Dagens Medicin Utbildning

Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården i praktiken (Lipus-certifierad)

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Längd

1 dag

Start

Löpande

Takt

Heldag

Pris

8 900 SEK

Ämnesområde

Hälsa, Vård & Omsorg, Juridik & Försäkring

Upplägg

Företagsanpassat, Öppen utbildning

Ort

Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården i praktiken (Lipus-certifierad)

Vem har rätt att ta del av en patientjournal? Får man titta ”hur det gick” för en patient efter avslutat vårdtillfälle? Vilka uppgifter måste jag lämna ut om en patient om polisen ringer? Hälso- och sjukvården är omgärdad av ett omfattande och i vissa delar komplicerat och detaljerat regelverk. Denna Lipus-certifierade utbildning, som riktar sig till såväl läkare som annan vårdpersonal, handlar om att ge dig kunskaper i lagstiftning och föreskrifter som reglerar ditt dagliga arbete. Vi går bland annat igenom patientlagens krav på information och samtycke, hur du ska agera om patienten saknar egen beslutsförmåga, vilka fall ett barn har rätt att ta beslut, när du har anmälningsskyldighet och när sekretess och tystnadsplikt råder.

Du som arbetar inom hälso- och sjukvården har som huvuduppgift att vårda patienter men förutsätts också ha kunskap om de lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter som gäller för yrket. Kursen syftar till att ge dig kunskap om central juridik inom hälso- och sjukvården och att du ska känna dig trygg i hanteringen av de juridiska frågeställningar som aktualiseras i din yrkesverksamhet.

Utbildningen svarar mot följande av Socialstyrelsens delmål för ST-läkare och ger ett intyg att skicka till Socialstyrelsen:
2015: delmål a6 och de specialitetsspecifika delmål som rör lagar och andra föreskrifter (exempelvis c10, c13 och c14)
2021: delmål BT3 och STc x

Utbildningen går igenom

 • Offentlighet och sekretess inom hälso- och sjukvården
 • Vad patientdatalagens bestämmelser om sammanhållen journalföring och inre sekretess innebär
 • Vad patienternas direktåtkomst till sina journaler innebär
 • När patienten har rätt att läsa sin journal
 • Vilka uppgifter som måste dokumenteras i en patientjournal
 • När anmälningsskyldighet gäller
 • När sekretessen får brytas och uppgifter får lämnas ut
 • När man har anmälningsskyldighet, utifrån exempelvis socialtjänstlagen
 • Vilka uppgifter som måste lämnas ut om till exempel polisen begär ut uppgifter ur patientjournal
 • När du riskerar att göra dig skyldig till dataintrång
 • Var gränsen går för patientens självbestämmanderätt
 • Vad som händer om något går fel och vilka påföljder som kan aktualiseras

GODKÄND AV LIPUS
Lipus, Läkarnas institut för professionell utveckling i sjukvården, har granskat och godkänt denna kurs (Lipus-nr: 20220070).

Utbildningen riktar sig till

Dig som arbetar inom hälso- och sjukvården och vill lära dig mer om de rättsregler som spänner över området och som styr ditt dagliga arbete.

Målet

Målet med utbildningen är att ge dig en överblick av rättsområdet och kunskap kring de centrala regler som ofta aktualiseras inom hälso- och sjukvården. Syftet är också att utbildningen ska leda till en medvetenhet om när ett juridiskt problem kan föreligga och att utrusta dig med kunskaper som bidrar till en trygghet din yrkesroll.

Kursledare – Pernilla Wikström Pehrson

Pernilla Wikström Pehrson är chefsjurist i Örebro kommun och har tidigare arbetat som jurist inom landstinget i Örebro. Hon har tidigare undervisat på juristprogrammet vid Uppsala universitet och undervisar också på Örebro universitet. Pernilla driver också PWP Juridik AB som huvudsakligen bedriver utbildningsverksamhet med fokus på hälso- och sjukvårdsjuridik. Hon tjänstgör som särskild ledamot vid förvaltningsrätten i Karlstad.

Program

09.00 Välkomnande och introduktion

 • Introduktion till hälso- och sjukvårdsjuridiken

09.15 Informationshantering och sekretess
Under avsnittet behandlas;

 • Vad hälso- och sjukvårdssekretessen innebär
 • Vad som gäller i förhållande till anhöriga
 • När sekretessen får brytas och uppgifter får lämnas ut
 • När och i förhållande till vem uppgifter får lämnas ut
 • När patienten har rätt att läsa sin journal
 • När man har anmälningsskyldighet, utifrån exempelvis socialtjänstlagen
 • Vilka uppgifter som måste lämnas ut om till exempel polisen begär ut uppgifter ur patientjournal

10.15 Kaffe

 • Informationshantering och sekretess (forts.)

