Plugga till gymnasielärare | studier.se
media5-e1506600516184

Plugga till gymnasielärare

Vill du utbilda dig till gymnasielärare? Att jobba med ungdomar kan vara otroligt spännande och givande. Du får följa de unga vuxna under tre år och se utvecklingen hos eleverna. Utbilda dig för att få lära ut ditt favoritämne! Vi har samlat flera olika utbildningar för att du som vill plugga till gymnasielärare ska kunna jämföra och hitta rätt!

Utbildare Utbildning Utbildningsform/Typ Start Ort Jämför

Förskolelärare

Campus Värnamo

Studera till förskolelärare! Förskollärare arbetar med att utmana de yngre barnens lärande och utveckling –…
Högskola/Universitet
CSN-berättigad
HT 2021 Jönköpings län
Värnamo
Jämför

Lärarassistent

Xenter Yrkeshögskola

Lärarassistent Ansök senast 10 maj för start i augusti! Lärarassistentens ansvarsområde är att vara en…
Yrkeshögskola
CSN-berättigad
Löpande Stockholms län
Stockholm
Jämför

Grundlärare i fritidshem

Campus Västervik

Välkommen till utbildningen för grundlärare i fritidshem! Som grundlärare i fritidshem får du det bästa…
Löpande Kalmar län
Västervik
Jämför

Förskollärare, 210 hp

Campus Västervik

Förskollärare, 210 hp På förskollärarprogrammet studerar du barns utveckling och levnadsförhållanden och hur de lär sig…
Högskola/Universitet
Program
Löpande Rikstäckande
Kalmar län
Västervik
Jämför

Specialpedagogprogrammet

Mälardalens universitet

Specialpedagogprogrammet Som specialpedagog arbetar du med att undanröja hinder för elevers lärande och utveckla det…
Högskola/Universitet
CSN-berättigad
HT 2022 Distans
Västmanlands län
Västerås
Jämför

Speciallärarprogrammet

Mälardalens universitet

Speciallärarprogrammet Som speciallärare är du med och skapar bästa tänkbara förutsättningar för att alla barn…
Högskola/Universitet
CSN-berättigad
HT 2022 Distans
Västmanlands län
Västerås
Jämför

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola

Mälardalens universitet

Ämneslärarprogrammet gymnasieskola Som ämneslärare undervisar du i ett eller flera ämnen du är intresserad av,…
Högskola/Universitet
CSN-berättigad
HT 2022 Södermanlands län
Västmanlands län
Eskilstuna
Västerås
Jämför

Ämneslärare för gymnasiet

För att utbilda ungdomar på gymnasienivå krävs fem till fem och ett halvt års heltidsstudier på universitet eller högskola. Utbildningslängden beror på om du väljer att undervisa i ämnena svenska, samhällskunskap eller musik. Du får välja två ämnen enligt vissa lärosätens regler. Dessa regler innebär att du får välja:

Ämnesgrupperna är som följer:

  1. engelska, matematik, modersmål och svenska
  2. engelska, grekiska, latin, moderna språk, modersmål, svenska som andraspråk och teckenspråk
  3. filosofi, företagsekonomi, geografi, historia, juridik, psykologi, religionskunskap och samhällskunskap
  4. biologi, fysik, kemi, naturkunskap och teknik
  5. idrott och hälsa
  6. bild, dans, musik och teater

Att undervisa på gymnasiet kräver längre utbildning och djupare kunskaper inom dina ämnen. Dina elever har nu valt en viss inriktning, de är på plats frivilligt och inte på grund av skolplikten. Du kan låta dem ta mer eget ansvar för sina egna studier, medan du fokuserar på att inspirera och vägleda dem.

Yrkeslärare för gymnasiet

På gymnasiets yrkesprogram behövs lärare som förutom pedagogiska kunskaper också har praktisk kompetens i det yrke som lärs ut. De nationella gymnasieprogrammen erbjuder allt från frisör till bygg- och anläggning. Yrkesgymnasium strävar efter att förbereda eleverna för att kunna göra ett bra, kvalificerat arbete direkt efter studentexamen.

Yrkeserfarenhet, utbildning i pedagogik och en stark vilja att förmedla dina praktiska kunskaper är grundläggande för att kunna bli en bra yrkeslärare. Dessutom kan du genom att vara yrkeslärare stötta den egna branschens framtid och fortsatta utveckling. Det blir du som ser till så att branschen fylls på av motiverade, utbildade ungdomar!

Vill du hellre gå en lärarutbildning för grundskolan? Läs mer om det hos oss här!

Behörighet

För att kunna söka in till ett yrkeslärarprogram måste du förutom grundläggande högskolebehörighet också kunna möta de så kallade kunskapskriterierna som Universitets- och högskolerådet har satt upp. Dessa särskilda behörighetskrav skiljer sig åt mellan olika inriktningar. Det handlar om konkret erfarenhet och kunskap inom relevanta områden. Ett exempel är att du som vill bli lärare inom hantverksprogrammet med inriktning frisör bör ha kunskap kring material, trender och arbetsmiljö för just frisörer. En bra grund kan därför vara att tidigare ha varit aktiv inom frisöryrket. Den fullständiga listan på kunskapskriterier finns på Universitets- och högskolerådets webbplats. Generellt krävs en gedigen yrkeserfarenhet.

Högskolestudierna för att bli yrkeslärare omfattar 90 hp eller tre terminer. Du ska få samma behörighet och samma utbildning oberoende av vid vilket universitet eller vilken högskola du läser vid. Läs mer om lärarutbildningarna i Malmö eller Karlstad!

Framtidsutsikter, lön och jobb

Lärarbristen i Sveriges beräknas öka under de kommande åren. Inom vissa områden utbildas det alldeles för få lärare, vilket gör att konkurrensen om jobb kommer att vara liten till mycket liten de kommande fem till tio åren.

Just nu minskar antalet elever i gymnasieskolan, men inom de närmaste fem åren kommer elevantalet öka igen, vilket gör att konkurrensen om jobben som gymnasielärare minskar. För utbildade lärare med yrkeskompetens, yrkeslärare, är konkurrensen mycket liten. Så om du tidigare arbetat med ett praktiskt yrke som lärs ut på gymnasienivå och är sugen på att fördjupa dig inom pedagogik och arbeta med ungdomar, har du en riktigt bra chans till en ny karriär.

Yrkeslärare tjänar 28 426 kr i medellön, gymnasielärare något mindre på 27 215 kr. En grundskollärare tjänar 25 995 kr i medellön.

Arbetar du redan som lärare men vill få en bredare kunskap i ditt yrke kan kompetensutveckling vara en bra idé. Exempel på kompetensutveckling kan till exempel vara i pedagogik eller personlig och individuell utveckling.

Om du vill bli barnskötare och jobba med yngre barn i åldern 1-6 år kan du läsa mer om hur det fungerar att gå en barnskötarutbildning.

Läs mer om fler populära utbildningar

Se alla populära utbildningar
Jämför utbildningar