Miljö & Natur

Här hittar du utbildningar inom miljö & natur från Sverige bästa utbildningsföretag. Jämför pris och utbildning. I många yrken blir allt viktigare att ha ett hållbarhetstänk. Med rätt kunskap om miljö och natur kan du ta bättre beslut för... Läs vidare

Visar 1 till 47 av 57

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Artskydd – artskyddsförordningen och Natura 2000-bestämmelserna i praktiken

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

Beräkna klimatpåverkan i värdekedjan enligt GHG-protokollets scope 3

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Biologisk mångfald för företag – analysera påverkan, bedöma risker och rapportera

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Certifierad utbildning i GRI Standards 2021 hållbarhetsredovisning

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
18 900 SEK

CSDDD – så genomför du en Corporate Sustainability Due Diligence enligt nya EU-lagen

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
19 900 SEK

CSRD & ESRS – så hållbarhetsredovisar du enligt nya EU-lagen

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
19 900 SEK

Diplomerad hållbarhetschef

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
4 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (4 st)
37 900 SEK

Diplomerad hållbarhetsstrateg – näringsliv

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
18 900 SEK

Diplomerad hållbarhetsstrateg – offentlig sektor

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
17 900 SEK

Diplomerad processledare inom hållbarhet – att lyckas med komplexa utvecklingsprocesser

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
4 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
32 900 SEK

Diplomerad strateg – hållbar stadsutveckling och samhällsplanering

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
17 900 SEK

Diplomerad strateg – social hållbarhet

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
17 900 SEK

Dricksvattenhygien

SGS

Kompetensutveckling
3-7 timmar
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
2600 SEK

ESA Röjning i ledningsgator - Skog

Laponia Partner AB

Kompetensutveckling
1-2 dagar
Kurser
Löpande
Jokkmokk
0 SEK

ESG och hållbarhet för bygg- och fastighetsbranschen – att förstå, implementera och kommunicera ESG

Fastighetsnytt Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

ESG – analys och investeringsstrategi enligt CSRD, Disclosureförordningen och EU-taxonomin

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

EU-taxonomin – så redovisar du enligt den nya lagen och investerares krav

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Förorenade områden – riskbedömning, efterbehandling, roller och ansvar

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Globala målen – strategi och styrning i linje med Agenda 2030

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

Grundkurs i kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

Hållbar upphandling – strategi och metod för att ställa och följa upp hållbarhetskrav enligt LOU

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
2 dagar
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
16 900 SEK

Hållbarhet i praktiken

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Kompetensutveckling
3-6 månader
Företagsanpassat
Kundanpassad
Öppen utbildning
HT 2024
Löpande
Distans
-

Hållbarhet och ekosystemtjänster med fokus på utemiljön

Newton Kompetensutveckling

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Malmö
Skåne län
6 900 SEK

Hållbarhetsrapportering för små och medelstora företag i linje med CSRD och ESRS

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Hållbarhetsrisker enligt CSRD – identifiera, hantera och rapportera finansiella risker och möjligheter

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Hållbart ledarskap med lean 2,0 hp

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Kompetensutveckling
3-6 månader
Företagsanpassat
Kundanpassad
Öppen utbildning
HT 2024
Distans
-

Introduktion till CSRD & ESRS – så fungerar EU:s nya lag om hållbarhetsredovisning

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Klimatberäkningar enligt GHG-protokollet

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Livscykelanalyser enligt ISO 14040-44 – lär dig att göra, läsa och förstå en LCA

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Mångfald, inkludering och rättvisa – strategi och metoder för att lyckas

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Mäta och värdera social hållbarhet

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Miljökvalitetsnormer för vatten – lagstiftning, tillståndsprövning och tillsyn

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Flera orter (4 st)
9 900 SEK

MKB enligt kapitel 6 i miljöbalken – så genomför du en tillståndsprövning

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Natur- & kulturhänsyn - Avverkning förnyelse

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1 dag
Kurser
Löpande
Filipstad
3 300 SEK

Natur- & kulturhänsyn - Avverkning grundkurs

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
3 dagar
Kurser
Löpande
Filipstad
6 900 SEK

Naturvärdesbedömning

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
2 dagar
Kurser
Löpande
Filipstad
Lycksele
6 100 SEK

Planeraren

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1-3 månader
Kurser
Filipstad
54 800 SEK

Provtagning - avloppsutsläpp

SGS

Kompetensutveckling
1-2 dagar
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
8600 SEK

Provtagning – recipienter

SGS

Kompetensutveckling
2 dagar
Kurser
HT 2022
Flera orter (5 st)
10 600 SEK

Revision säkerhet hälsa och miljö

P&B Brandkonsult AB

Kompetensutveckling
Företagsanpassat
Malmö
Rikstäckande
Skåne län
-

Riskbedömning av kemikalier

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

Så förebygger och hanterar du arbetslivskriminalitet, korruption och penningtvätt

Byggindustrin Akademi

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
9 900 SEK

Så når du nettonoll enligt SBTi Net-Zero Standard

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Science Based Targets – så sätter du vetenskapligt baserade klimatmål enligt SBTi

Aktuell Hållbarhet Utbildning

Kompetensutveckling
1 dag
Företagsanpassat
Öppen utbildning
Löpande
Rikstäckande
Stockholm
Stockholms län
10 900 SEK

Skoglig grundkurs

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
Öppen utbildning
Löpande
Filipstad
-

Skoglig introduktionskurs

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
1-2 veckor
Kurser
Löpande
Filipstad
21 500 SEK

Skogsbruksplanläggning

Gammelkroppa Skogsskola

Kompetensutveckling
5 dagar
Kurser
Löpande
Filipstad
10 800 SEK

Svårt att hitta det du söker? Låt mig och mina kollegor föreslå utbildningar åt dig. Helt gratis!