12.00 Lunch

13.00 Patientdatalagen

 • Vad innebär patientdatalagen för informationshanteringen inom hälso- och sjukvården?
 • Vad innebär patienternas direktåtkomst till sina journaler?
 • Finns det en ”inre sekretess”?
 • När är du behörig att ta del av uppgifter om en patient?
 • Vad är ett dataintrång?
 • Vilka uppgifter måste dokumenteras i en patientjournal?
 • Vem ansvarar för uppgifterna i patientjournalen

15.00 Kaffe

15.15 Patientlagen – information och samtycke till vård och behandling

 • Vilken information ska patienterna ges enligt patientlagen?
 • Vad innebär lagens krav på samtycke?
 • När och hur ska samtycke inhämtas?
 • Vad händer om patienten ångrar sig?
 • Hur hanterar man patienter som inte kan lämna ett samtycke?
 • När kan vård ges utan samtycke?
 • Barns beslutanderätt

Patientsäkerhetslagen – skyldigheter och disciplinförfaranden

 • Vad innebär bestämmelserna om klagomålshantering?
 • När måste man avvikelserapportera?
 • När ska en vårdskada anmälas till Inspektionen för vård och omsorg? Lex Maria anmälningar
 • Inspektionen för vård och omsorgs tillsyn
 • Vilken roll har Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd?
 • Vilka disciplinåtgärder kan bli aktuella?
 • Vilket yrkesansvar har hälso- och sjukvårdspersonalen?

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor / Avslut

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Dagens Medicin Utbildning

Välkommen till Dagens Medicin Utbildning

Dagens Medicin Utbildning erbjuder kurser för specialister och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. Vår idé och vår uppgift är att bidra till en mer effektiv och hållbar vård genom att förse dig med kunskap, kompetens och inspiration. Vi erbjuder kurser inom bland annat ledarskap, verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och juridik och vårt fokus är att ge dig de bästa och mest relevanta utbildningarna.

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från Dagens Medicin Utbildning

Visar 1 till 8 av 8

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Att hantera konflikter och besvärliga personer – kollegor, chefer och patienter

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
7 900 SEK

Bemanningsbristen i vården – så attraherar och behåller du medarbetare

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
8 900 SEK

Effektiv produktionsstyrning i vården – så lyckas du

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
14 900 SEK

Leda team i hälso- och sjukvården – så får du högpresterande och välmående arbetsgrupper

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
6 900 SEK

Ledarskap för läkare

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
12 900 SEK

Ledarskap för sjuksköterskor

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
7 900 SEK

Psykiatri för icke-psykiatriker – att bemöta människor med psykisk ohälsa

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Schemastyrning och schemaläggning i vården

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
8900 SEK

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 265

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Anpassad Entreprenadjuridik AMA AF

LAVI Gruppen

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
Örebro
Örebro län
-

Grundläggande psykoterapiutbildning KBT steg 1

Bergströms Utbildningar

Kompetensutveckling
2 år
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (5 st)
138 000 SEK

ABK 09

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (4 st)
5 900 SEK

ADHD i förskolan

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Distans
Rikstäckande
1395 SEK

AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation onlinekurs

VeaLearn Utbildning

Kompetensutveckling
Onlineutbildning
Löpande
Distans
1 490 SEK

Åldras med kognitiv funktionsnedsättning

Lära

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Onlineutbildning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
3 500 SEK

Äldre, alkohol och våld

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
3195 SEK

Alkohol & droger – Om dig och din omgivning – Onlineutbildning

VeaLearn Utbildning

Kompetensutveckling
Onlineutbildning
Löpande
Distans
1 490 SEK

AMA AF 21

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Flera orter (8 st)
5 900 SEK

AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare

EGA

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Distans
Göteborg
5 900 SEK

Visa alla 265 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. Dagens Medicin Utbildning hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Dagens Medicin Utbildning
  Gjörwellsgatan 30
  105 16 Stockholm

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från Dagens Medicin Utbildning

  Visar 1 till 8 av 8

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Att hantera konflikter och besvärliga personer – kollegor, chefer och patienter

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  7 900 SEK

  Bemanningsbristen i vården – så attraherar och behåller du medarbetare

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  8 900 SEK

  Effektiv produktionsstyrning i vården – så lyckas du

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  14 900 SEK

  Leda team i hälso- och sjukvården – så får du högpresterande och välmående arbetsgrupper

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  6 900 SEK

  Ledarskap för läkare

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  12 900 SEK

  Ledarskap för sjuksköterskor

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  7 900 SEK

  Psykiatri för icke-psykiatriker – att bemöta människor med psykisk ohälsa

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Schemastyrning och schemaläggning i vården

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  8900 SEK

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 265

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Anpassad Entreprenadjuridik AMA AF

  LAVI Gruppen

  Kompetensutveckling
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  Örebro
  Örebro län
  -

  Grundläggande psykoterapiutbildning KBT steg 1

  Bergströms Utbildningar

  Kompetensutveckling
  2 år
  Öppen utbildning
  Löpande
  Flera orter (5 st)
  138 000 SEK

  ABK 09

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  5 900 SEK

  ADHD i förskolan

  KUI Företags­utbildning

  Kompetensutveckling
  1-3 timmar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Distans
  Rikstäckande
  1395 SEK

  AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation onlinekurs

  VeaLearn Utbildning

  Kompetensutveckling
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  1 490 SEK

  Åldras med kognitiv funktionsnedsättning

  Lära

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Onlineutbildning
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  3 500 SEK

  Äldre, alkohol och våld

  KUI Företags­utbildning

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  3195 SEK

  Alkohol & droger – Om dig och din omgivning – Onlineutbildning

  VeaLearn Utbildning

  Kompetensutveckling
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  1 490 SEK

  AMA AF 21

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Flera orter (8 st)
  5 900 SEK

  AMA AF 21 – för offentliga beställare och anbudsgivare

  EGA

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Kurser
  Löpande
  Distans
  Göteborg
  5 900 SEK

  Visa alla 265 kurserna