Fastighetsnytt Akademi

Målgruppsanalys för bostadsutveckling – så gör du

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Längd

1 dag

Start

Löpande

Takt

Heldag

Pris

9 900 SEK

Ämnesområde

Bygg, Anläggning & Fastighet

Upplägg

Företagsanpassat, Öppen utbildning

Ort

Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Målgruppsanalys för bostadsutveckling – så gör du

Under denna utbildning få du lära dig att göra målgruppsanalyser inför utveckling av bostäder. Vi går igenom hur du, utifrån parametrar som exempelvis livsfaser, flyttmönster, ekonomi och värderingar, kan analysera vad olika målgrupper efterfrågar på bostadsmarknaden. Vi går även igenom hur dessa kunskaper kan användas för att välja upplåtelseformer, bostadsstorlekar och bostadskvaliteter inomhus och utomhus. Du får också användbara kunskaper i Sveriges demografiska utveckling, bostadsbestånd och hur efterfrågan ser ut i stort för olika målgrupper.

Utbildningen går igenom

 • Hur du kan analysera olika målgruppers bostadsbehov utifrån deras livsfaser, värderingar, beteenden och flyttströmmar och hur dessa insikter kan användas i bostadsutveckling.
 • Hur målgruppsanalysen kan användas i bostadsprojekt för olika upplåtelseformer, bostadsstorlekar och fördelning mellan dessa och bostadskvaliteter inomhus och utomhus.
 • Hur du kan arbeta med decenniegrupperna, till exempel 90-talisterna och 60-talisterna, utifrån perspektiven ekonomi, flyttmönster och livsfaser.
 • Sveriges befolkning: demografisk översikt, trender kring befolkningsutveckling, olika decenniegrupper och flyttströmmar.
 • Sveriges bostadsbestånd, nyproduktion vs succession, boendeformer och fördelning i befolkningen.
 • Hur du kan dela in människor i målgrupper baserat på syfte; bostäder, besöksnäring, handel, stadsutveckling etc.

Teori varvas med gemensamma diskussioner och praktiska övningar. Genom olika case får du insikter och kunskap kring målgruppsanalys i praktiken – när det har fungerat och vilka fallgropar som finns.

Utbildningen riktar sig till

Dig som arbetar med bostadsutveckling och som vill ha en fördjupning kring hur en målgrupp för ett område eller bostadsprojekt kan arbetas fram och vilka olika förutsättningar detta skapar för platsen och bostäderna. Till exempel:

 • Bostadsutvecklare
 • Arkitekter
 • Tjänstepersoner i kommunal/offentlig förvaltning

Målet

 • Ökade kunskaper kring olika målgruppers efterfrågan, deras behov och preferenser
 • Verktyg för att kunna skapa egna underlag vad gäller inriktning för ett bostadsprojekt kopplat till bostadsstorlekar, fördelning och egenskaper i bostaden.

Kursledare – Anna Persson och Mona Kjellberg

Anna Persson är grundare av Juni Strategi & Analys och är marknadsstrateg och bostadsexpert på Juni Strategi & Analys. Hon har under lång tid arbetat med marknadsföring, försäljning och affärs- och produktutveckling inom fastighetsbranschen och har bred och djup erfarenhet inom bostads- och stadsutveckling. Anna har hållit ett stort antal kurser, presentationer, föredrag och workshops i olika sammanhang. Hon drivs av att arbeta tillsammans med människor och att genomföra utvecklingsprojekt, vilket ofta resulterar i att uppdragsgivare erhåller såväl utveckling av sin verksamhet såväl som av sina medarbetare.

Mona är grundare och analytiker på Juni Strategi. Hon är med sina 20 år i rollen, en erfaren analytiker specialiserad på utveckling av områden, bostäder, handel och kommersiella verksamheter. Mona är beteendevetare med statistisk inriktning och har under många års tid arbetat med kundinsikter, affärsutveckling och analys inom stadsutveckling. På många platser i Sverige har hon arbetat med utveckling av bostäder, stadskärnor och centrum genom att ge konkreta förslag på målgrupper och dess behov. Hon har god förståelse för alla olika typer av kommuner, såväl storstad som landsbygd.

Program

09.00 – 09.15 Välkomna och introduktion
Presentation av dagens intention, mål och agenda.

09.15 – 10.15 Bostadsbehov och efterfrågan
Vi tittar på skillnaden mellan bostadsbehov och bostadsefterfrågan. Vi pratar om Sveriges demografi, urbaniseringsmönster, flyttmönster, köpkraft och decenniegrupper som underlag för målgruppsanalys.

10.15 – 10.30 Kaffe

10.30- 11.30 Introduktion till hur man kan dela in människor i målgrupper baserat på syftet; bostäder, besöksnäring, handel, stadsutveckling etc.

