Topplista: 10 utbildningar för dig som är intresserad av teknik

Publicerad 4 december 2018

Tips på teknikutbildningar

Är du en tekniknörd eller kanske nybörjare i teknik? Vi har listat 10 olika utbildningar för dig som är intresserad av teknik. Både längre och kortare utbildning samt teknik kopplat med andra ämnen. Hoppas du finner inspiration för att plugga teknik!

10 utbildningar för dig som är intresserad av teknik

1. Maskinteknik, Inriktning produktutveckling, högskoleingenjör – Linnéuniversitetet

Maskinteknik är ett spännande ämne fullt av möjligheter. Hur hade världen sett ut om inte tåg, bilar och flygplan hade funnits? För att inte tala om alla uppfinningar som mobiltelefoner eller medicinsk utrustning som finns och räddar liv. Du som väljer att studera maskinteknik kommer kunna påverka framtidens nya produkter!

2. Programmet för fastighetstekniker – Fastighetsakademin

Som fastighets-, energi- och drifttekniker är du en specialist med ansvar för skötsel, drift och underhåll av fastigheters olika tekniska system, särskilt värme- kyla- och ventilationssystem. Utbildningen innefattar tre LIA-perioder om vardera 5 veckor. Under dina LIA-perioder får du möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper i praktiken. Det är här du också har möjlighet att skaffa dig ett värdefullt kontaktnät och vanligen träffar din framtida arbetsgivare i fastighetsbranschen eller i företag verksamma inom VVS-branschen eller motsvarande.

3. Byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor – Teknologiskt institut

Kursen ger deltagarna en bred kunskap i byggteknik med inriktning mot förvaltningsfrågor. Vi tar upp grundläggande samband för en god innemiljö med inriktning mot samverkan mellan byggnad och installationer t ex buller, fuktsäkerhet, termisk komfort, ljus etc.

4. Naturvetenskap & Teknik – Offentliga utbildningar i Sverige

Naturvetenskap och teknik är spännande, roligt och inbjuder till lekfullt utforskande tillsammans med barnen. Målen kring naturvetenskap och teknik har förtydligats i och med revideringen av läroplanen för förskolan och under den här föreläsningen kommer vi tillsammans bearbeta de områden inom naturvetenskap och teknik som behandlas i förskolan. Kursen syftar till att stödja pedagogen i sin roll att planera, genomföra och utvärdera undervisning som stimulerar och utmanar barnens utveckling och lärande.

5. Produktionsteknik 1 – Allmänt – Gothia Logistics

Under utbildningen lär du dig att förstå och använda ett antal produktionstekniska metoder och ekonomiska samband som är till nytta vid utvärdering av olika produktionstekniska lösningar och arbete med produktionsutveckling.

6. Komposittekniker – Teknikhögskolan

Fordons- och flygbranschen efterfrågar personer med kompetens inom komposit, likaså företagen som tillverkar sportartiklar i det hållbara lättviktsmaterialet. Fyll kunskapsglappet i spännande branscher och utbilda dig till komposittekniker!

7. Drifttekniker biogas och vattenrening – Teknikhögskolan

Vill du ha ett tekniskt yrke? Är du intresserad av miljöfrågor och vill bidra till en hållbar samhällsutveckling? Då är detta utbildningen för dig. Det byggs allt fler biogasanläggningar i Sverige, vilket ökar behovet av kompetenta drifttekniker inom området. Redan nu är behovet stort så med denna utbildning har du goda möjligheter till jobb direkt efter examen!

8. Interaktiva medier och webbteknologier – Linnéuniversitetet

Vår digitala framtid kräver intressanta produkter och tjänster som utnyttjar den nya teknikens möjligheter. Här lär du dig förstå och skapa dem!

9. Maskinteknik – Magisterprogram – Linnéuniversitetet

Efter att ha genomfört magisterprogrammet i maskinteknik är du väl förberedd för att arbeta med olika frågeställningar inom det maskintekniska området. Programmet fokuseras på produktutveckling och strukturdynamik, vilka är två forskningsområden inom Linnéuniversitetet.

10. Påbyggnadsprogram i Maskinteknik mot civilingenjörsexamen, inriktning Materialteknik – Karlstads universitet

Som civilingenjör inom maskinteknik med inriktning materialteknik får du kunskaper som ger dig ansvar för materialaspekterna inom konstruktionsprocessen sedd som en helhet, i samverkan med andra kompetenser inom detta maskintekniska område. Avancerade materialanalyser och bred kunskap möjliggör strategiska val av rätt material för en viss tillämpning utifrån såväl egenskaper och miljöpåverkan som designmöjligheter och pris.

Mer om våra utbildningar

Studier.se erbjuder flera olika typer av utbildningar, både för privatpersoner och företag. Vi erbjuder utbildningar i hela Sverige och från Sveriges bästa utbildningsanordnare. Tveka inte att höra av dig till oss för att få hjälp med att hitta en utbildning som passar just dig.

Fyll snabbt i formuläret så skickar vi upp till 5 förslag på utbildningar inom 2 timmar!