Fastighetsnytt Akademi

Juridik för fastighetsutvecklare – markaffärer i tidigt skede

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Längd

1 dag

Start

Löpande

Takt

Heldag

Pris

10 900 SEK

Ämnesområde

Bygg, Anläggning & Fastighet, Juridik & Försäkring

Upplägg

Företagsanpassat, Öppen utbildning

Ort

Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Juridik för fastighetsutvecklare – markaffärer i tidigt skede

Denna utbildning handlar om det legala ramverket som omgärdar fastighetstransaktioner och hur dessa tillämpas i praktiken, med särskilt fokus på förvärv i tidigt skede. Vi går bland annat igenom hur avtal ska utformas, regler för köpeskilling, möjligheter att knyta köpet till färdig detaljplan, vad som är viktigt att granska i en due diligence, vad man ska tänka på vid köp av förorenad mark och skillnader mellan direkt köp av en fastighet och indirekt köp genom förvärv av ett bolag. Du får även lära dig vilka särskilda regler som gäller vid markförvärv från kommuner.

Utbildningen går igenom

 • Fastighetsköp enligt Jordabalken och dess krav på innehåll i avtal för att ett fastighetsköp ska vara giltigt
 • Regler om köpeskillingens utformning
 • Undersökningsplikt och ansvar för fastighetens skick
 • Parternas möjligheter att knyta köpet till en färdig detaljplan
 • Vad som gäller vid tillträde
 • Regler som gäller när en fastighet köps genom att ett bolag förvärvas
 • Hur en due diligence i fastighetsaffärer går till och vad som är särskilt viktigt att granska
 • Miljöbalkens regler om ansvar vid köp av förorenad mark
 • Det legala ramverket vid förvärv av kommunal mark

Utbildningen riktar sig till

Alla som arbetar med, eller som ansvarar för frågor som avser arbete med markaffärer i tidigt skede, till exempel:

 • Affärsutvecklare
 • Projektutvecklare
 • Projektchefer
 • Fastighetsägare
 • Fastighetsförvaltare
 • Andra som arbetar med förvärv och utveckling av fastigheter.

Målet

Att du som deltagare ska få:

 • Fördjupad förståelse om hur en fastighetstransaktion går till och vilka regler som styr säljares och köpares ansvar
 • Förståelse för vad en due diligence är och hur det går till i praktiken
 • Kunskap om lagar och regler om ansvar vid köp av förorenad mark
 • Kunskap om legalt ramverk vid förvärv av kommunal mark

Kursledare – Jenny Rönnborg

Jenny Rönnborg är affärsjurist med lång erfarenhet av fastighetsutveckling, både från advokatbyrå och som bolagsjurist. Som advokat i Advokatfirman Cederquists M&A-grupp och sedermera Wistrand Advokatbyrås fastighetsgrupp arbetade hon bland annat med bolags- och fastighetstransaktioner och kommersiell hyra. Jenny har även varit bolagsjurist på HSB Göteborg, Serneke Group AB (publ) och Fastighets AB Balder, där hon arbetat med utveckling av såväl kommersiella projekt som bostäder, förvärv och överlåtelser av befintliga förvaltningsfastigheter. Idag är Jenny konsult för Stellia Legal Interim och arbetar som interim bolagsjurist i fastighetsbranschen. Jenny har stor erfarenhet av att leda kunder genom bolags- och fastighetsaffärer, exploateringsfrågor och kommersiella hyresavtal.

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till utbildningen och mål med dagen
 • Incheckning
 • Tidsaxel för en fastighetstransaktion
 • Förklaring av vanliga begrepp

09.15 Fastighetsköp enligt Jordabalken

 • Formalia vid köp av fast egendom med genomgång av vad som måste finnas med i ett avtal för att ett fastighetsköp ska vara giltigt
 • Jordabalkens regler för köpeskilling och parternas möjligheter att avtala om modell för beräkning av köpeskillingen
 • Köparens undersökningsplikt och säljarens ansvar för fastighetens skick
 • Parternas möjligheter att avtala om villkor för köpets giltighet, t.ex. genom att knyta köpet till färdig detaljplan
 • Jordabalkens regler om tillträde och lagfart

10.15 Kaffe

10.30 Forts. fastighetsköp enligt Jordabalken

11.30 Fastighetsköp genom bolagsaffär

 • Förvärv av fastighet genom fastighetsbolag
 • Vanliga strukturer – hur görs en ”paketering”?
 • Hur priset för bolaget regleras i avtal
 • Förhandling om avdrag för latent skatt
 • Tillträde till aktier i bolag

12.00 Lunch

13.00 Forts. fastighetsköp genom bolagsaffär

14.00 Due diligence

 • Hur en due diligence går till i fastighetsaffärer
 • Varför görs en due diligence och vilken effekt får den på parternas ansvar i affären?
 • Vad som är särskilt viktigt att granska vid köp av en utvecklingsfastighet

