Bergströms Utbildningar

Grundläggande Psykoterapi, KBT Steg 1

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Längd

2 år

Start

Löpande

Takt

50%

Pris

138 000 SEK

Ämnesområde

Hälsa, Vård & Omsorg, Psykisk hälsa

Upplägg

Öppen utbildning

Ort

Flera orter (5 st)

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Kommande starter

Datum Längd Ort Pris
2024-08-30 2 år Stockholm 138 000 SEK
2024-09-13 2 år Göteborg 138 000 SEK
2025-02-07 2 år Malmö 138 000 SEK

Grundläggande Psykoterapi, KBT Steg 1

En KBT terapeut utbildning, eller kognitiv beteendeterapi utbildning, är en specialiserad utbildning för individer som är intresserade av att arbeta inom psykoterapi och psykologisk behandling. Denna utbildning lär ut tekniker och metoder för att hjälpa människor att förstå och hantera problematiska tankemönster och beteenden.

Utbildningen är auktoriserad av föreningen sfKBT. Det är ett kvalitetssignum inom psykoterapiområdet i Sverige. Utbildningen uppfyller de krav som finns för grundläggande psykoterapiutbildningar med syfte att förbereda eleverna att kunna söka sig till legitimationsgrundad påbyggnadsutbildning i psykoterapi. Det innebär bl a att alla medarbetare är välutbildade med erfarenhet från terapi och utbildning samt att flertalet lärare är legitimerade psykoterapeuter med lång arbetserfarenhet. Handledarna för utbildningspatientarbetet har rätt utbildning för att handleda och undervisa i psykoterapi med KBT-inriktning. Examinatorn och uppsatshandledaren har doktorerat.

Målgrupp

Utbildningen är en fortbildning för socionomer, sjuksköterskor, psykologer, läkare eller motsvarande . Som motsvarande kan räknas arbetsterapeuter, logopeder, fysioterapeuter, beteendevetare, präster, diakoner och pedagoger. Även behandlingspedagoger, behandlingsassistenter, kriminalvårdens anställda och andra inom vård, behandling, pedagogik, HR, religiösa organisationer m fl uppskattar utbildningen som vidareutbildning.

Utbildningen vänder sig till dig som är intresserad av grunderna i modern kognitiv och beteendeinriktad behandling samt som vill lära dig använda sådana behandlingsmetoder.

Du ska vilja och kunna ta till dig fördjupade kunskaper om psykoterapeutiska metoder, speciellt KBT. Allt i syfte att stödja människor till ett bra och fungerande liv. Du bör ha högskolebehörighet och arbeta i ett människovårdande yrke på minsta halvtid samt ha möjlighet att arbeta med en utbildningspatient i psykoterapeutiska samtal under termin 3 och 4.

Vi bedömer varje sökande individuellt för sin lämplighet för utbildningen och yrket.

Vad är KBT?

Kognitiv psykoterapi (förkortat KPT, KT) har fokus på hur man behandlar dysfunktionella, ofta omedvetna automatiska negativa tankar och känslor. Beteendeterapi (förkortat KBT, BT) handlade från början ofta om att komma till rätta med mentala eller beteendemässiga störningar. Numera skiljer man inte på KPT och KBT. Idag är KBT ett paraplybegrepp för terapier som bygger på inlärningspsykologiska teorier, kognitiv teori och beteendeterapi.

Bergströms har lång erfarenhet som utbildningsanordnare. Vi är ingen stor institution utan har små utbildningsgrupper, liten administration och värnar om goda personliga kontakter både inom medarbetargruppen och med våra elever

Kursinnehåll:

Vi tar upp psykoterapins grunder och historia men har fokus på modern nutida KBT. Anknytningsteorin kopplad till senare neuropsykologisk forskning är central i kursen som förklaringsmodell till stress, relationsproblem och annan psykopatologi. Vissa delar av den så kallade tredje vågens beteendeterapi, som mindfulnessbaserad kognitiv terapi och compassionfokuserad terapi presenteras.

 • Utbildningen innehåller fem delkurser.
 • Delkurs 1: Psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT (18 hp)
 • Delkurs 2: Psykopatologi och diagnostik (7,5 hp)
 • Delkurs 3: Psykoterapi med handledning (9 hp)
 • Delkurs 4: Vetenskapsteori, forsknings- och utvärderingsmetodik samt eget arbete (7, 5 hp)
 • Delkurs 5: Etik, lagstiftning och journalföring (3 hp)

Titel

Utbildningsbeviset är ”Genomgått grundläggande utbildning i psykoterapi med kognitiv beteendeterapeutisk inriktning”, motsvarande 45 hp. Många kallar sig KBT-terapeut efter genomförd utbildning.