 • Livsfaser
 • Värderingsgrupper
 • Beteendegrupper

11.30- 12.00 Decenniegrupperna (90-talisterna, 60-talisterna osv.)
Förutsättningar på bostadsmarknaden ur perspektivet ekonomi, flyttmönster och livsfas

12.00- 13.00 Lunch

13.00 – 14.00 Övning: Livsfaser och värderingsgrupper
Hur de kan kopplas samman, samt förståelse kring varför till exempel en barnfamilj av samma storlek, kommuntillhörighet och köpkraft kan ha vitt skilda preferenser vad gäller bostaden och mikroläget.

14.00 – 15.00 Bostadsplanering i Sverige
Fakta kring Sveriges bostadsbestånd, nyproduktion vs succession, boendeformer och fördelning i befolkningen.

15.00 – 15.30 Kaffe

15.30 – 16.30 Övning: Målgruppsanalys i praktiken
Deltagarna får olika case med fakta- och statistikunderlag för att själva kunna arbeta fram en målgrupp och beskriva dess drivkrafter, preferenser och behov. Beslutsunderlag för val av upplåtelseform i ett projekt.

16.30 – 17.00 Redovisning av grupparbete och avslut.

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Fastighetsnytt Akademi

Välkommen till Fastighetsnytt Akademi

Fastighetsnytt Akademi, utbildningsinstitutet för dig inom fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen. Vi erbjuder utbildningar inom bland annat ekonomi, fastighetstransaktioner, överlåtelser, affärsutveckling, marknadsföring, hållbarhet och miljö. Vår idé och vår uppgift är att guida dig genom dina och din organisations utmaningar och se till att du är rustad med den senaste kunskapen, bästa inspirationen och den mest eftertraktade kompetensen.

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från Fastighetsnytt Akademi

Visar 1 till 10 av 12

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Certifierad utbildning i fastighetsvärdering och fastighetsanalys

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
4 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
32 900 SEK

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Entreprenadrätt i teori och praktik – upphandling och avtal

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare – beräkna lönsamhet, investeringar och marknadsvärde

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
17 900 SEK

Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
17 900 SEK

Fastighetstaxering – så sänker du skatten genom omprövning och justering

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Fastighetstransaktioner i praktiken – från budgivning till tillträde

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Fastighetsvärdering i praktiken

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Juridik för fastighetsutvecklare – markaffärer i tidigt skede

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Visa all 12 kurser

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 261

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Sakkunnig av tillgänglighet enligt TIL 2

Kiwa Sverige

Kompetensutveckling
Anpassat
Kurser
Löpande
Rikstäckande
-

Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet

INSU

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
6 700 SEK

Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet - Live via webben

INSU

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
6 400 SEK

Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- och anläggningsprojekt

Newton Kompetensutveckling

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Flera orter (4 st)
6 900 SEK

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

Dalecarlia Arbetsmiljö

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
1 399 SEK

AMA Anläggning 23 / MER 23 Grundkurs +

Blendify Learning

Kompetensutveckling
Onlineutbildning
Löpande
Distans
1 900 SEK

AMA EL 22

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (5 st)
5 900 SEK

AMA Hus 21

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Distans
5 900 SEK

AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs produktion

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (5 st)
5 900 SEK

AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs projektering

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (4 st)
5 900 SEK

Visa alla 261 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. Fastighetsnytt Akademi hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Fastighetsnytt Akademi
  Gjörwellsgatan 30
  105 16 Stockholm

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från Fastighetsnytt Akademi

  Visar 1 till 10 av 12

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Certifierad utbildning i fastighetsvärdering och fastighetsanalys

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  4 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  32 900 SEK

  Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Entreprenadrätt i teori och praktik – upphandling och avtal

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  9 900 SEK

  ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare – beräkna lönsamhet, investeringar och marknadsvärde

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  17 900 SEK

  Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  17 900 SEK

  Fastighetstaxering – så sänker du skatten genom omprövning och justering

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Fastighetstransaktioner i praktiken – från budgivning till tillträde

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Fastighetsvärdering i praktiken

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Juridik för fastighetsutvecklare – markaffärer i tidigt skede

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Visa all 12 kurser

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 261

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Sakkunnig av tillgänglighet enligt TIL 2

  Kiwa Sverige

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Kurser
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet

  INSU

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  6 700 SEK

  Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet - Live via webben

  INSU

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  6 400 SEK

  Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- och anläggningsprojekt

  Newton Kompetensutveckling

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Flera orter (4 st)
  6 900 SEK

  Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

  Dalecarlia Arbetsmiljö

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  1 399 SEK

  AMA Anläggning 23 / MER 23 Grundkurs +

  Blendify Learning

  Kompetensutveckling
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  1 900 SEK

  AMA EL 22

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Flera orter (5 st)
  5 900 SEK

  AMA Hus 21

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Distans
  5 900 SEK

  AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs produktion

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Flera orter (5 st)
  5 900 SEK

  AMA/MER Anläggning 23, fördjupningskurs projektering

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  5 900 SEK

  Visa alla 261 kurserna