14.30 Kaffe

15.00 Köp av förorenad mark

 • Miljöbalkens regler om ansvar vid köp av förorenad mark
 • Exploatörens ansvar för gamla föroreningar
 • Förhandling om miljöansvar

15.30 Markförvärv från kommun

 • Det legala ramverket för markförvärv från kommun
 • Prissättning av kommunal mark
 • Kommunens möjlighet att styra byggnation och upplåtelseform på överlåten mark

16.00-16.30 Sammanfattning/tid för frågor /avslut

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Fastighetsnytt Akademi

Välkommen till Fastighetsnytt Akademi

Fastighetsnytt Akademi, utbildningsinstitutet för dig inom fastighets- och samhällsbyggnadsbranschen. Vi erbjuder utbildningar inom bland annat ekonomi, fastighetstransaktioner, överlåtelser, affärsutveckling, marknadsföring, hållbarhet och miljö. Vår idé och vår uppgift är att guida dig genom dina och din organisations utmaningar och se till att du är rustad med den senaste kunskapen, bästa inspirationen och den mest eftertraktade kompetensen.

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från Fastighetsnytt Akademi

Visar 1 till 10 av 12

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Certifierad utbildning i fastighetsvärdering och fastighetsanalys

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
4 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
32 900 SEK

Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Entreprenadrätt i teori och praktik – upphandling och avtal

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare – beräkna lönsamhet, investeringar och marknadsvärde

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
17 900 SEK

Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
17 900 SEK

Fastighetstaxering – så sänker du skatten genom omprövning och justering

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Fastighetstransaktioner i praktiken – från budgivning till tillträde

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Fastighetsvärdering i praktiken

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Målgruppsanalys för bostadsutveckling – så gör du

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

Visa all 12 kurser

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 325

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Anpassad Entreprenadjuridik AMA AF

LAVI Gruppen

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
Örebro
Örebro län
-

Sakkunnig av tillgänglighet enligt TIL 2

Kiwa Sverige

Kompetensutveckling
Anpassat
Kurser
Löpande
Rikstäckande
-

ABK 09

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (4 st)
5 900 SEK

Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet

INSU

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
6 700 SEK

Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet - Live via webben

INSU

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
6 400 SEK

Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- och anläggningsprojekt

Newton Kompetensutveckling

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Flera orter (4 st)
6 900 SEK

Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

Dalecarlia Arbetsmiljö

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Löpande
Flera orter (4 st)
1 399 SEK

AMA AF 21

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (8 st)
5 900 SEK

AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Distans
Göteborg
5 900 SEK

AMA anläggning 20

Entreprenadutbildarna

Kompetensutveckling
1 dag
Öppen utbildning
Löpande
Distans
4 200 SEK

Visa alla 325 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. Fastighetsnytt Akademi hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Fastighetsnytt Akademi
  Gjörwellsgatan 30
  105 16 Stockholm

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från Fastighetsnytt Akademi

  Visar 1 till 10 av 12

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Certifierad utbildning i fastighetsvärdering och fastighetsanalys

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  4 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  32 900 SEK

  Energieffektivisering i praktiken – identifiera åtgärder och skapa handlingsplan

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Entreprenadrätt i teori och praktik – upphandling och avtal

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  9 900 SEK

  ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Fastighetsekonomi för fastighetsägare och förvaltare – beräkna lönsamhet, investeringar och marknadsvärde

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  17 900 SEK

  Fastighetsekonomi för fastighetsutvecklare

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  17 900 SEK

  Fastighetstaxering – så sänker du skatten genom omprövning och justering

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Fastighetstransaktioner i praktiken – från budgivning till tillträde

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Fastighetsvärdering i praktiken

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Målgruppsanalys för bostadsutveckling – så gör du

  Fastighetsnytt Akademi

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  9 900 SEK

  Visa all 12 kurser

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 325

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Anpassad Entreprenadjuridik AMA AF

  LAVI Gruppen

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  Örebro
  Örebro län
  -

  Sakkunnig av tillgänglighet enligt TIL 2

  Kiwa Sverige

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Kurser
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  ABK 09

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  5 900 SEK

  Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet

  INSU

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  6 700 SEK

  Ackordskurs i Normtid VVS, Teknikinstallationsavtalet - Live via webben

  INSU

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  6 400 SEK

  Agil projektstyrning av bygg-, fastighets- och anläggningsprojekt

  Newton Kompetensutveckling

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Flera orter (4 st)
  6 900 SEK

  Allmän ställningsutbildning 2-9 meter

  Dalecarlia Arbetsmiljö

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  1 399 SEK

  AMA AF 21

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Flera orter (8 st)
  5 900 SEK

  AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Distans
  Göteborg
  5 900 SEK

  AMA anläggning 20

  Entreprenadutbildarna

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  4 200 SEK

  Visa alla 325 kurserna