Läsa upp betyg

Är du 20 år eller äldre och behöver läsa upp betyg från grundskolan eller gymnasiet? Eller har du läst en fullständig gymnasieutbildning men behöver komplettera betyg som inte blivit godkända? Med hjälp av den kommunala vuxenutbildningen får du en andra chans att lyckas med dina studier. Komvux kan ofta läsas både på distans och på plats för att göra det möjligt för dig som studerar att balansera livet utanför studierna.

Kika i listan nedan för att se några av utbildningarna du kan läsa via komvux!

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Grundläggande och gymnasiala kurser

Campus Nynäshamn

Komvux
Löpande
Nynäshamn
Stockholms län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Latin – språk och kultur 1

NTI-skolan

Komvux
Anpassat
Kurser
Löpande
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Religionskunskap 1

NTI-skolan

Komvux
Anpassat
Kurser
Löpande
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Teknik 1

NTI-skolan

Komvux
Anpassat
Kurser
Löpande
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Svenska 1

NTI-skolan

Komvux
Anpassat
Kurser
Löpande
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Social omsorg 1

NTI-skolan

Komvux
Anpassat
Kurser
Löpande
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Samhällskunskap 1a1

NTI-skolan

Komvux
Anpassat
Kurser
Löpande
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Tyska 1

NTI-skolan

Komvux
Anpassat
Kurser
Löpande
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Spanska 1

NTI-skolan

Komvux
Anpassat
Kurser
Löpande
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Kinesiska 1

NTI-skolan

Komvux
Anpassat
Kurser
Löpande
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Japanska 1

NTI-skolan

Komvux
Anpassat
Kurser
Löpande
Distans
CSN-berättigad & kostnadsfri

Läsa upp betyg

Är du över 20 år gammal och har betyg från grundskolan eller gymnasiet som du skulle vilja läsa upp? Eller har du avslutat en treårig gymnasial utbildning men skulle vilja läsa upp betyg som du inte är nöjd med? Med hjälp av komvux, som står för kommunal vuxenutbildning kan du få den hjälp du behöver för att komplettera dina betyg. Ansökan och antagningsprocessen sker via din hemkommun. Studierna är oftast mer flexibla och kan läsas både på distans och på plats för att underlätta för dig som studerar att balansera livet utanför studierna.

Om du redan har godkända betyg som du skulle vilja läsa upp för att öka dina chanser att komma in på din drömutbildning kan du ansöka om att få göra en prövning, mer om det senare i texten. Du som läser en utbildning via komvux kan ansöka om studiemedel via CSN, mer specifik information om hur mycket studiemedel du har rätt till kan du läsa om på CSN:s hemsida.

Prövning

I och med att det är de sökande med minst utbildningsbakgrund som prioriteras först i antagningsprocessen till komvux kan det vara svårare för dig som vill läsa upp ett redan godkänt betyg att bli antagen. Däremot har du istället möjlighet att genomgå en prövning, eller ”tenta av” som det också kallas. Du kommer inte gå i en klass eller ha en lärare, utan du behöver själv förbereda dig på de delarna som du ska examineras i utefter de kunskapskraven som ingår i kurs- eller ämnesplanen. Det är viktigt att du som vill göra en prövning tar ansvar över dina studier, går igenom kunskapskraven och skaffar kursmaterial som du kan ta hjälp av för att vara väl förberedd.

Kostnaden för dig som vill göra en prövning får inte överstiga 500 kronor. Det är huvudmannen, som också anordnar prövningen som tillhandahåller avgiften.

5 tips för att lyckas med din prövning

  • Förbered dig noga genom att läsa igenom kunskapskraven
  • Sätt upp en tydlig struktur för dina studier
  • Ta hjälp av relevant kurslitteratur för att fräscha upp dina kunskaper
  • Skriv ned dina mål med prövningen – bli antagen till högskolan, få högsta betyg etc.
  • Tänk ut en belöning till dig själv om du når dina uppsatta mål

Behörighet till högre studier

Saknar du behörighet till din drömutbildning? För att kunna läsa vidare på högskola eller universitet krävs det att du har en grundläggande behörighet, oavsett vilken utbildning du planerar att läsa. Vissa utbildningar kräver även att du har en så kallad särskild behörighet, vilket innebär att du behöver ha mer avancerade kunskaper för att bli antagen till utbildningen. Vissa utbildningar har till exempel krav på att du ska ha läst en högre nivå av matematik än vad som ingår i den grundläggande behörigheten. Du kan läsa upp betyg eller läsa till ämnen på komvux för att få behörighet till rätt utbildning.

Ansökan vuxenutbildning

För att kunna läsa upp betyg kan du ansöka till komvux från och med 1 juli det året du fyller 20 alternativt efter du avslutat en treårig gymnasial utbildning.

Steg 1

Välj kurs eller utbildning: du kan välja mellan grundläggande kurser, fristående gymnasiekurser och även yrkesutbildningar på gymnasienivå.

Steg 2

Ansökan: du gör din ansökan via din hemkommun och kommunens valda system, läs igenom antagningsreglerna noggrant innan du gör din ansökan.

Steg 3

Antagning: via ditt användarkonto kan du följa din ansökan. Det är de elever med störst behov av utbildning som prioriteras i de fall där söktrycket varit så högt att inte alla sökande kan få en plats. Om du inte blir antagen direkt kan du hamna på en reservlista.

Steg 4

Påbörja utbildningen!

Läs på komvux

Vill du veta mer om utbildningar som ger flexibla jobb? Vi på studier.se hjälper dig att hitta rätt utbildning som passar just dina behov. Om du funderar på att gå en komvux vuxenutbildning kan du klicka dig vidare in på någon av våra utbildare i listan ovan. Komvux finns till för dig som vill plugga upp betyg för att komma in på din drömutbildning eller för dig som av andra anledningar vill läsa upp dina betyg.

Läs mer om fler populära utbildningar