Dagens Medicin Utbildning

Effektiv produktionsstyrning i vården – så lyckas du

Utbildningsform

Kompetensutveckling

Längd

2 dagar

Start

Löpande

Takt

Heldagar

Pris

14 900 SEK

Ämnesområde

Företagande & Organisation

Upplägg

Företagsanpassat, Öppen utbildning

Ort

Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Effektiv produktionsstyrning i vården – så lyckas du

Denna utbildning handlar om att ge dig nödvändiga kunskaper i produktionsstyrning i vården för att kunna optimera balansen mellan patienternas vårdbehov och den kapacitet som finns, och därmed förhindra kaos och långa köer. Du får lära dig hur professionell produktionsstyrning bör genomföras på olika beslutsnivåer, från flerårig politisk nivå till operativ och daglig nivå, genom att ta beslut på ett bestämt och strukturerat sätt. Vi går även igenom hur du tar fram och analyserar registreringar och statistikunderlag samt tar hänsyn till skillnader i vårdprocesser mellan olika specialiteter.

Om utbildningen

1. Produktionsstyrningen på olika besluts- och planeringsnivåer
Vi går igenom hur produktionsstyrning går till på olika planeringsnivåer, vilka beslut som tas, vad som är viktigt att tänka på för att få en effektiv och optimerad produktionsstyrning:

 • Den politiska nivån – planering på flera års sikt
 • Den strategiska nivån – planering på 1-1,5 år sikt med fördelning mellan olika vårdaktörer i en region.
 • Den övergripande taktiska nivån – planering på tre-fyra månaders sikt med fördelning av övergripande kapacitet som vårdplatser och operationssalstid på ett sjukhus.
 • Den taktiska nivån – På denna nivå görs produktionsplanen för en verksamhet
 • Den operativa nivån – Schemaläggningsnivå
 • Den dagliga nivån – beslut som sträcker sig från en timme till en dag framåt

2. Att ta fram och analysera registreringar och statistikuttag
En förutsättning för produktionsstyrning är att kunna analysera registreringar och statistikunderlag. Vi går igenom vad du ska tänka på när du bedömer kapacitetsbehov utifrån att studera registreringar och hantera statistik.

3. Hur du tar hänsyn till tidsperspektiv för olika specialiteter
Olika specialiteter inom vården har olika tidsperspektiv eftersom de utgår från patienternas behov. Du får lära dig hur du ta hänsyn till dessa aspekter som till exempel att vissa specialiteter enbart har akuta patienter medan andra har en mix med fler elektiva patienter, längden på besök, antal besök i en vårdepisod, etcetera. Alla dessa komponenter påverkar hur planeringen görs.

Utbildningen riktar sig till

 • Chefer
 • Verksamhetsutvecklare
 • Dig som arbetar med fördelning av vårduppdrag på regional nivå.
 • Vårdplanerare

Målet

Att du som deltagare ska:

 • Förstå vad professionell produktionsstyrning innebär
 • Att kunna undvika de värsta fallgroparna och hindren
 • Att kunna göra en årsbalansering
 • Att kunna göra en produktionsplan
 • Att kunna göra ett standardschema
 • Att förstå produktionsuppföljning och hur denna sedan kan kopplas till ekonomin.

Kursledare – Ritva Rosenbäck

Ritva Rosenbäck har 20 års erfarenhet som produktionschef från olika branscher. Sedan 2012 arbetar hon med produktionsstyrning inom sjukvården. Hon har bland annat infört produktionsstyrning på Skånes Universitetssjukvård, varit operativ chef på Danderyds sjukhus, gjort årsbalanser på Södertälje sjukhus, SÖS samt utbildat i vårsplatsplanering på Akademiska sjukhuset. Ritva utkom med boken ”Produktionsstyrning i sjukvården – en väg framåt” i oktober 2017.

Program

DAG 1

09.00 Introduktion till produktionsstyrning

 • Syfte med produktionsstyrning
 • Hur köer bildas och hur detta kan undvikas
 • Planeringsnivåer i professionell produktionsstyrning: politisk, strategisk, övergripande taktisk, taktisk, operativ och daglig

10.15 Kaffe

10.30 Fortsättning introduktion till produktionsstyrning

 • Den viktiga balansen mellan behov och kapacitet
 • Beroendeplanering (med övningsexempel)
 • Rullande planering

11.15 Produktionsstyrning på politisk och strategisk nivå
På de översta planeringsnivåerna skall vårdens produktion på längre sikt tas fram. Ofta har regioner en förvaltning som arbetar med dessa frågor som till exempel hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm – dessa skriver uppdrag till offentliga och privata aktörer. Till denna strategiska planering behövs information både från den taktiska nivån och från professionen och besluten bör också stöttas med logistisk kunskap.

