Gymnastik- och idrottshögskolan

Ämneslärare i Idrott och hälsa

Utbildningsform

Högskola/Universitet

Start

HT 2023

Ämnesområde

Idrott & Träning

Upplägg

Program

Ort

Stockholm
Stockholms län

Omdöme

0/5 baserat på 0 recensioner
Lämna ett omdöme!

Skicka en intresseanmälan genom att fylla i formuläret för mer information direkt från GIH!

330 högskolepoäng. Heltid 100%.

Drömmer du om att bli idrottslärare? Om att kunna hjälpa unga människor att må bättre och förbättra sina studieresultat? Om att föra vidare din egen glädje och erfarenhet av idrott till nya generationer? Vill du ha bästa tänkbara utbildning? Då är GIH rätt val för dig.

Här börjar resan mot att bli idrottslärare på gymnasiet

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) utbildar tvåämneslärare i idrott och hälsa för både grundskolan och gymnasiet. Det betyder att du kommer att läsa ett ämne till, vid sidan av idrott och hälsa. Det andra ämnet väljer du en bit in i studierna. Väljer du specialidrott får du behörighet att undervisa på riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar.

På GIH möter du lärare med hög vetenskaplig, idrottslig och pedagogisk kompetens, ofta med egen idrottslig bakgrund. Innehållet är varierat och växlar mellan teoretiska ämnen, fysiska aktiviteter och verksamhetsförlagd utbildning.

Om du läser specialidrott får du en fördjupning i bland annat idrottsmedicin, träningslära, organisation, hållbart ledarskap, mästerskapscoachning, nutrition och formtoppning. Andra ämnen läser du på något av de universitet/högskolor som GIH samarbetar med.

Leder till jobb

En examen från GIH värderas högt av arbetsgivare och ger goda chanser till jobb på arbetsmarknaden. Du har också möjlighet att studera vidare och forska.

Relationer för livet

Studenterna på GIH tillbringar mycket tid tillsammans, vilket skapar en fantastisk sammanhållning, ett stort professionellt kontaktnät och relationer för livet.

Innehåll

 • 300-330 hp, 5-5,5 år (studier på heltid)
 • Universitets- & högskoleutbildning
 • Studiemedelsberättigad
 • Ansökan sker på antagning.se
 • Utbildningsstart: hösttermin
 • Tel: 08-120 537 00

Anmälan och antagning

Antagning till utbildningen sker en gång per år. Anmälan görs på webbportalen

www.antagning.se från och med den 15 mars.

Utbildningsupplägg – Ämneslärare i Idrott och hälsa

Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan om 300 eller 330 hp består av utbildningsvetenskaplig kärna, verksamhetsförlagd utbildning samt ämnes- och ämnesdidaktiska studier. Ämnesstudierna utgörs av ett huvudämne om 120 hp och ett andra ämne om 90 hp. I ämnena svenska, samhällskunskap eller musik krävs 120 hp vardera. I ämnesstudierna ingår två självständiga arbeten om 15 hp vardera eller ett om 30 hp.

Vid GIH ges examen för undervisning i gymnasieskolan med huvudämnet idrott och hälsa omfattande 120 högskolepoäng och 90 högskolepoäng i specialidrott (ämne två). Ämne två kan läses på annat lärosäte där ämneslärarutbildning ges med examenstillstånd för det ämnet i enlighet med de möjligheter som ges utifrån fastställda ämneskombinationer (se SFS 2010:544).

Idrott och hälsa

Innehållet i huvudämnet Idrott och hälsa är varierat och växlar mellan teori och praktik. Studierna i de praktiskt inriktade momenten har karaktären av laborativ verksamhet där aktivt, praktiskt deltagande från studentens sida är en förutsättning för att inhämta kunskaper. Delar av utbildningen genomförs i fjäll-, sjö- och skogsmiljö. De tre första kurserna i huvudämnet ges på grundnivå och innehåller såväl rörelselära som humanbiologi och umanistiska/samhällsvetenskapliga perspektiv på idrott och hälsa. Den fjärde kursen ges på avancerad nivå och innehåller en ämnesspecifik fördjupning, forskningsmetodik samt ett självständigt arbete om 15 hp på avancerad nivå.

