så gör du

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

Visa all 12 kurser

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 325

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Anpassad Entreprenadjuridik AMA AF

LAVI Gruppen

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
Örebro
Örebro län
-

Sakkunnig av tillgänglighet enligt TIL 2

Kiwa Sverige

Kompetensutveckling
Anpassat
Kurser
Löpande
Rikstäckande
-

ABK 09

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (4 st)
5 900 SEK

Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet

INSU

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
6 700 SEK

Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet - Live via webben

INSU

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
6 400 SEK

AFF Introduktion - e-learning

BFAB

Kompetensutveckling
1-3 timmar
E-Learning
Löpande
Distans
1900 SEK

AFF – Grundkurs - Klassrum

BFAB

Kompetensutveckling
1 dag
Löpande
Stockholm
9995 SEK

Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- och anläggningsprojekt

Newton Kompetensutveckling

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Flera orter (4 st)
6 900 SEK

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

Dalecarlia Arbetsmiljö

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
1 399 SEK

AMA AF 21

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (8 st)
5 900 SEK

Visa alla 325 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. Fastighetsnytt Akademi hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Fastighetsnytt Akademi
  Gjörwellsgatan 30
  105 16 Stockholm

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från Fastighetsnytt Akademi

  Visar 1 till 10 av 12

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Certifierad utbildning i fastighetsvärdering och fastighetsanalys

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  4 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  32 900 SEK

  Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Entreprenadrätt i teori och praktik – upphandling och avtal

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  9 900 SEK

  ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare – beräkna lönsamhet, investeringar och marknadsvärde

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  17 900 SEK

  Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  17 900 SEK

  Fastighetstransaktioner i praktiken – från budgivning till tillträde

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Fastighetsvärdering i praktiken

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Juridik för fastighetsutvecklare – markaffärer i tidigt skede

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Målgruppsanalys för bostadsutveckling – så gör du

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  9 900 SEK

  Visa all 12 kurser

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 325

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Anpassad Entreprenadjuridik AMA AF

  LAVI Gruppen

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  Örebro
  Örebro län
  -

  Sakkunnig av tillgänglighet enligt TIL 2

  Kiwa Sverige

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Kurser
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  ABK 09

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  5 900 SEK

  Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet

  INSU

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  6 700 SEK

  Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet - Live via webben

  INSU

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  6 400 SEK

  AFF Introduktion - e-learning

  BFAB

  Kompetensutveckling
  1-3 timmar
  E-Learning
  Löpande
  Distans
  1900 SEK

  AFF – Grundkurs - Klassrum

  BFAB

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Löpande
  Stockholm
  9995 SEK

  Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- och anläggningsprojekt

  Newton Kompetensutveckling

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Flera orter (4 st)
  6 900 SEK

  Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

  Dalecarlia Arbetsmiljö

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  1 399 SEK

  AMA AF 21

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Flera orter (8 st)
  5 900 SEK

  Visa alla 325 kurserna