Gothia Logistics levererar kunskap och stöd till processer och verksamheter inom till logistik

Publicerad 4 februari 2022

Allt började med ett EU-uppdrag i början av 90-talet. Två tekniska högskolor i Baltikum behövde hjälp med att starta upp en varsin logistikutbildning. Resten är nu historia fylld av kunskap och mångårig erfarenhet.

Från ritbordet till en fullskalig kunskapspartner inom logistik

Grunden till företaget lades redan 1992 då Kjell-Åke Rönnberg fick i uppdrag av EU att starta upp två separata logistikutbildningar vid Lettlands och Litauens tekniska högskolor. Under sex års systematiskt utvecklingsarbete skapade Rönnbergs team ett interaktivt kurssystem av modelära bitar för att på så sätt kunna anpassa utbildningsmaterialet efter elevens behov. Vi kommer tillbaka till exakt vad dessa innebär lite längre ner.

Sedan tiden i Baltikum har Gothia Logistics under två decennier hjälpt företag att utveckla sin verksamhet genom utbildning, förändringsarbete och ledarskapsutveckling. Som namnet antyder är Gothia Logistics en kunskapspartner inom området industriell logistik med fokus på den skandinaviska marknaden. Under åren har framgångsrika samarbeten realiserats med svenska verksamheter såväl internationella aktörer. – ”Vår vision är att vara en ledande aktör inom industriell kompetensutveckling i Sverige med hjälp av interaktiva metoder och kundanpassat stöd som gör skillnad.” säger Kjell-Åke Rönnberg, VD på Gothia Logistics. Med fokus på kundens specifika behov bistår Gothia Logistics med kompetens och kurser baserade på mångårigt ”know-how” inom branschen.

Gothia Logistics vision är att vara en ledande aktör inom industriell kompetensutveckling. FOTO: Gothia Logistics AB

Vad är logistik?

Logistik är samlingsbegreppet för de flöden som omfattar information, fysiska och monetära flöden i all industriell verksamhet. Rönnberg understryker bredden av logistik. – ”Logistik handlar om flöden av information, material och resurser. I detta ingår bland annat inköp, underhållsteknik (som är ett sätt att se till att maskinerna fungerar) och lager (som är ett sätt att se till att det inte blir störningar i flödet)”. Gothia Logistics uppdrag är att tillfredsställa kundens kompetensbehov med hjälp av beprövade rutiner och metoder för ett effektivt lärande.

Lean production

Lean production är ett systematiskt arbetssätt och en ständig strävan efter att eliminera tidskrävande arbeten och effektivisera de arbeten som faktiskt skapar värde. Denna ideologi har sitt ursprung i Japanska Toyota och har varit nyckeln till hur många verksamheter runtom i världen har lyckats effektivisera deras arbetsflöden och därmed deras totala produktion, utan att behöva tumma på kvalitén. Att implementera ett lean-tänk kräver dock både kunskap samt en organisatorisk omställning för att lyckas. – ”Jag har sett verksamhetsledare som har en önskan att lyckas med lean men som misslyckats att implementera en kultur som håller. Lean kräver långsiktighet och systematik under flera år, det är ingen quick-fix”, säger Rönnberg. Gothia logistics har lång erfarenhet av utbildning och stöttning i implementeringen av lean. Med ett noggrant genomarbetat kursmaterial erhåller kursdeltagaren de verktyg och kunskap som krävs för ett framgångsrikt lean-arbete.

Ledarskapsutveckling

Ledarskap handlar om att sätta exempel och att skapa goda följare. Inom logistik är arbetsmiljö, planeringsmiljö och företagsmiljö de viktigaste delarna som skapar förutsättningar för en utvecklande organisation. I detta är ledarskapet och hur det genomförs en central och avgörande del av det ständiga utvecklingsarbetet. Som ledare stöter vi ständigt på utmaningar som många tidigare ledare redan har ställts inför.

Kursdeltagare tillsammans med kursledare Kjell-Åke Rönnberg. FOTO: Gothia Logistics AB

– ”Gothia logistics unicitet bygger på mångårigt kunskapsutbyte med professionella nätverk inom branschen samt våra egna observationer och problemlösningar”. Men utöver återkommande problem ställs verksamhetsledare ständigt inför främmande utmaningar som ligger närmare vår samtid. Ett exempel som Rönnberg tar upp är de kulturella frågor och eventuella skillnaderna som idag blir alltmer vanligare på arbetsplatsen. – ”Vi har skapat kursmaterial som hjälper ledare att hantera dessa olikheter på ett korrekt sätt och utnyttja de fördelar som en mångkulturell arbetsplats innebär. Kokar vi ner vad ledarskap är så handlar det om att motivera människor samt ändra gamla vanor som inte fungerar idag”.

Unikt kursupplägg för skräddarsydda utbildningar

Gothia logistics kurser är uppbyggda av mindre kursbitar. Detta gör det enkelt och smidigt att skapa nya kurser för att möta kundens specifika behov. Kursernas arkitektur möjliggör också inkludering av uppgifter från kundens företag. Till exempel går det att inkludera definitioner på servicenivå och leveransprecision eller nyckeltal och statistik. Genom att inkludera företagsspecifika exempel får de anställda gemensamma referensramar kring begrepp, metoder och arbetssätt och kan lättare se kopplingen mellan studierna och sina egna arbetsuppgifter.

Gothia Logistics kurser är uppbyggda av mindre kursbitar för att kunna paketera utbildningarna efter varje kunds specifika behov. GRAFIK: Gothia Logistics AB

– Vi skapar kundanpassade utbildningar efter kundens önskemål. Vårt breda utbud av kurser och vår flexibla teknik gör det möjligt att på ett enkelt sätt utveckla unika utbildningar till ditt företag, säger Rönnberg. Exempel på kundanpassningar:

  • Lägga till material till kurs
  • Ta bort material från kurs
  • Kombinera delar från olika kurser och skapa en egen unik kurs
  • Lägga till företagsspecifika uppgifter till befintlig kurs
  • Skapa kurs efter ett företags egna material

Intern kunskap är A och O för att en organisation skall kunna ta sig an återkommande eller nya omständigheter som direkt påverkar verksamheten. Behöver du eller din organisation kompetensutvecklas inom logistik, lean eller ledarskap? Ta kontakt med Gothia Logistics och påbörja er utvecklingsresa idag.