Självständigt arbete

För ämneslärarexamen ska studenten inom ramen för kursfordringarna ha fullgjort minst ett självständigt arbete om minst 30 högskolepoäng eller minst två sådana arbeten om vardera minst 15 högskolepoäng i ett eller två av de ämnen som studeras inom utbildningen. Självständigt arbete på grundnivå (15 hp) skrivs i ämne två. På GIH skrivs det självständigt arbete på avancerad nivå (15 hp) i huvudämnet Idrott och hälsa.

Den utbildningsvetenskapliga kärnan

Samtliga lärarstudenter läser en utbildningsvetenskaplig kärna som omfattar kurser om sammanlagt 60 hp. Kurserna behandlar dels för läraryrket centrala kunskapsområden, dels kunskapsområden som är specifika för det verksamhetsområde/skolform lärarexamen är inriktad mot. Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan ska anknyta till kommande yrkesutövning och omfatta följande:

 • skolväsendets historia, organisation och villkor samt förskolans värdegrund, innefattande de grundläggande demokratiska värderingarna och de mänskliga rättigheterna,
 • läroplansteori och didaktik,
 • vetenskapsteori och forskningsmetodik,
 • utveckling, lärande och specialpedagogik,
 • sociala relationer, konflikthantering och ledarskap,
 • uppföljning och analys av: lärande och utveckling,
 • utvärdering och utvecklingsarbete.

Verksamhetsförlagd utbildning

Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen är en viktig del av lärarutbildningen. Studenten får en skolplacering inom sitt huvudämne och sin inriktning i en av Stockholms läns kommuner. Den verksamhetsförlagda delen av utbildningen består av tre kurser om sammanlagt 30 högskolepoäng. Studenten kommer under sin verksamhetsförlagda utbildning placeras både på grund- och gymnasieskolan. För övrig information om den verksamhetsförlagda utbildningen

hänvisas till dokumentet Verksamhetsförlagd utbildning för Ämneslärarprogrammet som finns tillgängligt på www.gih.se.

Utbildningens upplägg

De tre första terminerna är gemensamma oavsett om studenten läser hela ämneslärarutbildningen vid GIH eller väljer att läsa ämne två vid annat lärosäte. Dessa omfattar såväl ämnesstudier i idrott och hälsa som den utbildningsvetenskapliga kärnan och verksamhetsförlagd utbildning. Efter den fjärde terminen skiljer sig studiegången åt beroende på val av andra ämne.

Andra ämnet läses från och med termin fyra alternativt termin fem. De avslutande terminerna omfattar ämnesstudier inklusive ett självständigt arbete på avancerad nivå samt uvk och vfu som omfattar båda ämnena.

Kurser

Den utbildningsvetenskapliga kärnan (uvk), 60 högskolepoäng (hp)

Skolans uppdrag och lärandets villkor I, 22,5 hp grund

Skolans uppdrag och lärandets villkor II, 22,5 hp grund

Skolans uppdrag och lärandets villkor III, 15 hp avancerad

Verksamhetsförlagd utbildning (vfu), 30 högskolepoäng (hp)

Verksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik I, 7,5 hp grund

Verksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik II, 7,5 hp grund

Verksamhetsförlagd utbildning med ämnesdidaktik III, 15 hp avancerad

Huvudämne: Idrott och hälsa, 120 högskolepoäng (hp)

Idrott, didaktisk inriktning I, 30 hp grund

Idrott, didaktisk inriktning II, 30 hp grund

Idrott, didaktisk inriktning III, 30 hp grund

Idrott, didaktisk inriktning IV, inkl självständigt arbete 30 hp, avancerad

Ämne två

Av Högskoleförordningen (SFS 2010:544) framgår vilka ämnen som får kombineras i en ämneslärarexamen.

Den som läser sitt andra ämne 90-120 hp läser detta vid Stockholms universitet (SU) alternativt vid Södertörns högskola (SH) enligt överenskommelse med respektive lärosäte.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Skriv gärna med din postadress i intresseanmälan så kan vi skicka information via post till dig om utbildningarna.

Gymnastik- och idrottshögskolan

Välkommen till Gymnastik- och idrottshögskolan

– drömmer du om en framtid inom idrott och hälsa?