Utbildningsplatser:

 • Stockholm: Vicente Psykoterapi AB, Artillerigatan 28 C, Stockholm, t-station Östermalmstorg
 • Göteborg: Järntorgets Psykoterapimottagning AB, Stora Badhusgatan 18, Göteborg
 • Malmö: Bergströms lokal, Koralgatan 38 A, Malmö

Utbildningen är på deltid under två år innefattar 46 heldagar inkl. handledning. Litteratur tillkommer, med ca. 12 000 kr och bör köpas vartefter utbildningen framskrider, eftersom vi ibland byter böcker.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Bergströms Utbildningar

Utbildningar inom KBT, ATU, AHTU och TBU

Välkommen till Bergströms, vi arbetar kognitivt, beteendeterapeutiskt, existentiellt och tolvstegsinriktat. Idag arbetar Bergströms framförallt med att utbilda KBT-terapeuter och A-terapeuter.

Bergströms har alltid legat i framtiden med tekniker och metoder. Bland annat avfärdade många på 1980-90 talet tanken att kognitiva tekniker, kognitiv psykoterapi och beteendeterapi kunde vara användbart inom missbruk- och beroendebehandling. Idag ser flertalet det som självklart. För en del patienter är det mycket fungerande. För andra är det helt fel eller inte tillräckligt. Bergströms anser att flera olika perspektiv och variabler på flera områden och flera nivåer måste samverka för att varje patient ska få adekvat hjälp och behandling.

Bergströms har numera huvudkontor i Vellinge, nere i Skåne. Utbildningarna ges som vanligt inne i Stockholm, i Malmö och i Göteborg.

Om du letar efter Jellinekinstitutet och har hamnat hos Bergströms så är det riktigt. Vi startade och ledde den ideella stiftelsen Svenska Jellinekinstitutet. Vår verksamhet kallas sedan 2006 Bergströms Kunskapsföretag.

Förändring krävs

De människor som lider av hindren för att leva ett bra liv kan vara svåra att upptäcka, ibland även i vår närmaste omgivning. Samtidigt finns de överallt i vårt samhälle. Det är småbarnsmamman, pensionären, företagsledaren eller bussföraren – normala människor som hamnat i en abnorm livssituation. Ibland inser de inte själva att något behöver ändras och att det är möjligt att ändra utan ännu större lidanden. Runt dessa människor finns deras anhöriga. De är ännu fler och de lider också. Hur har till exempel de fjorton procenten av Sveriges barn det då deras mamma eller pappa missbrukar?! Hur är det att bli vuxen utan det stöd du behövt som barn? Lidandet som människor åsamkar sig själv och sin omgivning är omätbart. Självklart innebär det också enorma kostnader för samhället. Det kan vi tillsammans göra något åt.

Förutom de erbjudna utbildningarna kan vi skräddarsy kortare eller längre kurser och utbildningar. Hör av dig om du vill ha en specialanpassad kurs!

Syfte

 • att bidra till att rädda liv och minska människors lidande

Mål

 • att utbilda till kvalificerade, skickliga terapeuter och behandlare
 • att bidra till att patienter och klienter mår bra och utvecklas till kärleksfulla och insiktsfulla medmänniskor

Målgrupper

Målgrupperna är redan yrkesverksamma inom vård och behandling. De som uppskattar utbildningarna mest är socionomer, sjuksköterskor, psykologer, behandlare, pedagoger o likn. Deras utvärderingar visar att de tar till sig nya synsätt och nya tekniker som effektiviserar och resultatinriktar deras arbete tydligare.

Även de som är helt nya i behandlingsbranschen ger lovord till utbildningarna, men i avsaknad av jämförande utbildning visar utvärderingarna att de förmodar att all utbildning har samma stringens och innehåll.

Bergströms motto

”Man ska veta vad man gör innan man gör det – annars vet man inte vad man gjort då man gjort det.”

Det betyder att vi är noga med att analysera behov och problem innan vi föreslår insatser, behandlingar, terapier. Vi håller oss till vetenskap och beprövad erfarenhet samtidigt som vi är öppna för nyheter och kreativa lösningar samt är måna om att följa resultaten av vårt arbete.

Vare sig du vill börja en ny yrkesbana, hitta relevant fortbildning eller stärka ditt kunnande för personligt läkande och växande är du välkommen att höra av dig!