12.00 Lunch

13.00 Produktionsstyrning på taktisk nivå

 • Registreringar och statistik
 • Produktgrupper – vikten av standardisering med övning
 • Behovsplan

15.00 Fika

15:15 Produktionsstyrning på taktisk nivå fortsättning…

 • Kapacitetsplan och kompetensmatris
 • Årsbalansering med övningsuppgift
 • Produktionsplan med övningsuppgifter
 • Att bestämma vem som gör vad – BIRA modellen

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor /Avslut

DAG 2

09.00 Repetition från dag 1
Under detta pass fångar vi upp frågeställningar från första kursdagen.

09.30 Operativ produktionsstyrning

 • Nedbrytning av produktionsplanen till standardveckoschema med övning

10.15 Kaffe

10.30 Operativ produktionsstyrning

 • Standardschema, personalschema och bokningsschema
 • Bokningsstrategi – spara lagom många luckor till akuta patienter.
 • Praktiska exempel från olika specialiteter – akut, slutenvård, kroniker, operation

12.00 Lunch

13.00 Uppföljning

 • Hur du bör följa upp produktionen
 • När och vilka beslut som behöver tas utifrån uppföljningen

15.00 Fika

15.15 Variationens påverkan på produktionsstyrning

 • Variation skapar osäkerhet i planerna.
 • Genomgång av de fyra typerna av variationer: skapade variationer, flyttbara behovsvariationer, förutsägbara behovsvariationer, oförutsägbara behovsvariationer
 • Hur hanteras de olika typerna av variation vid planeringen

16.30-17.00 Sammanfattning/ Tid för frågor /Avslut

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Dagens Medicin Utbildning

Välkommen till Dagens Medicin Utbildning

Dagens Medicin Utbildning erbjuder kurser för specialister och beslutsfattare inom hälso- och sjukvård. Vår idé och vår uppgift är att bidra till en mer effektiv och hållbar vård genom att förse dig med kunskap, kompetens och inspiration. Vi erbjuder kurser inom bland annat ledarskap, verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och juridik och vårt fokus är att ge dig de bästa och mest relevanta utbildningarna.

Företagsanpassade utbildningar

Våra företagsanpassade utbildningar är ett effektivt sätt att kompetenshöja er verksamhet och bidra till att ni uppfyller era strategier och mål. Antingen genomför vi en befintlig utbildning som vi har i vårt utbud eller så skräddarsyr vi den efter organisationens och medarbetarnas behov.

Vi har lång erfarenhet av att hålla utbildningar och anlitar Sveriges främsta experter, genom att låta oss ta hand om er interna utbildning sparar ni både tid och kan vara trygga med att utbildningen är kvalitetssäkrad.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Du får genom en intresseanmälan direkt kontakt med utbildningsansvarig som tar kontakt via mail eller telefon inom kort.

Fler utbildningar från Dagens Medicin Utbildning

Visar 1 till 8 av 8

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Att hantera konflikter och besvärliga personer – kollegor, chefer och patienter

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
7 900 SEK

Bemanningsbristen i vården – så attraherar och behåller du medarbetare

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
8 900 SEK

Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården i praktiken (Lipus-certifierad)

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
8 900 SEK

Leda team i hälso- och sjukvården – så får du högpresterande och välmående arbetsgrupper

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
6 900 SEK

Ledarskap för läkare

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
12 900 SEK

Ledarskap för sjuksköterskor

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
7 900 SEK

Psykiatri för icke-psykiatriker – att bemöta människor med psykisk ohälsa

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Schemastyrning och schemaläggning i vården