Gymnastik- och idrottshögskolan (GIH) vid Stockholms Stadion är Sveriges främsta kunskapscentrum för idrott, fysisk aktivitet och hälsa. Här på världens äldsta moderna idrottshögskola utbildas lärare i idrott och hälsa, tränare, sport managers, idrottsvetare och hälsopedagoger. På GIH bedrivs också avancerad forskning inom idrottsområdet, där teorier och praktiska tillämpningar testas, vägg i vägg. Här finns kvalificerade kunskaper och verktyg för att lyfta nästa generation ledare inom idrott och hälsofrämjande arbete.

Boka in GIH:s Öppet hus den 23 mars 2023 kl 17-19 – Välkommen till vårt campus eller online. Läs mer på GIHs Öppet Hus.

Flera olika utbildningar

Det är många som söker till GIH:s olika utbildningar; Ämneslärar-, Hälsopromotions-, Tränar-, Sport Management- och Masterprogrammet. Högskolan erbjuder också en kortare utbildning i idrott och hälsa, en kompletterande pedagogisk utbildning samt kontinuerligt fristående kurser, uppdragsutbildningar och fortbildningar för olika yrkeskategorier.

Undervisning och studentliv

På GIH är kopplingen stark mellan teori och praktik eftersom utbildningen och forskningen finns så nära varandra. Många av lärarna har lång erfarenhet som aktiva idrottare och ledare på elitnivå och undervisningen innehåller varierade praktiska moment; allt från bollspel och dans till friluftsliv med övernattningar och äventyrspedagogik.

Leder till jobb

En examen från GIH värderas högt och ger goda möjligheter på arbetsmarknaden.

Relationer för livet

Studenterna på GIH spenderar mycket tid tillsammans, vilket skapar en fantastisk sammanhållning, ett stort professionellt kontaktnät och relationer för livet

Centralt idrottscampus

Lyfter du blicken över laptop-kanten från din studieplats på det moderna och vackra biblioteket, så möts du av huvudstadens sjudande idrottsliv i alla väderstreck. GIH är granne med Stockholms Stadion, Östermalms idrottsplats, Tennisstadion, Ryttarstadion och ett stort naturområde med motionsspår, cykelbanor och hoppbacke. På campus finns idrottshallar, dansstudio, gym, simhall och tennisbanor. På GIH arbetar du med det du brinner för i moderna datorsalar, laboratorier och testmiljöer.

Forskning och utveckling

Forsknings- och utvecklingsverksamheten på̊ GIH bedrivs inom flera discipliner; från naturvetenskap och medicin till idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottshistoria. I högskolans tre laboratorier; inriktade på biomekanik och motorisk kontroll, fysiologi samt tillämpad idrottsvetenskap, arbetar många internationellt framgångsrika och kända forskare. På GIH ges du unika möjligheter till forskningsanknytning.

Mer information och kontakt

För frågor, anmälan eller mer information – läs mer på respektive utbildning eller skicka en intresseanmälan. Skriv gärna med din postadress i intresseanmälan så kan vi skicka information via post till dig om utbildningarna.

Fler utbildningar från Gymnastik- och idrottshögskolan

Visar 1 till 6 av 6

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Hälsopromotionsprogrammet

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Stockholm
Stockholms län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrott och hälsa - högskoleutbildning

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Stockholm
Stockholms län

Kompletterande pedagogisk utbildning

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Stockholm
Stockholms län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Masterprogrammet i idrottsvetenskap

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskola/Universitet
Magister- och master
HT 2022
Stockholm
Stockholms län

Sport Management-programmet

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Stockholm
Stockholms län

Tränarprogrammet

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Stockholm
Stockholms län

Liknande utbildningar

Visar 1 till 10 av 188

Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

Lic. PT & Kostrådgivare

Active Education

Högskola/Universitet
1 år
Program
HT 2023
VT 2024
Distans
Stockholm
100 000 SEK

Cykla mera 6,0 hp - Sommarkurs

KTH - Kungliga Tekniska högskolan

Högskola/Universitet
1-3 månader
Kurser
Sommarkurser
Stockholm
Stockholms län
Kostnadsfri

Hälsopromotionsprogrammet

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Stockholm
Stockholms län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Idrott och hälsa - högskoleutbildning

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Stockholm
Stockholms län

Kompletterande pedagogisk utbildning

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskola/Universitet
Program
HT 2022
Stockholm
Stockholms län
CSN-berättigad & kostnadsfri