Behov av kompetensutveckling?
Robin

Miljö & Natur

Här hittar du utbildningar inom miljö & natur från Sverige bästa utbildningsföretag. Jämför pris och utbildning. I många yrken blir allt viktigare att ha ett hållbarhetstänk. Med rätt kunskap om miljö och natur kan du ta bättre beslut för dig, ditt företag och för vår omvärld. Läs en kurs för att kompetensutveckla dig redan idag.

Söker du kompetensutveckling för personalen? På studier.se kan du jämföra kurser i hållbar utveckling.

Utbildning inom miljö och natur

Arbetar du inom skogsbruk, natur eller miljöpåverkan och vill utveckla din kompetens? Då har du hamnat på rätt kategori! Gemensamt för kurserna är att de ger dig fördjupade, teoretiska kunskaper i ekologiska grundbegrepp varvat med praktiska övningar. Miljöämnet är brett och det finns många områden som du kan utveckla dig och din kunskap inom. Gemensamt för alla kurser är att de sköts av erfarna utbildare med många år i branschen. Investera i dig själv och ditt bolag genom kompetensutveckling inom miljö och natur.

Exempel på innehåll i kurser inom skogsbruk

Att arbeta med skogsbruk är lärorikt, varierande och viktigt. Ibland kan det också vara en utmanande bransch och det är då viktigt att vara anpassningsbar. Kurser kan bland annat innehålla teman som:

  • Handel och ekonomi
  • Lyckad föryngring
  • Artkännedom
  • Relevanta lagar
  • Urban forestry – naturen i staden
  • Dataprogram
  • Arbetsmiljökrav
  • Hantering av skadade träd
  • Miljö- och klimataspekter

Utbildning för dig som arbetar med utemiljö

Är du en av dem som arbetar med vår gemensamma utemiljö, våra gårdar, parker och grönområden? Då vet du hur viktigt det är att hålla en hög nivå. Genom att ständigt utveckla dina kunskaper och fördjupa din förståelse för naturen ökar dina förutsättningar att göra ett så bra jobb som möjligt. Läs en kompetensutvecklande kurs i miljö och natur för att öka din effektivitet på arbete eller för att få bredare kunskap inom biologisk mångfald och naturvetenskap. De här kurserna passar bra för dig som till exempel arbetar som vaktmästare, kvartersvärd eller bovärd. Lär dig om röjsågsskötsel, bra motorsågsteknik eller hur du sköter och föryngrar träd med skylift. Vi har ett brett utbud av kurser och utbildning, jämför hos oss och anmäl dig och dina kollegor redan idag.

Är du mer intresserad av arbetsmiljö inomhus har vi en specifik kategori för det. Där kan du söka, hitta och jämföra utbildningar inom just arbetsmiljön.

Bli miljödiplomerad

Att utbilda sig i miljöfrågor är något som idag är minst sagt aktuellt. Miljöfrågar berör alla! En utbildning eller kurs i ämnet ökar dina möjligheter att i ditt arbete förhålla dig bättre till miljöpåverkan och de insatser som måste göras för att minska klimatpåverkan. Kompetensutveckling inom till exempel sustainability eller miljöpåverkan skapar ett engagemang och motivation för dina anställda som påverkar er företagskultur till det bättre och samtidigt gör något positivt för vår planet. Andra kompetensutvecklingskurser inom miljö och natur innefattar bland annat ”eco-driving”, målstyrning eller skötsel av utemiljö. Varför inte bli certifierad vattenprovtagare? Miljöansvarig personal krävs i flera kommuner idag och en utbildning för att klara dessa uppgifter är i princip obligatorisk.

Skapa ditt kursupplägg

Inom ett så stort och brett område som miljö och natur är det viktigt att avgränsa sig och se vilken kompetens som krävs i arbetsgrupppen eller på företaget. Att försöka lära sig allt på samma gång bidrar oftast till ett sämre resultat. Fokusera på de viktigaste delarna först och gå därefter vidare med kompletterande utbildningar som ytterligare ökar er kompetens och stärker er position på marknaden.

Kurserna och utbildningarna varierar mycket både i innehåll och i kursupplägg. Är det en eller ett par personer på ditt företag som ska gå en kurs kan den bästa idén vara att gå en öppen utbildning. Där kan ni bolla ideér med andra i samma situation och lära er av varandras erfareneter. Är det däremot så att hela företaget eller en hel avdelning ska ta del av en utbildning eller bli certifierade är en företagsanpassad utbildning att rekommendera. Ni kan då jobba med faktiska case, projekt och målsättningar som ger er de rätta verktygen för att lyckas så bra som möjligt efter avslutad utbildning. Kurserna går att läsa hos utbildaren, genom att utbildaren kommer till ert företag eller så kan ni plugga på distans. Genom en distansutbildning kan ni själva bestämma när och vart ni vill ta del av utbildningen helt oberoende av tid och geografisk plats. Du väljer det kursupplägg som passar er bäst! För er passar det kanske bäst att gå en intensivkurs eller att samköra kursen med en kickoff. För en annan organisation är det kanske kvällskurser eller kurser tidigare på morgonen som passar bättre. Sök och jämför kurser här på studier.se för att hitta det upplägg som passar er bäst.

Inom angränsande området djur & naturbruk kan du kompletera din kompetensutveckling och fördjupa dina kunskap ytterligare.