Dagens Medicin Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
8900 SEK

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 149

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

5S - Order and method

Gothia Logistics AB

Kompetensutveckling
3-7 timmar
E-Learning
Löpande
Rikstäckande
1550 SEK

5S - Ordning och reda

Gothia Logistics AB

Kompetensutveckling
3-7 timmar
E-Learning
Löpande
Rikstäckande
1550 SEK

Agile och Lean - Ledning, planering och styrning

Responsive AB

Kompetensutveckling
Anpassat
Kurser
Löpande
Linköping
-

Agile team facilitation

ProAgile

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Flera orter (5 st)
14 950 SEK

Agilt ledarskap

ProAgile

Kompetensutveckling
2 dagar
Öppen utbildning
Flera orter (5 st)
18 900 SEK

Agilt ledarskap - Fördjupningskurs

Diploma

Kompetensutveckling
1-3 timmar
Onlineutbildning
Löpande
Distans
2 805 SEK

Basic Lean Production

Gothia Logistics AB

Kompetensutveckling
4 dagar
E-Learning
Löpande
Rikstäckande
4590 SEK

Basic TPM

Gothia Logistics AB

Kompetensutveckling
2 dagar
E-Learning
Löpande
Rikstäckande
3050 SEK

Bättre arbetsmiljö och ergonomi

Gothia Logistics AB

Kompetensutveckling
2 dagar
E-Learning
Löpande
Rikstäckande
2350 SEK

Business Behavior – Få trygga och professionella affärsrelationer i verksamheten

VeaLearn Utbildning

Kompetensutveckling
Onlineutbildning
Löpande
Distans
1 790 SEK

Visa alla 149 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad, har frågor eller vill boka. Dagens Medicin Utbildning hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Dagens Medicin Utbildning
  Gjörwellsgatan 30
  105 16 Stockholm

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från Dagens Medicin Utbildning

  Visar 1 till 8 av 8

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Att hantera konflikter och besvärliga personer – kollegor, chefer och patienter

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  7 900 SEK

  Bemanningsbristen i vården – så attraherar och behåller du medarbetare

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  8 900 SEK

  Lagar och föreskrifter inom hälso- och sjukvården i praktiken (Lipus-certifierad)

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  8 900 SEK

  Leda team i hälso- och sjukvården – så får du högpresterande och välmående arbetsgrupper

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  6 900 SEK

  Ledarskap för läkare

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  12 900 SEK

  Ledarskap för sjuksköterskor

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  7 900 SEK

  Psykiatri för icke-psykiatriker – att bemöta människor med psykisk ohälsa

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  10 900 SEK

  Schemastyrning och schemaläggning i vården

  Dagens Medicin Utbildning

  Kompetensutveckling
  1 dag
  Företagsanpassat
  Öppen utbildning
  Löpande
  Rikstäckande
  Stockholm
  Stockholms län
  8900 SEK

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 149

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  5S - Order and method

  Gothia Logistics AB

  Kompetensutveckling
  3-7 timmar
  E-Learning
  Löpande
  Rikstäckande
  1550 SEK

  5S - Ordning och reda

  Gothia Logistics AB

  Kompetensutveckling
  3-7 timmar
  E-Learning
  Löpande
  Rikstäckande
  1550 SEK

  Agile och Lean - Ledning, planering och styrning

  Responsive AB

  Kompetensutveckling
  Anpassat
  Kurser
  Löpande
  Linköping
  -

  Agile team facilitation

  ProAgile

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Flera orter (5 st)
  14 950 SEK

  Agilt ledarskap

  ProAgile

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  Öppen utbildning
  Flera orter (5 st)
  18 900 SEK

  Agilt ledarskap - Fördjupningskurs

  Diploma

  Kompetensutveckling
  1-3 timmar
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  2 805 SEK

  Basic Lean Production

  Gothia Logistics AB

  Kompetensutveckling
  4 dagar
  E-Learning
  Löpande
  Rikstäckande
  4590 SEK

  Basic TPM

  Gothia Logistics AB

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  E-Learning
  Löpande
  Rikstäckande
  3050 SEK

  Bättre arbetsmiljö och ergonomi

  Gothia Logistics AB

  Kompetensutveckling
  2 dagar
  E-Learning
  Löpande
  Rikstäckande
  2350 SEK

  Business Behavior – Få trygga och professionella affärsrelationer i verksamheten

  VeaLearn Utbildning

  Kompetensutveckling
  Onlineutbildning
  Löpande
  Distans
  1 790 SEK

  Visa alla 149 kurserna