Konditionsträning

Gymnastik- och idrottshögskolan

Högskola/Universitet
1 månad
Kurser
Program
VT 2023
Stockholm
0 SEK

Lic. Kostrådgivare

Active Education

Högskola/Universitet
3-6 månader
Program
HT 2022
VT 2023
Distans
Stockholm
52 900 SEK

Lic. Personlig Tränare

Active Education

Högskola/Universitet
Program
HT 2023
VT 2024
Distans
Stockholm
58 900 SEK

Lic. Personlig tränare – Bali

Active Education

Högskola/Universitet
3-6 månader
Program
HT 2023
VT 2024
Utomlands
74 900 SEK

Lic. Personlig tränare – Florida

Active Education

Högskola/Universitet
6-12 månader
Program
USA
Utomlands
64 900 SEK

Visa alla 188 kurserna

Skickar...

Visa ditt intresse

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer. Gymnastik- och idrottshögskolan hör av sig inom kort! En intresseanmälan är ingen bokning av kursen och du förbinder det inte till något genom att fylla i formuläret.

  Kontaktuppgifter

  Adress

  Gymnastik- och idrottshögskolan
  Lidingövägen 1
  114 33 Stockholm

  Telefon (visa nummer)

  Besök webbplats

  Omdömen

  Kursen saknar omdömen

  Skickar...

  Lämna ett omdöme

  12345 (0/5)

  Fler utbildningar från Gymnastik- och idrottshögskolan

  Visar 1 till 6 av 6

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Hälsopromotionsprogrammet

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  Högskola/Universitet
  Program
  HT 2022
  Stockholm
  Stockholms län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Idrott och hälsa - högskoleutbildning

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  Högskola/Universitet
  Program
  HT 2022
  Stockholm
  Stockholms län

  Kompletterande pedagogisk utbildning

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  Högskola/Universitet
  Program
  HT 2022
  Stockholm
  Stockholms län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Masterprogrammet i idrottsvetenskap

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  Högskola/Universitet
  Magister- och master
  HT 2022
  Stockholm
  Stockholms län

  Sport Management-programmet

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  Högskola/Universitet
  Program
  HT 2022
  Stockholm
  Stockholms län

  Tränarprogrammet

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  Högskola/Universitet
  Program
  HT 2022
  Stockholm
  Stockholms län

  Liknande utbildningar

  Visar 1 till 10 av 188

  Utbildare Utbildning Upplägg Start Ort Pris Jämför

  Lic. PT & Kostrådgivare

  Active Education

  Högskola/Universitet
  1 år
  Program
  HT 2023
  VT 2024
  Distans
  Stockholm
  100 000 SEK

  Cykla mera 6,0 hp - Sommarkurs

  KTH - Kungliga Tekniska högskolan

  Högskola/Universitet
  1-3 månader
  Kurser
  Sommarkurser
  Stockholm
  Stockholms län
  Kostnadsfri

  Hälsopromotionsprogrammet

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  Högskola/Universitet
  Program
  HT 2022
  Stockholm
  Stockholms län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Idrott och hälsa - högskoleutbildning

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  Högskola/Universitet
  Program
  HT 2022
  Stockholm
  Stockholms län

  Kompletterande pedagogisk utbildning

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  Högskola/Universitet
  Program
  HT 2022
  Stockholm
  Stockholms län
  CSN-berättigad & kostnadsfri

  Konditionsträning

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  Högskola/Universitet
  1 månad
  Kurser
  Program
  VT 2023
  Stockholm
  0 SEK

  Lic. Kostrådgivare

  Active Education

  Högskola/Universitet
  3-6 månader
  Program
  HT 2022
  VT 2023
  Distans
  Stockholm
  52 900 SEK

  Lic. Personlig Tränare

  Active Education

  Högskola/Universitet
  Program
  HT 2023
  VT 2024
  Distans
  Stockholm
  58 900 SEK

  Lic. Personlig tränare – Bali

  Active Education

  Högskola/Universitet
  3-6 månader
  Program
  HT 2023
  VT 2024
  Utomlands
  74 900 SEK

  Lic. Personlig tränare – Florida

  Active Education

  Högskola/Universitet
  6-12 månader
  Program
  USA
  Utomlands
  64 900 SEK

  Visa alla 188 kurserna