Få förslag på strukturer för aktivitetsplanering och milstolpar.

Riskanalys och ändringshantering

Lär er upptäcka risker och hantera eventuella ändringar i projektuppläggen.

Organisation

Få en organisatorisk struktur på arbetet med checklistor och mallar för t.ex. beställning, start, rapportering samt avslut av projekt.