Pride är här!

Publicerad 3 augusti 2018

Äntligen är det Pride!

Vi på studier.se älskar Pride och tycker det är självklart att alla ska få leva sitt liv som man själv vill och med vem man vill. Ingen ska bli diskriminerad för att man älskar en annan människa. För att undvika diskriminering och utanförskap samt våld och hot behövs mer utbildning och förståelse. Vi måste tillsammans arbeta för att belysa HBTQ-frågor i alla situationer, på jobbet, i skolan, på fritiden, i snabbmatskön, på restaurangen, i biosalongen och inte minst i vårt samhälle som stort.

Vi vill här ge dig 10 tips på olika utbildningar där du kan få mer kunskap om jämställdhet, genus och HBTQ-frågor.

1. Love HBTQ – Speakers Corner Retorik

I denna kurs kommer du att få en gedigen grundkompetens om hbtqhistoria både i Sverige och internationellt. Vi tar upp juridik, terminologi, normmedvetenhet, bemötandefrågor och har gott om utrymme för gruppdiskussioner.

2. Love Jämställdhet – Speakers Corner Retorik

Vill du göra en förändring? Skapa en mer jämställd arbetsplats eller bidra till något större? Då är detta kursen för dig! Du får i denna kurs lära dig mer om jämställdhet, jämställdhetens historia och lagstiftning. Du kommer också att få olika metoder du kan använda för att göra en förändring.

3. Föreläsningar om jämställdhet och mångfald – Kichisaga – Ledarskap & Genus

Vill ni på ert företag ha en föreläsning om jämställdhet och mångfald? Låt ert engagemang för jämställdhet väckas till liv med Kichisaga!

4. Inkludera flera – Malmö Folkhögskola

Vill du jobba med förändringsarbete och har ett samhällsengagemang? I denna kurs får du kunskap om metoder för ett mer inkluderande samhälle.

5. Retorik för kvinnor – övertyga – Retorikhuset

Detta är kursen för kvinnor av kvinnor. Du får lära dig vad retoriken kan erbjuda dig som kvinna. Bli säkrare, utstråla mer pondus och få tips på hur du kan hantera starka män och kvinnor! Ta fram din starka och bästa sida när du vill bli hörd.

6. Globala genusstudier – Göteborgs Universitet – Institutionen för globala studier

Vad är egentligen manligt och kvinnligt? I denna kurs problematiseras begrepp genus och vår syn på manligt och kvinnligt som ett av samhällets grundläggande organiserande principer. Du får genom kursen vara med i en spännande diskussion om möjligheter till att förändra maktrelationer mellan könen.

7. Individuell coaching #metoo & mångfaldskompetens – Kichisaga – Ledarskap & Genus

I denna superviktiga föreläsning får chefer och medarbetare bättre kunskap om omedvetna sexuella trakasserier och om omedveten diskriminering.

8. Jämställdhet, mångfald och ledarskap – Hedberg & Reinfeldt AB

Denna kurs vänder sig till dig som är chef eller ledare på alla olika nivåer. Du får analysera din egna verksamhet och fördjupa dig i forskning och statistik kring jämställdhet och mångfaldsfrågor. Skapa en konkret handlingsplan till din verksamhet.

9. Säkerställ din arbetsplats mot sexuella trakasserier – VeaLearn Utbildning

Var med i uppropet Meetoo och motverka sexuella trakasserier i arbetsmiljön. Du som arbetsgivare, chef, skyddsombud eller du som arbetar med arbetsmiljöfrågor får mer kunskap om hur du kan komma tillrätta med sexuella trakasserier och hur arbetsplatsen kan diskutera makt, normer, värden och jämställdhet.

10. Psykosocial arbetsmiljö – Feelgood

Få mer kunskap om hur du kan skapa en psykosocial arbetsmiljö. På en arbetsplats är det inte bara viktigt med att den fysiska arbetsmiljön är bra, utan den psykosociala arbetsmiljön är minst lika viktig! Psykosociala arbetsmiljön omfattar t ex hur vi agerar människor emellan, personlig utveckling, anställningstrygghet, ledarskap, stress, jämställdhet och mycket annat!

Mer om våra utbildningar

Studier.se erbjuder flera olika typer av utbildningar, både för privatpersoner och företag. Vi erbjuder utbildningar i hela Sverige och från Sveriges bästa utbildningsanordnare. Tveka inte att höra av dig till oss för att få hjälp med att hitta en utbildning som passar just dig.

Fyll snabbt i formuläret så skickar vi upp till 5 förslag på utbildningar inom 2 timmar!