Bergströms behandlingar

Bergströms utökar sin behandlingsverksamhet. Idag är det några som ingår i nätverket men antalet medlemsföretag ökar. Målet är att utvecklas till ett heltäckande nätverk över hela Sverige.

Kontakt och mer information

För frågor, anmälan eller mer information, skicka en intresseanmälan. Du får direkt kontakt med utbildningsansvarig som återupptar kontakten via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från Bergströms Utbildningar

Visar 1 till 3 av 3

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Diplomerad A-terapeut (ATU), alkohol- och drogterapeut

Bergströms Utbildningar

Kompetensutveckling
3 år
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (4 st)
111 000 SEK

Diplomerad Anhörigterapeut (AHTU)

Bergströms Utbildningar

Kompetensutveckling
2 år
Öppen utbildning
HT 2024
VT 2024
Distans
Malmö
Stockholm
98 500 SEK

Diplomerad Tolvstegsbehandlare (TBU)

Bergströms Utbildningar

Kompetensutveckling
2 år
Öppen utbildning
HT 2024
Flera orter (4 st)
69 900 SEK

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 194

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

ADHD i förskolan

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Distans
Rikstäckande
1395 SEK

AI för vården – så kan du använda AI i praktiken

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation onlinekurs

VeaLearn Utbildning

Kompetensutveckling
Onlineutbildning
Löpande
Distans
1 490 SEK

Åldras med kognitiv funktionsnedsättning

Lära

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Onlineutbildning
Öppen utbildning
Löpande
Distans
3 500 SEK

Äldre, alkohol och våld

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
3195 SEK

Alkohol & droger – Om dig och din omgivning – Onlineutbildning

VeaLearn Utbildning

Kompetensutveckling
Onlineutbildning
Löpande
Distans
1 490 SEK

Anhörigstöd inom omsorgen

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
Anpassat
Företagsanpassat
Löpande
Rikstäckande
-

Anknytningsbaserad Familjebehandling

Akademi Magelungen

Kompetensutveckling
5 dagar
Öppen utbildning
Löpande
Distans
11 900 SEK

AOSP-A

Securitas Sverige AB

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Kundanpassad
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
-

Arbetsledning inom LSS

KUI Företags­utbildning

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Distans
Rikstäckande
6495 SEK

Visa alla 194 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. Bergströms Utbildningar hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Bergströms Utbildningar
  Domherregatan 27
  235 37 Vellinge

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från Bergströms Utbildningar

  Visar 1 till 3 av 3

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Diplomerad A-terapeut (ATU), alkohol- och drogterapeut

  Bergströms Utbildningar

  Kompetensutveckling
  3 år
  Öppen utbildning
  Löpande
  Flera orter (4 st)
  111 000 SEK

  Diplomerad Anhörigterapeut (AHTU)

  Bergströms Utbildningar

  Kompetensutveckling
  2 år
  Öppen utbildning
  HT 2024
  VT 2024
  Distans
  Malmö
  Stockholm
  98 500 SEK

  Diplomerad Tolvstegsbehandlare (TBU)

  Bergströms Utbildningar

  Kompetensutveckling
  2 år
  Öppen utbildning
  HT 2024
  Flera orter (4 st)
  69 900 SEK

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 194

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  ADHD i förskolan

  KUI Företags­utbildning

  Kompetensutveckling
  1-3 timmar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Distans
  Rikstäckande
  1395 SEK

  AI för vården – så kan du använda AI i praktiken

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  9 900 SEK

  AKK – Alternativ och kompletterande kommunikation onlinekurs

  VeaLearn Utbildning

  Kompetensutveckling
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  1 490 SEK

  Åldras med kognitiv funktionsnedsättning

  Lära

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Onlineutbildning
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  3 500 SEK

  Äldre, alkohol och våld

  KUI Företags­utbildning

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  3195 SEK

  Alkohol & droger – Om dig och din omgivning – Onlineutbildning

  VeaLearn Utbildning

  Kompetensutveckling
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  1 490 SEK

  Anhörigstöd inom omsorgen

  KUI Företags­utbildning

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Företagsanpassat
  Löpande
  Rikstäckande
  -

  Anknytningsbaserad Familjebehandling

  Akademi Magelungen

  Kompetensutveckling
  5 dagar
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  11 900 SEK

  AOSP-A

  Securitas Sverige AB

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Kundanpassad
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  -

  Arbetsledning inom LSS

  KUI Företags­utbildning

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Distans
  Rikstäckande
  6495 SEK

  Visa alla 194 kurserna